Gold_Book  KU Gold Book


Kiadói sorozatok

Letűnt civilizációk · Katonai kézikönyvek · Összes sorozat »

Könyvek 800

J. D. Robb: Halálos megtorlás
Simon Scarrow: Halál a császárra
Nemere István: Öt király kora
Borda János: Vaskesztyű
Cs. Szabó Sándor: Tíz lövő, tíz asszony
Simon Scarrow: Elsötétítés
J. D. Robb: Halálos ráadás
J. D. Robb: Halálos elszántság
Bakóczy Sára: Délibábok kora
Bónizs Róbert: A pápa zsoldosa

Karcok 234

Gold_Book KU>!

Elkészültünk a Történelminovella-pályázatunk értékelésével, megszületett a végeredmény.

Részletek a pályázati kiírás oldalán:
https://www.goldbook.hu/tortenelminovella-palyazat-2023/

1 hozzászólás
Gold_Book KU>!
Akciós könyvek

KARÁCSONYI AKCIÓ!
Aki karácsonyra szeretné meglepni rokonait, barátait, ismerőseit, esetleg csak saját magát, annak itt a lehetőség!
40% kedvezménnyel rendelhető minden könyvünk!
10 000 Ft felett a szállítás ingyenes!
Az akció 2023. december 10-ig tart.
https://www.goldbook.hu/

6 hozzászólás
Gold_Book KU>!

MEGJELENT!

Simon Scarrow
HALÁL A CSÁSZÁRRA
SAS-sorozat * 21. könyv

Vásárold meg webáruházunkban kedvezménnyel, vagy keresd a könyvesboltokban!

https://www.goldbook.hu/konyv/halal-a-csaszarra/

Kr. u. 60

A birodalom uralma Britannia fölött törékeny. Az ellenséges törzsek ravaszabbak lettek. Még azok között is elégedetlenség fortyog, akik hűséget esküdtek. Nero a távoli Rómában semmit sem érzékel a veszélyből.

Suetonius Paulinus helytartó sereget gyűjt a hegyvidéki törzsek és a druidák végső megtörésére, és az egyik cohors élére Cato praefectust nevezi ki. Cato szeretné, ha Macro centurio is vele tartana. A helytartó azonban hátrahagyja Macrót a camulodunumi veteránok kis csapatának élén. Suetonius elengedi a füle mellett a figyelmeztetéseket, miszerint a rosszul megerősített kolónia sebezhető lesz a támadásokkal szemben, ha a törzsek körében izzó harag lángra lobban.

Az icenusok királya halott. A büszke királyságot a kifosztás és megszűnés veszélye fenyegeti. De az özvegy Boudica királynő szíve egy harcosé. Ha kimondja a halálos ítéletet a császárra, vérfürdő következik.

Macro és Cato halálos csatákat vív ellenségeivel, akik inkább meghalnak, minthogy behódoljanak Rómának. És közben egész Britannia jövője múlik a harc kimenetelén.

Kapcsolódó könyvek: Simon Scarrow: Halál a császárra

Simon Scarrow: Halál a császárra
Gold_Book KU>!

MEGJELENT!

Borda János
VASKESZTYŰ

Vásárold meg webáruházunkban kedvezménnyel, vagy keresd a könyvesboltokban!

https://www.goldbook.hu/konyv/vaskesztyu/

A regény IV. Béla, V. István és IV. László uralkodásának idején játszódik, több nézőpontból követve a korszak történelmi eseményeit. Az olvasó betekintést nyerhet IV. Béla országépítő munkájába, megismerheti a gyermek IV. László elrablásának és V. István halálának történetét, a főúri pártok küzdelmeit, a lázadó kunok elleni harcokat és III. Miklós pápa Magyar Királysággal kapcsolatos intézkedéseit.

Az uralkodói udvarok mellett kiemelt figyelmet kap egy kis dél-magyarországi falu három nemzedékének sorsa, a középpontban egy vadorzás miatt kézvesztésre ítélt jobbággyal, akinek csonkasága ellenére sikerül a vitézségét bizonyítania. A regény főhőse, a méltóbb életre érdemes Ajándok jobbja elvesztése után sem adja fel, a környékbeli kováccsal „vaskéztyűt” készíttet magának. Avar származású szerelmének rokonai által bújtatva felkészül, hogy megragadja az egyetlen lehetőséget, amellyel fordíthat sorsán: katonai szolgálatot vállalva szabad emberré váljon.

Ajándok harcol Sövényvár védői mellett a lázadó kunok ellen, IV. László oldalán részt vesz Szalánc várának visszavételében a lázadó Aba Finta nádortól, és kitünteti magát a hód-mezei csatában. Vaskesztyűje nem akadályozza meg abban, hogy elnyerje feljebbvalói elismerését, és nobilis castriként térjen haza falujába.

Kapcsolódó könyvek: Borda János: Vaskesztyű

Borda János: Vaskesztyű
Gold_Book KU>!

MEGJELENT!

Cs. Szabó Sándor
TÍZ LÖVŐ, TÍZ ASSZONY

Vásárold meg webáruházunkban kedvezménnyel, vagy keresd a könyvesboltokban!

https://www.goldbook.hu/konyv/tiz-lovo-tiz-asszony/

Valahol a távoli Itáliában, Szalárd vezér győztesen hazatérő seregétől leszakadva keresi a hazautat tíz lövő. Egy névtelen Duna menti kis szálláson várják őket asszonyaik, gyerekeik. A szokásoknak megfelelően a család feje, Tege vezeti a tizedet, míg felesége, Szente asszony felel az otthon maradottakért: asszonyokért, gyerekekért, a lövőséghez már túl öreg, vagy még túl fiatal férfiakért.

A család mindkét fele halálos veszélybe kerül, az otthon maradókra erőszakkal rákényszeríti magát egy fekete kabar tized, a lövők pedig túlerőbe ütköznek, miközben igyekeznek utolérni a fősereget.

És ahogyan az a legjobb családokban is megtörténhet, az irigység, a nagyravágyás nyomán a külső és belső ellentétek ugyanúgy veszélyeztetik mindkét közösség létét.

Valaki megcsonkítja Szente asszony szellemfáját, rontást hozva a falura.

Valaki csak azt lesi, mikor léphet az öreg Tege helyébe.

Valakit máshoz húz a szíve, mint akit az élet neki rendelt, és nem tud ellenállni a kísértésnek.

Valaki nem tér haza a harcból.

Valakit nem vár már otthon az, akihez hazavágyott.

Kapcsolódó könyvek: Cs. Szabó Sándor: Tíz lövő, tíz asszony

Cs. Szabó Sándor: Tíz lövő, tíz asszony
Gold_Book KU>!

MEGJELENT!

Nemere István
ÖT KIRÁLY KORA
A Turul nemzetsége

Vásárold meg webáruházunkban kedvezménnyel, vagy keresd a könyvesboltokban!

https://www.goldbook.hu/konyv/ot-kiraly-kora/

A Turul nemzetség történetének hatodik könyve ismét izgalmas korszakot ölel fel. Egyszerre szól Béla királyról, ki összeesküvés áldozatául esik, és András fia Salamonról, aki oly sok bajt hozott az országra. Akkor még akadtak pogányok, és többen voltak, mint kellett volna. Pusztulásukat felerészben önmaguknak köszönhették, hiszen a Hont vissza akarták vinni az időben, amikor a törzsi vezérek kezében volt a hatalom, és táltosok mondották meg, mi a jó és mi a rossz a nemzetnek.

Salamon, az örök békétlen többször ráhozta német barátait, szövetségeseit és egyben rokonait a magyar hazára. Megesett, hogy egyszerre névleg ketten, valójában azonban hárman uralkodtak ezen az országon. Saját és idegen érdekek csaptak össze. Hadak vonultak egymás ellen, és magyar ontott magyar vért hol igaz, hol hamis eszmékért. Legtöbbször a hatalmukhoz görcsösen ragaszkodó urak álltak a békétlenkedések mögött. Csakhogy a királyok sem voltak ártatlanok. Őket mutatja be a szerző a maguk pőre valóságukban.

Közben olykor kitekintünk idegen országokba is. Milyen hatása volt akkoriban a magyar viszonyokra Bizánc, Velence, a német birodalom és a pápaság hatalmi harcainak? Mi minden történt akkoriban külföldön, ami befolyásolhatta a Hon eseményeit? Ez az az idő, amikor László király akaratából nem a harcias Álmos, hanem bátyja, a „könyvesnek” nevezett-csúfolt király kerül az élre, és megindulnak a hadak Horvátország ellen. A cél: megszerezni az Adriai-tengert szegélyező Dalmáciát.

Az előző részekben megismert egyszerű emberek tovább élik olykor nyomorúságos, olykor mégis szerencsés életüket. A dunai átkelőhely révészei, kovácsmesterei, kereskedők, lovas gazdák és oda vetődő idegenek hétköznapjain keresztül láthatjuk, hogyan éltek akkoriban azok, akiknek nem volt bejárásuk a fényes palotákba, nem alakíthatták saját sorsukat, sőt nemegyszer szenvedték meg a nagyok viszályait. A két világ az egyik szereplő személyében már-már érintkezik, azonban a sors közbeszól.

Az egykorvolt középkori Magyarország története lüktet a lapokon.

Kapcsolódó könyvek: Nemere István: Öt király kora

Nemere István: Öt király kora
Gold_Book KU>!

MEGJELENT!

J. D. Robb
HALÁLOS RÁADÁS
Halálos-sorozat * 56. rész

Vásárold meg webáruházunkban kedvezménnyel, vagy keresd a könyvesboltokban!

https://www.goldbook.hu/konyv/halalos-raadas/

Egy csillogó partin meggyilkolnak egy népszerű színészt. Eve Dallas talán még soha nem nyomozott ennyire erős reflektorfényben. Vagy ennyire halálosban…

Eliza Lane és Brant Fitzhugh, a híres házaspár, akik egyaránt meghódították Hollywoodot és a Broadwayt, ragyogó fogadást adnak, tele A listás sztárokkal. Idővel Eve Dallas is megérkezik – csakhogy egyáltalán nem vendégként. Miután Fitzhugh köszöntőre emelte a poharát, ciánmérgezés jeleit mutatva holtan zuhant a padlóra, a rendőrség érkezése pedig véget vetett a szórakozásnak.

A jelek szerint nem az a fajta sztár volt, aki halmozta az ellenségeit. Mindenki szerette – még az özvegye is. Mivel a halálát okozó pezsgőkoktélt eredetileg Elizának szánta, talán a felesége volt az igazi célpont, akivel kapcsolatban képbe került egy nemrég elbocsátott asszisztens, egy megkeseredett rivális, továbbá egy megszállott rajongó. Eve dolga rájönni, hogy a számos meghívott, valamint a személyzet és a felszolgálók között ki követte el a gyilkosságot a tömeg kellős közepén – és mi volt az igazi indítéka.

Minthogy Eve nem kedveli a reflektorfényt, aggasztja az eset körüli médiacirkusz. Nem akar mást, mint rájönni, ki az, aki valóban ártatlan, és ki, aki csupán eljátssza az ártatlanságát…

Kapcsolódó könyvek: J. D. Robb: Halálos ráadás

J. D. Robb: Halálos ráadás
Gold_Book KU>!

MEGJELENT!

Simon Scarrow
ELSÖTÉTÍTÉS

Vásárold meg webáruházunkban kedvezménnyel, vagy keresd a könyvesboltokban!

https://www.goldbook.hu/konyv/elsotetites/

Berlin, 1939. december

Németország háborúban áll. A nácik szorítása egyre rémisztőbb az országban. A paranoiát tovább fokozza a lakosságra kényszerített parancs, amely miatt minden éjjel kötelező a teljes elsötétítés a fővárosban.

Egy nő meggyilkolása után Horst Schenke bűnügyi nyomozóra óriási nyomás nehezedik, hogy minél hamarabb megoldja az ügyet. Schenke, akit felettesei gyanakodva figyelnek, mert még mindig nem lépett be a náci pártba, borotvaélen táncol – a hűtlenség büntetése az azonnali halál.

A második áldozat megtalálása megerősíti Schenke legnagyobb félelmét. Miközben a nyomozás mind közelebb viszi a rezsim gonosz szívéhez, a felügyelő rájön, hogy a náci párt egymással viaskodó frakciói ugyanolyan könyörtelenek, mint az utcákon lesben álló gyilkos…

Kapcsolódó könyvek: Simon Scarrow: Elsötétítés

Simon Scarrow: Elsötétítés
Gold_Book KU>!

MEGJELENT!

J. D. Robb
HALÁLOS ELSZÁNTSÁG
Halálos-sorozat * 55. rész

Vásárold meg webáruházunkban kedvezménnyel, vagy keresd a könyvesboltokban!

https://www.goldbook.hu/konyv/halalos-elszantsag/

J. D. Robb legújabb, izgalmas regényében Eve Dallas nyomozó egy kizsákmányolásra épülő, gonosz összeesküvéssel találja magát szemben…

New York, 2061. A Gyönyörakadémia néven ismert hely maga a megtestesült rémálom, ahol elrabolt lányokat tartanak fogva és arra tanítják őket, hogy lealacsonyító szolgáltatásokat nyújtsanak, miközben lelkük lassan, de biztosan romba dől. Dorian, a tizenhárom éves kislány, akit ugyancsak oda zártak, talán sohasem tudott volna elmenekülni a rabtársa, Mina segítsége nélkül, aki a szökési tervet kieszelte. Kettejük közül Mina volt a bátrabb – noha mindketten ugyanazzal a kétségbeesett elszántsággal vágtak bele a terv megvalósításába.

Sajnos nem sikerült kijutniuk elég gyorsan. Dorian sebesülten, rettegve bolyong New York utcáin, miközben Eve Dallas hadnagy Mina folyóparton heverő holttestét vizsgálja.

Mina drága, elegáns ruhái és kozmetikai cikkei arról árulkodnak Dallasnak, hogy szó szerint és átvitt értelemben is a szexipar számára tartották ennyire ápoltan – és bárki is fektetett be ebbe az igencsak pénzigényes üzletbe, hatalmas profitra számít. Eve elszántan keresi az igazságot és a nyomába ered azoknak, akik az ártatlanokra vadásznak…

Kapcsolódó könyvek: J. D. Robb: Halálos elszántság

J. D. Robb: Halálos elszántság
Gold_Book KU>!

MEGJELENT!

Bán Mór
ANGYAL A KAPUK FELETT
Hunyadi * Tizenkettedik könyv

Vásárold meg webáruházunkban kedvezménnyel, ajándék könyvjelzővel, vagy keresd a könyvesboltokban!

https://www.goldbook.hu/konyv/angyal-a-kapuk-felett/

Ezernégyszázötvenegy. Világrengető események készülnek mindörökre megváltoztatni Európa sorsát. Az ifjú Mohamed szultán eltökélten készíti fel seregét az addig legyőzhetetlennek hitt Konstantinápoly elleni támadásra. A várost talán meg lehetne menteni, de ehhez a Nyugat nemzeteinek összefogására lenne szükség. Csakhogy királyai, fejedelmei ügyet sem vetnek a fenyegető veszedelemre, és pillanatnyi érdekeiknek megfelelően inkább sorsára hagyják a létéért küzdő, valaha hatalmas birodalom maradékát.

Egyetlen katonai erő marad, amely a szorongatott Konstantinápoly felmentésére siethetne, ám a belső széthúzás és a határokon túlról szőtt ármány megakadályozza, hogy Magyarország kormányzója hadjáratot indíthasson a Török Birodalom ellen. Sőt Hunyadi Jánosnak élete egyik legnehezebb döntését is meg kell hoznia ezekben a hónapokban: tartja magát esküjéhez és harcba indul a gyermek V. László kiszabadításáért, amivel lemondana kormányzói posztjáról, vagy elkezdi kiépíteni a Hunyadi-ház eljövendő királyi hatalmát.

Kapcsolódó könyvek: Bán Mór: Angyal a kapuk felett

Bán Mór: Angyal a kapuk felett