!

Megzenésített versek zóna

>!
Zsuzsi_Marta P
Megzenésített versek

Balassi Bálint: Ugyanakkor hogy megkedveli Coeliát

Két szemem világa, életem csillaga,
szívem, szerelmem, lelkem,
Kinek módján, nevén, szaván, szép termetén
jut eszemben énnekem
Régi nagy szerelmem, ki lőn nagy keservem,
végy szerelmedben engem!

Reménlett jóm kincsem, mi örömmel hintsem
én az árva éltemet?
Ki csak te rajtad áll s nálad nélkül halál,
csak tűled vár kegyelmet,
Hogyha utálod azt, ki téged néz s virraszt
s magánál inkább szeret!

Hajnalban szépülnek fák, virágok, füvek
harmaton hogy nap felkél,
Cseng szép madárszózat, vígan sétál sok vad
reggel hogy elmult éfél,
Újul zöld bokor is, de nekem akkor is
gondom csak merő veszél!

https://www.youtube.com/watch…

>!
Zsuzsi_Marta P
Megzenésített versek

Györe Imre: Adventi ének

Jönnek-e három pásztorok,
Hoznak-e kézben fadobozt,
Fadobozt szalmatetővel,
Kéménye helyett kereszttel.
Hoznak-e kisded istállót,
Jászlában gyermek megváltót

Várom jönnek a gulyások,
Kikhez magam is beállok.
Nyíratlan rőt ősz szakállal,
Csimbókos szőrű subával,
Gödrébe süppedt szememmel,
Elborzadt szemöldökömmel

Megyünk neki a világnak,
Túl rajt, hetedhét határnak.
Valahol vár a Megváltó,
Nem tud fölkelni sírjából,
Égig vertfalú istálló
Földjére vetett jászlából.

Szemhéjából a rögöket,
Kaparjuk, aludt eleget.
Szakállát fésüljük körmünkkel,
Fülébe mondjuk, keljen fel!
Fegyverét vegye a vállára,
Szegények megváltására.

Györe Imre (1934-2009) magyar költő, drámaíró, publicista

Minden kedves molytársnak szép adventet kívánok! :-)

https://www.youtube.com/watch…

>!
gjuditnak
Megzenésített versek

https://soundcloud.com/t-th-s-ndor-p-ter/a-fi-indul-sa-…

Zalán Tibor
A fiú indulása

Innen indulj el
a széldárdákkal átvert irányban

kövesd a vonatzakatolást
a mindig szótlan embereket

kerüld a suttogó füveket
az áldott asszonyokat

ha átérsz
ints vissza azoknak
akik mégis itt maradtak

azután felejtsd el
hogy éltél közöttük

ok nehezen felejtenek
és sohasem bocsátanak meg

és most indulj
– a széldárdákkal átvert irányba

A verset írta: Zalán Tibor
A verset megzenésítette: Tóth Sándor Péter
Előadják: TSP és Péter Almási Fruzsina
Hangszer: oktáv mandolin

>!
forElle
Megzenésített versek

https://www.youtube.com/watch…
Miguel Hernández: Elégia (Somlyó György fordítása)

(Orihuelában, közös szülőfalunkban,
villámként hunyt ki Ramón Sijé, akivel
annyira szerettük egymást.)

Zokogó kertésze lennék a kertnek,
amelynek földjében te vagy a trágya,
lelkem társa, kit oly korán temettek.

Eszköztelen fájdalmamat kínálva
esőnek, csigáknak, megannyi szervnek,
a lankatagon csüggő mákvirágra

szíved szórnám tápláló eledelnek.
Annyi fájdalom nyilall derekamba,
hogy megszakad ajkamon a lehellet.

Egy láthatatlan, gyilkosélü balta
orv csapásának áldozata lettél,
embertelen taszítás vert az aljba.

Nincs tátongóbb nyílás az én sebemnél,
s míg sírván siratom garázda sorsom,
halálod nekem élőbb életemnél.

Míg a halottak tarlóit bolyongom
vigasztalan s majd megvesz a hidegség,
szívemtől ügyeimhez hajt a dolgom.

A halál túlkorán megkezdte röptét,
a hajnalnak túlkora pírja támadt,
testedet túlkorán a földbe lökték.

Nincs bocsánat a szerelmes halálnak,
se az életnek, mely oly nemtörődöm,
a földnek, a semminek nincs bocsánat.

Kő s villám viharát szorítja öklöm,
vihart, melyben éles fejszék dühöngnek,
szomjasan, katasztrófákért esengőn.

Fogammal kaparnám a puszta földet,
míg szétmorzsolnám izzó, száraz, éhes
harapásokkal mélyeit a rögnek.

Addig ásnám magam a föld beléhez,
míg megcsókolnám nemes koponyádat,
hogy láncaid eloldjam s visszatérhess.

Meglátnád újra kertem s fügefámat,
míg virágállványok közt kergetőzve
méhész lelked szerte csapongva száll majd,

angyali viaszt s munkát keresőben.
A rácsos ablakok között kivárnád
a turbékoló paraszt szeretőket.

Felvidítod szemöldököm homályát,
és mindenfelé szétárad a véred,
követelve a méheket s a mátkád.

Szívedet, mely foszló bársony-szövétnek,
tej-mandulák földjére hívja szédült
szerelmes szóm, kurtán esengve érted.

Elvárlak ott, hol szárnyakká fehérült
rózsák lelke habzik a mandulásban,
ó, mennyi mindenről kell még beszélnünk,
én lelkem társa te, én drága társam.

Kapcsolódó alkotók: Miguel Hernández

>!
Boglárka_Madar P
Megzenésített versek

Tavaszi felhők

Bodzavirágból, bodzavirágból
hullik a, hullik a sárga virágpor.
Fönt meg a felhők szállnak az égen,
bodzafehéren, bodzafehéren.
Szállj, szállj, felhő,
pamacsos,
hullj le, te zápor,
aranyos,
hullj le, te zápor,
égi virágpor,
égen nyíló bodzavirágból.

https://www.youtube.com/watch…

Kapcsolódó könyvek: Nemes Nagy Ágnes: Szökőkút

Nemes Nagy Ágnes: Szökőkút
3 hozzászólás
>!
forElle
Megzenésített versek

https://www.youtube.com/watch…

Faludy György: A haláltánc ballada (François Villon )

Ott ült a Császár. Dús hajában
hét csillag volt a diadém.
Rabszolganépek térden állva
imádták, barna köldökén
a Göncöl forgott, válla balján
lámpásnak állt a holdkorong:
de a bohóc sírt trónja alján:
„Mit sírsz” – rivallt reá – "bolond,
nincs szív, mit kardom át ne járna,
enyém a föld!" … S hogy este lett,
egy csontváz tántorgott eléje
s elfújta, mint a porszemet.
– Kényúrként éltünk mindahányan,
s az évek szálltak, mint a percek,
véred kiontott harmatával
irgalmazz nékünk, Jézus Herceg!

Gót ablakában sírt az Orvos:
"Uram, nektárod merre nő,
amely ír minden kínra s melytől
meggyógyul minden szenvedő?"
S az ajtó nyílt: keszeg magiszter
táncolta végig a szobát,
kezében mély ólomkehelyből
kínálva színtelen borát:
"Igyál, e nedv hűs, mint a mámor,
s nincs seb, mit heggel nem takar,
igyál testvér; e mély pohárból,
csupán az első korty fanyar."
– Kontárok voltunk mindahányan,
s az évek szálltak, mint a percek,
véred kiontott harmatával
irgalmazz nékünk, Jézus Herceg!

A kútkávánál állt a Gyermek,
szakadt gyolcsingecskében, s rőt
topánban, s nézte lenn a vízben
képét, mely játszani hívta őt:
… "Ha jössz: a holdleánytól este
a cukrot süvegszám kapod,
s minden pirosló reggelente
békákon ugrálunk bakot."
„Jövök már!” – szólt, s a kútvíz nyálas
siklót dagasztott zöld hasán,
míg a Halál vihogva vitte
anyjához a vörös topánt.
– Balgán játszottunk mindahányan,
s az évek szálltak, mint a percek,
véred kiontott harmatával
irgalmazz nékünk, Jézus Herceg!

Repedt tükrénél ült a Céda:
"Hajamnak árja még veres,
miért, hogy már a régi léha
seregből senki sem keres?
Ölem még izzó csókra éhes,
mellem rózsája még kemény…"
S az ablakon röhögve lépett
be az utolsó vőlegény:
"Hopp, Sára, hopp, gyerünk a táncra,
ma: holt szerelmeid torán
hadd üljön nászlakomát a lárva
ágyékod hervadt bíborán!"
– Buján fetrengtünk mindahányan,
s az évek szálltak, mint a percek,
véred kiontott harmatával
irgalmazz nékünk, Jézus Herceg!

Éjjel borult a háztetőkre,
s kuvikhang szólt a berken át,
midőn a Bankár útnak indult,
elásni véres aranyát.
Az útkereszten vasdoronggal
hét ördög várta s a Halál;
s mikor kardot rántott, a csontváz
fülébe súgta: "Mondd, szamár,
szamár, mit véded még a pénzed?
Meghalsz s a kincset elviszem,
s a kincs helyett eláslak téged,
akit nem ás ki senki sem."
– Kufárok voltunk mindahányan,
s az évek szálltak, mint a percek,
véred kiontott harmatával
irgalmazz nékünk, Jézus Herceg!

Aranypárnáin ült a Dáma,
s üvöltve sírt: „ne még, ne még”,
de ő már átkarolta drága
csípői karcsú, gót ívét,
"engedj csak még egy lanyha csókot,
még egy gyönggyel kivarrt ruhát,
engedj csak még egy buja bókot,
még egy szerelmes éjszakát" –
de ő, rút foltot festve mellén,
mely, mint a rákseb, egyre nőtt,
fehér testét nyakába vette
és vitte, vitte, vitte őt.
– Tunyán henyéltünk mindahányan,
s az évek szálltak, mint a percek,
véred kiontott harmatával
irgalmazz nékünk, Jézus Herceg!

Tüzénél állt az Alkimista,
s óráját nézte, mely lejárt.
"Isten vagy ördög: egy napot még,
amíg megoldom a talányt,
a végső, nagy talányt, amerre
görebjeimnek ezre vitt,
csak egy napot még, mert megfejtem,
megfejtem holnap alkonyig."
„Nem fejted” – szólt a hang – „nem fejted”
s vállára tette jéghideg
kezét, míg felrobbant a lombik:
„Aludni mégy most, mint a többiek.”
– A Titkot űztük mindahányan,
s az évek szálltak, mint a percek,
véred kiontott harmatával
irgalmazz nékünk, Jézus Herceg!

Pestis-csengőkkel jött a dögvész,
s a reimsi szentegyház előtt
húsvét vasárnapján derékon
kapta a hájas Püspököt:
"Néked szereztem ezt a nótát,
gyerünk, nagyúr! Csengőm csörög –
légy pápa, vagy próféta, rózsás
hajnalködökbe öltözött,
légy szent püspök, vagy rút eretnek,
ki ég a máglya kormain,
misézhetsz lenn – én fenn nevetlek
a dómok csonka tornyain!"
– Álszentek voltunk mindahányan,
s az évek szálltak, mint a percek,
véred kiontott harmatával
irgalmazz nékünk, Jézus Herceg!

A vén Paraszt már tudta s várta
alkonytájt kinn az udvaron:
"Görnyedt testünknek nincsen ára,
s úgy halunk meg, mint a barom.
Kaszás testvér! Sovány a földünk!
könyörgöm, egyet tégy nekem:
ha elviszel, szórd szét trágyának
testemet kinn a réteken!"
Ő rábólintott s vitte lassan,
s úgy szórta, szórta, szórta szét,
mint magvető keze a búzát,
vagy pipacsot az őszi szél.
– A földbe térünk mindahányan,
s az évek szállnak, mint a percek,
véred kiontott harmatával
irgalmazz nékünk, Jézus Herceg!

Kapcsolódó könyvek: François Villon – Faludy György: François Villon balladái Faludy György átköltésében

François Villon – Faludy György: François Villon balladái Faludy György átköltésében

Kapcsolódó alkotók: Faludy György · François Villon

Hirdetés
>!
Zsuzsi_Marta P
Megzenésített versek

József Attila: Ősz

Tar ágak – bogak rácsai között
kaparásznak az őszi ködök,
a vaskorláton hunyorog a dér.

Fáradtság üli a teherkocsit,
de szuszogó mozdonyról álmodik
a vakvágányon, amint hazatér.

Itt – ott kedvetlen, lompos, sárga lomb
tollászkodik és hosszan elborong.
A kövön nyirkos tapadás pezseg.

Batyuba szedte rongyait a nyár,
a pirosító kedvű oda már,
oly váratlanul, ahogy érkezett.

Ki figyelte meg, hogy, míg dolgozik,
a gyár körül már az ősz ólálkodik,
hogy nyála már a téglára csorog?

Tudtam, hogy ősz lesz s majd fűteni kell,
de nem hittem, hogy itt van, ily közel,
hogy szemembe néz s fülembe morog.

1935. október

https://www.youtube.com/watch…

>!
meruine
Megzenésített versek

Petőfi Sándor: A farkasok dala

Süvölt a zivatar
A felhős ég alatt,
A tél iker fia,
Eső és hó szakad.

Kietlen pusztaság
Ez, amelyben lakunk;
Nincs egy bokor se', hol
Meghúzhatnók magunk.

Itt kívül a hideg,
Az éhség ott belül,
E kettős üldözőnk
Kinoz kegyetlenül;

S amott a harmadik:
A töltött fegyverek.
A fehér hóra le
Piros vérünk csepeg.

Fázunk és éhezünk
S átlőve oldalunk,
Részünk minden nyomor…
De szabadok vagyunk!

https://www.youtube.com/watch…

>!
dre
Megzenésített versek

Gyönyörű megzenésítés egy gyönyörű versből (ha már volt itt korábban, kérlek, írjatok és törlöm):
József Attila & Ágnes- Óh Szív Nyugodj: https://www.youtube.com/watch…

József Attila: ÓH SZÍV! NYUGODJ!

Fegyverben réved fönn a téli ég,
kemény a menny és vándor a vidék,
halkul a hó, megáll az elmenő,
lehellete a lobbant keszkenő.

Hol is vagyok? Egy szalmaszál nagyon
helyezkedik a csontozott uton;
kis, száraz nemzet; izgágán szuszog,
zuzódik, zizzen, izzad és buzog.

De fönn a hegyen ágyat bont a köd,
mint egykor melléd: mellé leülök.
Bajos szél jaját csendben hallgatom,
csak hulló hajam repes vállamon.

Óh szív! nyugodj! Vad boróka hegyén
szerelem szólal, incseleg felém,
pirkadó madár, karcsu, koronás,
de áttetsző, mint minden látomás.

>!
Turms P
Megzenésített versek

FRANÇOIS VILLON: BALLADA TŰNT IDŐK ASSZONYAIRÓL (ford.: Szabó Lőrinc)

Mondjátok, hol van, hova lett
Flóra, a szép nő, Róma fénye?
Archipiada hol lehet
S Thais, vele egy anya vére?
Hol a tapsra, szóra, zenére
Tó fölött ébredő Echó
Emberfölötti tünde lénye?
No de hol a tavalyi hó?

Hol a bölcs Heloise, kinek
Olyan drága volt az erénye,
Hogy Abélard-t, a szerzetest,
A bosszú végül kiherélte?
Hol a királynő, kinek kénye
Zsákba dobatta a mohó
Buridánt a Szajna vizébe?
No de hol a tavalyi hó?

Haremburgis? és a remek
Blanche királynõ, dalok sziréne,
Nagylábú Berta s a szívek
Allis-a és Beatricé-je,
S Johanna, kit Rouenben, élve
Tűzbe vitt az angol bakó:
Hová jutott, Szent Szűz, mi végre;
No de hol a tavalyi hó?!

Ajánlás

Herceg, ha egy hete, egy éve,
Ne keresd, hol a szép s a jó,
Hogy a refrén vissza ne kérdje:
No de hol a tavalyi hó?!

FRANÇOIS VILLON: BALLADA TŰNT IDŐK LOVAGJAIRÓL (ford.: Szabó Lőrinc)

S ki még? Hova lett harmadik
Callixtus (még a minapon
Pápa volt, négy esztendeig!)
S Alfonz király, az Arragon,
És a szép hercegi Bourbon?
Ki látja Artus herceget?
Hetedik Károly hol vagyon,
S a hős Nagy Károly hova lett?!

S szintúgy a skót király, akit
A félarcán – ó, Krisztusom! –
Heg födött álltól homlokig
Ametiszt-lilán s vastagon?
S Jánusz, ki úr volt Cipruson?
Vagy kit Spanyolföld szeretett
De már a nevét sem tudom?…
S a hős Nagy Károly hova lett?!

Elhagyom mások neveit,
Létünk ábrándképpel rokon,
Hisz minden a sírba bukik,
S menedékre nincs alkalom.
Még csak egy kérdés van soron:
Hol van Ulászló, a csehek
Ura? S nagyapja? Semmi nyom!…
S a hős Nagy Károly hova lett?!

Ajánlás

Hol van Clasquin, a jó breton?
S Auvergne gróf, ki trónt keresett?
S néhai jó Duc d'Alençon?…
S a hős Nagy Károly hova lett?!

Megzenésítés: Kaláka
https://www.youtube.com/watch…
https://www.youtube.com/watch…

Kapcsolódó alkotók: François Villon