inferior   95


Hirdetés

Utolsó karc

>!
inferior
Molyolók saját írásai

PÁRHUZAMOK (sámánbiblia vagy bibliás sámán?)

Világ vége
(Teleut sámándal, Szibéria)

Világ vége jövetelén
egek vassá válnak, rögök rézzé válnak,
népek népekre törnek, kánok kánokat ölnek,
kemény kő szétporlad, kemény fák ropognak,
emberek arasznyivá aszalódnak, férfiak fiúcskákká zsugorodnak,
férfi-kantárt leányok vesznek, csésze-nagy fejű fejesek lesznek,
apja gyermekét nem ismeri, gyermek apját nem ismeri,
gyom hajt ki a koponyákból,
lófej nagyságú arany
falatnyi ételt nem ér…
Lábunk nyomán aranynak hegye,
de nem lesz ember, aki fölvegye.

Forrás: Rab Zsuzsa (szerk.): Népek költészete

„Teleutok, török néptörzs, amely azelőtt a mostani altáji hegyi kalmukokat és a teleutokat foglalta magában. A teleutok a XVI. sz.-ban meghódoltak Oroszországnak s letelepedtek Bathatban Szalairszkoje mellett, északra Kusznetszktől, ahol ma is legnagyobb részük él. Egy részük később Tomszk város közelében és Biiszktől délre helyezkedett el. A tomszki teleutok most mohammedánusok, abiiszkiek keresztények. A Bathatnál visszamaradt teleutok kizárólag a sámánizmus hívei. Az összes teleutok, miként az oroszok, falvakban letelepedve élnek.”
Forrás: A Pallas nagy lexikona, 16. kötet: Téba-Zsuzsok (1897).

Biblia (Károli Gáspár fordítása)

„Eged, amely fejed felett van, rézzé, a föld pedig, amely lábad alatt van, vassá válik.”
Mózes ötödik könyve, 28. fejezet, 23. vers.

„Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé.”
Máté evangéliuma, 24. rész, 7. vers.

„Halálra adja pedig testvér testvérét, atya gyermekét; támadnak magzatok szüleik ellen, és megöletik őket.”
Máté evangéliuma, 10. rész, 21. vers.

Kapcsolódó könyvek: Rab Zsuzsa (szerk.): Népek költészete

Rab Zsuzsa (szerk.): Népek költészete