!

Sci-fi első bekezdés zóna

>!
AOD
Sci-fi első bekezdés

271.

„Lehetetlenül meleg volt ahhoz képest, hogy már a november is beköszöntött, a haditengerészet tanácstermének kandallójában mégis meglepően magasra csaptak a lángok, mintha a maguk bohó módján tisztelegni akarnának a kínai követek előtt. L. pont a tűz előtt állt. Különös gonddal öltözött fel aznap, a legjobb egyenruháját választotta. A hosszú és kellemetlen beszélgetés alatt vastag, palackzöld, selyempuplin kabátjának bélése súlyosra szívta magát izzadtsággal.”

>!
marschlako P
Sci-fi első bekezdés

270.

„A házastársak arra hivatottak, hogy a házassági ígérethez való mindennapos hűség, valamint a teljes és kölcsönös önátadás által folyamatosan növekedjenek közösségükben”, motyogta Jane Studdock maga elé. Kislánykora óta nem volt templomban, csak most, hat hónappal ezelőtt, az esküvője ürügyén. Azóta sem tudta kiverni a fejéből a katekizmus szövegét.

11 hozzászólás
>!
AOD
Sci-fi első bekezdés

269.

"– Miért vagy olyan hideg és gépies az emberi kapcsolataidban?
Jorj McKai elgondolkodott a kalebán kérdésén. Talán az már korábban figyelmeztetni akarta a Dosadi Kísérletre, és arra, mibe sodorhatja a kísérlettel kapcsolatos nyomozása? Abban az időben még nem is tudott Dosadiról, a kalebánnal folytatott kommunikációs transz, és a lény vádló hanghordozása azonban minden más lehetőséget kizárt."

5 hozzászólás
>!
Zsola
Sci-fi első bekezdés

Kivételesen egy novella lesz a megfejtés. A személynevet rövidítettem. :)

268.

947: HATFIELD, ÉSZAK-LONDON, ANGLIA.

A mérnökök feltartott hüvelykujjal jeleztek Henry Forbesnak, mire ő gurulni kezdett a Vampire-rel a kifutópályán. Megérezte hátában a dübörgő motorok ismerős, finom nyomását, és amikor meghúzta a botkormányt, a gép megemelte az orrát, és felszökkent vele az égbe.
Derült júniusi reggel volt. Anglia ege kristálytiszta, kék kupolaként borult fölé, a Vampire kacsatojás-zöld burkolata csillogott a napfényben.
Megtett néhány kört London fölött. A Főváros szürkésbarna, göröngyös mezőként terült el alatta, a vékony szmogrétegen keresztül füstoszlopok törtek a magasba. Azért persze gyönyörű látvány volt. A na gyobb bombatalálatok helyét szabad szemmel is kivehette, az East Enden és a dokkoknál: romokkal borított, letarolt körök, mint a holdkráterek. Visszaemlékezett Hatfieldre a háború csúcspontján: törmelékhalmokat kerülgető koszos, toldozott-foldozott Spitek, Hurricane-ek és 1324-es bombázók, sárba ragadt gépek az olyan ronda napokon, amikor még a verebek is gyalog közlekednek, overallos-selyemsálas repülőlegénység, amint propellereket forgat, arcukat ráncokba merevíti a fáradtság…

9 hozzászólás
>!
Asgard47
Sci-fi első bekezdés

267.
Ez bizony egy egymondatos első bekezdés, de szerintem még így is könnyű lesz…

„A jövendőből való visszatérésemet követő pénteki napon már régen elmúlt a hajnal, amikor felébredtem mély, álomtalan álmomból.”

2 hozzászólás
>!
gyuszi64
Sci-fi első bekezdés

Novella, de van benne kulcsszó.

266.
N.M. megnézte a már korábban előkészített listáját és kiválasztotta, melyik pont legyen az első. Szokásához híven, most is elsősorban ösztönére bízta magát.
Szinte törpének tűnt az előtte álló gép mellett, noha abból csak igen kicsiny rész volt látható. Ez azonban nem számított. Fölényes magabiztossággal beszélt, mint aki tökéletesen tisztában van vele, hogy ő a mester.

5 hozzászólás
Hirdetés
>!
nyulbocs
Sci-fi első bekezdés

265.
Az anyja keze hideg volt, ahogy az övét szorította.
Sietősen lépdeltek az utcán, és közben agya felfogta az anyja agyából kiáradó félelem halk, gyors lüktetését. És további gondolatok százai érintették meg a tudatát a körülöttük áramló tömegből meg a házakból, melyek előtt elhaladtak. De csupán az anyja gondolatai voltak világosak és összefüggőek – és mind teli félelemmel.

7 hozzászólás
>!
Laren_Dorr
Sci-fi első bekezdés

264.

A napórák fehér kavicsokká porlottak. A levegő madarai immár az ősi kő- és homokegek mélyére temetve repültek, daluk elnémult. A kiszáradt tengerek fenekén csak a por kavargott, amely elborította a tájat, midőn a szél parancsára újrajátszotta az özönvíz régi meséjét. A városokat elnyelték a csönd csűrjei, az idő hombárjai, a békesség és emlékezet tavai és szökőkútjai.

4 hozzászólás
>!
Asgard47
Sci-fi első bekezdés

263.
Ha jól sejtem, én jövök…
„ T. a laboratóriumában ült; a hátát és könyökét a munkapadnak vetve terpeszkedett a széken. A szoba túlfelén ketrec lógott; ezt bámulta T. bánatos bosszankodással. A ketrecbe zárt teremtmény nem bizonyult értelmesnek a vizsgálaton.”

5 hozzászólás
>!
gyuszi64
Sci-fi első bekezdés

Regény.

262.
Bill sohasem döbbent rá, hogy a szex volt az oka mindennek. Ha a nap aznap reggel nem perzselt volna oly melegen a P II rézszínű egén, és ha ő nem pillantotta volna meg a patakban fürdőző I-M C. tejfehér és terebélyes hátsó részét, több figyelmet fordíthatott volna a szántásra, mint a heteroszexualitás égető szükségére, és elhúzta volna a barázdáját a domb túloldalára, mielőtt a csábító zene felhangzott volna az út mentén. Ha nem hallja meg, sorsa nagyon-nagyon másként alakult volna. De meghallotta. Elengedte a robotöszvérhez csatlakozó ekeszarvat, megfordult, és ellátottá a száját.

6 hozzászólás