!

Sci-fi első bekezdés zóna

>!
Arturo P
Sci-fi első bekezdés

803.

Ezen a borongós augusztusi estén pontosan kilencet mutatott a Szövetkezetek Országos Szövetsége székházának sarkán a villanyóra. A Szabadság téren nyoma sem volt a napközben tapasztalható zsibongó, lüktető forgalomnak, ráadásul sűrű, torokkaparó köd szállt le.

>!
Aligabacs
Sci-fi első bekezdés

802.

Csengetés ébresztett. Míg felöltöztem, még kétszer csengettek a bejáratnál. Öt óra volt. Kimentem az udvarra, és kinyitottam a kiskaput. Odakint egy autó állt. Első ajtaja nyitva volt. A kormánynál poros, kék köpenyben egy férfi ült.
— Maga csengetett? — kérdeztem.
Nem felelt. Szótlanul, elgondolkozva bámult maga elé. Tagadóan rázta fejét.
— Maga csengetett? Mi történt? — kérdeztem ismét. A férfi felém fordult. Mintha nagy kínnal próbálna ráébredni, hol is van, és mi történik vele.
— Víz!… — szólalt meg hirtelen. — Adjon víz kocsiba … Nekem inni…

7 hozzászólás
>!
Rákhely_Mónika
Sci-fi első bekezdés

801.
Fölébredtem s kinéztem az ablakon. Még sötét van. Bizonyára nagyon korai az idő. Az ébresztőórára sandítottam, de hiába: a sötét számlapon láthatatlanul kúsztak a mutatók. Vigye el az ördög, még úgysem kelek föl.
Ekkor félálomban furcsa érzésem támadt. Az csak természetes, hogy a saját lakásomban, a saját feleségem mellett ébredek. A furcsa érzés ennek ellenére megmaradt. Valami nyilván nincs a helyén ebben a szobában, amelyből még nem tűnt el az éjszakai sötétség.

15 hozzászólás
>!
Mirk P
Sci-fi első bekezdés

800.
Jubileumi feladvány

A linken található feladvány megfejtésével egy mű címét kaphatjátok.
Ezt a címet küldjétek el nekem privát üzenetben, szombat este nyolcig. Értelemszerűen aki elsőként küldi el nekem a helyes megfejtést az nyer.

A nyeremény a jól megszokott gratuláció és a 900. feladvány elkészítésének joga.

https://drive.google.com/file/d/1o5bsWbGqnr-gigBhK0GxNV…

Sok sikert mindenkinek!

9 hozzászólás
>!
Razor SMP
Sci-fi első bekezdés

799.

A régi Központi Iskola még mindig állt, szigorúan őrizte, és falai között tartotta titkait. Nyolcvannégy évnyi krétapor kerengett a ritkán beszüremlő napsugarakban, nyolc évtizednyi politúr emléke kísértett a sötét lépcsőházakban és folyosókon, hogy mahagónikoporsók nehéz illatával telítse a csapdába esett levegőt. Az öles falak mintha minden hangot elnyeltek volna, ahogy a kortól és gravitációtól megvetemedett ablakok opálos üvege fáradt szépiaszínre festette a teret.

7 hozzászólás
>!
ViraMors P
Sci-fi első bekezdés

798.

Védőöltözetének hőmérője a hajó elhagyásakor mínusz száznegyvenet, az aknában száztízet, a mélyben kilencvenet mutatott. Maga előtt látta a középső tartományba kalandozott mutatót, ugyanolyan tisztán, mint a nyomában érkezők árnyait, a torkolattüzeket, az oldaljáratokból előrontó csupa végtag, csupa szem epigonokat. Teljes szórásra állította az AK automatikáját, lőtt, ereszkedett, és valahogy sikerült kijutnia a véres kavarodásból. Egy keskenyebb kürtőben himbálózott lefelé kábán, kötelét markolva. A lobbanások fényénél emlékezetébe égett az Uj-gur feldúlt arca: alighanem ő irányította ide, mielőtt felszívódott. Ami azt illeti, felszívódtak valamennyien, beleértve a hátvédnek ajánlkozott Holdvarangyot, a kefehajú mégsem tétovázott – fontosabb dolga volt most.

5 hozzászólás
Hirdetés
>!
Aligabacs
Sci-fi első bekezdés

797.

Walter Cooley nem szerette Shakespeare-t, a késekkel való hadonászást pedig kifejezetten utálta. Főleg, amióta egy nagydarab pasas enyhén kiálló fogakkal, lapos, lelógó uszkárfülekkel megpróbálta felmetszeni a gyomrát. Cooleynak nem kevés ügyességébe került, amíg sikerült kinyomni a fickó egyik szemét, letépni a fülét és megszabadítani kiálló fogaitól.

7 hozzászólás
>!
gyuszi64
Sci-fi első bekezdés

796.
Remélem nagyon nem kapok ki… Egy posztapokaliptikus drámát hoztam, zárt menedékházban játszódik négy szereplővel. Természetesen semmiféle sci-fi vagy disztópia címke nincs rajta, és nem az elejéről hoztam az idézetet, hogy valamennyire jellemző legyen. Adok még segítséget, ha kell.

H: Semmi sem mozdul. Minden…
C: Sem…
H: (Vadul) Nem hozzád beszélek! (Rendes hangján) Minden… minden… minden… milyen? (Vadul) Milyen minden?
C: Hogy milyen minden? Egy szóval válaszoljak? Ezt szeretnéd tudni? Egy pillanat. (Kifelé irányítja a messzelátót, néz, leereszti a messzelátót, H. felé fordul.) Kaputt! (Szünet) No? Elégedett vagy?
H: Nézd meg a tengert.
C: Ugyanolyan.

13 hozzászólás
>!
matthews P
Sci-fi első bekezdés

795.

(Az előszót mellőztem.)

Alkonyba szürkült ez az első júniusi vasárnap. Autóm árnyéka, amelyből a magamé, mint valami sarkantyú, szökkent elő, csak úgy vágtatott előttem s pillanatról pillanatra növekedett – nőtt.

9 hozzászólás
>!
ViraMors P
Sci-fi első bekezdés

794.

(Nem a szó szerinti értelemben vett első bekezdés, de a legeleje enyhén bajos lett volna.)

Elsőre nem is hitte, hogy sikerült. Lenyúlt a szemétkosárba, ahol a piakészletet tárolta, kipattintotta a következő doboz szénsavas Black Water-t, a felét lehúzta egyben. Ahogy szétárad a gyomrodban a cukros-koffeines-kitudjami. Bibliai mennyiségű Black Watert ivott naponta, időnként whiskyvel feljavítva. Meg is látszott rajta, alig fért el a karosszékben.

16 hozzászólás