!

Olvasmányban (f)eltűnt szavak zóna

>!
Jackal 
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

A leány hirtelen felugrott a kerevetről, a szőnyeg alól egy hosszú éles j a t a g á n t vont elő. Szemei vadul villogtak, ujjaival végigpöngeté a fegyver élét, s azzal hirtelen kirohant a teremből.

– A láthatatlan csillag ( részlet)

JATAGÁN –
A jatagán,török kard, melyet a 16.–19. században használtak, és az európaiak török kardként ismertek. Az Oszmán Birodalom befolyásának köszönhetően nem csak Törökországban, de a Balkánon is elterjedt fegyver volt. Az egyélű penge 60–80 centiméter hosszú, kétszeresen hajlított. A markolat, melyen két kis fül található, fából, elefántcsontból, ezüstből készült. (wikipedia )
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/…

Kapcsolódó könyvek: Jókai Mór: Elbeszélések I.

Jókai Mór: Elbeszélések I.

Kapcsolódó alkotók: Jókai Mór

>!
sophie P
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

eskór

„A fiú az egyik sógornőjének egyetlen gyermeke volt, egy feslett életű nőszemélyé, akit életmódjáért eskórral büntetett nemrég a Jóisten, és magához szólította.”
(Robert Seethaler: Egy egész élet, 15. oldal)

– -
eskór: epilepszia, nyavalyatörés, frász, vitustánc, rángógörcs, nehézkór

„Eskór Burget Lajos Szótárház: Népies, régies, történeti szavak tára című, 2004-ben megjelent művében ezt olvassuk róla: "Az epilepszia régies, elavult neve.” A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára 1880-ból idézi rá az első adatot, mégpedig a Magyar lexikon, az összes tudományok enczyklopédiája című műből: „Eskór (epilepszia), betegség, mely gyakrabban visszatérő, többé-kevésbé heves s öntudat s érzés teljes megszűnésével összekötött görcsrohamokból áll.” Az eskór előtagja nyilván az esik ige töve. Az elnevezés alapja az epilepszia egyik legfontosabb tünete; a roham második szakaszában ugyanis a beteg eszméletét vesztve a földre zuhan. Német mintára alkotott tükörszóval van dolgunk, vö. a német Fallsucht, amely a Fall – esés, bukás – és a Sucht – kórság, nyavalya – összetétele. "
Forrás: http://www.csaladilap.hu/modules/cikk/cikk_print.php…

Kapcsolódó könyvek: Robert Seethaler: Egy egész élet

Robert Seethaler: Egy egész élet
>!
dedomoregis
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

„A borzongás estére rettegéssé változik, amikor csattogni kezdenek a láthatatlan kecskefejők, s világítóbogarak rajzanak elő hihetetlen tömegben, hogy a kecskebékák érdes-éles, kitartó brekegésének ritmusára táncra keljenek.”

El sem tudtam képzelni, milyen lény lehet a kecskefejő. Ez a helyes kis madár az. Egyéb neve: lappantyú, álmosfilkó, bagolyföcske, kecskeszopó, málonfekvő.

Kapcsolódó könyvek: H. P. Lovecraft: Howard Phillips Lovecraft legjobb művei

H. P. Lovecraft: Howard Phillips Lovecraft legjobb művei
>!
Jackal 
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

A lovagcsapat vezetője leszáll harcménjéről, társai is mind leszállnak. Kezeiket összeteszik, fejökről leveszik a c s a l m á t s a sír oldalára állva, áhitattal imádkoznak, buzgón égre emelt szemmel. Ki hinné, hogy az ellenség?

– Székely asszony (részlet)

CSALMA –
1. (régies) Patyolatból készült török fejfedő; turbán.  A vezér … a nagy ceremóniákba a három szegeletű csalmáján két tollat visel, a császár hármat. (Mikes Kelemen)
2. (tájszó) <A székelyeknél> hosszú kucsma, süveg. 
Ragad egy halottról s tűz magyaros csalmát. (Arany János)
Hogy a hétágú istennyila csapkodjon a csalmátokba, mikor benne vagytok! (Jókai Mór)
A palatinus … levette a fejéről fekete kócsagos csalmáját. (Mikszáth Kálmán)
(A magyar nyelv értelmező szótára )
http://kalapmuzeum.hu/ismerteto/kucsma.jpg

Kép forrása : kalapmuzeum.hu

Kapcsolódó könyvek: Jókai Mór: Elbeszélések I.

Jókai Mór: Elbeszélések I.

Kapcsolódó alkotók: Jókai Mór

>!
forElle 
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

„Szőnyeg borította a szoba sarkában álló hangszert is, amely, úgy sejtem, virginál lehetett.”

virginál
„A csembaló polifón billentyűs kordofon hangszer. A billentyűkkel párhuzamosan futó húrok megszólaltatása azok megpendítésével történik egy, a billentyűkkel összekapcsolt pengetőmechanika segítségével. Hangterjedelme 4-5 oktáv. Általában egy vagy két billentyűsorral (manuál) látták el. Kisebb, hordozható változata a spinét vagy virginál, amelynél a húrvezetés a billentyűkre merőleges, vagy valamilyen szöget zár be azokkal. A csembalónak a barokk hangszeregyüttesben alapvető szerepe van, a basso continuo szólamát játssza. ” wikipédia

https://www.youtube.com/watch…
https://www.youtube.com/watch…

Kapcsolódó könyvek: Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka

Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka

Kapcsolódó alkotók: Rakovszky Zsuzsa

1 hozzászólás
>!
Jackal 
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

A lucskos parasztok szurtos képpel járnak,
Neki, neki mennek e teli z s a j t á r n a k.
Az ideit szűri, issza a tavalyit,
Jövő esztendőre tartja majd a mait.
Az új bornak örűl, de ótól kurjongat,
Mert marka is teli kulacsokat kongat.

– Az ősz (vers részlet)

ZSAJTÁR főnév (tájszó) – Sajtár.
SAJTÁR . főnév
1. Régen dongákból, ma rendsz. zománcozott fémből készült egyfülű edény, amelybe a tejet fejik; rocska. Tele a sajtár; kimossa, ölébe veszi a sajtárt. □
Julcsa … ott guggolt a sajtárral az ölében. (Petőfi Sándor)
2. (tájszó) Kisebb kétfülű dézsa. □
Sajtárral hozzák [a tarhonyát], mint disznónak a moslékot. (Vörösmarty Mihály)
(A magyar nyelv értelmező szótára)
https://m.blog.hu/mu/muumilaakso/image/rocskasajt%C3%A1r.jpg
forrás : m.blog.hu

Kapcsolódó könyvek: Csokonai Vitéz Mihály: Csokonai Vitéz Mihály összes versei I-II.

Csokonai Vitéz Mihály: Csokonai Vitéz Mihály összes versei I-II.

Kapcsolódó alkotók: Csokonai Vitéz Mihály

Hirdetés
>!
Jackal 
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

Setétűl a g o h é r a piros vesszőkön,
Barna színt vér vissza a többi szőlőkön;
Amelyeknek általvilágló kristályja
Nézőjét már édes nektárral kínálja.

– Az ősz (vers részlet)

gohér –
Már a XVI. században is létezett, ősi magyar szőlőfajta. Korai érésű, tőkéje középerős, fürtje nagyon laza, bogyói oválisok, közép nagyok.
http://vinopedia.hu/media/image/goherpiros.jpg

Forrás: vinopedia.hu

Kapcsolódó könyvek: Csokonai Vitéz Mihály: Csokonai Vitéz Mihály összes versei I-II.

Csokonai Vitéz Mihály: Csokonai Vitéz Mihály összes versei I-II.

Kapcsolódó alkotók: Csokonai Vitéz Mihály

>!
Jackal 
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

Már a víg szüretnek örűl minden ember,
Mellyel örvendeztet bennünket szeptember,
Októbert ekképpen bíztatja előre,
Hogy nektár lesz a bor, és m á s l á s a lőre.

– Az ősz ( vers részlet)

máslás –
1. (szőlészet) Aszú v. szamorodni seprőjén újra erjesztett, jó minőségű pecsenye- v. csemegebor. Tokaji máslás.
A bátyám … püspöki asztalra illő tokaji máslást szerzett valahonnan. (Gárdonyi Géza)
2. (tájszó) Törkölyre öntött vízből erjesztett szeszes ital; csiger, lőre.

Kapcsolódó könyvek: Csokonai Vitéz Mihály: Csokonai Vitéz Mihály összes versei I-II.

Csokonai Vitéz Mihály: Csokonai Vitéz Mihály összes versei I-II.

Kapcsolódó alkotók: Csokonai Vitéz Mihály

>!
Varga_Írisz_Dóra I
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

„Eszti nem fogta fel akkor mindjárt a Micike mondását. Ő nem a fényükről, hanem az utórezgésükről ismerte föl a nagy gondolatokat. A fontosak lejjebb szálltak, tovább rezegtek, mindig teltebb és mélyebb padmalyokban.”
(Németh László: Égető Eszter)

padmaly

1.
„PADMALY, fn. tt. padmaly-t, tb. ~ok, harm. szr. ~a. Üreg a part oldalában. A víz nagy padmalyt mosott. A padmalyt turbokolják, gübülik, zurbolják a halászok. (Szabó D.). Így nevezik néhutt a sírverem oldalán beásott üreget is, melybe a koporsót szokták tenni. E szó vagy öszvetett pad és mál vagyis mally szókból, oly mally, mely valaminek padján, alapján, alján létezik; vagy pedig e szót alaphangjára és értelmére nézve leginkább a szintén üreget jelentő adu, odu, odv szóhoz hasonlíthatni, s ebből lehetett advaly, admaly, s előhanggal padmaly, advas vagy odvas hely a vízpart oldalán. A székelyeknél: padmaj, padmoj; Tornában, Abaújban padlan. Néhutt: pandal.”
(https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a…)

2.
„padmaly főnév -t, -ok, -a
1. (népies) <Meredek part aljában> víz által kivájt üreg. || a. (ritka, népies) Alámosott, meredek (víz)part.
2. (népies) A sírgödör oldalába ásott üreg, amelybe a koporsót betolják, hogy a lezuhanó föld be ne nyomja a fedelét.
3. (régies) Mennyezet (I). Tekintete a magasba volt emelve, a kálvinista templom puszta fehérre meszelt padmalyára. (Jókai Mór) A szőnyeg zöld, a padmaly fehér, a bőrbútorok … egérszürkék. (Herczeg Ferenc) || a. (ritka, régies) Padlás (1). A padmalyon holmi ruhák, bútordarabok heverésztek. (Eötvös Károly)”
(https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a…)

Kapcsolódó könyvek: Németh László: Égető Eszter

Németh László: Égető Eszter

Kapcsolódó alkotók: Németh László

>!
forElle 
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

„ A kerek képű, szőke pultos kihozott neki egy kirt.”

kir – koktél

"A klasszikus Kir koktél keletkezésének történetét talán kevesen ismerik. Névadója Félix Kir (1876-1968) a burgundiai Dijon városának polgármestere volt, aki régiójának két kiemelkedő és jellegzetes termékét – a bort és a feketeribizlit – ötvözte köszöntő itallá. Ezzel kínálta a különféle fogadásokon a külföldi vendégeit és a különféle delegációk tagjait.

A klasszikus Kir borral készül. Ennek lett a királyi változata a Kir Royal, amiben a pezsgő vette át a bor szerepét." mixertanfolyam.hu

https://www.youtube.com/watch…

Kapcsolódó könyvek: Patrick Modiano: A Kis Bizsu

Patrick Modiano: A Kis Bizsu

Kapcsolódó alkotók: Patrick Modiano