!

Egymondatos novellák zóna

_natalie_néven_ IP>!
Egymondatos novellák

a férfi egykedvűen szórta a madaraknak a kenyérbelet, mintha a napi rutin része lenne a mozdulat, azok meg vijjogva libegtek körülötte, mintha minden falat az utolsó lenne ebben a végső, őrült kerengésben, melyben a madártestek ringásából induló hullám olyan finom ívben tartott a kör középpontja felé, az embernek az az érzése támadt, hogy ott bent, legbelül, mozdulatlan lebeg egy hófehér sirály.

Gooblin>!
Egymondatos novellák

Otromba viccet kreál és várja a nem létező hatást.

Keszeeg>!
Egymondatos novellák

Miután kimászott a szakadékból elhatározta, hogy pár év múlva visszatér… de akkor már csak egy gödröt talált.

Lidya>!
Egymondatos novellák

Sikítja a miérteket a sötétségbe a fiú, elborzadva, elkeseredve majd megrökönyödve, egy test mellett, melyet az ő kezei tettek lélektelenné.

vikike911>!
Egymondatos novellák

Égett a vágytól, hogy elérje céljait. Belekapaszkodott az utolsó szalmaszálba is, ám kezei közt álmainak hamva porladt.

_natalie_néven_ IP>!
Egymondatos novellák

Vissza kell mennem abba a kertbe, nagyanyám kertjébe, hogy megkeressem a gyereket, aki a fák alatt azt játssza, hogy ő a szél és ő a fa, az összes virág, szín és illat, és úgy teszi a dolgát, hogy közben eszébe sem jut az, hogy hibázhat, mint ahogy az sem, hogy felesleges, meg kell találnom, hogy megtudjam, emlékszik-e rám.

B_Tünde P>!
Egymondatos novellák

Ugyanazon a sértő hangon csörgött a telefon, mint mindig, de mégis… más volt…hívta, csalogatta, minden idegszálával érezte, hogy fel kell vennie, de várt, talán az utolsó csengetésig várt… és az a beszélgetés megváltoztatta az életét.

_natalie_néven_ IP>!
Egymondatos novellák

Úgy szaporodtak a tárgyak a házban, hogy végül már lépni sem lehetett tőlük, levegőt venni is alig, magukba szippantottak minden tenyérnyi teret, beférkőztek a sarkokba, helyet kerestek a polcokon, párkányokon, az összes vízszintes és függőleges irányokban, a résekben, repedésekben, és minden újabb tárgy egy fel nem tett sziszegő kérdés, egy ködszürke elhallgatás kínok közt világra vajúdott gyermeke volt, a legkisebb fiú minden varázsereje nélkül.

Emerencia P>!
Egymondatos novellák

Az életképességünk mivoltát rejti , mennyire vagyunk képesek befogadni a múlt emlékeit, a jelen elvárásait, és a jövő változásait.