!

Megzenésített versek zóna

Varga_Írisz_Dóra IP>!
Megzenésített versek

XXX. Mária (Marika)

Antal Iván: Marika

Hófehér virágszál patyolatos ágyon,
Pihenő két szemén szendereg az álom:
Hová el sem érhet semmi földi vétek,
Ott játszanak véle kacagó tündérek.
Meg ne zavarjátok, fel ne rettentsétek.
Vigyen hímes mezőn az arany paripa,
Álmodozz, álmodozz, Marika, Marika.

Eljön majd az idő: a bimbó kipattan,
Vágy ébred a szívben, édes, oldhatatlan,
Álomteli nappalt küldözget az élet,
S jaj annak a szívnek, amelyik felébred.
Soha meg ne tudjad, soha meg ne érjed,
Neked szent maradjon az arany karika,
Álmodozz akkor is Marika, Marika.

https://www.verslap.hu/versek/_antal_ivan/marika.html

Kép forrása: http://katakurdisztan.hu/hofeherke_vege.html

László Imre – Marika altató dal
https://www.youtube.com/watch…

Kapcsolódó alkotók: Antal Iván

Varga_Írisz_Dóra IP>!
Megzenésített versek

Weöres Sándor: Barangolók

Gyöngy az idő, vándoroljunk,
Nincs szekerünk, bandukoljunk,
Lassu folyó ága mellett
Járjuk a halk fűzfa-berket.

Este a láb gyönge, fáradt,
Lombok alatt nézünk ágyat.
Szöcske-bokán jő az álom,
Száll a világ lepke-szárnyon.

https://www.babelmatrix.org/works/hu/We%2525C3%2525B6re…

Kép(zavar) forrása: saját, mobil által animált gif (Bucsu, Hacienda utcafrontja, 2020.09.04. 17:16:37)

Barangolók
https://www.youtube.com/watch…

Tarabó_Zsófi>!
Megzenésített versek

Nagy László: Adjon az Isten
(zenésítette: Folkfonics)

Adjon az Isten
szerencsét,
szerelmet, forró
kemencét,
üres vékámba
gabonát,
árva kezembe
parolát,
lámpámba lángot,
ne kelljen
korán az ágyra hevernem,
kérdésre választ
ő küldjön,
hogy hitem széjjel
ne dűljön,
adjon az Isten
fényeket,
temetők helyett
életet –
nekem a kérés
nagy szégyen,
adjon úgyis, ha
nem kérem.

https://www.youtube.com/watch…

pipacstappancs>!
Megzenésített versek

Megint József Attila a költő, de az együttes új felfedezésem. :)
József Attila – Levegőt!
https://www.youtube.com/watch…

2 hozzászólás
besucher I>!
Megzenésített versek

Összeraktam egy playlistet megzenésített versekből, hallgassatok bele, kövessétek!

https://open.spotify.com/playlist/5xRIXHRe3MijeSaPoy5Dew…

Almost_Zed>!
Megzenésített versek

Orbán Ottó – Egy jó borivó vágáns éneke a Carmina Buranából
(Túlpolitizált éveinkre)

Halálmadár kuvikolja
a fekete lombban:
kórság és ragály lakását
lásd a hatalomban.
Kioltja szemed világát,
összetöri mércéd,
hazugsággal marja sárrá
mondataid ércét.
Ujjujuj, az ördög vezeti a táncot,
arcodra varázsol ráncot,
nyakadra vasláncot.

Társad aki volt eleddig,
sarkon fordul, otthagy,
Mulatozol, mint az élők,
de belül halott vagy.
Hívedül lakájt szegődtetsz,
címeres gazembert,
ki pátenssel lopja össze,
ami karddal nem ment.
Ujjujuj, az ördög vezeti a táncot,
arcodra varázsol ráncot,
nyakadra vasláncot.

Kárba vész önáltatásod,
műved féreg rágja;
hiába két súlyos érve,
a bárd és a máglya.
Birodalmak sziklaszirtjét
egy perc porba rontja –
ki a koldus, ki a császár,
nem vallja ki csontja.
Ujjujuj, az ördög vezeti a táncot,
arcodra varázsol ráncot,
nyakadra vasláncot.

Legjobb lenni csavargónak,
semmirekellőnek,
aki buzgón oltja lángját
tüzet fogó nőnek.
Megcsapatják, lenyakazzák,
nem kell ahhoz per se,
de túlél száz birodalmat
jó borról írt verse.
Ujjujuj, az ördög vezeti a táncot,
arcodra varázsol ráncot,
nyakadra vasláncot.

https://www.youtube.com/watch…

Kapcsolódó alkotók: Orbán Ottó

Hirdetés
dre>!
Megzenésített versek

Kányádi Sándor Valaki jár a fák hegyén c. verse a Kávészünet zenekar előadásában.
https://www.youtube.com/watch…

Kapcsolódó alkotók: Kányádi Sándor

dre>!
Megzenésített versek

Ady Endre Héja-nász az avaron c. verse a Kávészünet zenekar előadásában.
https://www.youtube.com/watch…

Kapcsolódó alkotók: Ady Endre

besucher I>!
Megzenésített versek

Kozma Tamás
28 évvel később

Hiába ragyognak csábos csillagok,
ma is csak az anyám tudja, hogy királyfi vagyok.
Hiába súlyozódnak volt s jövendő évek,
megköttettek alapjai az időn túli szépnek.

Hiába tűnt a szeretett nő (látszólag) tova,
Testemen nem hűlt ki a női kéz nyoma.

Talán sötét, ez a köszöntő: óda –
örök-befejezhetetlen egy mindenség óta.
Határozott, biztos hangon köszöntöm magam,
ám e józan köszöntés nem alázattalan:

Parnasszusán a vérbe fagyott létnek
gyökerévé lettem az eredendő szépnek.

Atlasz lettem, ki a mindenséget a semmin tartja,
Sziszüphosz, kinek a kő: szabad akaratja.
Hívő vagyok, ki a még-nem-hívőt védi,
Tamás vagyok, ki méltatlan, de érti:

Hogy micsoda tüzet érlelt e halálos hideg;
s hogy örök-lebonthatatlanok e semmin szőtt hitek.

Megzenésítette a posztmodern szenvedés:
https://www.youtube.com/watch…

besucher I>!
Megzenésített versek

Kozma Tamás:

Kedden

mint amikor lehúzod a bőrt azt amit
lehámlasztott az égető nap amit úgy
élveztél miközben sütötte izgatta
bőrödet ezt a külső burkot amiben
feszültél eleddig akár a disznóvágásnál
műbelében a hurka feszül
hát ne csodálkozz ha szétestél hát
ne csodálkozz ha megfeszültél
te is miképpen a lap feszült meg
kedden a nyomtatóban mikor bekapta
a lapot a nyomtató kedden
nyomtatás közben

Megzenésítette a posztmodern szenvedés:

https://www.youtube.com/watch…