!

Olvasmányban (f)eltűnt szavak zóna

>!
Chöpp 
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

„Azok voltak az Essexi Kígyó évei. lett légyen akár hús-vér, pikkelyes teremtmény, vagy fából és kanavászból való, vagy talán csak az elmeháborodottak fecsegése; a gyerekeket nem engedték le a folyóhoz, és a halászok elátkozták a mesterségüket.”

KANAVÁSZ:
1. „Len- vagy pamutszövet, amit színes, erősen sodrott fonalból szőnek” (wiki)
2. „Erősen sodrott, durva, színes fonálból szőtt len- vagy pamutszövet. Eredete: görög.” (Idegen-szavak.hu)

>!
igazszívű_kecske
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

A gróf a sálját tartja, komplimenttel,
kiérnek és ott járnak a közön.

kompliment – bók, hízelgés, túlzó elismerés

Kapcsolódó könyvek: Kosztolányi Dezső (szerk.): Idegen költők

Kosztolányi Dezső (szerk.): Idegen költők
>!
Lish P
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

„A bal oldali proszcéniumpáholyban ülő, szürke öltönyös férfi azonban nem tapsol.”

proszcénium = Szűkebb értelemben előszínpad, azaz a függöny és a színpad élvonala közötti terület. A barokk színházban a színpadnyílást körülvevő díszes építészeti környezet alkotott átmenetet a nézőtér és a színpad között, gyakran beépített páholyokkal. A modern színházban a proszcénium-zóna mobil, a proszcénium, ill. a színpadnyílás méreteit és jellegét változtató építészeti elemekkel alakítják ki, és színpadtechnikai megoldások alkalmazásával a játéktér szerves részévé válhat. (http://mek.oszk.hu/02100/02139/html/sz20/355.html)
a kép forrása: http://ybl.bparchiv.hu/proszceniumpaholy

Kapcsolódó könyvek: Erin Morgenstern: Éjszakai cirkusz

Erin Morgenstern: Éjszakai cirkusz
>!
Chöpp 
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

„Nemrég egyik nagyszerű feltalálónk szerkesztett egy olyan gépet, amely alkalmas a grófságban egyre szaporodó oligofréniás betegek tanítására.”

OLIGOFRÉNIA:
1. „Örökletes alapon vagy fertőzés következtében fellépő gyengeelméjűség.”
/idegen-szavak.hu/
2. „A gyengeelméjűség (oligofrénia) lényege a szellemi fejlődésben való elmaradás, amely már a születést követő első években megnyilvánul.”
/infomed.hu/

Kapcsolódó könyvek: Józef Kozielecki: A beteljesült mesék szomorúsága

Józef Kozielecki: A beteljesült mesék szomorúsága

Kapcsolódó alkotók: Józef Kozielecki

>!
Amapola P
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

„ … mindenféle nyelven beszélnek körülötte, és mindenféle színű arc tekint rá. A mi szomszédaink japánok, mögöttünk négerek ülnek, előttünk egy amerikai házaspár, bal felől franciák, de a sor végéről német beszédet hallani, s valahonnan messziről éles, vidám olasz affrikátákat. ”
47. oldal

affrikáta: dörzshang, horzsolt hang, azok a kettős mássalhangzók, melyek zárhangból s vele rokon réshangból állanak, mint a c, dz, cs, dzs.
lat. ad- (‘hozzá’) + fricare (‘dörzsöl’)

spoiler

Kapcsolódó könyvek: Szabó Magda: Zeusz küszöbén

Szabó Magda: Zeusz küszöbén
1 hozzászólás
>!
sophie P
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

Juhász Gyula: Filológia

Budapest, ez a nagyvilági dáma,
Engem nem ölelt, nem csókolt soha,
Szegény diáknak nézett, aki árva,
Kihez a pénz és öröm mostoha.

Egy palotája szeretett csak engem,
A könyvek dohos, ódon csarnoka,
Melynek porától ittasult a lelkem,
Tavaszt nem láttam akkor én soha!

Míg zöldes és lilás pompában ébredt
A nagy körútak ujjongó sora,
Engem rabul ejtett a félsötétes,
Mély titkokat zsongó könyvtárszoba!

Horatiust Scaliger jegyzetével
Bújtam s az óra lassan járt tova
És Lídia, Cloé fehér nevével
Betelt a könyvek nagy, komoly sora.

S mint ősöm, a Korvinák bús diákja,
A múlt ködén átködlő cimbora,
Margóra róttam: Ihatnám! Hiába!
Életszomjam nem oltom el soha!

(Juhász Gyula: Hárfa, 35. oldal)
(Sajnos a könyv még nincs jóváhagyva, majd csatolom akkor)

A filológia egy nyelv szövegeivel való tudományos foglalkozás megnevezése. A szó görög eredetű: a nyelv/beszéd (logosz) és a szeretet (filo-) szavak összetételéből származik.

A filológia, valamint a filológusok feladata, hogy a szövegeket a lehető legjobb rendben hagyományozzák a következő korokra. Az irodalmi műveket komplex módszerrel tanulmányozza, megfelelő szövegkritikai apparátus igénybevételével.
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Filol%C3%B3gia

Kapcsolódó könyvek: Juhász Gyula: Hárfa

Juhász Gyula: Hárfa

Kapcsolódó alkotók: Juhász Gyula

Hirdetés
>!
igazszívű_kecske
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

A ló felkapta az orrát, felemelte a farkát s oldalt a bokrosnak rohant; gazdája még féllábbal a földön ugrált, végre csak beleheppent a nyeregbe; forgatta a nagajkát, mint az őrült, belefújt a kürtbe, s elvágtatott.

nagajka – korbács

Kapcsolódó könyvek: Ivan Szergejevics Turgenyev: Elbeszélések

Ivan Szergejevics Turgenyev: Elbeszélések
>!
igazszívű_kecske 
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

Reggelenként a hodzsa egy másik negyed mecsetiskolájában tanítóskodott, hetente kétszer pedig egy távoli dzsámi muvakkithánéjába látogatott el, ahol soha nem jártam.

muvakkitháné – Kisebb épület a nagyobb dzsámik mellett; arra szolgál, hogy innen megfigyeljék a Nap állásást, s így meghatározzák az imák pontos idejét.

Kapcsolódó könyvek: Orhan Pamuk: A fehér vár

Orhan Pamuk: A fehér vár
>!
sophie P
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

„Mint szenvedélyes pomológus [Sztraka Ernő] szívügyének tekintette a város utcáinak, tereinek fásítását.”
(Gécs Béla: Békéscsaba Széchenyi ligete, 16. oldal)

pomológia: Gyümölcstermő fákkal és cserjékkel foglalkozó tudományág, a gyümölcsismeret tana.
Forrás: https://idegen-szavak.hu/pomol%25C3%25B3gia

Kapcsolódó könyvek: Gécs Béla: Békéscsaba Széchenyi ligete

Gécs Béla: Békéscsaba Széchenyi ligete