!

Időutazások zóna

>!
Bla IP
Időutazások

Az elmúlt hónapokban Pécsett zajló régészeti feltárás során felbecsülhetetlen értékű maradványok kerültek elő. Minden valószínűség szerint Orseolo Péter király eredeti sírhelye került elő a pécsi székesegyház altemplomában az elmúlt hónapokban zajló régészeti feltárás során. A munkálatok során egy római kori temetői épület maradványaira, a fölé épült első pécsi székesegyház falaira bukkantak, és abban Orseolo Péter király feltételezhetően első, eredeti sírhelyét is megtalálták. Az 1038 és 1041 valamint 1044 és 1046 között uralkodó király csontjai nem kerültek elő, azokat feltételezhetően a későbbi korokban az altemplom másik részén helyezték el. kora középkor gyakorlata szerint egyedül az alapító földi maradványait helyezték el a székesegyházakban. Pécsen egy késő római temetkezőhelyre épült rá az Orseolo Péter által alapított székesegyház.

Forrás: Infostart

>!
Bla IP
Időutazások

Maxim Levada kijevi régész szerint “feltűnően hasonlítanak” egymásra: balra a Conţeşti-, jobbra a Seuso-kincs amforája

Forrás: FEOL

>!
Bla IP
Időutazások

Az én verzióm…

Tételezzük fel, hogy az ókori legendák egy része valóságon alapul – Schlimannál már tapasztalhattuk, hogy így van. De a sumer agyagtáblák is arról tanúskodnak, hogy a vízözönig öt város állott fenn: Eridu, Badtibira, Larak, Szippar és Suruppak. S a régészek ezek közül már hármat: Eridut, Szippart és Suruppak-ot megtalálták.

Ha hasonló tartalmú legendák keletkeztek világszerte, akkor ennek a megélt valóságnak még nagyobb valószínűsége lehetett. Ilyen a „vízözön” legendája, amely nagy valószínűséggel összefügghet az épp akkor dúló jégkorszak „hirtelen" végével. Ilyen eseményt, amely az egész világra hatással van, csak kozmikus méretű katasztrófa indíthatott be. Valami összeütközött a Földdel, előtte tán darabokra hullott, majd az anyagtömeg becsapódott – részben az óceánba, részben talán a szárazföldbe – s ennek eredményeként hegymagasnyi hullámok keletkeztek, s futottak körbe a földön elmosva minden útjukba kerülőt, kitörtek a vulkánok, óriási tömegű por került a levegőbe, átláthatatlanná téve az atmoszférát és eltűntetve a napot – mintegy „nukleáris telet”, s hideget eredményezve.

A következményekbe a földi lakosság és a földi élet döntő többsége belepusztult, a Föld megváltoztatta pályáját és dőlésszögét, s a maradékból új élet fejlődött…

Kapcsolódó könyvek: Alekszandr Gorbovszkij: Elsüllyedt legendák

Alekszandr Gorbovszkij: Elsüllyedt legendák
Hirdetés
>!
Bla IP
Időutazások

Víz alatti épített környezeti maradványok az Égei-tengerben(illusztráció)

"Egy új kutatás szerint elveszett kőkori települések lehetnek az Északi-tenger mélyén, Hollandiától nagyjából 80 kilométerre – írja az IFLScience. A szakértők úgy vélik, hogy a jégkorszak alatt a régióban egy folyórendszer, illetve egy hatalmas erdő feküdt, amelyek a jég olvadását kísérő tengerszint-emelkedéssel kerültek víz alá.

A Brown Bank nevű térségnél az elmúlt évtizedekben több kő- és csontleletet, illetve emberi maradványt is találtak az itt dolgozó halászok és olajfúrók. Martin Bates, a University of Wales Trinity Saint David munkatársa kollégáival ezért úgy döntött, átfogó vizsgálat alá veti a környéket.
A kutatók a tengerfenékből begyűjtött mintákat elemezték, illetve azokat az adatokat is megvizsgálták, amelyeket a régióban működő cégek rögzítettek. Az információknak köszönhetően rekonstruálni tudták, hogy miként alakult a terület geológiája az elmúlt 100 ezer évben, emellett a tengerfenék térképét is elkészítették.
A csapat az elemzés végén három olyan potenciális lelőhelyet talált, ahol a távoli múltban, mintegy 8 ezer évvel ezelőtt élhettek emberek. A szakértők a térséget két nagyobb területre osztották, az egyiknél egy folyórendszer összefolyása, a másiknál egy folyóvölgy feküdt. Utóbbinál két kőeszközt, illetve tőzeg- és famaradványokat is felfedeztek. Ez azt sugallja, hogy egy hatalmas erdő helyezkedett el a környéken.
A kutatók idővel szeretnének expedíciókat indítani Brown Bankhez, hogy azonosítsák az egykori települések pontos helyét."

Forrás: 24.hu

5 hozzászólás
>!
Bla IP
Időutazások

A Sioni Miasszonyunk Mária templom az etiópiai Axumban

A Biblia szerint Isten utasította az izraelitákat, hogy építsenek ládát, amelyben Mózes elhelyezte az Úrtól kapott kőtáblákat, rajtuk a tízparancsolattal. A ládának mindez isteni hatalmat kölcsönzött a legendák szerint. A szövetség ládáját folyamatosan őrízték, majd ezután a Salamon király által építtetett első jeruzsálemi templomban helyezték el, és ott volt egészen i. e. 568-ig, amikor a babilóniaiak kifosztották Jeruzsálemet. És ekkor a láda elveszett.
Az etióp ortodoxok saját eredetmítoszukat Kebra Nagast címmel írták meg 1270-ben, benne pedig kifejtik, hogy korai uralkodóik kapcsolatban álltak Salamonnal. Első császáruk I. Menelik, Salamon egyik fia volt, aki még Jeruzsálem ostroma előtt kicsempészte a frigyládát a Templomból, és csak egy másolatot hagytak a helyén. Ezután Melenik és segítői, hihetetlen kalandok után és isteni segítséggel átküzdötték magukat Egyiptomon, majd a Níluson felhajózva visszaérkeztek Etiópiába.
Egyes feltételezések szerint előbb egy évszázadon keresztül a Tana-tó (a Kék-Nílus forrása) egyik szigetén őrizték, majd Axumba szállították, s ott őrzik ma is – állítólag.

Kapcsolódó könyvek: Schrenzel: Abesszínia, Afrika Kánaánja

Schrenzel: Abesszínia, Afrika Kánaánja
>!
Bla IP
Időutazások

A kükladikus kultúra a Kükládok szigeteinek bronzkori kultúrája, melynek emlékei szinte az egész Mediterráneumból előkerültek. A Kükládok művészete, mivel a terület közel van Krétához, annak kulturális befolyása alá került. A feltárásokból előkerült leletek tanúsága szerint a kükladikus kultúrának három periódusát is megkülönböztethetjük.
korai kükladikus kor i.e.3200-2700, vagy 2600-1900(kül. datálások szerint) – a képen idol e korból – amely erősen „hajaz” a „sarlós istenre”, ill. amit a kökénydombon Vénuszként találtak…Letisztult egyszerűség, s a lényeg kiemelése…nagyon hasonló neolit ábrázolások, bár nálunk agyagból…

Kapcsolódó könyvek: Móczár István: A Minószi Atlantisz rejtélye

Móczár István: A Minószi Atlantisz rejtélye
1 hozzászólás