hegemonikon 0
Kedvenc könyvek 23

Egon Friedell: Az újkori kultúra története I-VI.
Jack London: Martin Eden
Makszim Gorkij: Inasévek / Az én egyetemeim
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: A kamasz
Henry David Thoreau: Walden / A polgári engedetlenség iránti kötelességről
Lev Tolsztoj: Háború és béke
Hamvas Béla: Patmosz I-II.
Alekszandr Szergejevics Puskin: Anyegin
Matthew Lewis: A szerzetes
Mary Shelley: Frankenstein
Lion Feuchtwanger: Jud Süss
Frankfurti Névtelen: Német teológia

Kedvenc sorozatok: A Dűne, Emberi színjáték, Korongvilág, Libabőr, Vallási hiedelmek és eszmék története

Kedvenc kiadói sorozatok: A francia líra kincsesháza, A múlt születése, A művészet története, A Szovjet Irodalom Könyvtára, A világirodalom klasszikusai, A világirodalom klasszikusai, A Világirodalom Remekei, Albatrosz könyvek, Athanor könyvek, Az Őshagyomány könyvei, Dekameron, Diákkönyvtár, Diákkönyvtár, Északi források – Fontes Boreales, Európa Diákkönyvtár, Európa Diákkönyvtár, Európa Klasszikus Regények, Európa Zsebkönyvek, Európai Antológia, Fekete Könyvek, Gondolkodó magyarok, Hamvas Béla életműsorozat, Helikon klasszikusok, Helikon Zsebkönyvek, Horror Metaphysicae, Így élt…, Írók Világa, Képes atlasz, Magyar História, Magyar néprajz, Magyar Remekírók, Memoria Mundi, Mérleg, Nemzeti Könyvtár, Olcsó Könyvtár, Orosz Remekírók, Osiris Diákkönyvtár, POKET zsebkönyvek, Progress könyvek, Stílusirányzatok, Századok – emberek, Szépirodalmi Zsebkönyvtár, Talentum diákkönyvtár, Tanulmányok a transzcendensről, Téka, Természet- és Társadalomtudományi sorozat, Tradíció, Trubadúr Zsebkönyvek, Utazások a múltban és a jelenben, Világjárók, Világkönyvtár, Világtörténelmi enciklopédia

Kedvenc alkotók: Byung-Chul Han, Frank Herbert, Hamvas Béla, Honoré de Balzac, J. R. R. Tolkien, Jack London, Jakob Böhme, Lev Tolsztoj, Makszim Gorkij, Petőfi Sándor, Polányi Imre, Polányi Mihály, Simone Weil, Stefan Zweig


Aktuális olvasmányok

Németh István: Az élet csalfa tükrei
Alberto Manguel: Az olvasás története
Hajdú Ráfis Gábor – Kamarás István (szerk.): Az olvasás anatómiája
Shlomo Sand: Hogyan alkották meg a zsidó népet?
Ray Bradbury: Fahrenheit 451
Németh György – Ritoók Zsigmond – Sarkady János – Szilágyi János György: Görög művelődéstörténet
Grandpierre Atilla: Lélek és Világegyetem
Grandpierre Attila: Királyi mágusok ősnépe a magyar
Grandpierre K. Endre: Atilla és a hunok
Hamvas Béla: A száz könyv
Benjamin Rascal – Jeffrey Stone – John Caldwell: Sztárt Wársz? – A klónok tántorgása
K. B. Rottring: Heri Kókler és a sárkány tojása
Douglas C. Kenney – Henry N. Beard: Gyűrűkúra
Terry Pratchett: Kisistenek
Josefine Mutzenbacher: Egy kis bécsi kurva emlékezései
Lengyel Dénes: Irodalmi kirándulások
Lengyel Dénes: Új élet hajnalán
Dömötör Ákos: Hősök és vértanúk
Mondák a kuruc korból
Lengyel Dénes: Magyar regék és mondák
Lengyel Dénes: Újkori bölcsek nyomában
Lengyel Dénes: Ókori bölcsek nyomában
Almási Kitti: Lezárás, elengedés, újrakezdés
Buda László: Mit üzen a lelked?
Terry Pratchett: A mágia színe
Paul Stewart – Chris Riddell: Engelbert, a rettentő
Szabó Magda: Az őz
Juhász Ferenc: A Szent Tűzözön regéi
Barta Gábor – Hegyi Klára – Kertész István: Emberek és századok
Stefan Fischer: Hieronymus Bosch
Katus László: A modern Magyarország születése
Hahner Péter: A régi rend alkonya
Robert Graves: Az aranygyapjú
Mika Waltari: Az emberiség ellenségei
Hegyi Dolores: Polis és vallás
Georg Brandes: Korok, emberek, írások
Nagy László: A végvári dicsőség nyomában
Gyürey Vera – Lencsó László – Veress József (szerk.): A magyar filmtörténet képeskönyve
Géher István (szerk.): Pokolkő
Különös históriák
Kulcsár Zsuzsanna: Így éltek a lovagkorban – Nyugat-Európa a XI-XIV. században
Csanádi József (szerk.): A lovagkortól a reneszánszig
Charles Phillips: Lovagok
Lengyel Dénes: Magyar mondák a török világból és a kuruc korból
Steven Runciman: A keresztes hadjáratok története
Fodor Sándor: Krónika
Thuróczy János: A magyarok krónikája
Komjáthy István: Mondák könyve
Komjáthy István: Mondák könyve
Alan Kendall: A klasszikus zene krónikája
Janus Pannonius: Janus Pannonius összes munkái
P. Terentius Afer: Az élősdi
Marcus Valerius Martialis: M. Valerius Martialis válogatott epigrammái
Cornificius: A C. Herenniusnak ajánlott rétorika
Képes Krónika I-II.
Képes Krónika I-II.
Felix R. Paturi – Manfred Brocks: A technika krónikája
Estók János: Élet falun és városon
Hankiss Elemér: Társadalmi csapdák
Trencsényi-Waldapfel Imre: Mitológia
Stanisław Lem: Visszatérés
Werner Paravicini: Merész Károly
Lányi András: A fenntartható társadalom
Lányi András: A globalizáció folyamata
Z. Kárpát Dániel: EU tanázia
Hornyik Miklós: A széttagolt ország
Udo Ulfkotte: Megvásárolt újságírók
Lakatos Pál: Országrontók
E. M. Cioran: A bomlás kézikönyve
Eva Maria Lipp – Ingrid Fröhwein: Házi kenyerek, péksütemények
Tom Szaky: Hulladék-tudatosan
Varga Éva (szerk.): Hétköznapi kalauz
Nyíri Zsuzsanna: Háztartásunk kémiája
Gazdik Gyula – Lugossy Győző: A közel-keleti válság
Mario Vargas Llosa: Izrael, Palesztina
Byung-Chul Han: A kiégés társadalma
Arthur Schopenhauer: Az akarat szabadságáról
Frank Herbert: A Dűne messiása
Victor Hugo: Kilencvenhárom
Romsics Ignác: Magyarország története
C. W. Ceram: A régészet regénye
Frank Herbert: A Dűne
Patrick Rothfuss: A szél neve
Mario Vargas Llosa: A látványcivilizáció
Hayao Miyazaki: Spirited Away Picture Book
Alexandre Dumas: Emma Lyonna
Alexandre Dumas: Luisa San Felice
Carlos Ruiz Zafón: A szél árnyéka
Bryan Cartledge: Megmaradni
Deborah S. Cornelius: Kutyaszorítóban
Carlo Maria Martini – Umberto Eco: Miben hisz, aki nem hisz?
Ivo Andrić: Híd a Drinán
Kákosy László (szerk.): A gyönyörűség dalainak kezdete
Agrippa von Nettesheim: Titkos bölcselet
Akutagava Rjúnoszuke: A vihar kapujában
Italo Calvino: Kozmikomédia
Kunt Ernő: Az utolsó átváltozás
Mircea Eliade: Kovácsok és alkimisták
Morus Tamás: Utópia
Omar Khajjam: Rubáiját
Paracelsus: Okkult filozófia
Thea von Harbou: Metropolisz
Gazdag László: A fejlődés természete
Friedrich Engels: Az erőszak szerepe a történelemben
Abe Kóbó: A homok asszonya
Martin Burckhardt – Dirk Höfer: Minden és semmi
Immanuel Kant: Egy világpolgár gondolatai az egyetemes emberi történelemről
Jacob Burckhardt: Világtörténelmi elmélkedések
Gustav Meyrink: A jövő érzékelésének lehetőségei
Julius Evola: Orientációk
Gustav Meyrink: Gólem
Kerényi Károly: Hermész, a lélekvezető
Amin Maalouf: A keresztes háborúk arab szemmel
Krasznahorkai László: Az utolsó farkas
Ernst Jünger: Acélzivatarban
Ernst Jünger: Homokórák könyve
Ludwig Hohl: Hegymenet
Giulio Cesare Lensi Orlandi Cardini: A templomosok baphometje Firenzében
Élisée Reclus: A hegyek története
Rúmí: Cseppek a borból
Robert Graves: Isten hozzád, Anglia!
Anthony Burgess: Egy tenyér ha csattan
Henoch apokalypsise
Szinay Balázs – Beri Róbert (szerk.): Enigmák
Kiss Ákos – Kiss-Ádám Rebeka – Süli András – Szabó Krisztina: A bakancstól a baseball sapkáig
Gordon W. Allport: Az előítélet
Kende Anna – Vajda Róza (szerk.): Rasszizmus a tudományban
Bereczkei Tamás: A génektől a kultúráig
Charles Duhigg: A szokás hatalma
Elliot Aronson – Carol Tavris: Történtek hibák (de nem én tehetek róluk)
Latinovits Zoltán: Verset mondok
Robert Yugovich: Az őszinteség jutalma
Erdei Zoltán: A metafizikai egyedüllét fokozatai
Heinrich Seuse: Suso misztikus írásai
René Guénon: A mennyiség uralma és az idők jelei
René Guénon: A modern világ válsága
Julius Evola: Lázadás a modern világ ellen
Johannes Tauler: A hazatérés útjelzői
George L. Mosse: Férfiasságnak tüköre
Thomas Laqueur: A testet öltött nem
Otto Weininger: Nem és jellem
Bogár László – Varga István – Drábik János: Válság és valóság
Paul Lennon: La biblia del tecladista
A zarándok elbeszélései
Nyikolaj Bergyajev: Az ember rabságáról és szabadságáról
George Bernard Shaw: Pygmalion
Simona Cremante: Leonardo da Vinci összes művei
Erich Fromm: Birtokolni vagy létezni?
Bruno Latour: Sohasem voltunk modernek
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: A történelem utópikus értelmezése
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Kell-e nekünk Európa?
J. Huizinga: Homo ludens
György Péter: A hely szelleme
Claudio Magris: A Habsburg-mítosz az osztrák irodalomban
H. G. Wells – Egon Friedell – K. W. Jeter: Utazások az időgéppel
Egon Friedell: Az ókori kultúra története
Egon Friedell: Kőfejtő
James Mackay: Bélyegek és bélyeggyűjtés
Nikodém Gabriella – Szabó Jenő: A magyar bélyeg története
Horvátth Károly: A magyar bélyeg története – A turulosoktól a 20. század végéig
Stefan Zweig: Fouché
Vlagyimir Levi: Az önismeret művészete
De Sade márki: Börtönévek
Lysias: Lysias beszédei
De Sade márki: Juliette története avagy a bűn virágzása
G. W. F. Hegel: Előadások a világtörténet filozófiájáról
Søren Kierkegaard: Vagy-vagy
Søren Kierkegaard: Félelem és reszketés
Boethius: A filozófia vigasztalása
De Sade márki: Justine, avagy az erény meghurcoltatása
Władisław Stanisław Reymont: Az ígéret földje
Władisław Stanisław Reymont: Parasztok
Németh László: Bűn / Iszony
Németh László: Iszony
Forgács József: A társas érintkezés pszichológiája
Émile Zola: A pénz
Mario Vargas Llosa: A Zöld Palota
Ernest Hemingway: Búcsú a fegyverektől
Ernest Hemingway: A folyón át a fák közé
Roland Barthes: A divat mint rendszer
Platón: A lakoma
Borisz Paszternak: Zsivago doktor
Epiktétosz: Kézikönyvecske
Kenneth Clark: Nézeteim a civilizációról
Weöres Sándor: A teljesség felé
Nikosz Kazantzakisz: Akinek meg kell halnia
Stefan Zweig: Sakknovella
Hermann Hesse: Sziddhártha
Drew Karpyshyn: Path of Destruction
George T. Heineman – Gary Pollice – Stanley Selkow: Algorithms in a Nutshell
Joshua Bloch – Neal Gafter: Java fejtörők
Mihail Solohov: Csendes Don
Friedrich Dürrenmatt: Drámák
Friedrich Schiller: Friedrich Schiller összes drámái I-II.
August Strindberg: Drámák
>!
2023. október 4., 06:36
>!
2023. augusztus 21., 22:34
>!
2022. december 4., 13:11
>!
2022. november 20., 19:46

Grandpierre Attila: Királyi mágusok ősnépe a magyar az első emberiség és az ember rendeltetése

>!
2022. november 20., 19:46

Grandpierre K. Endre: Atilla és a hunok A szkíta-hun-magyar folytonosság

>!
2022. november 20., 19:46
>!
2022. november 15., 20:53
>!
2022. október 29., 23:40
>!
2022. szeptember 21., 19:38
>!
2022. szeptember 21., 19:37

Dömötör Ákos: Hősök és vértanúk Mondák és visszaemlékezések a szabadságharcról

>!
2022. szeptember 21., 19:37

Mondák a kuruc korból Történelmi olvasókönyv

>!
2022. szeptember 21., 19:36
>!
2022. szeptember 21., 19:36
>!
2022. szeptember 21., 19:36
>!
2022. szeptember 21., 19:35
>!
2022. szeptember 21., 19:31

Buda László: Mit üzen a lelked? Önelfogadás, önszeretet, öngyógyítás a gyakorlatban

>!
2022. szeptember 21., 19:28
>!
2022. szeptember 14., 05:22
>!
2022. szeptember 11., 22:10
>!
2022. szeptember 7., 17:18
>!
2022. június 6., 19:54
>!
2022. június 6., 19:54

Katus László: A modern Magyarország születése Magyarország története 1711–1914

>!
2022. június 6., 19:52
>!
2022. június 6., 19:52
>!
2022. június 6., 19:45
>!
2022. június 6., 19:44

Hegyi Dolores: Polis és vallás Bevezetés a görög vallástörténetbe

>!
2022. június 5., 23:20
>!
2022. június 5., 23:19

Géher István (szerk.): Pokolkő Mai angol elbeszélők

>!
2022. április 16., 20:13
>!
2022. április 16., 20:12
>!
2022. január 4., 21:06
>!
2022. január 4., 21:06
>!
2022. január 4., 21:05

Komjáthy István: Mondák könyve Hun és magyar mondák

>!
2022. január 4., 21:05

Komjáthy István: Mondák könyve Hun és magyar mondák

>!
2022. január 4., 21:05

Alan Kendall: A klasszikus zene krónikája A nagy komponisták életének és zenéjének bensőséges naplója

>!
2022. január 4., 21:05
>!
2022. január 4., 21:04
>!
2022. január 4., 21:04

Képes Krónika I-II. I.: Latin eredeti kiadás / II.: Latin eredetijének magyar fordítása

>!
2022. január 4., 21:03

Képes Krónika I-II. I.: Latin eredeti kiadás / II.: Latin eredetijének magyar fordítása

>!
2022. január 4., 21:03
>!
2022. január 2., 23:25
>!
2022. január 2., 23:23
>!
2022. január 2., 23:13
>!
2022. január 2., 23:10
>!
2022. január 2., 22:34
>!
2021. december 7., 20:41
>!
2021. december 7., 20:32
>!
2021. december 7., 20:32

Udo Ulfkotte: Megvásárolt újságírók Hogyan irányítják a politikusok, a titkosszolgálatok és a pénztőke Németország médiáját?

>!
2021. december 7., 20:31
>!
2021. december 7., 20:30
>!
2021. november 25., 04:58
>!
2021. november 14., 18:23
>!
2021. november 14., 17:57
>!
2021. november 14., 17:08
>!
2021. november 14., 17:08

Mario Vargas Llosa: Izrael, Palesztina Béke vagy szent háború

>!
2021. szeptember 21., 19:56
>!
2021. szeptember 20., 06:30
>!
2021. július 25., 19:42
>!
2020. szeptember 13., 18:48
>!
2020. szeptember 5., 10:55
>!
2020. szeptember 5., 10:50
>!
2020. szeptember 5., 10:23
>!
2020. szeptember 4., 20:49
>!
2020. augusztus 25., 21:59
>!
2020. március 23., 06:51

Alexandre Dumas: Emma Lyonna A testvériség ünnepe / A király parancsára

>!
2019. november 24., 17:38
>!
2019. november 24., 17:38
>!
2019. november 24., 17:37

Bryan Cartledge: Megmaradni A magyar történelem egy angol szemével

>!
2019. április 20., 08:19

Deborah S. Cornelius: Kutyaszorítóban Magyarország és a II. világháború

>!
2019. április 20., 08:19

Ivo Andrić: Híd a Drinán Višegradi krónika

>!
2019. február 28., 12:34
>!
2019. február 15., 14:42
>!
2019. február 15., 14:41
>!
2019. február 15., 14:40
>!
2019. február 15., 14:33

Kunt Ernő: Az utolsó átváltozás A magyar parasztság halálképe

>!
2019. február 15., 14:32
>!
2019. február 15., 14:31
>!
2019. február 15., 14:31
>!
2019. február 15., 14:30

Paracelsus: Okkult filozófia Paracelsus mágikus bölcselete

>!
2019. február 15., 14:30
>!
2019. február 15., 14:28
>!
2019. február 15., 14:26
>!
2019. február 15., 14:22

Martin Burckhardt – Dirk Höfer: Minden és semmi A digitális világpusztítás feltárulása

>!
2019. február 15., 14:12
>!
2019. február 15., 14:07
>!
2019. február 15., 14:07

Kerényi Károly: Hermész, a lélekvezető Az élet férfi eredetének mitologémája

>!
2019. február 15., 14:05
>!
2019. február 15., 14:05
>!
2019. február 15., 14:05
>!
2019. február 15., 14:02
>!
2019. február 15., 14:02
>!
2019. február 15., 14:00
>!
2019. február 15., 13:59
>!
2019. február 15., 13:58
>!
2019. február 15., 13:49
>!
2019. február 15., 13:49
>!
2019. február 13., 14:29
>!
2019. február 13., 14:29
>!
2019. január 19., 12:24

Bereczkei Tamás: A génektől a kultúráig Szociobiológia és társadalomtudomány

>!
2019. január 19., 12:23

Charles Duhigg: A szokás hatalma Miért tesszük azt, amit teszünk, és hogyan változtassunk rajta?

>!
2019. január 19., 12:21
>!
2019. január 19., 12:21

Latinovits Zoltán: Verset mondok Tanulmányok, nyilatkozatok, műsorok

>!
2018. december 28., 21:12

Robert Yugovich: Az őszinteség jutalma Egy volt maffiózó megrázó vallomása

>!
2018. augusztus 19., 10:02
>!
2018. április 26., 17:45
>!
2018. április 26., 17:27
>!
2018. április 26., 17:27

Johannes Tauler: A hazatérés útjelzői Beszédek a misztikus útról

>!
2018. április 26., 17:26

George L. Mosse: Férfiasságnak tüköre A modern férfieszmény kialakulása

>!
2018. március 1., 10:44

Thomas Laqueur: A testet öltött nem Test és nemiség a görögöktől Freudig

>!
2018. március 1., 10:43
>!
2018. március 1., 10:42
>!
2018. február 28., 08:24
>!
2018. február 25., 13:31
>!
2018. január 31., 22:09
>!
2018. január 31., 22:07
>!
2018. január 31., 22:05

Bruno Latour: Sohasem voltunk modernek Szimmetrikus antropológiai tanulmány

>!
2018. január 28., 15:16

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Kell-e nekünk Európa? Válogatás az író társadalompolitikai írásaiból

>!
2018. január 28., 15:15

J. Huizinga: Homo ludens Kísérlet a kultúra játék-elemeinek meghatározására

>!
2018. január 28., 15:15
>!
2018. január 28., 15:15
>!
2018. január 24., 09:55
>!
2017. december 26., 07:44
>!
2017. december 26., 07:43

De Sade márki: Börtönévek Levelek, naplók, írások a fogság éveiből

>!
2017. december 26., 07:40
>!
2017. december 26., 07:39
>!
2017. december 26., 07:38
>!
2017. december 26., 07:36
>!
2017. december 26., 07:36
>!
2017. november 13., 12:33
>!
2017. november 13., 12:32
>!
2017. november 13., 12:32
>!
2017. november 13., 12:32
>!
2017. november 13., 12:31
>!
2017. november 13., 12:29
>!
2017. november 13., 12:29
>!
2017. november 13., 12:20
>!
2017. november 13., 12:20
>!
2017. november 13., 12:15
>!
2017. július 24., 21:25
>!
2017. július 24., 21:00
>!
2017. július 24., 20:59
>!
2017. július 21., 18:24
>!
2017. július 21., 18:23
>!
2017. július 21., 18:23
>!
2017. július 21., 18:22

Joshua Bloch – Neal Gafter: Java fejtörők Csapdák, buktatók és szélsőséges esetek

>!
2017. július 21., 18:16
>!
2017. július 21., 18:13
>!
2017. július 21., 18:02
>!
2017. július 21., 18:00