!

Olvasmányban (f)eltűnt szavak zóna

Nazanszkij >!
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

A kavicsos úton siettem fürdeni az Ajakba, oda ahol az Una egyik ága, miután átfolyik az impregnált talpfákból készült kis vasúti híd alatt, egybekél a Krusnicával.

impregnált – Szigetelő anyaggal átitatott (anyag, fa, textil), amit például olajjal, szilikonnal kennek be, hogy azt különleges tulajdonságúvá tegye, például: víz- vagy tűzállóvá.
Olajjal impregnált faoszlopokra építették a faházat, hogy az jobban ellenálljon az esőzéseknek, ne korhadjon el. A mésztejjel vastagon impregnált faépület negyed óráig bírja a nyílt lángot is meggyulladás nélkül.

Kapcsolódó könyvek: Faruk Šehić: Az Una hullámai

Faruk Šehić: Az Una hullámai
Nazanszkij >!
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

(…) amikor kicövekelték a gát vonalát, s a billenő taligák zömét is leszállították, a gátmester összehívta az egyházközség kocsmájába a körülrekesztendő gátköz minden résztulajdonosát, úgyszintén a régi gát mögött elterülő földek tulajdonosait is; eléjük akarta terjeszteni tervét a munka megosztásáról és a költségekről, s meghallgatni esetleges ellenvetéseiket, mert a teher viseléséből az utóbbiaknak is részt kellett vállalniuk, tekintve, hogy egy új gát és az új surrantók csökkentik a régiek fenntartási költségeit.

surrantó – A bukó- és malomgátakon, gerebeken, duzzasztókon és vízgyűjtőkön a csónakok, kishajók, tutajok, talpak vagy régen a kötetlenül úszó fák (hasábfa, dorongfa, tönkfa) áthaladását lehetővé tevő vízi építmény.

Kapcsolódó könyvek: Theodor Storm: A viharlovas

Theodor Storm: A viharlovas
Nazanszkij >!
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

– Igyál te is, füstös képű galambom! – kiáltotta egy fiatal, junker külsejű férfi, s tele poharat nyújtott át a lánynak.

junker – hajdan a lovagoknak készülő nemes ifjakat, majd a német uralkodó fejedelmek ifjabb fiait nevezték így; mai értelemben nemes származású ifjak, fiatal vidéki nemesek és földbirtokosok; újabban a tisztjelölteket is J.-eknek nevezik. A J. elnevezés a bajor katonaságnál zászlótartó jelentéssel 1872-ig volt divatban, Oroszországban pedig jelenleg is vannak J.-iskolák, melyekben altiszteket képeznek. Ugyanígy nevezik a kadétiskolákat Bolgárországban is. J.-párt Poroszországban félig gúnyos elnevezése az 1848–1849. után bekövetkezett szomorú korban szerepelt nemesi reakcionárius pártnak, mely a szabadelvű pártnak és az alkotmányos reformoknak esküdt ellensége volt. Önfejű, dacos, minden haladástól irtózó telivér J.-ek egyébiránt még ma is vannak a porosz és német államok, de különösen a mecklenburgi hercegség törvényhozó testületében.

Kapcsolódó könyvek: Theodor Storm: A viharlovas

Theodor Storm: A viharlovas
Nazanszkij >!
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

A tanár hóka mosolygással jött közel.

hóka – Eredetileg olyan lóra mondták, amelynek a homlokán fehér folt, „holdacska"van. A holdnak ugyanis volt régen hó alakja, ez maradt meg a hónap szóban is. Később, a szín hasonlósága alapján jelentett szőkét, sápadtat, halványt, fakót is. "Olyan hóka ez a gyerek, mintha beteg lenne”.
Olyan állat (pl. ló), amelynek homlokáról kb. 2. 3 ujjnyi széles fehér csík húzódik a szájig.
A homloktól az orrig vastagabb fehér sáv húzódik (állat).

Kapcsolódó könyvek: Móricz Zsigmond: Sárarany / Harmatos rózsa / A galamb papné / Árvalányok / Az Isten háta mögött / Kerek Ferkó / Nem élhetek muzsikaszó nélkül

Móricz Zsigmond: Sárarany / Harmatos rózsa / A galamb papné / Árvalányok / Az Isten háta mögött / Kerek Ferkó / Nem élhetek muzsikaszó nélkül
tide P>!
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

"Üdv, Cézár, a túri morák neked szalutálnak!
Bádogos szájában megállt a falat, a fejét forgatta idegesen. – Mi, mi? Mi az a túri micsoda?
Szinyák lehuppant mellé. – Így köszöntötték a légiósok Cézárt, szabad magyar fordításban! A bátyámtól tudom, humán gimibe jár."

Ave, Caesar, morituri te salutant: latin. Jelentése: Légy üdvöz császár, üdvözölnek a halni készülők. Az arénában fellépő római gladiátoroknak a császárhoz intézett üdvözlete volt

Kapcsolódó könyvek: Csukás István: Nyár a szigeten

Csukás István: Nyár a szigeten

Kapcsolódó alkotók: Csukás István

Andee_Sis>!
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

„- Persze – mondtam inkább őszintén, mint gondtalanul. Leskribáltam, hogy Egyetemet választani, ami teljesen elütött a lista többi tételétől.”

skribál: ír

Kapcsolódó könyvek: Maggie Stiefvater: Linger – Várunk

Maggie Stiefvater: Linger – Várunk
Hirdetés
Nazanszkij >!
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

Te valami obskurus könyvet olvasol, leginkább a címéért vetted meg, és a válltáskádban hordod a munkahelyedre.

obskurus – Gyanús, kétes. „Obskúrus ügyekbe keveredett”. Rossz hírű, gyanús (ember). „Hatvani Imre, egy ökölnyi termetű, éles hangú, obskúrus ember, szivarral szájában jelent meg a nép előtt. Otthagyták beszédje derekán” (Jókai). Zavaros, homályos. „Obskúrus magyarázatokkal próbálta menteni dolgot”. Sötét, ostoba, korlátolt. „Hiába győzködsz, egy ilyen obskúrus alakkal”.

Kapcsolódó könyvek: Mircea Cărtărescu: Sóvárgás

Mircea Cărtărescu: Sóvárgás
Nazanszkij >!
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

Waffelgemben az apát és Alfons testvér egymásba kapaszkodva keresték a ködös földeken. Hahó, Louis, hahó, egyre nagyobb rettegéssel a hangjukban, mert egy diák már eltűnt a tanévkezdés előtt, eltévedtek a fehér ködben, s akkor feltűnt Christoph gróf Stolberg zu Stolberg főhadnagy, a félelemtől majd bekakáltak, két gyáva szoknyás, nyöszörögték, hogy ők hieronimita testvérek, Gewiss*, dörmögte a tiszt, aki Disznó Dodóra emlékeztetett, és könyörtelenül lepuffantotta őket.

* hogyne

hieronimiták a Hieronymus-féle (340/350–420) remeteségből 1380-ban kialakult közösség, amely később az augustinusi rendszabályokat is felvette; tagjai nem tettek szerzetesi fogadalmat, lelkészkedéssel, tanítással foglalkoztak

Kapcsolódó könyvek: Hugo Claus: Belgium bánata

Hugo Claus: Belgium bánata
judybee>!
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

Vigyázat! Felnőtt tartalom.

„- Most az van, hogy szétdobom a pakettot – mondja Láz.”

„- Egyszer három órát sztondultam egy hatalmas fémkukában, guberálni másztam be, aztán ott ragadtam.”

„- Mit tolsz kisgyerek? Cöpizel?”

Drogos szlengben használt kifejezések:
pakett – többnyire a kis csomagokban árult heroinra utal; csomag vagyis pakk, áru, batyu
sztondul – 1. a kábítószer hatására agyi és fizikai aktivitása csökken, társasági életben nem tud aktívan részt venni; kiakad, megkövül, 2. ópiátszármazékot használ
cöpi – LSD

link link

Kapcsolódó könyvek: Kubiszyn Viktor: Foglaltház

Kubiszyn Viktor: Foglaltház
1 hozzászólás
Nazanszkij >!
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

Papa a hitvesi ágyban, panaszosan, Untermensch*.

* A. m. 'alacsonyabb rendű ember': a náci frazeológiában az Übermensch (felsőbbrendű ember) ellentéte.

frazeológia – valamely nyelv kifejezéskészlete; az állandósult szókapcsolatok összegyűjtése, közzététele és kutatása; a szólásokkal és kifejezésekkel foglalkozó tudományág; vkire v. vmely közösségre jellemző szóhasználat, kifejezésmód

Kapcsolódó könyvek: Hugo Claus: Belgium bánata

Hugo Claus: Belgium bánata