!

Olvasmányban (f)eltűnt szavak zóna

Gáborr_Nagy>!
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

Én dühösen: – Papperlapapp!… Ne hadarj!… Így nem lehet értelmesen gondolkodni!…

(Karinthy:Tanítom a kisfiamat)

Papperlapapp: német indulatszó, általában lárifárinak fordítják

Avenyir>!
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

A Dél-afrikai Köztársaság irodalmának egységét a társadalmi problémák roppantották meg, a nyelvi széttagoltság csupán kísérőjelenség. A helyi irodalmi tevékenység kezdetei a múlt század végére nyúlnak vissza, s majdnem egyszerre afrikaans, bantu és angol idiómában*.

* – Beszédbeli sajátosság; beszédmód, nyelvjárás, tájnyelv.

Kapcsolódó könyvek: Nadine Gordimer: Livingstone bajtársai

Nadine Gordimer: Livingstone bajtársai
Avenyir>!
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

Az özvegy lantanacserjésre* bukkant.

* – sétányrózsa

Kapcsolódó könyvek: Kamala Markandaya: Arany csapda

Kamala Markandaya: Arany csapda
Avenyir>!
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

Rabi hirtelen elrohan. Nem akar az anyjával vitatkozni. Ha veszít – márpedig biztos, hogy veszíteni fog –, elronthatja az egész napját. Eddig szinte tökéletes volt, és érzése szerint maradéktalanul azzá válik, ha a gyomra már nem kínozza. Visszaszalad, és érdeklődően leguggol, tányérja a térdén, miközben Parasurám ad neki az ételből. Rizs van, ragu meg búzalisztből készült csapáti*.

* – lepény

2 hozzászólás
Andukaphar>!
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

– Ha mindent Krisztusra hárítunk – mondja Cotes –, akkor szabad az út a bűnhöz. Pedig nekünk is meg kell tennünk a magunkét, hogy üdvözöljünk, s az embernek ugyanúgy kell keresnie az Istent, ahogy Istennek az embert.
Blaszfémia*, tilalmas – konstatálja Eitzen, s amint az írnok ezt is pontosan lejegyzi, azt kezdi firtatni, hogy, ad quartum, hittel vallják-e a vádlottak, hogy Jézus Krisztus az utolsó vacsorán önnön testét adta étekül és önnön vérét italul(…)?

* – Istenkáromlás, kegyeletsértés.

Kapcsolódó könyvek: Stefan Heym: Ahasvérus

Stefan Heym: Ahasvérus
1 hozzászólás
Avenyir>!
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

A gyermeknek jó étvágya van, rizst, búzát, dált*, birkahúst, gyümölcsöt, főzeléket, tojást eszik, és a gyerekszoba valamennyi khilim szőnyegéből egyforma könnyedséggel tépdesi ki a gyapjút.

* – Száraz főzelékfélékből készült leves.

Kapcsolódó könyvek: Kamala Markandaya: Arany csapda

Kamala Markandaya: Arany csapda
WolfEinstein>!
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

„Ifjú ez is, de csak gyalogos. Február a neve, és kissé köhögős. Szidják is a rezes orrú fuvarosok, hogy ne fújja tele köddel a világot, mert nem látni a pipák füstjét, s akkor minek pipáljon az ember. Február ezt nem érti. Nem érti, hogy láthatatlan oldalastól nem lesz íze a babcsuszpájznak.* Nem érti. Köhög, ködlik, szipog, lógatja az orrát, de a hideget takarékosan kamatoztatja. Ámbár néha elhagyja magát, puhára nyálazva a havat, s a lovacskák úgy másznak a puha hóban, mint legyek az enyves papíron.”

*csuszpájz: főzelék (német).

Forrás: Magyar Értelmező Kéziszótár, 205. oldal. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003.

Kapcsolódó könyvek: Fekete István: Az erdő ébredése

Fekete István: Az erdő ébredése
WolfEinstein>!
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

„Elcsilingelt a szán, de nem maradt utána csend. A fagyos levegőben, mintha óriási szú percegne valahol, ridegen csárog* a nagy fűrész, csattog a fejsze, s mintha a szívük szakadna meg a vén fáknak: rekedten felkiáltanak, s eldőlnek a hóban holtan.”

*csárog: rikácsol.

Kapcsolódó könyvek: Fekete István: Az erdő ébredése

Fekete István: Az erdő ébredése
Andukaphar>!
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

Különb legendát terjesztünk el, mint a szkopcok*.

* – orosz öncsonkító szekta. Szerintük a lélek megmentésének legbiztosabb eszköze a kasztráció.

Kapcsolódó könyvek: Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Ördögök

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Ördögök
1 hozzászólás
Avenyir>!
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

Miközben hallgattam, furán érzetem magamat a bebugyolált fejemmel, zsebemben kártyapakli meg a sok külföldi apró, hevesebben dobogott a szívem, és szabadon mozogtak lábujjaim a huarachesban*. Úgy éreztem, az ilyesféle alakokon szokott megakadni a teozófusok** szeme.

* – http://barefootted.com/uploaded_images/DSC_2274-1-758264.jpg
** – (a gör. theosz és szofia szavakból: 'isteni bölcsesség'): szoros értelemben Isten megismerésének különleges módját (ihletett látását) hirdető vallásbölcseleti irányzat és felekezet, a →hinduizmus és a →panteizmus elemeinek keveréke; tágabb értelemben 19. sz. előtti ezoterikus, okkult rendszerek, melyekre panteisztikus álmisztika jellemző. A megvilágosodás céljából, ill. a titkos tudás és szellemi hatalom elnyerése céljából a ~ különféle meditációk és megtapasztalási gyakorlatok révén kapcsolatot épít a szellemhierarchia magasabbrendű tagjaival. E tágan értett ~ba sorolták a →gnoszticizmust, az →újplatonizmust, a →kabalát, az →alkímiát, továbbá Jakob Böhmét és a modern →spiritizmus megalkotóját, E. Swedenborgot. – 1875: New Yorkban alapította a spiritiszta Helena Petrovna Blavatszkij a szűkebb értelemben vett modern teozófus mozg-at, a mai napig fennálló Teozófiai Társaságot, amely a hinduizmus, a spiritizmus, és más okkultista nézetek keverékét propagálja; jellemző a →reinkarnáció hirdetése és az →asztrológia. Megkülönböztetik a belsőknek (ezoterikus), és a kívülállóknak szóló (exoterikus) tanítást; vallják, hogy a világszellem nagy inkarnációi, a „tökéletességre jutott” nagymesterek (adeptusok) láthatatlan testvérisége irányítja az emberiség „lelki fejlődését”. Egy ilyen magasrangú szellem diktálta a másik médiumnak, Alice Ann Bailey-nek (1880-1949) a kv-eit, miután átvette a Társaság vezetését. Ő alapította a Lucifer Publishing Companyt, ahonnan számos kiadvány származott, és ő fektette le a későbbi →New Age mozg. elveit, melyeket csak 1975-: volt szabad közzétenni. Blavatszkij mondta: „Célunk nem a hindu vallás megreformálása, hanem a kereszténység eltörlése a föld színéről”. Alice A. Bailey követelte azon vallások megsemmisítését, amelyek nem hajlandók az ő igényeit követni.

Kapcsolódó könyvek: Saul Bellow: Augie March kalandjai I-II.

Saul Bellow: Augie March kalandjai I-II.