napkut  KU Napkút


Kiadói sorozatok

Budai históriák · Világszirmok · Drámatájak · Hang–Kép–Írás · Összes sorozat »

Könyvek 692

Gion Nándor: Keresünk egy jobb hajót
Robert Walser: Havazás
Ebdürrehim Bey Haqverdiyev: A hegy tetején
Török Lajos: A jobbítás mestersége
Báthori Csaba: A hosszú táv
Fitos Adrián: Kekék
Hétvári Andrea: Pettyes katicám
Ross Károly: Híd az ártér fölött
Szanyi Ildikó: Nem ezt ígérték
Tamás Dénes: Rémegyszerű versek

Következő esemény

napkut KU>!

Solti Gabriella: Ébredések fényei – könyvbemutató

HelyszínMagNet Közösségi Ház, Belső Udvar, 1062 Budapest, Andrássy út 98
Időpont2020. augusztus 13., 17:30 – 2020. augusztus 13., 18:30

Szeretettel invitáljuk
Solti Gabriella: Ébredések fényei című kötetének bemutatójára.

A szerzővel Bedecs László és Bödecs László, a kötet szerkesztői beszélgetnek.
Moderátor: Jolsvai András, újságíró.

Résztvevők (1): napkut KU

Kapcsolódó könyvek: Solti Gabriella: Ébredések fényei

Solti Gabriella: Ébredések fényei

Karcok 43

napkut KU>!
Megjelenésre várva

Hamarosan megjelenik
Török Lajos kritikakötete,
A jobbítás mestersége.

„… olyan munkákkal foglalkozhattam behatóbban, amelyeknek döntő többségét nemcsak megjelenésük idején övezte a szakma odaadó figyelme, de a publikálásuk utáni években, évtizedekben is. Sőt! Jó néhány kötet még ma is szemléletformáló erővel bír az irodalomtörténészi gyakorlatban, s az egyetemi kurzusokon és az általános, illetve a középiskolai irodalomoktatásban is megtalálhatjuk szellemiségük, látásmódjuk, kutatási eredményeik nyomait.” (részlet a szerző előszavából)

Kapcsolódó könyvek: Török Lajos: A jobbítás mestersége

Török Lajos: A jobbítás mestersége
napkut KU>!
Megjelenésre várva

Hamarosan megjelenik
Fitos Adrián: Kekék című kötete
Keserü Piroska fotóival.

A labirintusból ezúttal van kiút, csak azt nem tudni, hova vezet.

„Először megyek, amióta eltemettük. Az jut eszembe, utoljára gyerekként követett a hold. Kihajolok, hogy kint se legyen levegő. Még ilyenkor is órákba telne keresztülvágni a városon, itt viszont, az elkerülőn egy postás furgont és két idegen rendszámtáblás autót leszámítva, egyáltalán nem találkoztam senkivel. Elviselhetetlen a hőség. Rejtekútjain a víz hordja belőlem a sót. Rátelepszik a számra. Nem tudok eleget inni, forró.”

Kapcsolódó könyvek: Fitos Adrián: Kekék

Fitos Adrián: Kekék
napkut KU>!
Megjelenésre várva

Hamarosan megjelenik
Hétvári Andrea: Pettyes katicám című kötete
Baracsi Gabi rajzaival.

Kapcsolódó könyvek: Hétvári Andrea: Pettyes katicám

Hétvári Andrea: Pettyes katicám
napkut KU>!
Budapesti molyok

Kedves Budapesti molyok!

Július 13-án új helyszínnel, de változatlan lelkesedéssel – emellett kellő távolságtartással – tartjuk meg Farkas Balázs tavasszal elmaradt könyvbemutatóját. Részletek az eseménynél:
https://moly.hu/esemenyek/uj-datummal-farkas-balazs-ugatas-konyvbemutato

Alig vártuk, hogy végre bemutathassuk Farkas Balázs kötetét. Gyertek, örüljetek ti is velünk!

Kapcsolódó könyvek: Farkas Balázs: Ugatás

Farkas Balázs: Ugatás
napkut KU>!
Megjelenésre várva

Hamarosan megjelenik
Ross Károly: Híd az ártér fölött című regénye.

Tanai Áron hídépítő mérnök egy hideg téli napon szülőfalujába érkezik régóta húzódó örökségi ügyének rendezése végett, ám a múlt lezáratlan, ma is ható eseményei arra kényszerítik, hogy egynaposra tervezett látogatását hónapokra, akár évekre nyújtsa.

Kapcsolódó könyvek: Ross Károly: Híd az ártér fölött

Ross Károly: Híd az ártér fölött
napkut KU>!
Megjelenésre várva

Hamarosan megjelenik
Szanyi Ildikó: Nem ezt ígérték című novelláskötete.

„Egy későnyári, forró délután elmentek a falu templomába és megkérték a papot, hogy adja össze őket. Nagymamám menyasszonyi ruhája egy könnyű, nyári ruha volt, amiben aznap délelőtt még a kertben dolgozott. Nagyapa egyszerű vászonnadrágot és inget viselt. Még gyűrűjük sem volt. Évekkel később az egyik rokon nagymamámra hagyta a jegygyűrűjét, ezt alakították át az ujjával megegyező méretűre. Azon az őszi napon mindez nem számított. Semmijük sem volt, mégis mindenük lett.”

Kapcsolódó könyvek: Szanyi Ildikó: Nem ezt ígérték

Szanyi Ildikó: Nem ezt ígérték
Hirdetés
napkut KU>!
Megjelenésre várva

Hamarosan megjelenik
Tamás Dénes: Rémegyszerű versek c. kötete.

Rémegyszerű versek – állítja a szerényen önironikus cím. De valóban rém egyszerűek lennének ezek a versek? Az biztos, hogy nincsen bennük semmi fölösleges, semmi tetszelgő, mélyértelműségnek álcázott zűrzavar: mintha határozott léptekkel, se jobbra, se balra nem nézve haladnának egy bizonyos magaslati pont felé, ahonnét valamiféle „gondolati halálugrást” hajtanak végre. Minden ezen az ugráson múlik, és ha sikerül – és többnyire sikerül –, minden egyes szó visszamenőleg át- és fölértékelődik ennek a gondolatnak a fényében. Gondolati költészet? Igen, de líráról lévén szó, a gondolat itt az érzés – gyümölcse? álruhája? sziámi ikre, amelyről nem lehet elválasztani. Erős, mély, megrendítő versek. (Rakovszky Zsuzsa)

Kapcsolódó könyvek: Tamás Dénes: Rémegyszerű versek

Tamás Dénes: Rémegyszerű versek
napkut KU>!
Megjelenésre várva

Hamarosan megjelenik
Münz András: Nélküled, veled című levélregénye.
Mutatunk egy részletet a védőborítóból!

Rám nézett: – Kényelmesen ül? Elmerengtem: ültem én valaha is kényelmesen?

A szerző az öregedésről mesél apjának, akinek nem adatott meg az öregkor. Harminckét évesen halt meg, a frontra került 1942-ben, és osztozva sokak sorsában, nem tért haza. Fia egyéves volt akkor, emléke csupán annyi, amennyit hallhatott róla. Levelek kelnek útra, bennük egy mostani év, tizenkét hónap történései, naplószerűen, vissza-visszakalandozva korábbi évekre, tudósítva őt az itt maradottakról, életükről, nélküle. A jelenben pedig főként a lopakodó öregség kóstolgatott tüneteiről számol be, ősze tavaszáról, korántsem nekikeseredve, sokkal inkább iróniával-öniróniával, mosollyal, humorral. Üzleti titokként kezeli korát, megdicsőül a traumatológián, eltűnési viszketegség gyötri, meghódít egy svéd szépségkirálynőt, összeköltözteti egykorvolt szerelmeit. Udvarolgat, korhatár nélkül. Eközben folyvást bújócskáznak vele a nevek (ők győznek), szüntelenül keresi apját, összekacsint vele, amikor megleli, kérdez tőle és magyaráz neki, eligazítja őt a mai életben, álmodja, hiszi erősnek, képzeli, vágyja dacosnak, látja megtörtnek. Siratja. ­Öleli: „Bárcsak mondhattad volna: Vigyázz magadra, kisfiam! És bárcsak mondhattam volna, sokkal-sokkal később: Vigyázz magadra, Apa!”

Kapcsolódó könyvek: Münz András: Nélküled, veled

Münz András: Nélküled, veled
napkut KU>!
Megjelenésre várva

Hamarosan megjelenik
Petőcz András: Idegenek-trilógiája

„Ezt a könyvet – az Idegeneket – nem lehet letenni…” (Kertész Imre)

„Hazudni anyám tanított”,
mondja a Trilógia első részének elején az elbeszélő, egy nyolcéves kislány. Majd így folytatja: „azért azt el kell mondanom, hogy ez a történet nem a hazugságról szól. Az anyám megtanított hazudni, hogy életben maradjak. Ennyi. Nem tudom, minek kellett életben maradnom. (…) Mint ahogy azt sem tudom, hogy azért maradtam-e életben, mert tényleg tudok hazudni. És azt sem tudom, hazudtam-e egyáltalán. Nyilván, hogy hazudtam. Mindenki hazudik. (…) Mert mindig mindenki túl akar élni. Túlélni valamit. Csak tudnám, minek.”
Mint Orwell 1984 című műve, Petőcz regénye is a képzelet világában játszódik. A történet maga egy lehetséges háború előzménye, folyamata és vége. Különleges könyv. Úgy beszél a valóságról, hogy olvasás közben tudjuk, mindez nem a valóság. És úgy beszél el kitalált történetet, hogy olvasás közben érezzük: mindez nem kitalált történet.

Kapcsolódó könyvek: Petőcz András: Idegenek-trilógia

Petőcz András: Idegenek-trilógia
napkut KU>!
Megjelenésre várva

Hamarosan megjelenik
Csordás László: Bezárkózás vagy határátlépés? c. kötete,
tanulmányok, esszék, kritikák gyűjteménye.

„Az utazással és a határátlépéssel kapcsolatos kétely, viszolygás, szorongás bele van kódolva a biztonságosnak és ismerősnek hitt otthon elhagyásába, a szabad mozgás eszményének és a szögesdrót-kerítésekkel körülölelt határvidék – ahol magam is élek – egymással ki nem békíthető, sőt egymást kizáró realitásába. A határhoz vezető úton már töprengek: vajon mit fog kérdezni ezúttal a hol barátságos, hol kissé megvető tekintettel méregető határőr és vámos?”

Kapcsolódó könyvek: Csordás László: Bezárkózás vagy határátlépés?

Csordás László: Bezárkózás vagy határátlépés?