!

Olvasmányban (f)eltűnt szavak zóna

>!
Chöpp 
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

"Maruszja befejezte a koponya tisztogatását, és a megsérült részeket leöntötte sallakkal.*

*Sellak – indiai gyanta, spirituszban oldva tartós lakkot ad (bútorok politúrozására használták)."

Kapcsolódó könyvek: Ivan Jefremov: A múlt árnyéka

Ivan Jefremov: A múlt árnyéka
>!
Chöpp 
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

„Bár nem szefárd, hanem askenázi családból származott, és Itáliában született, ott is nevelkedett, végül marránus nőt vett feleségül, s elég jól megtanult portugálul, hogy a sabbáti istentiszteleteken több száz prédikációt tartson az elsősorban portugál eredetű gyülekezetnek.”

SZEFÁRD (zsidó): „Az elnevezés a Szefarad helynévből származik, ahova II. Sarrukín asszír király i.e. 722-ben hurcoltatta el a zsidókat. A nevet az Ibériai-félszigeten élő zsidók vették át a középkorban.”
ASKENÁZ (zsidó): „Az askenázik az európai zsidó közösség tagjai, akik anyanyelvükként a jiddis nyelvet beszélték. Leszármazottaik a teljes zsidó népesség több mint 80%-át teszik ki.”
MARRÁNUS (zsidó): „Az 1492. március 31-i Alhambra-ediktummal vette kezdetét a zsidók üldözése, ami a mór uralom alatt ismeretlen volt. A zsidókat választás elé állították: vagy elvándorolnak, vagy keresztény hitre térnek. Azokat, akik főleg kényszer hatására felvették a kereszténységet, de otthonukban megtartották a zsidó szokásokat, nevezték marranóknak.” (Spanyolország)
(wikipedia.hu)

Kapcsolódó könyvek: Irvin D. Yalom: A Spinoza-probléma

Irvin D. Yalom: A Spinoza-probléma
>!
Éjjeli_bagoly
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

Az öreg Retek csizmái ragyogtak, zöld vadászegyenruhája gyűretlen volt, kalapja mellett „zergetoll” és zöld hajtókáján arany cserlevél.

ZERGETOLL főnév (tréfás). Vadászkalapon hordott, zergeszakállból készült dísz.

Kapcsolódó könyvek: Fekete István: Derengő hajnal

Fekete István: Derengő hajnal
>!
Amapola P
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

FLÓRA: Odahaza falun egy öreg zsidó mellett laktunk. Két kecskéje volt, fehérek, szakállasak, mint ő. Azokból élt. Néha meg furulyaszó mellett rongyot vett, pakfongyűrűt árult.
pakfon (vagy pakfong)
Kevesebb nikkelt és több rezet tartalmazó alpakka; újezüst, kínaezüst.
spoiler

Ady Endre:
„Az irigy szomszéd, aki folyton sanda szemmel nézi Debrecen fejlődését, nem más mint Nagyvárad. A pakfon város sok mindent irigyel tőlünk, egyik-másik közintézményt el is harácsolta előlünk, így a postaigazgatóságot, az önkéntes iskolát – s most a közigazgatási tanfolyam után kesereg.”
„Az idézet a Debreczeni Friss Újságból való. – pakfon város: a két rivalizáló város, Debrecen és Nagyvárad egymást kölcsönösen gúnynévvel illette. A debreceniek Nagyváradot pakfon városnak, azaz talmi, hamis, jogtalanul kérkedő városnak, míg a nagyváradiak Debrecent cívis vagy parasztvárosnak nevezték.”
spoiler
Mondjuk, hogy a cívisváros miért gúnynév, azt nem értem.

Kapcsolódó könyvek: Bródy Sándor: A tanítónő

Bródy Sándor: A tanítónő
>!
Amapola P
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

"ELSŐ FELVONÁS
Szín:Meszelt szoba, gerendás padmaly."
Padmaly:
1. (népies) <Meredek part aljában> víz által kivájt üreg, alámosott, meredek (víz)part.
2. (népies) A sírgödör oldalába ásott üreg, amelybe a koporsót betolják, hogy a lezuhanó föld be ne nyomja a fedelét.
3. (régies) Mennyezet.

Példa az 1. jelentésre: https://moly.hu/idezetek/166334; a 2. jelentésre: https://moly.hu/idezetek/541351.

spoiler

Kapcsolódó könyvek: Bródy Sándor: A tanítónő

Bródy Sándor: A tanítónő
>!
Amapola P
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

"ELSŐ FELVONÁS
Szín: … Az ablakokban természetesen nyíló muskátli. De azért vázában csinált virág: makart bokréta is."
Makart bokréta: száraz virágokból, növényekből, pálmaágból, tollakból összeállított enteriőr dekoráció.

Hans Makart (1840-1884) korának legünnepeltebb festő, dizájner, tervező, 1879-től kezdve a bécsi művészeti akadémia tanára volt. Műterme valódi múzeuma volt a műkincseknek, mintája az ízléses berendezésnek. Élénk színeivel, regényes tárgyaival keltett feltűnést. Emlékét sokáig őrizte a Makart-csokor.
http://kertlap.hu/szaraz-viragok-termesdiszek-kreativ-o…

hasonlóan:
Ekkor én már talpon voltam, kezemben a Makart-csokrot tartalmazó cserépedénnyel. „Agáta mama nagyon mérges lesz – futott át halálos rémülettől zavart agyamon a gondolat. – Ez a kedvenc vázája.”
Böszörményi Gyula: A Rudnay-gyilkosságok
https://moly.hu/idezetek/870257

Kapcsolódó könyvek: Bródy Sándor: A tanítónő

Bródy Sándor: A tanítónő
2 hozzászólás
Hirdetés
>!
sophie P
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

„Ahogy ismételgette magában a pontokat, ujjongó érzés fogta el, hogy megint birtokba vett egy darab világot; hogy imagináris szikéjével egy csíkot hasított ki a világegyetem végtelen vásznából” (Milan Kundera: A lét elviselhetetlen könnyűsége – 267. oldal)

imagináris, imaginárius: Nem valódi, csak képzeletben létező. „A mag ellentéte az imag-imagináris,vagyis a dolgok lényegéről alkotott kép ami valójában csak illúzió.”

Kapcsolódó könyvek: Milan Kundera: A lét elviselhetetlen könnyűsége

Milan Kundera: A lét elviselhetetlen könnyűsége
>!
Tintapatrónus P
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

… Cincinnatiban kiváló minőségű tégelyacélt tudtak előállítani.

tégelyacél – főnév (kohászat)
Grafitos, tűzálló olvasztótégelyben készült kiváló acél(fajta).

Kép: Tégelyacél öntése (Robin Bell szobra, Sheffield)

Kapcsolódó könyvek: John Jakes: Észak és Dél

John Jakes: Észak és Dél
>!
Nokimaki P
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

Ferguson nem mulasztotta el, hogy megörvendeztesse őket egy kis mezcallal, Mexikóban gyártott pálinkával, amelynek az a sajátossága, hogy pörkölt hernyót helyeznek az üveg aljára, erre öntik az agavéból készült italt, amely aztán lassan átveszi a hernyó aromáját.

Kapcsolódó könyvek: Lőrincz L. László: A kicsik nyomában

Lőrincz L. László: A kicsik nyomában
2 hozzászólás
>!
sophie P
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

Na ennek nem bukkantam nyomára.

"Mielőtt eltűnt volna a szeme elől, Sabina még a kezébe nyomta Herkules seprőjét, s kisöpörte életéből mindazt, amit nem szeretett. (Milan Kundera: A lét elviselhetetlen könnyűsége – 157. oldal)

„Herkules seprője”: ?

Kapcsolódó könyvek: Milan Kundera: A lét elviselhetetlen könnyűsége

Milan Kundera: A lét elviselhetetlen könnyűsége
7 hozzászólás