!

Olvasmányban (f)eltűnt szavak zóna

>!
Chöpp 
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

„Vége. A bizonyítási eljárás befejeződött. Q. E. D.”

Q. E. D. = Quod erat demonstrandum – amit bizonyítani kellett. Latin formula, amelyet logikai vagy matematikai tétel levezetésének végére, a végkövetkeztetés után írtak, többnyire Q. E. D. rövidítés formájában. Görög eredetije, hoper eidei deixai, Eukleidésztől ered.

Kapcsolódó könyvek: Tótfalusi István: Idegen idézetek szótára · Murakami Haruki: 1Q84

Tótfalusi István: Idegen idézetek szótára
Murakami Haruki: 1Q84
6 hozzászólás
>!
Amapola P
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

PÁZMÁN
Te kajla csőrű, csempe lábú réce,
most megkopasztlak, hogy többé ne hápogj!
CICELLE (kitárt karral elébe veti magát. Csúfondárosan)
Kopassz, ha puszta testemet kívánod!
PÁZMÁN

(Nagy lélegzettel)
Kíván a szőrös Hopcihér!
CICELLE (m.f.)
De hol van
e szőrös Hopcihér? Mondd!

HOPCIHÉR = kupciher
1. Tekergő, dologkerülő, naplopó személy.
2. (elavult) A csőcselék vezetője; előcsahos, főkolompos.

spoiler

Kapcsolódó könyvek: Hollós Korvin Lajos: Hunyadi / Pázmán lovag

Hollós Korvin Lajos: Hunyadi / Pázmán lovag
>!
Amapola P
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

"HUNYADI

De most nem futhatok cábár barom
módjára, mert a váron áll az ország!"

CÁBÁR:
1. Őrizet nélkül, magára, szabadjára hagyott s ide-oda kóborló háziállat. Cábár juh, malac.
2. Helytelen magaviseletű, vásott, neveletlen gyermek. Cábár kölyök.
3. Kétes jellemű, gyanús, aljas személy, feslett erkölcsű, kicsapongó életű nő.
4. Elhanyagolt öltözetű, lompos személy, elhanyagolt állapotban levő, gondozatlan tárgy. Cábár kert, udvar.
spoiler

Kapcsolódó könyvek: Hollós Korvin Lajos: Hunyadi / Pázmán lovag

Hollós Korvin Lajos: Hunyadi / Pázmán lovag
3 hozzászólás
>!
Nazanszkij 
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

Félórás erdei gyaloglás után egy fennsíkra értek, ahonnan jól látszott a völgy mélyén fekvő, a kígyózó út mentén szétszórt mint egy harminc meszelt paticsház, fekete, felpúposodott, erősen lefelé lejtő zsindelytetőikkel, melyek már-már leszakadni látszottak, hogy a völgybe süppedjenek.

paticsház – vesszőből font és sárral tapasztott falú ház

Kapcsolódó könyvek: Radu Aldulescu: Jeruzsálem prófétái

Radu Aldulescu: Jeruzsálem prófétái
>!
Nazanszkij 
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

Baál a megkönnyebbüléstől remegve a földön marad, és hálát ad patrónusának.

patrónus – Védnök, védőszent, támogató, oltalmazó, pártfogó, szószóló, közbenjáró, védelmező, jótevő, jóakaró, kegyúr. A régi Rómában felszabadított rabszolga gazdag pártfogója.

Kapcsolódó könyvek: Salman Rushdie: A sátáni versek

Salman Rushdie: A sátáni versek
>!
Nazanszkij 
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

A nagyúr, Abu Szimbel családja – vagy pontosabban a felesége, Hind – ellenőrzi Lát híres templomát a város déli kapujánál. (Ők szednek vámot a keleti kapunál álló Manát-templomnál és az északi Uzzá-templomnál is.) Ezek a koncessziók a nagyúr vagyonának az alapjai, Baál tehát tudja, hogy a nagyúr Lát szolgája.

koncesszió – 1. Politika, közgazdaságtan: Megvalósítási engedély egy állam, hivatalos szerv részéről; természeti kincsek kiaknázására, egy beruházás megvalósítására és az abból származó kizárólagos haszonra kiadott állami engedély egy vállalat, vállalatcsoport részére. Az autópályákra egy cégcsoport 20 éves koncessziót kapott, így az útdíjakat ők szedhetik be eddig az ideig. A koncesszióval kitermelt olaj hasznát kiviszi az országból a külföldi befektető. 2. Politika, közgazdaságtan: Beruházó vállalkozás, amely ilyen (1) megállapodás alapján jött létre egy nagyobb bányászati, termelési, szolgáltatási terv megvalósítására. A koncesszió hasznából adók formájában részesedik az állam. A koncesszióban két részvénytársaság vesz részt. 3. Politika: Kiadott terület, amelyet egy ilyen (1) vállalkozás számára biztosítanak. A koncessziót magas kerítés veszi körül. A koncesszióra csak engedéllyel lehet belépni. 4. Régies: Egyetértő hozzájárulás egy arra jogosult személytől egy cselekedet végzéséhez, egy eredmény eléréséhez, egy hatás létrejöttéhez; engedély. A kereskedőnek kiadott árusítási koncesszió a piac egy részére érvényes. Az írásos koncessziót be kell mutatni az ellenőrző hatóságnak. 5. Régies: Adott kedvezmény, enyhítés; egy megszabott árból, megkövetelt feltételből, szigorból adott engedmény. A kereskedő a sokat vásárlónak koncessziót ad. A máskor szigorú tanár most hajlandó volt koncesszióra, és elhalasztotta a dolgozatírást.

Kapcsolódó könyvek: Salman Rushdie: A sátáni versek

Salman Rushdie: A sátáni versek
Hirdetés
>!
Nazanszkij 
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

Búcsúzom a hústól: a gyapjú,
a bársony, a nyers vászon, a tafota
fedte hústól.

tafota – Könnyebféle selyemszövet, melynek szálai legkevesebbé tömöttek. Melléknévül használva am. ilyen szövetből való. Tafota ruha, kendő, kárpit. Átv. tafota alma, világos, mintegy átlátszó, sima héjú almafaj. Tafota gyomrú kényes ember.

Kapcsolódó könyvek: Günter Grass: A végességről

Günter Grass: A végességről
>!
Nazanszkij 
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

Odafenn a légtérben, abban a puha, észrevétlen mezőben, amelyet a század tett lehetővé, és amely ezért a századot lehetővé tette, mert az egyik meghatározó hely lett, a mozgás és a háború terepe, a bolygózsugorító és hatalomelszívó, legveszedelmesebb és legátmenetibb zóna, illuzórikus, összefüggéstelen, metamorf – mert amikor az ember mindent felhajít a levegőbe, minden lehetségessé válik –, ott fönn mindenesetre olyan változások történtek a kótyagos színészekben, amelyek felderítették volna a vén Lamarck úr szívét is: a szélsőséges környezeti nyomásban új tulajdonságokra tettek szert.

metamorf – átalakult

Kapcsolódó könyvek: Salman Rushdie: A sátáni versek

Salman Rushdie: A sátáni versek
>!
Nazanszkij 
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

Volt-életem macesszal szárították,
elvakította gyertyák sugara,
s támasza volt a parancsolat-táblák
kinyithatatlan kettős ajtaja.

macesz – Kovásztalan kenyérféle; élesztő nélküli tésztából ropogósra sült, vékony, lap alakú, száraz tésztaféle, amit a zsidók húsvéti ünnepükön kenyér helyett fogyasztanak. A nagymama maceszt eszik a pohár langyos tejhez. A háziasszony egy tál pászkát tesz a vendégek elé.

Kapcsolódó könyvek: E. Fehér Pál – Lator László (szerk.): Klasszikus orosz költők I-II.

E. Fehér Pál – Lator László (szerk.): Klasszikus orosz költők I-II.
>!
Chöpp 
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

„A színei között elsőként a fréz – fraise: eperszín – tűnik fel, az a hamvasvörös, amely valami nagyon kellemes, már-már romantikus hangulatot sugároz. Néhány darabnak ez az alapszíne, ez a háttere, amelyen virágos rét veszi körül a Hölgyet, az egyszarvúval.”

Kapcsolódó könyvek: Torday Aliz: Hölgy, egyszarvúval

Torday Aliz: Hölgy, egyszarvúval