jivanmukta 0Kedvenc könyvek 10

László András – Buji Ferenc: Genesis
Julius Evola: Út és Ige
René Guénon: A Nagy Triád
Julius Evola – Frithjof Schuon: Zen – A szamurájok vallása
Srí H. V. L. Púndzsa: Szavak a végtelenből
Giulio Cesare Lensi Orlandi Cardini: A templomosok baphometje Firenzében
Srí H. V. L. Púndzsa: Az igazság oroszlánja
Leo Schaya: Az egység szúfi tanítása
Buji Ferenc: Magasles
Titus Burckhardt: A szakrális művészet lényegéről a világvallások tükrében

Kedvenc sorozatok: Axis Polaris

Kedvenc kiadói sorozatok: Arcticus Libri Artis, Arcticus Libri Operis Magni, Arcticus Libri Religionis, Athanor könyvek, Az Őshagyomány könyvei, Hasta, Tradíció

Kedvenc alkotók: Abu Hamid al-Ghazali, Al-'Arabi ad-Darqawi, Ananda Kentish Coomaraswamy, Arthur Osborne, Baranyi Tibor Imre, Bódvai András, Buji Ferenc, Corneliu Zelea Codreanu, Czabán Katalin, Dávid Andrea, Dzsalál ad-Dín Rúmi, Eckhart mester, Erdei Zoltán, Ernst Jünger, Fajd Ernő, Ferencz Ernő, Ferid Ed Din Attar, Franco de Fraxino, Frithjof Schuon, Gaston Georgel, Giovanni Pico della Mirandola, Giulio Cesare Lensi Orlandi Cardini, Gődény Jonatán, H. W. L. Poonja, Horváth Róbert, Hubert de Mirleau, Imregh Monika, Julianus Imperator, Julius Evola, Kaczvinszky József, Kelemen Renée, Kocsi Lajos, Kondor Attila, Kórleónisz Miklós, Laki Zoltán, László András, Leo Schaya, Luc Benoist, Marco Pallis, Marsilio Ficino, Martin Lings, Matgioi (Albert de Pouvourville), Medve István, Molnár András, Murányi Tibor, Németh László Levente, Németh Norbert, Padányi Gulyás Gábor, Palkovics Tibor, Pezenhoffer Antal, Platón, Rády Sándor Zsolt, Rama P. Coomaraswamy, Ramana Maharsi, Ramés Sz. Balszékar, René Guénon, Rúmí, Sankara, Seyyed Hossein Nasr, Shankara, Srí H. V. L. Púndzsa, Srí H. W. L. Poonja, Srí Niszargadatta Mahárádzs, Srí Rámakrisna, Szmorad Csaba, Szongott Rudolf, Szvami Venkatesanada, Tárkányi Beatrix, Titus Burckhardt, Turóczy Ferdinánd, Umenhoffer István, Vasile Lovinescu, Virág László, Vukics András, Zólyomi Gusztáv

Kedvenc kiadók: Arcticus, Camelot, Filosz, Kötet, Kvintesszencia, Persica, Sophia Perennis, Stella Maris, Sursum, UR, Varázsló Macska


Aktuális olvasmányok

Bódvai András (szerk.): Axis Polaris – Tradicionális tanulmányok IV.
Bódvai András (szerk.): Axis Polaris – Tradicionális tanulmányok III.
Bódvai András (szerk.): Axis Polaris – Tradicionális tanulmányok II.
Bódvai András (szerk.): Axis Polaris – Tradicionális tanulmányok I.

Utolsó karc

jivanmukta>!

Julius Evola: Út és Ige
A jelenkori spiritualizmus arca és álarca (Az „érzékfelettivel” foglalkozó főbb modern áramlatok kritikai analízise)
XI. fejezet, Befejezésül, 252. oldal

A „spiritualitás”-nak ma tudásként kell érvényesülnie és nem kísértésként.
Abban kell a szolgálatunkra állnia, hogy helyre tegyük azokat az elvárásokat, amelyek a tudományt és a szcientizmust jellemzik, hogy viszonylagossá tegyük a nem kevés érvénnyel bíró humanista kultúra eredményeit, hogy leromboljuk a sok tudományban gyökeret eresztett fixa ideákat és mentális deformációkat, ekként gazdagítván ezek fejlődésre való lehetőségeit. A „spirituális”-nak módot kell adnia arra is, hogy újra a birtokunkba vegyünk egy elfeledett és el nem ismert örökség értékes részleteit; lehetővé kell tegye tehát számunkra, hogy olvasni tudjunk a múlt nagy tradícióinak szimbólumaiban és mítoszaiban, ami egyet jelent azzal: új szellemi érzékeket éleszt fel bennünk ismét. A valódi „spirituális”-nak el kellene jutnia ahhoz, hogy azt az örökséget jelenlévő valóságként érzékelje, mely nem kivételes, hanem természetes, nem csodálatos vagy rendkívüli, hanem nyilvánvaló, egy tágasabb, szabadabb, teljesebb világ érzékelésének keretében. Hogy ez aztán mint sajátszerűen „természetfeletti”, milyen távolságra esik az embertől, ez nem igazán fontos. Ami igazán fontos, az az ismeret (vagy tudás) világossága és magától értődősége. Idáig eljutni már nagy dolog lenne. Mégis, nem jelentene semmi mást, mint visszatérni a normalitáshoz. Amennyiben az új spiritualizmus tényleg egy hasonló fordulatnak kedvezett volna, mely mindannak a révén is, amit számos formájában álnokul elárult, a goethei mondás érvényesülne arról, aki jóllehet rosszat akar, mégis jót művel. E fordulat bekövetkezésének elősegítésére az egyetlen eszköz kellően szem előtt tartani a tradicionális tanításokat, amelyek helyreigazító vagy teljessé tevő ellenpontként szolgálnak a ma a spiritualisták által terjesztett eszmékhez, beleértve a „tudattalan” áltudományának eszméit is.

Kapcsolódó könyvek: Julius Evola: Út és Ige

Julius Evola: Út és Ige

Kapcsolódó alkotók: Julius Evola