Fodor_J_Peter 0Aktuális olvasmányok

Samuel P. Huntington: Kik vagyunk mi?
Tóth Réka: A szöveggenetika elmélete és gyakorlata
F. D. E. Schleiermacher: A vallásról
Søren Kierkegaard: Félelem és reszketés
Umberto Eco: Ellenséget alkotni
Gyurácz Ferenc: Populizmus
Sipos Balázs: Sajtó és hatalom a Horthy-korszakban
Sipos Balázs: A politikai újságírás mint hivatás
Kiss Gábor (szerk.): Nagy magyar tájszótár
Izsó Zita: Színről színre
Izsó Zita: Tengerlakó
Bagi Zsolt: Az esztétikai hatalom elmélete
Lányi András: Az írástudók áru(vá vá)lása
Dmitry Glukhovsky: Orosz népellenes mesék
Bálint Mariann: Hulladék históriák
Benedict Anderson: Elképzelt közösségek
Bödecs László: Az árvíz helye
Izsó Zita: Éjszakai földet érés
Clement Greenberg: Művészet és kultúra
Conrad Ferdinand Meyer: A szent
Susan Sontag: A vulkán szerelmese
Susan Sontag: A fényképezésről
Susan Sontag: A betegség mint metafora
Susan Sontag: Egyidőben
Susan Sontag: A Szaturnusz jegyében
Ivan Alekszandrovics Goncsarov: Oblomov
Francis Fukuyama: A történelem vége és az utolsó ember
Kálmán C. György: Te rongyos (elm)élet!
Claude Lévi-Strauss: Strukturális antropológia
Steve Yates: A tér költészete
Roman Jakobson: A költészet grammatikája
Szabó G. Zoltán – Szörényi László: Kis magyar retorika
Thomka Beáta (szerk.): Az irodalom elméletei IV.
Paul de Man: Esztétikai ideológia
Sánta Ferenc: Az ötödik pecsét / Húsz óra / Az áruló
William Somerset Maugham: Életem
Lucien Febvre – Henri-Jean Martin: A könyv születése
Werner Heisenberg: A rész és az egész
Friedrich Dürrenmatt: Drámák
Gérard Genette: Metalepszis
Károlyi Fülöp Béla: Ízes Orosháza
Hérodianosz: A Római birodalom története Marcus Aurelius halálától
Márai Sándor: Hallgatni akartam
Donáth Mirjam: Mások álma
Michael Blake: Farkasokkal táncoló / A szent út
Michael Blake: Farkasokkal táncoló
Mácsik Gábor: A skandináv mitológia
Alekszandr Szolzsenyicin: A Gulag szigetcsoport
Rudolf Otto: A szent
Samuel P. Huntington: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása
Kathryn Stockett: A Segítség
Dragomán György: Rendszerújra
Bodrogi Tibor: Törzsi művészet I-II.
C. A. Macartney: Október tizenötödike I-II.
C. A. Macartney: Magyarország
Fustel de Coulanges: Az ókori község
Johann Jakob Bachofen: A mítosz és az ősi társadalom
Al-Biruni: Chronology of Ancient Nations
Renan Ernő: Jézus élete
Renan Ernő: A keresztény egyház
Renan Ernő: Az evangéliumok és a második keresztény nemzedék
Renan Ernő: Az antikrisztus
Renan Ernő: Szent Pál
Renan Ernő: Marcus Aurelius és az antik világ vége
Simon Róbert (szerk.): A vallástörténet klasszikusai
Ferencz Antal – Kosztolányi György – Falus András – Kellermayer Miklós – Somfai Béla – Jelenits István – Hámori Antal: Biogenetika és etika
Szabó T. Attila: Erdélyi magyar szótörténeti tár
Paul Ricoeur: Fenomenológia és hermeneutika
David Attenborough: Élet egyenes adásban
Romsics Ignác: Magyarország története
Romsics Ignác (szerk.): Magyarország története
Gergely Péter – Gór Ádám – Hudák Tamás – Ilonczai Zoltán – Szombathelyi Ervin: Nappali lepkéink
Lars Svensson – Killian Mullarney – Dan Zetterström: Madárhatározó
Jászi Oszkár: Jászi Oszkár publicisztikája
Litván György (szerk.): Jászi Oszkár válogatott levelei
Petőfi Sándor: Az apostol
C. Plinius Secundus: Naturalis Historia – Természetrajz XXVIII-XXXII. Könyv
Caius Plinius Secundus: Naturalis Historia XIV-XVIII.
Abonyi István: Az egyiptomi kopt mágia
Köpeczi Béla (szerk.): Erdély története I-III.
Gergely Jenő – Pritz Pál: A trianoni Magyarország
Gergely Jenő: Gömbös Gyula – Politikai pályakép
Gergely Jenő: A katolikus egyház története Magyarországon 1919–1945
Romano Guardini: Az újkor vége / A hatalom
Ferenc pápa: Laudato si’
Nyikolaj Gavrilovics Csernisevszkij: Mit tegyünk?
Mihail Jurjevics Lermontov: Korunk hőse
Mihail Jurjevics Lermontov: Lermontov válogatott művei
Mihail Jurjevics Lermontov: A démon
Aquinói Szent Tamás: A teológia foglalata III.
Aquinói Szent Tamás: A teológia foglalata II.
Aquinói Szent Tamás: A teológia foglalata I.
Jacques Maritain: Az igazi humanizmus
Immanuel Kant: Az örök béke
Pierre Teilhard de Chardin: Az emberi jelenség
Charles de Gaulle: Háborús emlékiratok I-II.
II. János Pál pápa: Laboram exercens
II. János Pál pápa: II. János Pál pápa első enciklikája és levelei – Redemptor hominis
Ferenc pápa: Lumen fidei
X. Piusz pápa: X. Piusz pápa „Pascendi dominici gregis” kezdetű enciklikája
VI. Pál pápa: VI. Pál pápa Mysterium fidei kezdetű enciklikája
Diós István (szerk.): A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai
Marcus Tullius Cicero: Az istenek természete
Czaich Árpád Gilbert – Fráter Aladár: X. Pius pápa életének és uralkodásának története napjainkig
Epiktétosz: Epiktétosz összes művei
Fáy Ferenc: Fáy Ferenc összegyűjtött versei
Henri Bergson: Teremtő fejlődés
Henri Bergson: A nevetés
Arthur Schopenhauer: A világ mint akarat és képzet
Virág Benedek: Magyar századok
Virág Benedek: Virág Benedek poétai munkáji
Virág Benedek: Virág Benedek válogatott művei
Johan Huizinga: A középkor alkonya
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Márai Sándor: A teljes napló 1978–1981
Orbán Ottó: Orbán Ottó összegyűjtött versei I-II.
Németh Lajos: Csontváry
Szénási Zoltán: A szavak sokféleségétől a Szó egységéig
Szénási Zoltán: Örökkék ég alatt
Boldog-Bernád István – Szabó P. Katalin – Tanos Márton (szerk.): Identitás, emlékezet, történelem
Joseph Ratzinger (XVI. Benedek): A Názáreti Jézus III.
Joseph Ratzinger (XVI. Benedek): A Názáreti Jézus II.
Szarvas Melinda: Tükörterem flamingóknak
Erdélyi Zsuzsanna (szerk.): Aki ezt az imádságot…
Erdélyi Zsuzsanna: Múltunk íratlan lírája
Márai Sándor: A teljes napló 1982–1989
Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar művelődéstörténeti lexikon I-XIII.
Sebestyén Gyula: A magyar rovásírás hiteles emlékei
Bozóki András – Sükösd Miklós (szerk.): Anarchizmus
Noam Chomsky: Rekviem az amerikai álomért
Noam Chomsky – Edward S. Herman: Az Egyetértés-gépezet
Noam Chomsky: On Anarchism
Noam Chomsky: Hatalom és terror
Noam Chomsky: Titkok, hazugságok, demokrácia
Tolsztoj Leó: Az újkor vége
Pócs Éva – Ilyefalvi Emese (szerk.): Ráolvasások A-B
Heinz Alfred Brockhaus – Hugo Riemann: Zenei lexikon I-III.
Keczán Mariann: „Mind kántál, aki sorsot örökölt”
Jean-Jacques Rousseau: Társadalmi szerződés
Alfred Edmund Brehm: Az állatok világa
Orbán Ottó: Ostromgyűrűben
Kemény Zsófi: Nyílt láng használata
Márai Sándor: Jelvény és jelentés / Utóhang / Sereghajtók
Márai Sándor: Az idegenek
Márai Sándor: Féltékenyek
Márai Sándor: Zendülők
Mikonya György: Rend a rendetlenségben
Latinovits Zoltán: Ködszurkáló
Szophoklész: Szophoklész drámái
Euripidész: Euripidész összes drámái
Euripidesz: Euripides drámái I-III.
Molnár Tamás: Az atlanti kultúra kibontakozása
Jürgen Habermas: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása
Horányi Özséb (szerk.): A kommunikáció mint participáció
Szekfű Gyula: Három nemzedék és ami utána következik
Schütz István: Fehér foltok a Balkánon – Etnikai mozgások, kölcsönhatások, „nagy birodalmak”
Wessely Anna (szerk.): A kultúra szociológiája
Polányi Károly: Dahomey és a rabszolgakereskedelem
Malcolm Gladwell: Dávid és Góliát
Erich Fromm: A rombolás anatómiája
Jon Elster: A társadalom fogaskerekei
Csányi Vilmos: Etológia
Jeffrey C. Alexander: Szociológiaelmélet a II. világháború után
Daron Acemoglu – James A. Robinson: Miért buknak el nemzetek?
Z. Karvalics László: Úton a digitális kori kormányzás felé
Gianpietro Mazzoleni: Politikai kommunikáció
Barabási Albert-László: Villanások
Bolla Dezső: Csepel története
Kubinyi András: Csepel története
John L. Austin: Tetten ért szavak
Ildefonso Cerdá: Az urbanizáció általános elmélete
Petőfi Sándor: Petőfi Sándor összes versei
Arany János: Arany János összes költeményei
Kurt Lewin: A mezőelmélet a társadalomtudományban
Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés
Balázs István: A közigazgatás változásairól Magyarországon és Európában a rendszerváltástól napjainkig
Stephen R. Covey: A 8. szokás
C. K. Prahalad: Új menedzsmentparadigmák felé
Tari Annamária: #yz Generációk online
Brian Tracy – Szabó Péter: Hogyan vezetnek a legjobb vezetők?
Nemes Nagy József: A tér a társadalomkutatásban
Barabási Albert-László: A hálózatok tudománya
Hannah Arendt: A totalitarizmus gyökerei
Peter Pomerantsev: Nothing Is True and Everything Is Possible
Václav Havel: A kiszolgáltatottak hatalma
Czesław Miłosz: „A rabul ejtett értelem”
Steve Crawshaw – John Jackson: Civil bátorság
Márai Sándor: Egyszemélyes emigráció
Furkó Zoltán (szerk.): Márai Sándor üzenete
Stjepan Mesić: Jugoszlávia nincs többé
Juhász József – Márkusz László – Tálas Péter – Valki László: Kinek a békéje?
Juhász József: Föderalizmus és nemzeti kérdés
Dezső Márta – Tóth Zoltán: Választás és választási eljárás
Bihari Mihály (szerk.): A többpártrendszer kialakulása Magyarországon 1985–1991
Bárdi Nándor – Filep Tamás Gusztáv (szerk.): Viszolygás a várostól
Arday Lajos: Nemzetállamok és kisebbségek
A. Sajti Enikő – Polonyi Péter: Mao – Tito
Ivo Andrić: Híd a Drinán
Mezey Barna – Szente Zoltán: Európai parlamentarizmus- és alkotmánytörténet
Sokcsevits Dénes: Déli szomszédaink története
Kiss J. László (szerk.): A huszonötök Európái
Nádas Péter: Világló részletek
Will Tuttle: A világbéke étrend
P. A. Kropotkin: A kölcsönös segítség mint természettörvény
Király István: Napló 1956–1989
Kara György (szerk.): A köztes lét könyvei
Bernie S. Siegel: Életet a napoknak
Bernie S. Siegel: Szeretet, gyógyítás, csodák
Émile Durkheim: A társadalmi munkamegosztásról
Émile Durkheim: Az öngyilkosság
Robert A. Dahl: A pluralista demokrácia dilemmái
Elliot Aronson: A társas lény
Freda Adler – Gerhard O. W. Mueller – William S. Laufer: Kriminológia
Leonardo da Vinci: Tudomány és művészet
Ulrich Beck: Világkockázat-társadalom – Az elveszett biztonság nyomában
Ulrich Beck: Mi a globalizáció?
Ulrich Beck: A kockázat-társadalom
Mannheim Károly: A gondolkodás struktúrái
Mannheim Károly: Ideológia és utópia
Deák Péter (szerk.): Biztonságpolitikai kézikönyv
Finszter Géza: A rendőrség joga
Finszter Géza – Kőhalmi László – Végh Zsuzsanna (szerk.): Egy jobb világot hátrahagyni…
Radó András: Üzleti kommunikáció
Meredith Belbin: A team, avagy az együttműködő csoport
Arany Anett – N. Rózsa Erzsébet – Szalai Máté: Az Iszlám Állam Kalifátusa
Blahó András – Prandler Árpád: Nemzetközi szervezetek és intézmények
Zbigniew Brzezinski: A nagy sakktábla
Roland Dannreuther: Nemzetközi biztonság
Lévai Imre: A komplex világrendszer evolúciója
Mark M. Lowenthal: Hírszerzés
Molnár Ferenc (szerk.): Civil-katonai kapcsolatok: a tudományok határán
N. Rózsa Erzsébet – Péczeli Anna (szerk.): Egy békésebb világ eszközei
N. Rózsa Erzsébet: Az arab tavasz
Mathis Wackernagel – William E. Rees: Ökológiai lábnyomunk
Sulyok Gábor: A humanitárius intervenció elmélete és gyakorlata
Szabó A. Ferenc: A nemzetközi migráció és korunk biztonságpolitikai kihívásai
Szigeti Cecília: Az ökológiai lábnyom határai
Tálas Péter: Válaszok a terrorizmusra
Thich Nhat Hanh: Harag
Thich Nhat Hanh: The Art of Power
Thich Nhat Hanh: A béke érintése
Sri Aurobindo: Growing Within
Sri Aurobindo: The Life Divine
Sri Aurobindo: Ébredő tudatosság
Sri Aurobindo: A lélek fejlődése
Sri Aurobindo: Személyiségeink
Hui Neng zen tanításai
Masaru Emoto: A víz rejtett bölcsessége
Masaru Emoto: A víz üzenetei
Brian Weiss: Lélektársak
Soós Viktor Attila (szerk.): Súlypontáthelyezés a diplomáciában
L. Balogh Béni: Küzdelem Erdélyért
Gyarmati György: A Rákosi-korszak
Hornyák Árpád – Bíró László (szerk.): Magyarok és szerbek a változó határ két oldalán, 1941–1948
Pritz Pál (szerk.): Magyarország helye a 20. századi Európában
Romsics Ignác (szerk.): Magyar történeti szöveggyűjtemény 1914–1999 I-II.
Seifert Tibor: Magyarország története 1938–1990
Brian Weiss: A Mesterek üzenetei
Rákosi Mátyás: Visszaemlékezések 1940–1956 I-II.
Molnár Imre – Varga Kálmán: Hazahúzott a szülőföld…
Vadkerty Katalin: A belső telepítések és a lakosságcsere
Beneš-dekrétumok és a magyar kérdés, 1945–1948
Karel Kaplan: Csehszlovákia igazi arca 1945–1948
Vida István: Iratok a magyar-szovjet kapcsolatok történetéhez
Vadkerty Katalin: A kitelepítéstől a reszlovakizációig
Štefan Šutaj: Magyarok Csehszlovákiában 1945–1948 között
Kertész István: Magyar békeillúziók 1945–1947
Romsics Ignác: Az 1947-es párizsi békeszerződés
Bank Barbara – Bognár Zalán – Tóth Gábor: Magyarok szovjet fogságban
Varga Éva Mária: Magyarok szovjet hadifogságban (1941-1956)
Okváth Imre: Bástya a béke frontján
Feitl István (szerk.): A magyarországi Szövetséges Ellenőrző Bizottság jegyzőkönyvei 1945–1947
Rónai András: Térképezett történelem
Ablonczy Balázs: Teleki Pál
Ránki György: Mozgásterek, kényszerpályák
Ránki György: Gazdaság és külpolitika
Andrew C. Janos: Haladás, hanyatlás, hegemónia Kelet-Közép-Európában
Ormos Mária: Közép-Európa
Bajcsy-Zsilinszky Endre: Erdély múltja és jövője
Winston S. Churchill: A második világháború 1-2.
Bán D. András: Pax Britannica
Eino Jutikkala – Kauko Pirinen: Finnország történelme
Romsics Ignác: Amerikai Béketervek háború utáni Magyarországról
Gyarmati György – Lengvári István – Pók Attila – Vonyó József (szerk.): Bűnbak minden időben
Fülöp Mihály – Sipos Péter: Magyarország külpolitikája a XX. században
Fodor Ferenc: A magyar földrajztudomány története
Borhi László: Nagyhatalmi érdekek hálójában
Békés Csaba: Európából Európába
Balogh Sándor: Magyarország külpolitikája 1945–1950
Szőnyi Zsuzsa: A Triznya kocsma
Szőnyi Zsuzsa: Római terasz
Gergely Jenő: A pápaság története
Ormos Mária: Mussolini
Kis Aladár: Olaszország története 1748–1968
Lucius Annaeus Seneca: Erkölcsi levelek
Romsics Ignác: Volt egyszer egy rendszerváltás
Bihari Mihály: Magyar politika, 1944–2004
Póczik Szilveszter: Az Iszlám forradalom
Majoros István – Ormos Mária: Európa a nemzetközi küzdőtéren
Németh István (szerk.): 20. századi egyetemes történet
John Lukacs: A XX. század és az újkor vége
Henry Kissinger: Diplomácia
E. J. Hobsbawm: A szélsőségek kora
Fischer Ferenc: A kétpólusú világ 1945–1989
Diószegi István: A hatalmi politika másfél évszázada
Egedy Gergely: Bevezetés a nemzetközi kapcsolatok elméletébe
Enyedi Zsolt – Körösényi András: Pártok és pártrendszerek
Bihari Mihály: Politológia
Bruce I. Newman: Politikai marketing mint kampánystratégia
Alexis de Tocqueville: Az amerikai demokrácia
Chronowski Nóra – Drinóczi Tímea (szerk.): Európai kormányformák rendszertana
Giovanni Sartori: Demokrácia
Giovanni Sartori: Összehasonlító alkotmánymérnökség
Giovanni Verga: I Malavoglia
Max Weber: Tanulmányok
Petrétei József: Magyarország alkotmányjoga I.
Szente Zoltán: Európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet – 1945–2005
Ablonczyné Mihályka Lívia – Scholtz Kinga: 1000 Domande 1000 Risposte
Maria Teresa Angelini – Móritz György: Gyakorlati olasz nyelvtan
Herczeg Gyula: Olasz leíró nyelvtan
Giuseppe Tomasi di Lampedusa: A párduc
Magyary Zoltán: Magyary Zoltán összes munkái (1919–1922)
Charles Baudelaire: Charles Baudelaire válogatott művészeti írásai
Marcus Fabius Quintilianus: Szónoklattan
Thomka Beáta (szerk.): Az irodalom elméletei I.
August Wilhelm Schlegel – Friedrich Schlegel: Válogatott esztétikai írások
Mészáros Tibor: Márai Sándor bibliográfia
Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Előadások a világtörténet filozófiájáról
Georg Wilhelm Friedrich Hegel: A jogfilozófia alapvonalai
Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Esztétika – Rövidített változat
Georg Wilhelm Friedrich Hegel: A művészet filozófiája
Georg Wilhelm Friedrich Hegel: A szellem fenomenológiája
Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Esztétikai előadások I-III.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Előadások a filozófia történetéből I-III.
Werbőczy István: Nemes Magyarország szokásjogának hármaskönyve
Gyurgyák János: Szerzők és szerkesztők kézikönyve
Milan Kundera: A regény művészete
Németh Lajos: Baalbek
Ötvös Anna: Lola könyve
Benkő Loránd (szerk.): A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára I-IV.
Kiss Gábor (szerk.): Régi szavak szótára
Robert Bartlett: Körkép a középkorról
Albert Einstein: A relativitás elmélete
A Jordánszky-kódex
Nyíri Antal (szerk.): A Müncheni Kódex 1466-ból
Adamik Tamás: Antik stíluselméletek
Szent Jeromos: Levelek I-II.
Ifjabb Plinius: Levelek
Marcus Tullius Cicero: Marcus Tullius Cicero válogatott művei
Havas Károly: Az inkvizició története
Bálint Andor – Marx György – Erdey-Grúz Tibor – Rényi Alfréd (szerk.): Természettudományi lexikon I-VII.
Márai Sándor: Ég és Föld
Márai Sándor: Füves könyv
Hans-Georg Gadamer: Igazság és módszer
Kozocsa Sándor (szerk.): Magyar szerelmes levelek 1528–1944
Kovalovszky Miklós – Juhász József – Szőke István – O. Nagy Gábor: Magyar értelmező kéziszótár
Réz Pál – Vas István (szerk.): Magyar írók Rákosi Mátyásról
Laczkó Krisztina – Mártonfi Attila: Helyesírás
Deme László – Fábián Pál – Tóth Etelka (szerk.): Magyar helyesírási szótár
A magyar nyelv értelmező szótára I-VII.
Márai Sándor: Sértődöttek / A hang
Bangha Béla (szerk.): Katolikus lexikon I-IV.
Diós István (szerk.): Magyar Katolikus Lexikon I–XVII.
Lichtneckert András: Balatonfüred és Balatonarács története
Zákonyi Ferenc: Balatonfüred
Márai Sándor: Ítélet Canudosban
Márai Sándor: Ami a Naplóból kimaradt – 1953–1954-1955
Márai Sándor: Ami a Naplóból kimaradt – 1949
Márai Sándor: Ami a Naplóból kimaradt – 1948
Márai Sándor: Ami a Naplóból kimaradt – 1947
Márai Sándor: Ami a naplóból kimaradt – 1945–1946
Márai Sándor: Ami a Naplóból kimaradt – 1950–1951-1952
Világirodalmi lexikon I-XIX.
Tolcsvai Nagy Gábor: Idegen szavak szótára
Benedek Marcell: Magyar irodalmi lexikon I-III.
Babits Mihály: Próféta a hegyen – Babits Mihály esztergomi versei
Babits Mihály: Gondolat és írás
Sipos Lajos: Modernitások, alkotók, párbeszédek
Babits Mihály: Könyvről könyvre
Márai Sándor: Napló 1943–1944
Márai Sándor: Napló 1968–1975
Márai Sándor: Napló 1958–1967
Márai Sándor: Napló részletek 1943–1944, 1945
Márai Sándor: Napló 1945–1957
Esterházy Péter: Termelési-regény
Babits Mihály: Az írástudók árulása
Fodor Ákos: Zaj-szünet
Fodor Ákos: Gyöngyök, göröngyök
Bödecs László: Semmi zsoltár
Domokos Gyöngyi – Káli Anita – Major Ágnes – Szabó P. Katalin (szerk.): Nyom-Követés 2.
Petri György: Összegyűjtött versek
Szalóki Ági: Körforgás
Babits Mihály: Esszék, tanulmányok
Richard Rorty: Esetlegesség, irónia és szolidaritás
Bonifert Anna: Állatvédők könyve
Vekerdi József (szerk.): Buddha beszédei
Søren Kierkegaard: Egy még élő ember írásaiból / Az irónia fogalmáról
Csernicskó István: A magyar nyelv Ukrajnában – Kárpátalján
Stendhal: Bizalmas írások
Radnóti Miklós: Radnóti Miklós összes versei és műfordításai
Homérosz: Íliász / Odüsszeia / Homéroszi költemények
Berki Zoltán – Kovács Attila Gyula (szerk.): Az Országos Kéktúra turistakalauz – Visegrádtól az Írott-kőig
Berki Zoltán – Horváth János – Kovács Attila Gyula (szerk.): Az Országos Kéktúra turistakalauz – Hollóházától Nagymarosig
Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli Kéktúra turistakalauz
Edelgard Abenstein – Jeannine Fiedler: Berlin
Marion Kaminski: Velence
Rolf C. Wirtz: Firenze
Anne Mueller von der Haegen – Ruth Strasser: Toscana
Brigitte Hintzen-Bohlen – Jürgen Sorges: Róma
Marosán György: Az úton végig kell menni
David Scott Kastan: Shakespeare és a könyv
Babits Mihály: Babits Mihály levelezése 1911–1912
Oswald Spengler: A nyugat alkonya I-II.
Balassa Péter: Nádas Péter
Bazsányi Sándor: „…testének temploma”
Gergely Jenő – Izsák Lajos: A huszadik század története
Gergely Jenő – Izsák Lajos – Pölöskei Ferenc: 20. századi magyar történelem
Romsics Ignác: Nemzet, nemzetiség és állam Kelet-Közép- és Délkelet-Európában a 19. és 20. században
Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században
Sík Sándor – Schütz Antal: Imádságoskönyv, egyszersmind kalauz a lelki életre a tanulóifjúság számára
Tompa Mihály: Tompa Mihály összes költeményei
Szigeti Jenő (szerk.): Palackposta Márai Sándortól
Finta Gábor – Szénási Zoltán: Közös múltunk
Molnár Ferenc: A fehér felhő / Uri divat / Farsang
Kékesi Kun Árpád: A rendezés színháza
Balogh Elemér – Kerényi Imre: Csíksomlyói passió
Nádas Péter: Drámák
Vörösmarty Mihály: Vörösmarty Mihály összes költeményei
James G. Frazer: Az aranyág
Stefan Zweig: Idő és világ
Sipos Lajos: Babits Mihály
Paolo Santarcangeli: A labirintusok könyve
Paul de Man: Az olvasás allegóriái
Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése I-II.
Márai Sándor: Beszéljünk másról?
Márai Sándor: Sok a nő?
Márai Sándor: A nagyság átka
Márai Sándor: Pesti siker
Márai Sándor: A teljes napló 1970–1973
Márai Sándor: A teljes napló 1964–1966
Márai Sándor: A teljes napló 1961–1963
Márai Sándor: A teljes napló 1945
Márai Sándor: A teljes napló 1943–1944
Kolozsvári Papp László: Az alkoholista halála
Kolozsvári Papp László: Monológok a határon
Lukács György: Magyar irodalom – Magyar kultúra
Botka Ferenc: Déry Tibor és Berlin
Botka Ferenc (szerk.): Mérlegen egy életmű
T. S. Eliot: T. S. Eliot versei
Robin Kerrod: Velünk élő állatok
Robin Kerrod: Főemlősök, rovarevők, szilás cetek
Christopher O'Toole – John Stidworthy: Ragadozók
Martyn Bramwell – Steve Parker: Kis növényevők
John Stidworthy: Nagy növényevők
John Stidworthy – Jill Bailey: Hüllők és kétéltűek
Jill Bailey: Halak
John Stidworthy: Alsóbbrendű állatok
Christopher O'Toole: Rovarok és rokonaik
Robin Kerrod: Vízimadarak
Jill Bailey – Steve Parker: Növény- és magevők
Philippe Lejeune: Önéletírás, élettörténet, napló
Mekis D. János – Z. Varga Zoltán (szerk.): Írott és olvasott identitás
Martyn Bramwell: Légi vadászok
Jean-Jacques Rousseau: Vallomások
François Mauriac: Viperafészek
Hermann Hesse: Narziss és Goldmund
Szent Ágoston: Isten városáról / De Civitate Dei
Szent Ágoston: Szent Ágoston vallomásai
Szvámi Véda Bháratí: A hatha jóga filozófiája
Aldous Huxley: Tudomány, szabadság, béke
Molnár Ernő (szerk.): A Talmud könyvei
François Mauriac: A farizeus
Szent Biblia
Ernest Renan: Jézus élete
François-René de Chateaubriand: Síron túli emlékiratok
Gyáni Gábor: Relatív történelem
Boka László: Egyszólamú kánon?
Olasz Sándor: Kalliopé útkeresései
Gintli Tibor: Irodalmi kalandtúra
Bazsányi Sándor: „Fehéret, feketét, tarkát…”
Márai Sándor: Csutora
Márai Sándor: Föld, föld!…
Kassák Lajos: Az izmusok története
Thomka Beáta (szerk.): Narratívák 1.
Northrop Frye: Az Ige hatalma
Northrop Frye: Kettős tükör
Northrop Frye: A kritika anatómiája
Walt Whitman: Fűszálak
Márai Sándor: Béke Ithakában
Veres András: Kosztolányi Ady-komplexuma
Kosztolányi Dezső: Tükörfolyosó
Joseph Ratzinger (XVI. Benedek): A Názáreti Jézus
François Mauriac: Irodalmi napló
Jean-Paul Sartre: Mi az irodalom?
Franz Kafka: A per / A kastély
Christian Schütz: A keresztény szellemiség lexikona
Esterházy Péter: Harmonia Caelestis
Bolonyai Gábor – Forró Orsolya – Kulin Veronika: Istenek beszélgetései – Görög nyelvkönyv
Márai Sándor: Lucrétia fia
Márai Sándor: Műsoron kívül
Fejes Endre: Rozsdatemető / A hazudós / Jó estét nyár, jó estét szerelem
Márai Sándor: Európa elrablása / Röpirat a nemzetnevelés ügyében
Márai Sándor: Ihlet és nemzedék
Márai Sándor: Napnyugati őrjárat
Márai Sándor: A kassai polgárok
Márai Sándor: Jób …és a könyve
Márai Sándor: Kabala
Márai Sándor: A szegények iskolája
Szénási Zoltán: Párhuzamosok a végtelenben
Egyed Ákos (szerk.): Székelyföld története I-III.
Dante Alighieri: Isteni színjáték
Polcz Alaine: Macskaregény
André Gide: A pénzhamisítók / A pénzhamisítók naplója
William Shakespeare: A vihar
Aldous Huxley: Szép új világ
Szabó Magda: Mózes egy, huszonkettő
Márai Sándor: A teljes napló 1974–1977
Umberto Eco: A tökéletes nyelv keresése
Szabó Magda: Merszi, Möszjő
André Gide: Visszatérés a Szovjetunióból
Helmut Kohl: Aggodalom Európáért
Helmut Kohl: A fal leomlásától az újraegyesülésig
Elias Canetti: Tömeg és hatalom
Kőszeg Ferenc – Márványi Judit (szerk.): Osvát Ernő a kortársak között
Kara Emília: Észköszörű
Charles S. Carver – Michael F. Scheier: Személyiségpszichológia
Frédéric Barbier – Catherine Bertho Lavenir: A média története
Szokolszky Ágnes: Kutatómunka a pszichológiában
Pataki Ferenc: A tömegek évszázada
Gustave Le Bon: A tömegek lélektana
Søren Kierkegaard: Søren Kierkegaard írásaiból
Max Weber: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme
Hunyady György (szerk.): Történeti és politikai pszichológia
Nyíri Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlődése
Alekszandr Szolzsenyicin: A Gulag szigetvilág
Csejtei Dezső: A spanyol egzisztencializmus története
Karl Jaspers: Bevezetés a filozófiába
Jean-Paul Sartre: Módszer, történelem, egyén
José Ortega y Gasset: A tömegek lázadása
Eliot R. Smith – Diane Mackie: Szociálpszichológia
Nguyen Luu Lan Anh – Fülöp Márta (szerk.): Kultúra és pszichológia
Pataki Ferenc: A Nékosz-legenda
Kisfaludy Sándor: Napló és francia fogságom
Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója
Salamon Anikó: Gyimesi csángó mondák, ráolvasások, imák
Publius Ovidius Naso: P. Ovidius Naso szerelmei
Publius Ovidius Naso: Átváltozások
Révay József (szerk.): A szerelmes delfin
Szabó Magda: Freskó
Gergely Éva: Erdélyi ízek
Madách Imre: Az ember tragédiája
Márai Sándor: San Gennaro vére
Márai Sándor: Vendégjáték Bolzanóban
Szabó Magda: A félistenek szomorúsága
Szabó Magda: Sziluett / A lepke logikája
Szabó Magda: Kívül a körön
Szabó Magda: Az öregség villogó csúcsain
Kosztolányi Dezső: Nyelv és lélek
Horváth János: Horváth János irodalomtörténeti munkái I.
Korompay H. János – Korompay Klára (szerk.): Horváth János irodalomtörténeti munkái III.
André Chastel: Itália művészete
André Chastel: Fabulák, formák, figurák
Kassák Lajos: Kassák Lajos összes versei I-II.
Takáts József (szerk.): A magyar esszé antológiája IV.
Domokos Mátyás – Lakatos András (szerk.): A magyar esszé antológiája III.
Domokos Mátyás (szerk.): A magyar esszé antológiája I-II.
Jamie Oliver: 15 perces kaják
Thomas Mann: Tonio Kröger
Giovanni Verga: Don Gesualdo mester
Giovanni Verga: Tutte Le Novelle
Ránki György (szerk.): Magyarország története 1918–1919 1919-1945 I-II.
Márai Sándor: Az igazi / Judit …és az utóhang
Jean Piaget – Paul Fraisse – Maurice Reuchlin: A kísérleti pszichológia módszerei
Grétsy László – Kovalovszky Miklós: Nyelvművelő kézikönyv I-II.
Vida Gergely: Babits-olvasatok
Mihályi Balázs: Budapest ostromkalauz 1944–1945
Áprily Lajos: Jelentés a völgyből
Percy Bysshe Shelley: Shelley versei
Matthias Seidel – Regine Schulz: Egyiptom – Művészeti kalauz
Schöpflin Aladár: Ady Endre
Nemes Nagy Ágnes: Az élők mértana I-II.
Robert Musil: Naplók
Robert Musil: Törless iskolaévei
Závada Pál: Idegen testünk
Szabó Magda: A csekei monológ
Friedrich Dürrenmatt: Az ígéret / A baleset
Ottlik Géza: A Valencia-rejtély / Hajónapló / Pályákon
Ottlik Géza: Minden megvan
Ottlik Géza: Hajnali háztetők
George Orwell: 1984
Georges Perec: A dolgok
Ottlik Géza: Próza
Szabó Magda: Az őz
H. G. Wells: A láthatatlan ember / Az istenek eledele
Thomas Mann: Doktor Faustus
Flavio Conti: Itáliai székesegyházak
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: A kamasz
Korán
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Egy nevetséges ember álma
József Attila: József Attila összes versei
Spiró György: Az Ikszek
Szép Ernő: Emberszag
Márai Sándor: Napló 1984–1989
Háy János: Dzsigerdilen / Török korom
Stephen Hawking: Az idő rövid története
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Feljegyzések a holtak házából
Háy János: Egymáshoz tartozók
Háy János: A mélygarázs
Thornton Wilder: Szent Lajos király hídja
György Péter: Apám helyett
Gárdonyi Géza: Isten rabjai
Háy János: Hozott lélek
Cordula Rabe: Szent Jakab-zarándokút
Alekszandr Szolzsenyicin: Ivan Gyenyiszovics egy napja
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Feljegyzések az egérlyukból / Egy nevetséges ember álma
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Feljegyzések az egérlyukból
Nyikolaj Vasziljevics Gogol: Holt lelkek
Háy János: Napra jutni
Háy János: A gyerek
Johann Wolfgang Goethe: Utazás Itáliában
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: A félkegyelmű
Mikes Kelemen: Mikes Kelemen művei
Mihail Bulgakov: A Mester és Margarita
Szabó Magda: Abigél
Fodor Ákos: Szabadesés
Háy János: Xanadu
Háy János: A bogyósgyümölcskertész fia
Fodor Ákos: Kis téli-zene
Fodor Ákos: Pontok
Ludovico Ariosto: Az eszeveszett Orlando I-II.
Pilinszky János: Pilinszky János összes versei
Dino Compagni: Dino Compagni krónikája korának eseményeiről
Ottlik Géza: Buda
Ottlik Géza: Iskola a határon
Lev Tolsztoj: Kreutzer-szonáta
Karl Kautsky: A kereszténység eredete
Plutarkhosz: Iszisz és Oszirisz
Czóbel Ernő (szerk.): A Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártjának története
Niccolò Machiavelli: Niccolò Machiavelli művei I-II.
Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja
Avilai Szent Teréz: Önéletrajz
Albert Camus: Közöny / A pestis / A bukás
Horváth Iván: Gépeskönyv
Horváth Iván: Magyarok Bábelben
Babits Mihály: Ezüstkor
Klaniczay Tibor (szerk.): A manierizmus
Umberto Eco: A rózsa neve
Hayden White: A történelem terhe
Albert Camus: Közöny
William Shakespeare: Shakespeare összes művei IV.
Arisztotelész: Nikomakhoszi Etika
Platón: Platón összes művei I–III.
Márai Sándor: A teljes napló 1947
Márai Sándor: A teljes napló 1946
Márai Sándor: Összegyűjtött versek
Órigenész: Kelszosz ellen
Klaniczay Gábor (szerk.): Európa ezer éve: a középkor I-II.
Ulrich G. Leinsle: A skolasztikus teológia története
Miguel de Cervantes: Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha
Alekszandr Szergejevics Puskin: Anyegin
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: A Karamazov testvérek
Lev Trockij: Életem
Etienne de la Boétie: Az önkéntes szolgaságról / A zsarnok ellen
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Ördögök
Michael White: Giordano Bruno – Az eretnek
Günter Radczun: Máglyák és csillagok
Szemere Samu: Giordano Bruno
Michelangelo Buonarroti: Michelangelo Buonarroti versei
Bertolt Brecht: Galilei élete
Giambattista Vico: Az új tudomány
Lator László (szerk.): Olasz költők
Paulo Coelho: Az alkimista
Fehér Renátó: Garázsmenet
Márai Sándor: Történelmi regények I-II.
Márai Sándor: Kuruzslók hajnala
Márai Sándor: Erősítő
Fernando Garcia De Cortázar – José Manuel González Vesga: Spanyolország története
Umberto Eco: Hat séta a fikció erdejében
Friedrich Nietzsche: A történelem hasznáról és káráról
Madarász Imre: Két máglya
Gyurgyák János – Kisantal Tamás (szerk.): Történetelmélet I-II.
Thomka Beáta (szerk.): Narratívák 2.
Georges Duby – Guy Lardreau: Párbeszéd a történelemről
Bengi László: Elbeszélt halál
Székácsné László Éva: 888 kérdés és válasz spanyol nyelvből
Francisco Pellicer Ramírez – Füzesi Brigitta: Spanyol mondattár
Brigitte Hintzen-Bohlen: Andalúzia
Thomka Beáta (szerk.): Narratívák 3.
Niedermüller Péter – Horváth Kata – Oblath Márton – Zombory Máté (szerk.): Sokféle modernitás
Jan Assmann: A kulturális emlékezet
Márai Sándor: Az írástudó
Franz Kafka: A per
Platón: Szókratész védőbeszéde / Kritón
Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok
Ödön von Horváth: Drámák
Carlo Goldoni: Carlo Goldoni válogatott vígjátékai
Thornton Wilder: A teremtés nyolcadik napja
Ernest Hemingway: Az öreg halász és a tenger
Georges Bernanos: Egy falusi plébános naplója
Mark Twain: Huckleberry Finn (német)
James Boswell: Doktor Johnson élete
Fernand Braudel: A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában I-III.
Márai Sándor: A teljes napló 1967–1969
Hámoriné Szalóczi Éva: Német nyelvtani gyakorlókönyv
Babári Ernő – Babári Ernőné: 1000 Fragen 1000 Antworten
Babári Ernő – Babári Ernőné: 1000 Fragen 1000 Antworten – felsőfok
Bernard Law Montgomery: Montgomery tábornagy emlékiratai
Márai Sándor: Fedőneve: Ulysses I-II.
John Jakes: A Lázadók
John Jakes: A Fattyú
Nyíri Kristóf – Palló Gábor (szerk.): Túl az iskolafilozófián
Immanuel Kant: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése / A gyakorlati ész kritikája / Az erkölcsök metafizikája
Arnold Angenendt: A kora középkor
R. A. Butlin – R. A. Dodgshon (szerk.): Európa történeti földrajza
Norman J. G. Pounds: Európa történeti földrajza
René Descartes: A lélek szenvedélyei
Andreas Capellanus: A szerelemről
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: A történelem utópikus értelmezése
Király Béla – Veszprémy László (szerk.): A magyar hadtörténelem évszázadai
Engel Pál: Honor, vár, ispánság
Takács Imre (szerk.): Sigismundus rex et imperator – Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában 1387–1437
Kubinyi András: Mátyás király
Kubinyi András: Nándorfehérvártól Mohácsig
F. Romhányi Beatrix: A lelkiek a földiek nélkül nem tarthatók fenn
Fabraky Péter – Spekner Enikő – Szende Katalin – Végh András (szerk.): Hunyadi Mátyás, a király
Leonardo Benevolo: A város Európa történetében
Paul Bohannan – Mark Glazer: Mérföldkövek a kulturális antropológiában
Sárkány Mihály: Kalandozások a 20. századi kulturális antropológiában
Veres Zoltán: A szolgáltatásmarketing alapkönyve
Boglár Lajos: A kultúra arcai
Samuel Taylor Coleridge: Rege a vén tengerészről
Edgar Allan Poe: Edgar Allan Poe összes elbeszélései 1–2.
Edgar Allan Poe: Edgar Allan Poe összes versei / The Complete Poems
Oravecz Nóra: 99 léleksimogató gondolat
Marguerite Yourcenar: Opus Nigrum
Rosalie David: Élet az ókori Egyiptomban
Klaus Antons: A csoportdinamika gyakorlata – Gyakorlatok és technikák
David L. Hamilton – Susan T. Fiske – John A. Bargh: A társak és a társadalom megismerése
Eric Berne: Emberi játszmák
Eric Berne: Sorskönyv
Almási Miklós: Az értelem kalandjai
Jovica Aćin: Sade apokalipszise
Laurence Sterne: Érzékeny utazások
Pálóczi Horváth Ádám: Felfedezett titok
Choderlos de Laclos: Veszedelmes viszonyok
Márkus György (szerk.): Brit moralisták a XVIII. században
Debreczeni Attila: Tudós hazafiak és érzékeny emberek
Niklas Luhmann: Szerelem – Szenvedély
Hugo Grotius: A háború és béke jogáról
Erika Fischer-Lichte: A dráma története
Molière: Molière összes drámái I-II.
Fábri Anna: A művelt és udvarias ember
De Sade márki: Justine, avagy az erény meghurcoltatása
Klement Judit: Gőzmalmok a Duna partján
Rotterdami Erasmus: A keresztény fejedelem neveltetése
Bethlen Miklós: Bethlen Miklós önéletírása
Preisich Gábor: Budapest városépitésének története 1945–1990 – Tanulmányok
Vörös Károly: Egy világváros születése
Nagy Lajos – Bónis György: Budapest története III.
Gyáni Gábor: Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése
Faragó Tamás: A múlt és a számok
Gyáni Gábor: Budapest – túl jón és rosszon
Barta Györgyi – Keresztély Krisztina – Sipos András: A világváros Budapest két századfordulón
Papp-Váry Árpád: Magyarország története térképeken
Márai Sándor: Köhögni szabad?
Kraiciné Szokoly Mária – Csoma Gyula: Bevezetés az andragógia elméletébe és módszertanába
Pléh Csaba – Síklaki István – Terestyéni Tamás (szerk.): Nyelv – kommunikáció – cselekvés
François Villon: François Villon összes versei
Kőfalvi Tamás: E-tanítás
Benedek András (szerk.): Digitális pedagógia – Tanulás IKT környezetben
Dr. Ollé János: Virtuális környezet, virtuális oktatás
Ollé János – Papp-Danka Adrienn – Lévai Dóra – Tóth-Mózer Szilvia – Virányi Anita: Oktatásinformatikai módszerek
B. Bernát István – Pais Károlyné – Rétfalvi Györgyi – Szilágyi Erzsébet – Turi László: Média, kultúra, kommunikáció
Csepeli György: A meghatározatlan állat
Szabó Péter: Jelkép, rítus, udvari kultúra
Szabó Péter: Az Erdélyi Fejedelemség
Heller Ágnes: A reneszánsz ember
Raffy Ádám: A máglya
Raffy Ádám: Ha Giordano Bruno naplót írt volna…
Giordano Bruno: Giordano Bruno válogatott dialógusai
Giordano Bruno: A végtelenről, a világegyetemről és a világokról
Roland Mortier: Az európai felvilágosodás fényei és árnyai
H. Balázs Éva: Bécs és Pest-Buda a régi századvégen
Mályusz Elemér: Magyarország története a felvilágosodás korában
Arthur E. Imhof: Elveszített világok
G. Etényi Nóra: Idővel paloták…
Molnár Antal: Lehetetlen küldetés?
Péter László – Brendan Dooley – Donna Bohanan – Lawrence Stone – Volker Press – William D. Rubinstein: Túlélők
Asa Briggs – Peter Burke: A média társadalomtörténete
Marc Bloch: Gyógyító királyok
Urs Bitterli: „Vadak” és „civilizáltak”
Norbert Elias: Az udvari társadalom
Norbert Elias: Az udvari társadalom
Jonathan Dewald: Az európai nemesség története
Klaniczay Tibor (szerk.): Janus Pannonius / Magyarországi humanisták
Kovalcsik József: A kultúra csarnokai
Hutterer Miklós: A gót nyelv
Hutterer Miklós: A germán nyelvek
Bartha Csilla: A kétnyelvűség alapkérdései
Karsai László: Flamandok és vallonok
Tarnai Andor: „A magyar nyelvet írni kezdik”
Fodor István: A világ nyelvei és nyelvcsaládjai
Torquato Tasso: A megszabadított Jeruzsálem
Móricz Zsigmond: Erdély I-III.
J. Sz. Sztyepanov: Szemiotika
Voigt Vilmos: Bevezetés a szemiotikába
J. J. Barabas (szerk.): Szemiotika és művészet
Jean-Jacques Rousseau: Értekezések és filozófiai levelek
René Descartes: Elmélkedések az első filozófiáról
O. Nagy Gábor – Ruzsiczky Éva: Magyar szinonimaszótár
Boros Gábor (szerk.): Filozófia
Boros Gábor: Spinoza és a filozófiai etika problémája
Dömötör Tekla: A magyar nép hiedelemvilága
Pócs Éva: Élők és holtak, látók és boszorkányok
Keszeg Vilmos: Mezőségi hiedelmek
Paládi-Kovács Attila (szerk.): Táj, nép, történelem
Dömötör Tekla (szerk.): Népszokás, néphit, népi vallásosság
Lőrincz László: Mongol mitológia
Szilágyi Zsolt (szerk.): Tanulmányok a tibeti és mongol buddhizmus köréből
Laczkó Géza: Rákóczi
II. Rákóczi Ferenc: II. Rákóczi Ferenc emlékiratai
Szabó B. István – Császtvay Tünde: Feltáratlan értékek a magyar irodalomban
Vladimir Nabokov: Lolita
Tommaso Campanella: A Napváros
Parmenidész – Empedoklész: Töredékek
Blaise Pascal: Írások a szerelem szenvedélyéről, a geometriai gondolkodásról…
Thomas Hobbes: Leviatán
Márai Sándor: Napló 1976–1983
Marco Polo: Marco Polo utazásai
Stefan Zweig: Magellán
Denis Diderot: Denis Diderot válogatott filozófiai művei
John Locke: Értekezés az emberi értelemről
David Hume: Tanulmány az emberi értelemről
Bíró Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma
David Hume: Értekezés az emberi természetről
Francis Bacon: Novum Organum I. / Új Atlantisz
George Berkeley: Tanulmány az emberi megismerés alapelveiről és más írások
Philippe Guignard: Magasan Párizs felett
Martina Padberg: Párizs
Peter J. Gärtner: Musée D'Orsay
Gabriele Bartz – Eberhard König: Louvre
Voltaire: Voltaire válogatott filozófiai írásai
Gotthold Ephraim Lessing: Szabadkőműves párbeszédek
Barta János – Klaniczay Tibor (szerk.): Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból II.
Barta János – Klaniczay Tibor (szerk.): Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból I.
Horváth János: Árpád-kori latinnyelvű irodalmunk stílusproblémái
Hargittay Emil (szerk.): Bevezetés a régi magyar irodalom filológiájába
Hesz Ágnes: Élők, holtak és adósságok
Ipolyi Arnold: Magyar mythologia I-II.
Róheim Géza: Magyar néphit és népszokások
Diószegi Vilmos: A sámánhit emlékei a magyar népi műveltségben
Pócs Éva: Magyar néphit Közép- és Kelet-Európa határán
Paládi-Kovács Attila: Tájak, népek, népcsoportok
Elias Canetti: A túlélő
Pierre Nora: Emlékezet és történelem között
Albert Camus: A száműzetés és az ország
Dugonics András: Etelka
Benedictus de Spinoza: Teológiai-politikai tanulmány
Benedictus de Spinoza: Politikai tanulmány és levelezés
Cholnoky Viktor: A kísértet
József Attila: József Attila levelezése
Pilinszky János: Pilinszky János összegyűjtött levelei
Képes krónika
Nicholas Crane: Mercator
Zemplényi Ferenc: Az európai udvari kultúra és a magyar irodalom
René Descartes: A filozófia alapelvei
René Descartes: Értekezés a módszerről
Benedictus de Spinoza: Etika
Márai Sándor: A négy évszak
Barbara Reynolds: Dante
Vass Zoltán: A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai
Vincent Van Gogh: Van Gogh válogatott levelei
Györkösy Alajos: Magyar-latin kéziszótár
Burián János (szerk.): Latin-magyar szótár
Ferenczi Attila – Monostori Martina: Latin nyelvkönyv
Morus Tamás: Utópia
M. Hrabovszky Júlia: Ami elmúlt
Márai Sándor: A teljes napló 1959–1960
Erich Kästner: A két Lotti
Collins Easy Learning German Grammar
Esterházy Péter: A szív segédigéi
J. D. Salinger: Franny és Zooey
Titus Livius: A római nép története a város alapításától
Charles Darwin: Egy természettudós utazásai
Charles Darwin: Egy természettudós utazásai
Lucius Annaeus Seneca: Seneca prózai művei I-II.
Szemerkényi Ágnes: Szólások és közmondások
Tordai Ferenc (szerk.): Tehergépkocsi- és autóbuszvezetők tankönyve
Tóth-Mózer Szilvia – Lévai Dóra – Szekszárdi Júlia (szerk.): Digitális Nemzedék Konferencia 2012
Lévai Dóra – Tóth-Mózer Szilvia – Szekszárdi Júlia (szerk.): Digitális Pedagógus Konferencia tanulmánykötet
Kovács Ilma: Új út az oktatásban?
Korányi Tibor: Pszichológiai és didaktikai ellentmondások az andragógia világában
Komenczi Bertalan: Információ, ember és társadalom
Komenczi Bertalan: Elektronikus tanulási környezetek
Nicholas A. Christakis – James H. Fowler: Kapcsolatok hálójában
Csepeli György – Prazsák Gergő: Örök visszatérés?
Talyigás Judit: Az internet a kockázatok és mellékhatások tekintetében
Pintér Róbert (szerk.): Az információs társadalom
Z. Karvalics László: Az információs társadalom keresése
Z. Karvalics László: Információ, társadalom, történelem
Z. Karvalics László: Bevezetés az információtörténelembe
Manuel Castells: A hálózati társadalom kialakulása
Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet
Eötvös József: A karthauzi
Salomon Gessner: Geszner' Idylliumi
Kazinczy Ferenc: Bácsmegyeinek gyötrelmei
Kármán József: Fanni hagyományai
Pléh Csaba: Bevezetés a megismeréstudományba
Kövecses Zoltán: A metafora
Michael Tomasello: Gondolkodás és kultúra
Michael W. Eysenck – Mark T. Keane: Kognitív pszichológia
Tolcsvai Nagy Gábor: Kognitív szemantika
Bessenyei György: Költemények
Komoróczy Géza (szerk.): Gilgames / Agyagtáblák üzenete
Komoróczy Géza (szerk.): Gilgames / Agyagtáblák üzenete
Hésziodosz: Istenek születése / Munkák és napok
Márai Sándor: Japán kert I.
Franz Boll – Carl Bezold: Csillaghit és csillagfejtés
Szerb Antal: A trúbadúr szerelme
Szerb Antal (szerk.): Száz vers
Kemény Zsigmond: Férj és nő / Ködképek a kedély láthatárán
Matolcsy Ildikó – Sebestyén Lajos – Szalay Károly (szerk.): Ódon Erdély I-II.
Bálint István János (szerk.): Kincses Kolozsvár I-II.
Szerb Antal: Utas és holdvilág
Pázmány Péter: Pázmány Péter művei
Nádas Péter: Egy családregény vége
Niccolò Machiavelli: A fejedelem
Marcel Proust: Swann
Michel Foucault: Felügyelet és büntetés
Csermely Péter: A rejtett hálózatok ereje
Barabási Albert-László: Behálózva
Anthony R. Pratkanis – Elliot Aronson: A rábeszélőgép
Earl Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata
Szentkuthy Miklós: A megszabadított Jeruzsálem
Emily Brontë: Üvöltő szelek
Pais Dezső: Régi személyneveink jelentéstana
Szabó Magda: Az ajtó
Huszár Ágnes: Bevezetés a gendernyelvészetbe
Tátrai Szilárd: Bevezetés a pragmatikába
Ronald Wardhaugh: Szociolingvisztika
Kiss Jenő: Társadalom és nyelvhasználat
Márai Sándor: Bolhapiac
Márai Sándor: Varázs
Robert Musil: A tulajdonságok nélküli ember I-III.
Johann Wolfgang Goethe: Az ifjú Werther szenvedései
François Rabelais: Pantagruel
Az Ezeregyéjszaka meséi I-VII.
Lőrinczy Huba: Az emigráció jegyében
Kertész Imre: Európa nyomasztó öröksége
Márai Sándor: A teljes napló 1950-51
Márai Sándor: A teljes napló 1949
Márai Sándor: A teljes napló 1948
Simányi Tibor: Kedves Tibor! – Márai Sándor és Simányi Tibor levelezése 1969–1989
Nyiszli Miklós: Dr. Mengele boncolóorvosa voltam az auschwitzi krematóriumban
Márai Sándor: Istenek nyomában
Anne Frank – Ernst Schnabel: Anne Frank naplója / Anne Frank nyomában
Bán Zoltán András: Az elme szabad állat
Vlagyimir Szorokin: A jég
Kornis Mihály: Drámák
Rakovszky Zsuzsa: Hangok
Kovács András Ferenc: Überallesbadeni dalnokversenyek
Krasznahorkai László: Az utolsó farkas
Háy János: A Gézagyerek
Hajnóczy Péter: A halál kilovagolt Perzsiából
Tar Sándor: A 6714-es személy
Hamvai Kornél: Hóhérok hava
Parti Nagy Lajos: Ibusár / Mauzóleum
Bodor Ádám: Sinistra körzet
Spiró György: Három dráma
Parti Nagy Lajos: A hullámzó Balaton
Csalog Zsolt: Fel a kezekkel!
Kertész Imre: Kaddis a meg nem született gyermekért
Jászay Magda: Párhuzamok és kereszteződések a magyar-olasz kapcsolatok történetéből
Szilágyi Vilmos: Szexuálpszichológia – Tankönyv és dokumentáció
Tolcsvai Nagy Gábor: A magyar nyelv szövegtana
Kutrovátz Gábor – Láng Benedek – Zemplén Gábor: A tudomány határai
Alan Sokal – Jean Bricmont: Intellektuális imposztorok
Szűcs Jenő: Vázlat Európa három történeti régiójáról
Assisi Szent Ferenc Virágoskertje – Fioretti
Szent Ágoston: Vallomások
Vígh Éva: Az udvari élet művészete Itáliában
François de La Rochefoucauld: Maximák
Montaigne: Esszék
Baltasar Gracián: Az életbölcsesség kézikönyve
Kardos Tibor (szerk.): Petrarca levelei
Francesco Petrarca: A tudatlanságról
Kosztolányi Dezső: Nero, a véres költő
Lőrinczy Huba: „…személyiségnek lenni a legtöbb…”
Szegedy-Maszák Mihály: Kosztolányi Dezső
Fried István: Író esőköpenyben
Szávai János (szerk.): Boccacciótól Salingerig
Szávai János: A kassai dóm
Margaret Aston: Körkép a reneszánszról
Boglár Lajos: A tükör két oldala
Dömötör Adrienne: Régi magyar nyelvemlékek
Zelliger Erzsébet: A Tihanyi Alapítólevél
Ortutay Gyula (szerk.): Magyar népballadák
Babits Mihály: Az európai irodalom története
Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe
Babits Mihály: Tímár Virgil fia
Erdélyi Zsuzsanna (szerk.): Boldogasszony ága
Pócs Éva (szerk.): Szem meglátott, szív megvert
Babits Mihály: A gólyakalifa
Bárczi Géza – Benkő Loránd – Berrár Jolán: A magyar nyelv története
Keszler Borbála – Lengyel Klára: Magyar grammatikai gyakorlókönyv
Keszler Borbála – Lengyel Klára: Magyar grammatikai gyakorlókönyv
Keszler Borbála (szerk.): Magyar grammatika
Móricz Zsigmond: Pillangó
Szabó Dezső: Feltámadás Makucskán
Kosztolányi Dezső: Pacsirta
Kosztolányi Dezső: Aranysárkány
Kosztolányi Dezső: Esti Kornél
Kosztolányi Dezső: Kosztolányi Dezső összes novellái I-II.
Márai Sándor: Harminc ezüstpénz
Lucius Annaeus Seneca: De Ira / A haragról
Baldassare Castiglione: Az udvari ember
Márai Sándor: A delfin visszanézett
Márai Sándor: Egy úr Velencéből
Alföldy Jenő (szerk.): Irodalmi fogalomtár A-Z
Mihail Mihajlovics Bahtyin: François Rabelais művészete, a középkor és a reneszánsz népi kultúrája
Valentin Andrea (szerk.): Palóc mese-beszéd
Johann Peter Eckermann: Beszélgetések Goethével
Tibeti halottaskönyv
Simon Tibor – Csapody Vera: Kis növényhatározó
Rápóti Jenő – Romváry Vilmos: Gyógyító növények
Márai Sándor: A teljes napló 1957-58
Johann Wolfgang Goethe: Maximák és reflexiók
Márai Sándor: A teljes napló 1952-53
James Joyce: Ulysses
Gintli Tibor (szerk.): Magyar irodalom
Orbán Balázs: A Székelyföld leírása
Rideg Sándor: Indul a bakterház
Paul Celan: Nyelvrács
Bábosik István: Neveléselmélet
Virginia Woolf: A hullámok
Michael Ondaatje: Az angol beteg
Lengyel Zsuzsanna (szerk.): Szociálpszichológia szöveggyűjtemény
Babits Mihály: Babits Mihály összegyűjtött versei
Ottlik Géza: Továbbélők
William Shakespeare: Hamlet
Aszlányi Károly: Kalandos vakáció
Kisfaludy Károly: Kisfaludy Károly válogatott művei
Csokonai Vitéz Mihály: A méla Tempefői / Versek
Csokonai Vitéz Mihály: Az özvegy Karnyóné s két szeleburdiak
Katona József: Katona József válogatott drámái
Bartos Erika: Anna, Peti és Gergő – Süss fel, Nap!
Bartos Erika: Anna és Peti – Kistestvér érkezik
Szepes Mária: Pöttyös Panni
Janikovszky Éva: Már óvodás vagyok
Epiktétos: Epiktétos kézikönyvecskéje
Epiktétos: Epiktétos kézikönyvecskéje
Lao-ce: Tao Te King
Bartos Tibor: Magyar szótár I-II.
Marcus Aurelius: Marcus Aurelius elmélkedései
Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem
Csontos Márta: Egográfia 2.
Csontos Márta: Egográfia 1.
Rónay László: Márai Sándor
Frank Zöllner: Leonardo da Vinci összes festménye és rajza
Diószegi Vilmos (szerk.): Az ősi magyar hitvilág
Kéki Béla: Az írás története
Diószegi Vilmos: A pogány magyarok hitvilága
Erdélyi Zsuzsanna (szerk.): Hegyet hágék, lőtőt lépék
Rudas János: Delfi örökösei
Kiss Jenő – Pusztai Ferenc (szerk.): Magyar nyelvtörténet
Balaton-felvidék / Keszthelyi-hegység – turistakalauz térképpel
Varga Katalin: Pszichológus etika
Pál Ferenc: A függőségtől az intimitásig
Márai Sándor: A teljes napló 1954-56
Szőnyi Zsuzsa: Vándor és idegen – Márai-levelek, emlékek
Kende B. Hanna: Gyermekpszichodráma
Gósy Mária: Fonetika, a beszéd tudománya
Gósy Mária: Pszicholingvisztika
Bagdy Emőke: Hogyan lehetnénk boldogabbak?

Samuel P. Huntington: Kik vagyunk mi? Az amerikai nemzeti identitás dilemmái

>!
2019. május 29., 13:10
>!
Európa, Budapest, 2005
682 oldal · ISBN: 9630777096 · Fordította: Szabó László Zsolt
>!
2019. május 23., 17:36
>!
Dupress, 2013
216 oldal · ISBN: 9789633182826

F. D. E. Schleiermacher: A vallásról Beszédek a vallást megvető művelt közönséghez

>!
2019. május 23., 17:36
>!
Osiris, Budapest, 2000
172 oldal · ISBN: 9633797632 · Fordította: Gál Zoltán
>!
2019. május 23., 17:35
>!
Göncöl, Budapest, 2004
166 oldal · ISBN: 9789639183506 · Fordította: Rácz Péter

Umberto Eco: Ellenséget alkotni És más alkalmi írások

>!
2019. május 20., 19:35
>!
Európa, Budapest, 2011
322 oldal · ISBN: 9789630791489 · Fordította: Sajó Tamás
>!
2019. május 18., 18:12
>!
Magyar Nyugat, Szombathely, 2017
140 oldal · puhatáblás · ISBN: 9786155145322

Sipos Balázs: Sajtó és hatalom a Horthy-korszakban Politika- és társadalomtörténeti vázlat

>!
2019. május 15., 16:20
>!
Argumentum, Budapest, 2011
314 oldal · ISBN: 9789634466147

Sipos Balázs: A politikai újságírás mint hivatás Nyilvánosság, polgári sajtó és a hírlapírók a Horthy-korszak első felében

>!
2019. május 15., 16:18
>!
Napvilág, Budapest, 2004
252 oldal · ISBN: 9639350338

Kiss Gábor (szerk.): Nagy magyar tájszótár 55000 népies, tájnyelvi és archaikus szó magyarázata

>!
2019. május 3., 02:48
>!
Tinta, 2019
1008 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789634091912
>!
2019. május 3., 02:47
>!
PRAE.HU, Budapest, 2014
72 oldal · ISBN: 9789638819284
>!
2019. május 3., 02:47
>!
Fiatal Írók Szövetsége, Budapest, 2011
74 oldal · ISBN: 9789637643475

Bagi Zsolt: Az esztétikai hatalom elmélete Kulturális felszabadítás egy újbarokk korban

>!
2019. május 2., 14:46
>!
Napvilág, Budapest, 2017
196 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789633384060
>!
2019. április 28., 09:01
>!
Magvető, Budapest, 1988
198 oldal · puhatáblás · ISBN: 9631412652
>!
2019. április 28., 01:22
>!
Helikon, Budapest, 2019
412 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789634792642 · Fordította: Abonyi Réka, M. Nagy Miklós, Soproni András
>!
2019. április 21., 07:20
>!
90 oldal · keménytáblás · ISBN: 9786150038216 · Illusztrálta: Bálint Mariann

Benedict Anderson: Elképzelt közösségek Gondolatok a nacionalizmus eredetéről és elterjedéséről

>!
2019. április 3., 18:03
>!
2019. március 30., 21:09
>!
Fiatal Írók Szövetsége, Budapest, 2018
76 oldal · puhatáblás · ISBN: 9786155729126
>!
2019. március 30., 21:08
>!
Scolar, Budapest, 2018
88 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789632449340
>!
2019. március 20., 11:38
>!
2019. március 20., 07:15
>!
2019. március 18., 17:12
>!
2019. március 18., 17:12
>!
2019. március 18., 17:12
>!
2019. március 18., 17:12
>!
2019. március 18., 17:11
>!
2019. március 17., 06:06

Steve Yates: A tér költészete Fotókritikai antológia

>!
2019. március 7., 17:35
>!
2019. március 7., 17:35
>!
2019. március 7., 17:34
>!
2019. március 6., 18:00

Lucien Febvre – Henri-Jean Martin: A könyv születése A nyomtatott könyv és története a XV-XVIII. században

>!
2019. március 6., 15:51
>!
2019. március 6., 15:48
>!
2019. március 6., 15:47

Gérard Genette: Metalepszis Az alakzattól a fikcióig

>!
2019. március 6., 15:46
>!
2019. március 2., 20:06
>!
2019. február 10., 17:11
>!
2019. február 4., 19:12
>!
2019. február 1., 17:14
>!
2019. január 26., 14:08
>!
2019. január 23., 12:19

Rudolf Otto: A szent Az isteni eszméjében rejlő irracionális és viszonya a racionálishoz

>!
2019. január 16., 09:08

Kathryn Stockett: A Segítség Van egy álmom…

>!
2019. január 11., 20:03

Dragomán György: Rendszerújra Szabadulástörténetek

>!
2019. január 8., 11:43
>!
2019. január 3., 10:44

C. A. Macartney: Október tizenötödike I-II. A modern Magyarország története 1929–1945

>!
2019. január 2., 10:23
>!
2019. január 2., 10:22

Fustel de Coulanges: Az ókori község Tanulmány a görög és római vallásról, jogról és intézményekről

>!
2018. december 30., 17:13
>!
2018. december 30., 17:13
>!
2018. december 30., 16:04
>!
2018. december 30., 16:04
>!
2018. december 30., 16:04

Renan Ernő: Szent Pál A kereszténység eredetének története III.

>!
2018. december 30., 16:04
>!
2018. december 26., 05:37

David Attenborough: Élet egyenes adásban Egy televíziós emlékiratai

>!
2018. december 3., 04:12
>!
2018. november 29., 03:42

Lars Svensson – Killian Mullarney – Dan Zetterström: Madárhatározó Európa és Magyarország legátfogóbb terepi határozója

>!
2018. november 28., 19:00
>!
2018. november 25., 14:40
>!
2018. november 25., 13:59
>!
2018. november 25., 13:59
>!
2018. november 25., 13:50

Ferenc pápa: Laudato si’ Ferenc pápa Áldott légy kezdetű enciklikája

>!
2018. november 16., 15:52
>!
2018. november 14., 22:13
>!
2018. november 14., 22:08

Jacques Maritain: Az igazi humanizmus Egy új keresztény társadalom evilági és lelki vonatkozásai

>!
2018. november 3., 11:15
>!
2018. november 3., 10:53

II. János Pál pápa: Laboram exercens A Rerum Novarum enciklika megjelenésének 90. évfordulója alkalmából

>!
2018. október 26., 11:28

Ferenc pápa: Lumen fidei Ferenc pápa A hit világossága kezdetű enciklikája

>!
2018. október 22., 18:29
>!
2018. szeptember 29., 06:32
>!
2018. szeptember 9., 17:44
>!
2018. szeptember 9., 17:42
>!
2018. szeptember 9., 17:37

Johan Huizinga: A középkor alkonya Az élet, a gondolkodás és a művészet formái Franciaországban és Németalföldon a XIV. és XV. században

>!
2018. augusztus 27., 19:29
>!
2018. augusztus 12., 21:26
>!
2018. augusztus 12., 21:26
>!
2018. augusztus 5., 06:03

Szénási Zoltán: A szavak sokféleségétől a Szó egységéig tanulmányok a 20. századi magyar katolikus irodalom témaköréből

>!
2018. augusztus 4., 06:01
>!
2018. augusztus 4., 06:01
>!
2018. augusztus 3., 20:44

Joseph Ratzinger (XVI. Benedek): A Názáreti Jézus II. A jeruzsálemi bevonulástól a feltámadásig

>!
2018. augusztus 3., 20:44

Szarvas Melinda: Tükörterem flamingóknak Irodalomtörténeti tanulmányok a magyar vajdasági irodalomról

>!
2018. augusztus 3., 20:42
>!
2018. augusztus 3., 20:41

Erdélyi Zsuzsanna: Múltunk íratlan lírája Az archaikus népi imádságműfaj háttérvilága

>!
2018. augusztus 3., 20:21
>!
2018. augusztus 3., 20:19

Noam Chomsky: Rekviem az amerikai álomért A vagyon és a hatalom koncentrációjának tíz alapelve

>!
2018. július 22., 15:04
>!
2018. július 22., 15:01
>!
2018. július 22., 15:00

Noam Chomsky: Hatalom és terror Előadások és interjúk 9/11 után

>!
2018. július 22., 14:58
>!
2018. július 22., 14:56
>!
2018. július 22., 09:20

Keczán Mariann: „Mind kántál, aki sorsot örökölt” Márai Sándor emigrációbeli rádiós publicisztikája 1951-56

>!
2018. július 13., 17:59
>!
2018. július 13., 14:10
>!
2018. július 13., 13:22
>!
2018. július 11., 07:40
>!
2018. július 6., 20:17
>!
2018. június 28., 19:09
>!
2018. június 28., 19:09
>!
2018. június 28., 19:08

Mikonya György: Rend a rendetlenségben A szabadság útvesztői – Anarchisták és nevelés

>!
2018. június 12., 20:04
>!
2018. június 4., 20:28
>!
2018. május 15., 18:11
>!
2018. május 15., 18:08
>!
2018. május 15., 18:07

Jürgen Habermas: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása Vizsgálódások a polgári társadalom egy kategóriájával kapcsolatban

>!
2018. május 4., 06:44
>!
2018. május 2., 11:31

Malcolm Gladwell: Dávid és Góliát Történetek esélytelenekről, avagy hogyan kényszerítsünk térdre óriásokat

>!
2018. május 2., 11:12
>!
2018. május 2., 11:12

Jon Elster: A társadalom fogaskerekei Magyarázó mechanizmusok a társadalomtudományokban

>!
2018. május 2., 11:04
>!
2018. május 2., 10:58

Daron Acemoglu – James A. Robinson: Miért buknak el nemzetek? A hatalom, a jólét és a szegénység eredete

>!
2018. május 2., 10:52

Barabási Albert-László: Villanások A jövő kiszámítható

>!
2018. május 1., 08:51

Bolla Dezső: Csepel története Helytörténeti vázlat az őskortól a XX. század utolsó évtizedéig

>!
2018. május 1., 05:39
>!
2018. május 1., 05:36
>!
2018. április 30., 10:28
>!
2018. április 29., 12:00
>!
2018. április 29., 11:58
>!
2018. április 29., 08:27
>!
2018. április 27., 21:38

C. K. Prahalad: Új menedzsmentparadigmák felé az alapvető képességtől a közös értékteremtésig

>!
2018. április 27., 21:25

Tari Annamária: #yz Generációk online Klinikai pszichológiai és társadalom-lélektani szempontok az Információs Korban

>!
2018. április 27., 21:21
>!
2018. április 18., 18:31
>!
2018. április 18., 18:29
>!
2018. április 18., 18:27
>!
2018. április 18., 18:24
>!
2018. április 18., 18:23

Márai Sándor: Egyszemélyes emigráció Márai emlékek, töredékek

>!
2018. április 13., 19:56
>!
2018. április 10., 20:50
>!
2018. április 10., 19:30

Juhász József: Föderalizmus és nemzeti kérdés Az etnoföderalizmus tapasztalatai Közép- és Kelet-Európában

>!
2018. április 10., 19:29

Bárdi Nándor – Filep Tamás Gusztáv (szerk.): Viszolygás a várostól A szerb társadalomtudomány Milošević Szerbiájáról

>!
2018. április 10., 18:42

Arday Lajos: Nemzetállamok és kisebbségek Történelem és identitás Közép-Európában

>!
2018. április 10., 18:37

Ivo Andrić: Híd a Drinán Višegradi krónika

>!
2018. április 2., 05:40

Sokcsevits Dénes: Déli szomszédaink története A délszláv betelepüléstől Rigómezőig – A török idők – Nemzeti mozgalmak és Magyarország – A pánszlávizmus – A szerb-horvát-szlovén királyság – Tito Jugoszláviája – A széthullás után

>!
2018. április 2., 05:21
>!
2018. március 28., 21:31

Will Tuttle: A világbéke étrend Táplálkozás a spirituális egészségért és társadalmi harmóniáért

>!
2018. március 27., 11:51
>!
2018. március 15., 06:43

Bernie S. Siegel: Életet a napoknak Csodákat tesz a szeretet hatalma

>!
2018. március 8., 22:31

Émile Durkheim: Az öngyilkosság Szociológiai tanulmány

>!
2018. március 6., 20:17
>!
2018. március 6., 20:09

Leonardo da Vinci: Tudomány és művészet Válogatás művészeti írásaiból

>!
2018. március 4., 07:47
>!
2018. március 2., 16:12

Ulrich Beck: A kockázat-társadalom Út egy másik modernitásba

>!
2018. március 2., 16:12
>!
2018. március 2., 09:21
>!
2018. március 2., 03:25
>!
2018. március 2., 03:24
>!
2018. március 1., 00:52
>!
2018. február 25., 18:47

Zbigniew Brzezinski: A nagy sakktábla Amerika világelsősége és geostratégiai feladatai

>!
2018. február 24., 17:18
>!
2018. február 24., 17:17

Mark M. Lowenthal: Hírszerzés A titkoktól a politikai döntésekig

>!
2018. február 24., 17:15

Molnár Ferenc (szerk.): Civil-katonai kapcsolatok: a tudományok határán Válogatás a hidegháború utáni szakirodalomból

>!
2018. február 24., 17:15

N. Rózsa Erzsébet – Péczeli Anna (szerk.): Egy békésebb világ eszközei Fegyverzetellenőrzés, leszerelés és non-proliferáció

>!
2018. február 24., 17:14

N. Rózsa Erzsébet: Az arab tavasz A Közel-Kelet átalakulása

>!
2018. február 24., 17:14

Tálas Péter: Válaszok a terrorizmusra Avagy van-e út az afganisztáni „vadászattól” a fenntartható globalizációig.

>!
2018. február 24., 17:10
>!
2018. február 24., 04:14
>!
2018. február 24., 04:13
>!
2018. február 24., 04:13

Sri Aurobindo: Growing Within The Psychology of Inner Development

>!
2018. február 24., 03:43
>!
2018. február 24., 03:43

Sri Aurobindo: Ébredő tudatosság A belső fejlődés pszichológiája

>!
2018. február 24., 03:40

Sri Aurobindo: A lélek fejlődése Az átlényegülés pszichológiája

>!
2018. február 24., 03:40

Sri Aurobindo: Személyiségeink egók, (h)arcok, álarcok

>!
2018. február 24., 03:39
>!
2018. február 23., 19:05
>!
2018. február 23., 18:35
>!
2018. február 23., 18:32
>!
2018. február 1., 18:45

L. Balogh Béni: Küzdelem Erdélyért a magyar-román viszony és a kisebbségi kérdés 1940–1944 között

>!
2018. január 30., 11:07

Gyarmati György: A Rákosi-korszak Rendszerváltó fordulatok évtizede Magyarországon, 1945–1956

>!
2018. január 30., 09:08
>!
2018. január 30., 07:45

Vida István: Iratok a magyar-szovjet kapcsolatok történetéhez 1944. október-1948. június – Dokumentumok

>!
2018. január 29., 08:59

Vadkerty Katalin: A kitelepítéstől a reszlovakizációig Trilógia a csehszlovákiai magyarság 1945–1948 közötti történetéről

>!
2018. január 29., 08:58

Varga Éva Mária: Magyarok szovjet hadifogságban (1941-1956) Az oroszországi levéltári források tükrében

>!
2018. január 29., 08:12

Okváth Imre: Bástya a béke frontján Magyar haderő és katonapolitika 1945–1956

>!
2018. január 26., 12:55
>!
2018. január 26., 11:08
>!
2018. január 26., 11:06
>!
2018. január 26., 10:54
>!
2018. január 26., 10:54
>!
2018. január 26., 10:53

Bán D. András: Pax Britannica Brit külügyi iratok a második világháború utáni Kelet-Közép-Európáról, 1942–1943

>!
2018. január 26., 08:24
>!
2018. január 24., 07:38

Borhi László: Nagyhatalmi érdekek hálójában Az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolata a második világháborútól a rendszerváltásig

>!
2018. január 24., 07:35

Békés Csaba: Európából Európába Magyarország konfliktusok kereszttüzében, 1945–1990

>!
2018. január 24., 07:35

Szőnyi Zsuzsa: A Triznya kocsma Magyar sziget Rómában

>!
2018. január 19., 13:36
>!
2018. január 19., 13:36
>!
2018. január 16., 09:01

Ormos Mária: Mussolini Politikai életrajz

>!
2018. január 13., 17:53
>!
2018. január 12., 06:19

Bihari Mihály: Magyar politika, 1944–2004 Politikai és hatalmi viszonyok

>!
2018. január 11., 12:07

Póczik Szilveszter: Az Iszlám forradalom Négy műhelytanulmány a radikális iszlámról

>!
2018. január 10., 15:06
>!
2018. január 10., 15:05
>!
2018. január 10., 15:05

E. J. Hobsbawm: A szélsőségek kora A rövid 20. század története

>!
2018. január 10., 15:04
>!
2018. január 10., 15:04

Bihari Mihály: Politológia A politika és modern állam pártok és ideológiák

>!
2018. január 10., 11:03
>!
2018. január 4., 08:56

Giovanni Sartori: Összehasonlító alkotmánymérnökség A kormányzati rendszerek struktúrái, ösztönzői, teljesítményei

>!
2018. január 4., 08:56
>!
2017. december 27., 06:14
>!
2017. december 23., 21:09

Petrétei József: Magyarország alkotmányjoga I. Alapvetés, alkotmányos intézmények

>!
2017. december 10., 18:20
>!
2017. december 6., 05:20
>!
2017. december 3., 14:01
>!
2017. november 30., 08:20

Georg Wilhelm Friedrich Hegel: A jogfilozófia alapvonalai vagy A természetjog és államtudomány vázlata

>!
2017. november 21., 20:26
>!
2017. november 4., 18:37

Németh Lajos: Baalbek Németh Lajos tanulmánya Csontváry Kosztka Tivadar Baalbek című festményéről

>!
2017. október 17., 18:03

Ötvös Anna: Lola könyve Kassától Márai Sándorig

>!
2017. október 14., 19:46

Kiss Gábor (szerk.): Régi szavak szótára Kihalt, elfeledett és kiveszőben lévő szavak, szóalakok és szójelentések magyarázata

>!
2017. szeptember 23., 03:29
>!
2017. szeptember 23., 03:27
>!
2017. szeptember 23., 03:27

A Jordánszky-kódex Magyar nyelvű bibliafordítás a XVI. század elejéről (1516-1519)

>!
2017. szeptember 23., 03:23

Nyíri Antal (szerk.): A Müncheni Kódex 1466-ból Kritikai szövegkiadás a latin megfelelővel együtt

>!
2017. szeptember 23., 03:22
>!
2017. szeptember 10., 08:19
>!
2017. szeptember 10., 08:19
>!
2017. szeptember 10., 08:18
>!
2017. szeptember 5., 19:06
>!
2017. szeptember 2., 21:23

Márai Sándor: Füves könyv Gyógyító gondolatok

>!
2017. szeptember 2., 21:22

Hans-Georg Gadamer: Igazság és módszer Egy filozófiai hermeneutika vázlata

>!
2017. szeptember 2., 11:05
>!
2017. augusztus 21., 22:03
>!
2017. augusztus 15., 08:56

Zákonyi Ferenc: Balatonfüred Adalékok Balatonfüred történetéhez a kezdetektől 1945-ig

>!
2017. augusztus 9., 03:47
>!
2017. augusztus 4., 15:55
>!
2017. július 24., 21:47
>!
2017. július 15., 12:44

Sipos Lajos: Modernitások, alkotók, párbeszédek Válogatott tanulmányok és kritikák

>!
2017. július 15., 12:44
>!
2017. július 15., 12:42
>!
2017. július 6., 21:01
>!
2017. július 6., 21:01
>!
2017. július 6., 21:01
>!
2017. július 6., 21:00
>!
2017. július 5., 16:57
>!
2017. július 2., 05:38

Fodor Ákos: Gyöngyök, göröngyök Szerelem lépte nyomán

>!
2017. július 2., 05:38
>!
2017. július 2., 05:38
>!
2017. június 28., 23:06
>!
2017. június 25., 21:00
>!
2017. június 23., 04:26
>!
2017. június 2., 21:36
>!
2017. június 2., 20:51
>!
2017. április 16., 00:14

Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli Kéktúra turistakalauz Írott-kőtől Szekszárdig – Turistakalauz térképpel

>!
2017. március 30., 17:25
>!
2017. március 24., 21:07
>!
2017. március 24., 21:07

Rolf C. Wirtz: Firenze Művészeti kalauz

>!
2017. március 24., 21:07
>!
2017. március 24., 21:06

Brigitte Hintzen-Bohlen – Jürgen Sorges: Róma Művészeti kalauz – Róma és a Vatikán

>!
2017. március 24., 21:06

Oswald Spengler: A nyugat alkonya I-II. A világtörténelem morfológiájának körvonalai

>!
2017. március 13., 12:56
>!
2017. március 9., 11:36

Bazsányi Sándor: „…testének temploma” Erotika, irónia és narráció Nádas Péter prózájában

>!
2017. március 9., 11:34
>!
2017. február 26., 09:30
>!
2017. február 25., 11:57
>!
2017. február 25., 11:09
>!
2017. február 18., 18:41

Stefan Zweig: Idő és világ Tanulmányok és előadások gyűjteménye 1904–1940

>!
2017. február 18., 18:32
>!
2017. február 18., 15:12
>!
2017. február 16., 14:31

Paul de Man: Az olvasás allegóriái Figurális nyelv Rousseau, Nietzsche, Rilke és Proust műveiben

>!
2017. február 16., 14:30

Márai Sándor: Beszéljünk másról? Publicisztika 1943–1978

>!
2017. február 13., 19:13

Márai Sándor: Sok a nő? Publicisztika 1940–1942

>!
2017. február 13., 19:13

Márai Sándor: A nagyság átka Publicisztika 1937-39

>!
2017. február 13., 19:13

Márai Sándor: Pesti siker Publicisztika 1931–1933

>!
2017. február 13., 19:13
>!
2017. február 13., 19:11
>!
2017. február 13., 19:11
>!
2017. február 13., 19:11
>!
2017. február 13., 19:09
>!
2017. február 13., 19:08
>!
2017. február 7., 19:43

Botka Ferenc: Déry Tibor és Berlin A szemtől szembe és forrásvidéke

>!
2017. február 7., 19:42

Botka Ferenc (szerk.): Mérlegen egy életmű A Déry Tibor halálának 25. évfordulóján rendezett tudományos konferencia előadásai (2002. december 5-6.)

>!
2017. február 7., 19:39
>!
2017. február 3., 19:54
>!
2017. február 1., 15:21
>!
2017. január 31., 13:52
>!
2017. január 26., 05:15
>!
2017. január 26., 05:14
>!
2017. január 26., 05:13
>!
2017. január 20., 15:41
>!
2017. január 14., 10:28
>!
2017. január 14., 10:27
>!
2017. január 9., 20:24
>!
2016. december 31., 06:01
>!
2016. december 20., 18:19
>!
2016. december 13., 18:01
>!
2016. december 11., 20:10
>!
2016. december 3., 07:01
>!
2016. december 2., 18:37
>!
2016. december 1., 19:02
>!
2016. november 28., 03:24
>!
2016. november 17., 14:40

Boka László: Egyszólamú kánon? Tanulmányok és kritikák

>!
2016. november 17., 11:02
>!
2016. november 15., 19:30

Gintli Tibor: Irodalmi kalandtúra Válogatott tanulmányok

>!
2016. november 13., 21:57
>!
2016. november 11., 23:02
>!
2016. november 11., 23:00
>!
2016. november 4., 20:47
>!
2016. november 3., 14:49

Thomka Beáta (szerk.): Narratívák 1. Képleírás, képi elbeszélés / Képelemzés

>!
2016. október 27., 17:14
>!
2016. október 27., 17:14
>!
2016. október 27., 17:14
>!
2016. október 27., 17:13
>!
2016. október 26., 20:24
>!
2016. október 26., 12:46
>!
2016. október 18., 14:45
>!
2016. október 10., 18:17

Joseph Ratzinger (XVI. Benedek): A Názáreti Jézus A Jordánban való megkeresztelkedéstől a színeváltozásig

>!
2016. október 10., 18:17
>!
2016. október 7., 19:28
>!
2016. szeptember 28., 19:07
>!
2016. szeptember 26., 12:46
>!
2016. szeptember 15., 00:48

Márai Sándor: Lucrétia fia Kötetben meg nem jelent elbeszélések I. 1916–1927

>!
2016. szeptember 13., 04:30
>!
2016. szeptember 11., 20:19
>!
2016. szeptember 8., 08:50
>!
2016. szeptember 8., 08:50

Márai Sándor: A kassai polgárok Dráma három felvonásban, hat képben

>!
2016. szeptember 8., 08:50
>!
2016. szeptember 6., 08:11
>!
2016. szeptember 6., 08:10
>!
2016. szeptember 6., 08:10
>!
2016. augusztus 15., 20:02
>!
2016. július 3., 19:00
>!
2016. június 28., 21:31
>!
2016. június 26., 09:48
>!
2016. június 22., 20:58
>!
2016. június 19., 19:19
>!
2016. június 17., 20:58
>!
2016. június 3., 21:46
>!
2016. május 22., 06:20
>!
2016. május 5., 18:58
>!
2016. április 16., 19:16
>!
2016. április 16., 18:40
>!
2016. március 19., 19:47

Csejtei Dezső: A spanyol egzisztencializmus története Miguel de Unamuno és José Ortega y Gasset filozófiájának fő kérdései

>!
2016. március 9., 20:21
>!
2016. március 7., 17:30

Jean-Paul Sartre: Módszer, történelem, egyén Válogatás Jean-Paul Sartre filozófiai írásaiból

>!
2016. március 7., 17:29
>!
2016. március 7., 17:21
>!
2016. március 7., 17:19
>!
2016. február 18., 07:39
>!
2016. február 9., 17:52
>!
2016. február 9., 17:48
>!
2016. február 9., 17:46
>!
2016. február 5., 09:46

Gergely Éva: Erdélyi ízek 2200 bevált recept

>!
2016. január 30., 07:45
>!
2016. január 21., 21:27
>!
2016. január 18., 19:22
>!
2016. január 18., 19:21
>!
2016. január 18., 19:21
>!
2016. január 18., 19:21
>!
2016. január 18., 19:20
>!
2016. január 18., 19:19
>!
2016. január 14., 20:25
>!
2016. január 13., 03:38
>!
2016. január 13., 03:38
>!
2016. január 11., 04:43
>!
2016. január 8., 16:44
>!
2016. január 8., 16:44
>!
2016. január 5., 18:29
>!
2016. január 5., 18:28

Vida Gergely: Babits-olvasatok Játék, konvenció és trópus a fiatal Babitsnál

>!
2015. december 20., 16:05
>!
2015. december 17., 03:54
>!
2015. december 17., 03:52
>!
2015. december 15., 05:17
>!
2015. november 18., 19:03
>!
2015. november 13., 22:41
>!
2015. november 13., 22:41
>!
2015. november 11., 20:57
>!
2015. november 11., 20:56
>!
2015. november 10., 04:41
>!
2015. november 6., 21:00
>!
2015. november 2., 20:30
>!
2015. november 2., 20:29
>!
2015. október 31., 19:25
>!
2015. október 28., 20:57
>!
2015. október 27., 21:03

Thomas Mann: Doktor Faustus Adrian Leverkühn német zeneszerző élete, egy barátja által elmesélve

>!
2015. október 3., 19:16

Flavio Conti: Itáliai székesegyházak Az olasz félsziget legjelentősebb templomainak, székesegyházainak és bazilikáinak lenyűgöző szépsége, története

>!
2015. szeptember 29., 04:29
>!
2015. szeptember 22., 22:37
>!
2015. szeptember 18., 23:13
>!
2015. szeptember 12., 20:25
>!
2015. szeptember 9., 20:32
>!
2015. szeptember 9., 16:21
>!
2015. szeptember 9., 15:49

Háy János: Dzsigerdilen / Török korom A szív gyönyörűsége / Elbeszélések

>!
2015. szeptember 9., 15:48
>!
2015. szeptember 8., 21:17
>!
2015. augusztus 28., 22:36
>!
2015. augusztus 24., 22:18
>!
2015. augusztus 21., 21:13
>!
2015. augusztus 12., 21:41
>!
2015. augusztus 12., 21:41
>!
2015. augusztus 2., 21:04

Cordula Rabe: Szent Jakab-zarándokút A Pireneusoktól Santiago de Composteláig (41 szakasz)

>!
2015. július 30., 21:01
>!
2015. július 15., 22:07
>!
2015. július 14., 04:42
>!
2015. július 10., 22:11