!

Olvasmányban (f)eltűnt szavak zóna

>!
Jackal 
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

Becsukva mind a két szeme
Nőjére omlik mint a ház
Testét nyilallják végzetek
Az egyik mellette hever
Olló a párnája alatt
Nem tud magáról feltűnő
Tudatlanságban elhiszi
Hogy S á m s o n haja nyírva nő.

– BALLADA EGY
FŐVESZTÉSRŐL (részlet)

SÁMSON – ('nap fia') nagy erejű zsidó hős, a bírák egyike, szám szerint a tizenkettedik (Bír). Angyal adta hírül addig magtalan anyjának, majd apjának, az istenfélő Manoának, hogy fiuk születik, s hogy Istennek szentelt ember lesz, aki nem ihat bort s nem vágathatja le a haját. ~ hatalmas erejű férfivá serdült, aki puszta kézzel ölt oroszlánt.
Nagy erejével sokakat megölt közülük (egy ízben ezret ütött agyon egy szamár állkapcsával), ezért a filiszteusok főbbjei rábírták kedvesét, az ugyancsak közülük való Delilát, hogy csalja ki a hősből, mi a titka roppant erejének. Megtudva, hogy a titok nyíratlan hajában rejlik, Delila álmában megnyírta a hőst, így ellenségei lebírhatták; megvakították, és Gázában malmot hajtattak vele. A fogságban újra nőtt ~ haja, s amikor egy ünnepen rabtartói Dágon templomába vitték, hogy szórakoztassa őket nyomorúságának látványával, ő visszatért ereje által ellenségeire és önmagára döntötte az épületet.
( Forrás : Ki kicsoda a Bibliában )

http://explorerworld.hu/wp-content/uploads/2012/08/samson.jpg
(kép forrása : explorerworld.hu)

Kapcsolódó könyvek: Finta Éva: A tékozlás genezise

Finta Éva: A tékozlás genezise

Kapcsolódó alkotók: Finta Éva

>!
sophie P
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

lengyelfürt (plica polonica)

„Amióta ugyanis ebbe az országba kerültem, figyelmem egy szokatlan helyi jelenségre terelődött, mely az egész világon ismeretes ugyan, itt azonban különösen elterjedt, olyannyira, hogy elég volt néhány nyomorúságosabb varsói utcán végigsétálnom, máris megpillantottam az emberek fején – a plica polonica volt az, a lengyelfürt, meIyet az itteniek koltunnak neveznek: gyapjas, összefont és összetapadt hajból álló furcsa valami, mely különböző alakokat ölthet, hol kötélre, hol csomóra, hol hódfarok formájú varkocsra emlékeztet. Az a hit járta, hogy a lengyelfürt tele van jó és gonosz erőkkel, ezért akik hordják, inkább meghalnak, mintsem hogy megváljanak tőle. ”
(Olga Tokarczuk: Bizarr történetek – Zöld gyermekek – 11. oldal)

– - –
A magyar nyelv szótára – Czuczor–Fogarasi

„LENGYELFÜRT, (lengyel-fürt) ösz. fn. Leginkább Lengyelországban divatozó sajátságos hajbetegség, midőn a hajak öszvekóczosodnak, s mintegy öszveragadva fürtönként alálógnak, s ha rövidebbre nyirik, vérzenek is. Okát leginkább az ottani számos és tisztátalan zsidóknak tulajdonitják. (Plica polonica). Helylyel közzel hazánkban is vannak nyomai.”
Forrás: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a…
Kép: https://www.myhairskin.com/what-is-plica-polonica-sympt…

Kapcsolódó könyvek: Olga Tokarczuk: Bizarr történetek

Olga Tokarczuk: Bizarr történetek
>!
Nazanszkij 
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

– Most Mrs. Fitzpiers vezetheti úgy a doktort, ahogy a maga kisasszonya vezette magát – vélekedett a faesztergályos. – Teljesen kezes báránya lett neki. De hogy meddig tart ez, nem tudnám megmondani. Egyik este épp egy drótot javítgattam a kertem aljába, mikor a doktor találkozott vele a sövény oldalán; és ahogy az a lány viselkedett vele, szinte királynőként, ahogy ki_parírozta_ és távol tartotta magától a szerencsétlen flótást, az emberbe meghűlt a vér. Sose hittem volna egy ilyen lányról.

paríroz – Ige I: 1. engedelmeskedik, enged, szót fogad; Ige II.: 1. védekezik, visszavág (szóval); 2. ellensúlyoz, ártalmatlanná tesz; 3. (vívásban) visszavág, fölfog, kivéd, elhárít

Kapcsolódó könyvek: Thomas Hardy: Erdőlakók

Thomas Hardy: Erdőlakók
>!
Aligabacs
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

" Mekkora víz jöhet még? – szakította félbe a magyarázatot Farkas.
– Ha a Bujdosónál megáll a jég, eléri a gátak peremét.
– Tehát magasabb lesz, mint ezek a gátak?
– Igen. A nyúlgátakkal kell visszatartanunk. "

Nyúlgát
1. Műszaki, vízügy: Ideiglenes töltés, amelyet homokzsákokból, vagy földből és pallókból rövid idő alatt építenek meg 60-70 cm magasságig a meglévő állandó gát magasítására.
A nyúlgátat a gát tetejének víz felőli oldalára építik. A nyúlgátra még kell egy sor homokzsák.

2. Műszaki, vízügy: Ideiglenes árvédelmi töltés földből, homokzsákokból a védett területre betörő víz ellen.
Az elöntött területet nyúlgáttal kerítik el. A háznak a folyó felőli végét egy nyúlgáttal védik a víz ellen.

(Forrás: https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/)

Kapcsolódó könyvek: Örsi Ferenc: A Bujdosó-zátony foglyai

Örsi Ferenc: A Bujdosó-zátony foglyai
>!
Jackal 
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

K r o n o s z t rendesen táplálni kell
fiait ledugni a torkán
a fegyverek sem pihenhetnek
mint a lesben vágyakozó vulkán.

– Elmúlásaink ( részlet )

Kronosz –
a titánok egyike, Uranosz és Gaia fia. Ő volt a legfiatalabb a tizenkét testvér között; anyja biztatására fellázadt apja ellen, a Gaiától kapott kovakő sarlóval levágta Uranosz nemi szerveit, letaszította az égből, s magát nyilvánította a mindenség urának.

Titanisz-húgával, Rheiával három lányt (Hesztia, Héra, Démétér) és három fiút (Hadész, Poszeidón, Zeusz) nemzett. Félve, hogy szülöttei majd az ő uralmára törnek, megszületésük után rögtön lenyelte őket. Az utolsó, Zeusz helyett azonban Rheia egy pólyába burkolt követ adott férjének, a kicsit pedig titokban neveltette fel Kréta szigetén.

Felnővén Zeusz rákényszerítette apját, hogy testvéreit kiokádja, s azok segítségével,
hosszú harc árán letaszította ~ a trónról. A trónfosztott istenre rázárult a Tartarosz; a római mondák szerint viszont ~ Itáliában telepedett le és Saturnus néven alapított birodalmat. Uralma jó emléket hagyott az emberekben, aranykorként emlegették később.
(Forrás :Ki kicsoda az antik mítoszokban)
https://moly.hu/enciklopedia/kronosz-saturnus

Kapcsolódó könyvek: Finta Éva: A tékozlás genezise

Finta Éva: A tékozlás genezise

Kapcsolódó alkotók: Finta Éva

>!
Szédültnapraforgó
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

" – Többszörös személyiség? – kérdezte Mia kiváncsian.
– Igen, ezért keverik olyan gyakran össze a diagnózist – mondta Ritter bólintva.- Nagyon hasonlóak. A tünetek gyakran megegyeznek. A lecsökkent indulatkezelési képesség, érzelmi instabilitás, önkárosítás, derealizáció.
– Dere….?
– Elidegenülés a valóságtól- felelte Ritter mosolyogva."
spoiler

Kapcsolódó könyvek: Samuel Bjørk: Őzike

Samuel Bjørk: Őzike

Kapcsolódó alkotók: Samuel Bjørk

Hirdetés
>!
Nikolett_Kapocsi 
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

– Hogy hívnak? Egyetemista vagy?
– Igen. Elsőéves vagyok. Berta a nevem. Berta Isla. És a tied?
– Az enyém Esteban. Esteban Yanes. BANDERILLERO vagyok.
Berta meglepődött, mert sosem találkozott még senkivel a bikaviadalok világából és nem látott egyet sem az arénán kívül, civilben.

Banderillero: gyalogos, feladata a bika mozgatásán kívül, hogy a banderilla nevű kis szigonyt (amely 70 cm hosszú, egy 4 cm-es kampós vasheggyel) párosával a bika marjába szúrja. Három banderillero vesz részt a küzdelemben.

Kapcsolódó könyvek: Javier Marías: Berta Isla

Javier Marías: Berta Isla
2 hozzászólás
>!
Jackal 
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

Előbb a f u l l a j t á r beszélt a vargának, azután a varga beszélt a fullajtárnak, s miután mind a ketten eleget beszéltek egymásnak, akkor jutottak arra a tudomásra: hogy egyik sem érti, amit a másik beszél.

– A két szász (részlet)

fullajtár – ‘nagyúr kocsija előtt járó lovas kísérő’; ‘küldönc’; ‘ügybuzgó alantas, kiszolgáló’.
Német jövevény, a Vorreiter (tkp. ‘elöl lovagló’) szóból alakult rr ⇨ ll elhasonulással (mint pl. fillér),
(Magyar etimológiai szótár)

Kapcsolódó könyvek: Jókai Mór: Elbeszélések I.

Jókai Mór: Elbeszélések I.

Kapcsolódó alkotók: Jókai Mór

>!
Tintapatrónus P
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

A hadügyminisztérium hatszázezer obsitoslevelet rendelt, pergamenpapírra nyomva…

OBSIT = kiszolgált katona elbocsátó levele.
Eredete: A német Abschied (‘búcsú, elválás, elbocsátó levél’) bajor-osztrák opschied alakjából.
OBSITOS = melléknév olyan katona, aki szolgálati idejét letöltötte, és obsitot kapott.

Kapcsolódó könyvek: John Jakes: Menny és pokol

John Jakes: Menny és pokol
>!
Jackal 
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

A pagoda közepén állt egy rézbálvány, ökör feje volt és kövér emberi termete, rendkívül hasonlított mister Snarkinshoz, az élelmezési biztosunkhoz. Homlokára zsidó betűkkel volt írva a név: M o l o c h.

– A láthatatlan csillag

MOLOCH-
Moloch, vagy Mólek (a héb. melek, azaz király szó megfelelője, az eltérő írásmód valószínűleg a korabeli föníciai kiejtést tükrözi; LXX és Vg: Moloch),
Fönícia nemzeti istene, tágabban az Alvilág istene. (wikipedia )
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Mol…

Kapcsolódó könyvek: Jókai Mór: Elbeszélések I.

Jókai Mór: Elbeszélések I.

Kapcsolódó alkotók: Jókai Mór