!

Olvasmányban (f)eltűnt szavak zóna

>!
Trixi_Adzoa P
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

„Mikor fölmentek a síkos grádicsokon, a kapuban elébük jött a mágus, és üdvözölte őket.”

grádics:
Lépcső, lépcsőfok; szintkülönbségeket összekötő, gyalogos közlekedésre alkalmas építmény, amely egymásra, de egyenként feljebb, illetve hátrább elhelyezett és így fokokat alkotó vízszintes hasábokból vagy vastag lemezekből áll.

Kapcsolódó könyvek: Szerb Antal: Szerelem a palackban

Szerb Antal: Szerelem a palackban
5 hozzászólás
>!
Chöpp P
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

„Sok gyerekhez hasonlóan ő is szuperérzékeny volt a dolgok állagára, és a sarat ugyan megtűrte, mindent fumigált, amit ő egy szóként ejtve szárazpiszoknak hívott: a finoman iszapos talajt, a port a linóleumon, még a mezei lisztet is.”

fumigál – lenéz, megvet, semmibe vesz, lekicsinyel, alábecsül.

Kapcsolódó könyvek: Lionel Shriver: Beszélnünk kell Kevinről

Lionel Shriver: Beszélnünk kell Kevinről
>!
Rawalpindi
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

– A nyugati faluból Hu Cseng úr érkezett, marhát s boros átalagokat hozván, s tiszteletét óhajtja tenni.

átalag – Régi űrmérték fajta, 70 literes tokjai [hordó]?t nevezték így, de még hívták 1 ¼ akósnak is.

Kapcsolódó könyvek: Si Naj-An: Vízparti történet

Si Naj-An: Vízparti történet
1 hozzászólás
>!
Trixi_Adzoa P
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

„(…) Ginovera királyné karneolnyakéket kapott, mely színében elváltozott, ha kísérőasszonyai közül valamelyik elveszítette szüzessége ékét; (…)”

karneol: A karneol elnevezés bizonyára a latin "cerasus"= cseresznye szóból származik, később azonban carneolummá alakult, ami hússzínű drágakövet jelent.
A karneol egy hematittól színezett, sugaras, szálas kalcedon-változat. Színe a vas-oxidtól narancsos vörös.
Kolloidális kovasavnak különböző fokozatú kristályosodásából alakul ki. A karneol magmás, metamorf, üledékes környezetekben is megjelenik. Gumókban bányásszák.
Ékszereket, amuletteket, pecséteket és kisebb dísztárgyakat már az ókorban készítettek belőle.
Legnagyobb lelőhelyei India, Brazília, Oroszország.

Kapcsolódó könyvek: Szerb Antal: Szerelem a palackban

Szerb Antal: Szerelem a palackban
>!
sophie P
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

"- Jó ideje nem dohányoztunk már együtt, Simon.
– Sznüszt használok." (64. oldal)

Mi a snüsz/sznüsz?
http://www.snus.rs/hu/snuss
https://www.youtube.com/watch…

Kapcsolódó könyvek: Jo Nesbø: A fiú

Jo Nesbø: A fiú
28 hozzászólás
>!
Rawalpindi
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

Sárkányokkal, főnixekkel diszített lépcsők fölött elfüggönyözött trónszék tárult elébe.

elfüggönyözött trónszék – a kínai császári trón is el volt függönyözve, közönséges halandó a császárt nem láthatta.

Kapcsolódó könyvek: Si Naj-An: Vízparti történet

Si Naj-An: Vízparti történet
1 hozzászólás
Hirdetés
>!
Rawalpindi
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

Megreped a szíved, epéd ijedtedben, ha meghallod a nevem! – hetvenkedett az útonálló.

Megreped a szíved, epéd ijedtedben – az epe kínai közhit szerint a bátorság székhelye.

Kapcsolódó könyvek: Hsi-Nai-An: Vízparti történet

Hsi-Nai-An: Vízparti történet
1 hozzászólás
>!
igazszívű_kecske 
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

A hatalmas fekete szemei fölött a félig lehunyt szemhéjakkal mindig álmosnak tetsző imám efendit nem otthon, hanem a negyed dzsámijának udvarán láttam meg, aztán, mintha először hallanám, felhúzott szemöldökkel hallgattam végig igencsak gyakori jogi természetű kérdésemre büszke hanghordozással előadott szavait arról, hogy mikor kötelező a bíróságon tanúskodni, és mikor nem.

imám – Az arab eredetű imám szó (perzsául emám, törökül, indonézül és malájul imam) szó szerinti jelentése „vezető”. Az iszlámban többféle jelentésben is szerepel. A szunniták köznapi szóhasználatában a mecsetekben imát vezető, vallásos tekintetben tapasztalt muszlimot jelöli az imám kifejezés, de emellett jeles személyiségek tiszteleti címe is lehet: imámnak nevezték a kalifákat és a kiemelkedő, jeles vallástudósokat (például as-Sáfiít, a 8-9. századi, madzhabot alapító jogtudóst).
Az imám a síita iszlámban tett szert nagyobb jelentőségre. A síiták szerint az imámok Mohamed próféta és veje-unokaöccse, Ali ibn Abi Tálib leszármazottai, akik – szemben a más származású kalifákkal – mindennemű hatalom mindenkori legitim birtokosai, akik imámi rangjukkal együtt természetfeletti erőt örökítenek át utódaikra.
Az imám szót használják a mecsetekben imát vezető muszlimra is, akit rendszerint nagy tudása és mély vallásossága miatt választanak ki az imavezető szerepére, és nem kell hivatalos egyházi személynek lennie. Egyes esetekben elvileg nők is vezethetik az imát; a vélemények megoszlanak: vannak akik szerint csak női csoport számára tölthetik be az imám szerepét, mások szerint vegyes gyülekezet számára is, hiszen például maga Mohamed próféta is bízott meg nőt az imavezetéssel. Bár az imámot általában a közösség választja ki az adott ima levezénylésére, egyre inkább terjed az a szokás, hogy „főállású”, a keresztény papokhoz hasonló funkciót betöltő állandó imámot nevez ki egy-egy mecset.
dzsámi – A mohamedán vallásúak temploma. Berendezése egyszerű, egy szószékből és a kövezetre fektetett szőnyegekból áll. A dzsámi ban kőtábla v. fülke jelzi Mekka irányát, a hívők arra fordulva imádkoznak, állva, térdre, ill. arcra borulva. A falakat Korán-idézetek, csipkeboltozatok díszítik. A dzsámi mellé henger alakú karcsú tornyot. ún. minaretet építenek. Hazánk legszebb dzsámija Pécsett van, amely a török uralom emlékét őrzi.

1 hozzászólás
>!
igazszívű_kecske 
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

Egy haldoklónak miért olyan fontos, hogy a lánya el legyen választva rég eltűnt férjétől? Legfeljebb akkor érteném, ha volna valaki, egy megbízható vőlegényjelőlt, akire nyugodtan rá merné bízni a lányát.
– Van ilyen kádihelyettes efendi.

kádi – a vallási törvények és a szokásjog alapján ítélkező bíró a mohamedán országokban. Főként egyházi, családi és örökösödési ügyekben illetékes. A magyarországi hódoltság (16-17. század) idején a kádik a keresztények felett nem ítélkeztek.
efendi – Uram; Régebben a török hivatalnokok és írástudók megszólítása.

Kapcsolódó könyvek: Orhan Pamuk: A nevem Piros

Orhan Pamuk: A nevem Piros
>!
igazszívű_kecske 
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

– A keleti tartományokban pasák mellett irnokoskodtam, és defterdárhelyettes is voltam.

defterdár – a török adószedők megnevezése, akik felelősek voltak az adólajstromok (defterek) összeállításáért. A Török Birodalom központi pénzügyigazgatásának vezetője, s rajta kívül az egyes tartományok (vilajetek) pénzügyei legfőbb intézőjének neve. A 15. század végétől a birodalom készpénzbevételeit és -kiadásait a „mál defterdári”, külön a szolgálati birtokok nyilvántartását a „tímár defterdári” vezette. A tényleges közvetlen adószedők az eminek voltak. Az eminek (adószedők, adóbérlők) maguk ajánlották meg, hogy az egyes településektől mennyi adót szednek be. Mivel a legtöbbet ígérők kapták a 3 évre szóló (de kedvezőbb ajánlat esetén visszavonható) megbízást, ezért ez a versengés hozzájárult az állami adók folyamatos emeléséhez. A defterdárokat és a többi fő közigazgatási személyt a szultán nevezte ki, és váltotta le. Tisztségüket a gyors meggazdagodás, ajándékozás reményében vállalták.

Kapcsolódó könyvek: Orhan Pamuk: A nevem Piros

Orhan Pamuk: A nevem Piros