!

Olvasmányban (f)eltűnt szavak zóna

>!
Nazanszkij 
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

Talán elmegyek anyával
a Minnába
egy ilyen blőd darab
gyakran tett már csodát

blőd – ostoba, értelmetlen

Kapcsolódó könyvek: Thomas Bernhard: A színházcsináló

Thomas Bernhard: A színházcsináló
>!
Nazanszkij 
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

Ismerje el kedves kolléga
hogy alapjában maga ezeket az idióta lapokat
már-már pokoli bornírtságukkal együtt
nagyobb érdeklődéssel veszi kézbe mint
például a Neue Züricher Zeitungot

bornírt – 1. Rendkívül korlátolt (személy), aki nagyon szűk látókörű és képtelen a fejlődés szükségességét tudomásul venni, azt mereven elutasítja. Az irodafőnök egy bornírt vezető, aki csak az általa ismert vállalati irányelvek vaskalapos alkalmazására hajlandó. Az asszony nem tudott mit kezdeni a bornírt férjével, aki csak a maga igazát hajtogatta. 2. Rendkívül korlátolt személyre jellemző, rá valló, vele kapcsolatos (magatartás, megnyilatkozás). A főnök bornírt véleménye szerint senki se mehet el korábban a munkából. Ez a bornírt felfogás az iroda dolgozóit teljesen kiborítja.

Kapcsolódó könyvek: Thomas Bernhard: A színházcsináló

Thomas Bernhard: A színházcsináló
>!
Ottilia P
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

„Ez Észak-Londonnak ebben a "Kibun” nevű részében van, ami bukolikusan hangzik, de úgy éljek, hogy a legkevésbé sem az, kivéve ezt az utcát, ahol mi lakunk, mert ez messzebb van a „főúttól”, és hirtelen mintha megszűnne minden lárma, és ki lehet ülni a kertbe ennek az óriási fának az árnyékába – nyolcvan láb magas, és a törzse végig borostyános…lehet olvasgatni, és úgy érezhetem, mintha egy regényben lennék…"

bukolikus (melléknév)

1. Idilli életet bemutató (irodalmi mű, költemény, vers), amely főleg a földművesek és a pásztorok egyszerűnek, nyugodtnak tartott életét és a természet szépségét ábrázolta (ellentétben a városi, pénzügyekkel terhes üzleti élettel).
A költő a vidéki gazdaéletet dicsőítette bukolikus művében. Az ókorban is írtak bukolikus verseket.

2. A falut, a természetet kedvelő; falusias, idilli (hangulat, ábrázolás, környezet).
A festő több bukolikus falusi életképet festett, amelyben boldog parasztok takarítják be a gazdag termést. A bukolikus tárgyú tájképek külön teremben voltak a múzeumban. A bukolikus hangulat pihentető jellege miatt nagy keletje van a felújított parasztházaknak.

3. Az idilli életet ábrázoló költészetet művelő, ilyen műveket író (költő, író); ilyen tárgyú műalkotásokat alkotó (művész).
A bukolikus festő egész életművét meghatározta ez a téma. A bukolikus költő sajátos versei szűk közönséget vonzottak.

Eredet [bukolikus < latin: bucolicus (pásztori) < görög: boukolikosz (pásztori) < boukolosz < bousz (marha) + kolosz (nevelő)]

Kapcsolódó könyvek: Zadie Smith: A szépségről

Zadie Smith: A szépségről
>!
Nikolett_Kapocsi
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

„Ő a mi fiunk Harry, és nem fogjuk KIAKOLBÓLÍTANI a vendégét, csak mert történetesen nőnemű.”

kiakolbólít: erélyesen eltávolít valakit valahonnan

Kapcsolódó könyvek: John Updike: Nyúlháj

John Updike: Nyúlháj

Kapcsolódó alkotók: John Updike

>!
Nikolett_Kapocsi
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

„Ha a japánoknak van gyengéjük, az a színérzék: a bronzmetáljuk Harry szemében KREOZOTBARNA, a mentazöld metáljuk olyan, amilyennek Harry a ciánt képzeli, amit meg bézsnek titulálnak, az egyszerűen citromsárga.”

Kreozot: olajszerű folyadék, amelyet bükkfakátrányból állítanak elő, a faanyagok gombavédelmére használják.

Kapcsolódó könyvek: John Updike: Nyúlháj

John Updike: Nyúlháj

Kapcsolódó alkotók: John Updike

>!
Nazanszkij 
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

Van-e még, ami
latba eshet, valami, bármi?

lat – 1. Régies: Régi súlymérték, a font harmincketted része volt. Körülbelül 2 dekagramm; 17,5 gramm. A gazdaasszony vett tíz lat vajat a piacon. A régi szakácskönyvben a sütemény receptjében a mértékek latban voltak megadva. A lat vagy bécsi lat az osztrák fennhatóság alatti Magyarországon, majd Osztrák–Magyar Monarchia idején használatos tömegegység volt. 2. Régies: Karos mérleg; főleg gyógyszertárakban használt mérőeszköz kis súlyok mérésére. A lat egyik serpenyőjében egy aranygyűrű van. A lat másik serpenyőjébe kerülnek a súlyok. 3. Régies, elavult: Az ezüst finomságának mértéke. A 12 latos ezüstben 12/14 rész ezüst van, a többi réz.

Kapcsolódó könyvek: Günter Grass: A végességről

Günter Grass: A végességről
Hirdetés
>!
Chöpp 
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

„Vége. A bizonyítási eljárás befejeződött. Q. E. D.”

Q. E. D. = Quod erat demonstrandum – amit bizonyítani kellett. Latin formula, amelyet logikai vagy matematikai tétel levezetésének végére, a végkövetkeztetés után írtak, többnyire Q. E. D. rövidítés formájában. Görög eredetije, hoper eidei deixai, Eukleidésztől ered.

Kapcsolódó könyvek: Tótfalusi István: Idegen idézetek szótára · Murakami Haruki: 1Q84

Tótfalusi István: Idegen idézetek szótára
Murakami Haruki: 1Q84
6 hozzászólás
>!
Amapola P
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

PÁZMÁN
Te kajla csőrű, csempe lábú réce,
most megkopasztlak, hogy többé ne hápogj!
CICELLE (kitárt karral elébe veti magát. Csúfondárosan)
Kopassz, ha puszta testemet kívánod!
PÁZMÁN

(Nagy lélegzettel)
Kíván a szőrös Hopcihér!
CICELLE (m.f.)
De hol van
e szőrös Hopcihér? Mondd!

HOPCIHÉR = kupciher
1. Tekergő, dologkerülő, naplopó személy.
2. (elavult) A csőcselék vezetője; előcsahos, főkolompos.

spoiler

Kapcsolódó könyvek: Hollós Korvin Lajos: Hunyadi / Pázmán lovag

Hollós Korvin Lajos: Hunyadi / Pázmán lovag
>!
Amapola P
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

"HUNYADI

De most nem futhatok cábár barom
módjára, mert a váron áll az ország!"

CÁBÁR:
1. Őrizet nélkül, magára, szabadjára hagyott s ide-oda kóborló háziállat. Cábár juh, malac.
2. Helytelen magaviseletű, vásott, neveletlen gyermek. Cábár kölyök.
3. Kétes jellemű, gyanús, aljas személy, feslett erkölcsű, kicsapongó életű nő.
4. Elhanyagolt öltözetű, lompos személy, elhanyagolt állapotban levő, gondozatlan tárgy. Cábár kert, udvar.
spoiler

Kapcsolódó könyvek: Hollós Korvin Lajos: Hunyadi / Pázmán lovag

Hollós Korvin Lajos: Hunyadi / Pázmán lovag
3 hozzászólás
>!
Nazanszkij 
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

Félórás erdei gyaloglás után egy fennsíkra értek, ahonnan jól látszott a völgy mélyén fekvő, a kígyózó út mentén szétszórt mint egy harminc meszelt paticsház, fekete, felpúposodott, erősen lefelé lejtő zsindelytetőikkel, melyek már-már leszakadni látszottak, hogy a völgybe süppedjenek.

paticsház – vesszőből font és sárral tapasztott falú ház

Kapcsolódó könyvek: Radu Aldulescu: Jeruzsálem prófétái

Radu Aldulescu: Jeruzsálem prófétái