!

Olvasmányban (f)eltűnt szavak zóna

>!
Nazanszkij 
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

Miért ez a tőrdöfés, ez a lakonikus rövidségű üzenet, baráti levél helyett, közvetítő önmaga helyett?

lakonikus – Tömör, velős, rövid, szűkszavú. „Embereit lakonikus utasításokkal irányította”, „Ékesszólóan kérleltük, de csak egy lakonikus "nem"volt a válasz”. Spárta lakói ugyanis szűkszavúságukról voltak híresek.

Kapcsolódó könyvek: Ivan Alekszandrovics Goncsarov: Szakadék

Ivan Alekszandrovics Goncsarov: Szakadék
>!
Nazanszkij 
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

Tekintete a messzeségbe révedt, bizonyára a moszkvai országút felé, közben gépiesen megette a levest, azután a másik tányérra rakott pirogot, azután a húst, és némán elfogyasztotta az egész ebédet.

pirog – Kedvelt orosz sütemény. Forró vajban vagy olajban kisütött, hússal, gombával vagy hallal töltött tészta.

Kapcsolódó könyvek: Ivan Alekszandrovics Goncsarov: Szakadék

Ivan Alekszandrovics Goncsarov: Szakadék
>!
Nazanszkij 
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

Egy ködös őszi napon, reggeli után, amikor Vera szobájában kézimunkázott s tűjével buzgón ráncolta egy muszlin blúz fodrait, Jakov újabb kék levelet adott át; egy „kölyök” hozta és azt mondta, választ vár.

muszlin – Finom szövésű pamut anyag, amely a Közel-Keletről származik, és a 17. században került be Európába. Nevét a ma Irak területén található Moszul városról kapta, ahol az európaiak először találkoztak vele. Az anyag azonban eredetileg a mai Bangladesben található Dakkából származik. A muszlin általában szoros szövésű fehérítetlen vagy fehér anyag, amelyet pamut gyöngyfonálból készítenek. Gyakran használják ruhák vagy függönyök készítésére. A muszlin jól levegőzik, ezért jó ruhaalapanyag a száraz, meleg éghajlatú területeken.

Kapcsolódó könyvek: Ivan Alekszandrovics Goncsarov: Szakadék

Ivan Alekszandrovics Goncsarov: Szakadék
>!
Négygyerekanyja P
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

„Környezetükben mindenki ideges, mert érzelmeik olyan könnyen eszkalálódnak, illetve mert olyan rémületes látni, amikor valaki, aki közel áll hozzánk, teljesen szétesik.”

Mivel a munkahelyemen is gyakran használják az eszkalál szót, gondoltam, itt az ideje rákeresni a jelentésére.
Elsősorban azt jelenti, hogy terjeszt. Ez két irányban mehet végbe:
-oldalirányban szétterjeszt, mint az illető az idézett szövegben az érzelmeit, vagy mint ahogy egy háborút kiterjesztenek,
-vagy felfelé, pl amikor egy azon a szinten megoldhatatlan problémát az ember a felette lévő főnök felé felterjeszt.

Kapcsolódó könyvek: Lindsay C. Gibson: Érzelmileg éretlen szülők felnőtt gyerekei

Lindsay C. Gibson: Érzelmileg éretlen szülők felnőtt gyerekei
1 hozzászólás
>!
berg
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

– Persze hogy nincs igazam, amikor ti is ennek a kamasznak a pártján vagytok! Tudom én azt! Mert neki jobban vág az esze! Még szép! Ha én is ennyi idős lennék csak, meg ha nem nehezítette volna el a gondolkodásomat nap mint nap a tenger zúgása, hát az én eszem is jobban vágna!
– Na, békélj meg, Simon, minek östörögsz állandóan – szólt Fülöp.

östörög (östörködik) – pöröl, pörlekedik.

Kapcsolódó könyvek: Ördögh Szilveszter: Koponyák hegye

Ördögh Szilveszter: Koponyák hegye
>!
Nazanszkij 
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

Az az erényem, hogy kitörő savoir-vivre-jük semmilyen heves megnyilatkozásától sem sértődöm meg, végül is megnyeri őket, népszerű leszek.

savoir vivre – élni tudás, jó modor

Kapcsolódó könyvek: Bruno Schulz: Fahajas boltok

Bruno Schulz: Fahajas boltok
Hirdetés
>!
Nazanszkij 
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

– (…) Természetesen nem kezelhetjük a tanácsos urat az iskolai kényszernek alávetett növendékek gyanánt. Inkább mint hospitálót, az ábécé veteránját, hogy így fejezzem ki magam, aki hosszas kóborlás után valahogy visszatalált az iskolapadba.

hospitál – 1. Kórház, menház. 2. Látogat, vendéghallgatóként előadásokra jár, óralátogatást végez.

Kapcsolódó könyvek: Bruno Schulz: Fahajas boltok

Bruno Schulz: Fahajas boltok
>!
Nazanszkij 
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

A tanár egyszerűen a tudatlanságunkra apellált, rendkívül ügyesen és élelmesen tudta előbányászni, sikerült ama tabula rasáig eljutnia bennünk, mely minden tanítás alapja.

apellálás – 1. Eszközül felhasznál; egy személyhez vagy dologhoz fordul, ami majd egy célt szolgálva a segítségére lesz. Anya a józan eszére apellált, amikor hagyta, hogy a gyereke döntsön, mikor jön majd haza. Az ügyfél a szerződéskötéskor az ügyvéd szaktudására apellált. 2. Számít rá, hogy úgy lesz, ahogy elképzeli, várja; bízik abban, hogy egy változás úgy fog történni, vagy egy személy úgy fog cselekedni, ahogy ő azt elképzelte, elvárására hagyatkozik. A vezető arra apellált, hogy a beosztott elvégzi a munkáját. A szülők arra apellálnak, hogy az iskola jól felkészíti a gyerekeket az életre. 3. Hozzá fordul a kérésével, panaszával, tiltakozásával. A panaszos sérelmével az ügyfélszolgálathoz apellál. A képviselő a közvéleményhez apellál az ügyben a sajtón keresztül. 4. Régies, jogi: Fellebbez; peres fél egy alsóbb rendű bíróság ítélete ellen tiltakozva, annak megváltoztatásáért felsőbb igazságszolgáltatási szervhez folyamodik. Az ítélettel elégedetlen fél ügyvédje a megyei bírósághoz apellál. Az igazságosnak tartott ítélet kihirdetése után egyik fél sem apellál magasabb szintre.
tabula rasaTiszta tábla, ami a „tiszta lappal történő indulást” jelenti. Ismeretelméleti fogalomként az empirista gondolkodók használják, mikor azt szeretnék szemléltetni, hogy az ember elméje születésekor nem tartalmaz semmiféle veleszületett ideát (tudást). Minden ismeretünk a környezetünkből, nevelésből és tanulásból származik.
A tabula rasa egy ismeretelméleti tézis, mely szerint az egyén nem rendelkezik veleszületett szellemi tartalommal, minden tudást a tapasztalatok és az észlelés segítségével szerez meg. A tabula rasa képviselői szerint a személyiség, a társadalmi, illetve érzelmi „viselkedés”, és az intelligencia teljes mértékben a születés után alakul ki. A latin kifejezést angolul „üres palatábla”-ként ismerhetjük (ez arra utal, amikor krétával üres lapra vagy lemezre írtak). A római feljegyzésekből az derül ki, hogy ők viasz táblákat használtak feljegyzéseikhez, majd ezt melegítve kapták meg újra a sima felületet, vagyis a tabula rasa-t.

Kapcsolódó könyvek: Bruno Schulz: Fahajas boltok

Bruno Schulz: Fahajas boltok
>!
sophie P
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

„Minden várost, kicsit és nagyot egyaránt, latifundiumok végtelen tengere vesz körül.” (Gerald Murnane: Puszták, 9. oldal)
Fotó: https://abscenes.wordpress.com/

latifundium = nagybirtok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Latifundium

„Az óriási kiterjedésű magánbirtok latin eredetű elnevezése. Az első latifundiumok Itáliában még a római birodalom idején jöttek létre a rabszolgák ezreivel megműveltetett mammutgazdaságokként. A jobbágytelkekre alapozott feudális gazdaság nem kedvezett a latifundiumok alakításának, viszont azokban az országokban, ahol a mezőgazdaság tőkés fejlődése nem farmer, gazdaságokban ment végbe, ismét lehetővé vált – mezőgazdasági bérmunkások tömeges foglalkoztatásával – a latifundium képződés. Különösen Kelet- és Dél-Európára volt jellemző a több tízezer (s nemritkán több százezer) hektáros tőkés mg. nagyüzemek működése. A latifundium sok vonatkozásban akadályozta (pl. belterjes gazdálkodás, rugalmas alkalmazkodás a piaci szükségletekhez stb.) a termelési technika korszerűsítését és visszafogta az agrárproletárok szervezkedését is.”

Read more: http://www.kislexikon.hu/latifundium.html%2525252525252…

Kapcsolódó könyvek: Gerald Murnane: Puszták

Gerald Murnane: Puszták
>!
Nazanszkij 
Olvasmányban (f)eltűnt szavak

Párosával masíroztunk, s lelkesen fecsegtünk egész úton; mihelyt bekanyarodtunk egy utcába, nyomban szétrobbantotta a csendet keveredő szopránjaink harsány zsivaja.

szoprán – A legmagasabb fekvésű (női vagy gyermek) énekhang; énekkarban az ilyen hangú énekesek szólama; az ilyen hangú szólista (drámai, lírai és koloratúr szoprán) végül így nevezik a hangszercsaládok legmagasabb fekvésű tagját is.

Kapcsolódó könyvek: Bruno Schulz: Fahajas boltok

Bruno Schulz: Fahajas boltok