!

Edgar Allan Poe zóna

>!
Ligeia P
Edgar Allan Poe

Ide is kiteszem, mert teljesen odáig vagyok… :D ❤

UPDATE: Feltöltöttem spoiler

Kapcsolódó könyvek: Edgar Allan Poe: Unheimliche und phantastische Geschichten 1-3.

Edgar Allan Poe: Unheimliche und phantastische Geschichten 1-3.
9 hozzászólás
>!
Asgard47
Edgar Allan Poe

Egy sebzett lelkű zseni

Ma százhatvankilenc éve , hogy írásaihoz méltó, rejtélyes és azóta is titokzatos körülmények között meghalt Edgar Allan Poe.
Nem írom le, hogy az irodalom milyen területein volt zseni, mert ezt tudni kell (ez egy nagyon szigorú tekintettel kísért megjegyzés).
Szokásom szerint a kliséktől eltérő gondolatokat szeretnék róla megfogalmazni, illetve idézni, természetesen Brian Aldisstól. Tudni kell, hogy a Trillió éves dáridóban a 2. fejezet tizenöt és fél oldallal értékeli, csak őt. Pedig Poe amerikai volt, és nem angol, mint Aldiss…

Most ennek a különc zseninek tragikus és zűrzavaros életéről röviden…
Pár gondolat Aldisstól, hogy ki is volt Poe?…

"Poe a betűvetés Hamletje. Kijelentéseiben mindig akad valami rothadó. Elszigetelt, divatos és elcsépelt marad. Atyjának szelleme kiált a sírból.
Edgar Allan Poe (1809-1849) az a szerző, akinek írói érdemeit még halála után egy és negyed évszázaddal is kétségbe vonták, jóllehet gyakorta emlegették a tizenkilencedik század tíz legnagyobb amerikai írója között."
„Olykor nehéz elkülöníteni életének valóságos és fiktív eseményeit. Poe Bostonban született 1809-ben, nem 1811-ben, ahogy később állította. Anyja, Elizabeth Hopkins angol nő volt, a színésztársadalom egyik vezető alakja. Elszegényedve halt meg – tüdővészben, ami végigvonult a tizenkilencedik század művészetének történetén. Poe ekkor két éves volt; addigra apja is eltűnt. E korai katasztrófák úgy szigetelték el őt a társadalomtól, ahogyan az egyszerűbb katasztrófák Mary Shelleyt.”

Megjegyzés tőlem.
Mary Shelley sem ismerte édesanyját. Különleges lelkivilágú alkotásaik biztos, hogy azonos lelki tőről fakadtak.

„1836-ban Poe feleségül vette unokahúgát, Virginiát, aki ekkor még tizennégy éves sem volt. Az irodalmi teoretikusok elcsámcsogtak ezen a kapcsolaton és jóllehet keserves gyönyör volt ez számukra, Poe fájdalmai még keservesebbek lehettek. Ha a kapcsolatukra vonatkozóan bizonyítékként fogadjuk el Poe Eleonora című meséjét, akkor Poe és unokahúga mélységesen szerették egymást, és korántsem éltek cőlibátusban. ("Semmilyen fortéllyal nem tudta leplezni szívét hevítő szerelmi buzgóságát, s velem együtt derítette fel annak legmélyebb zugait”.) Persze szegény Poe szükségesnek tartotta ezt is egy kissé kiszínezni.
Akárhogy is lehetett szenvedéseihez nem férhetett kétség. Virginia a szeme előtt sorvadt el; éneklés közben megszakadt benne egy ér, és azután több ízben halálos transzba zuhant. Tuberkulózisban halt meg 1848-ban. A halállal való bújócska során Poe az alkohol és talán az ópium felé fordult. Agyának egyik fele megsérült, amitől aztán nem tudott úgy alkoholt fogyasztani, hogy be ne rúgjon tőle."

Megjegyzés tőlem.
Ma ez a kapcsolat nem az irodalmi teoretikusok körében, hanem a pszichoanalítika és a büntetőjog kereteiben került volna napvilágra.
A másik: Aldiss is szeretett ám pletykálni itt a Dáridóban…:D

„Baltimore-ban halt meg rejtélyes körülmények között, agylázban, epilepsziában, vagy alkoholmérgezésben. Az életének utolsó napjairól szóló beszámolók egyike azt sugallja, hogy erőszakos helyi politikus áldozata lett; útban hazafelé New Yorkban, az új élet küszöbén megtámadták és leitatták, majd több választóhelyen erőszakkal megszavaztatták. A sors áldozata lett, vagy gyógyíthatatlan szeszkazán? Az is lehet, hogy mindkettő?”
Megjegyzés tőlem.
Aldissnak igazi angol humora, gúnyos természete és egy kis irigysége is motiválhatta a fenti megállapításokat. Azért ő mégiscsak egy tehetséges és jó sci-fi író volt, Poe pedig szuperzseni…:D

Emlékezésként különös és tragikus életére, egy rá oly jellemző gyermekkori emléket felidéző gyönyörű vers:

Edgar Allan Poe: Lee Annácska

Sok-sok hosszú esztendeje már
tengerpart bús mezején
élt egy kis lány – ismerhetitek
Lee Annácska nevén
s csak azzal a gondolattal élt,
hogy szeret s szeretem én.

Gyermek volt s gyermek voltam én,
Lee Annácska meg én.
De szerelmünk több volt mint szerelem
tengerpart bús mezején.
Irigyeltek még az angyalok is
fenn a felhők tetején.

S ez lett oka, hogy, sok éve már,
tengerpart bús mezején
felhők közül jött egy csunya szél
s meghült Annácska, szegény;
s elvitték úri rokonai
s egyedül maradtam én:
koporsóba csukták el őt
tengerpart bús mezején.

Irigyeltek az égi angyalok,
hogy boldogabb ő meg én,
az lett oka (mind jól tudjuk ezt
tengerpart bús mezején)
hogy jött felhőből éjjel a szél
s meghült s meghalt a szegény.

De szerelmünk több volt mint soké
ki nagyobb mint ő meg én,
okosabb mint ő meg én
s sem az angyalok a felhők felett,
sem az ördögök tenger fenekén
nem tehetik, hogy, szívtől a szív,
elváljunk, ő meg én.

Mert ha kel a hold, nekem álmokat hoz
Annácska küldi felém:
s csillag ha ragyog, már véle vagyok,
Annácska szemét lesem én;
s igy az éj idején veled éldelek én,
jegyesem, szivem élete, szép kicsikém,
melletted a sir fenekén,
tengerpart bús mezején.

(Fordította: Babits Mihály)

>!
Brya
Edgar Allan Poe

Edgar Allan Poe: Morella – A doppelganger megjelenése a Morella című novellában

Az emberi érzések közül a félelem, egyértelműen negatív előjelű. A történetek által kiváltott rémület elszakítja gondolatainkat a racionalitás talajáról, és a képzelet egy ismeretlen világába repít minket.Annak ellenére, hogy kellemetlen és negatív érzésnek tituláljuk, igenis létszükségletünk a megléte. Vágyunk a borzongásra. A rémtörténetek a félelem utáni vágyat hivatottak kielégíteni. Szabadon élhetünk vele, hiszen semmiféle következménnyel nem kell számolnunk, és valószínűleg ezért is voltak olyan népszerűek az adott kor olvasói körében. A média megjelenésével az ingerküszöbünk olyannyira megemelkedett, hogy a rettegés kiváltásához aligha lenne elég egy-egy iylen olvasmány. Ezen történetek helyét egyértelműen a horrorfilmek vették át.
Poe elbeszéléseiben megjelenő szereplők szinte mindegyike küzd lelki problémákkal, pszichés betegségekkel, amelyek különböző perverz gaztettek elkövetéséhez vezetnek. Az emberi psziché sötét mélységének feltárulkozása jelenik meg.
Bővebben: http://www.cinemacrow.hu/edgar-allan-poe-morella-a-dopp…

Kapcsolódó alkotók: Edgar Allan Poe

1 hozzászólás
Hirdetés
>!
Static
Edgar Allan Poe

Kiüresedett, fogódzók nélküli univerzumunkban a képzelet játékának nincsenek korlátai.