Fodor_J_Peter 2
Aktuális olvasmányok

Boldizsár Ildikó: Meseterápia
Féja Géza: Szabadcsapat
Szentkuthy Miklós: Cicero vándorévei
Adamik Tamás: Római irodalom
Mindszenty József: Emlékirataim
Horthy Miklós: Emlékirataim
Kádártól Orbánig
Molnár Ferenc: A százados köpönyege
Féja Géza: Bölcsődal
W. H. Auden: Wystan Hugh Auden válogatott versei
Dylan Thomas: Dylan Thomas versei
Lakatos István (szerk.): Évezredek eposzai
Szakács Eszter: Vízre írt
Spiró György: Magtár
Arany László: Énok összes könyve
Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora
Jókai Mór: Emléksorok – Napló 1848-49-ből
Heltai Jenő: Négy fal között
Spiró György: Álmodtam neked
Spiró György: Válogatott esszék 1979–2016
Spiró György: Tavaszi Tárlat
Spiró György: Malaccal teljes éveink
Fodor András: Kulcsolt vállak tengelye
Gion Nándor: Latroknak is játszott
Spiró György: Sajnálatos események
Szécsi Margit: Tenger véled!
Szécsi Margit: Szécsi Margit válogatott versei
Rainer Maria Rilke: Levelek egy ifjú költőhöz
Szabó István: Isten teremtményei
Csaplár Vilmos: A kék szem és a rózsaszínű mellbimbó históriája
Csiki László: Idegen tollaim
Tóth Krisztina: Vonalkód
Tóth Krisztina: Fehér farkas
Tóth Krisztina: Pillanatragasztó
Tóth Krisztina: Párducpompa
Jules Renard: Jules Renard naplója
Spiró György: Mikor szabad ölni?
Szepessy Tibor: Bevezetés az ógörög verstanba
Tandori Dezső: Csodakedd, rémszerda
Tíz igaz történet 2.
Berzsenyi Dániel: Berzsenyi Dániel összes művei
Juhász Tibor: Salgó blues
Juhász Tibor: Amire telik
Juhász Tibor: Ez nem az a környék
Vörös Ferenc: Kárpát-medencei történeti családnévatlasz
Tersánszky Józsi Jenő: Barbara szerelme
Tersánszky Józsi Jenő: Rossz szomszédok / Az én fiam
Tíz igaz történet
Vörös István: Százötven zsoltár
John Lukacs: Budapest, 1900
Samuel Pepys: Samuel Pepys naplója
Tersánszky Józsi Jenő: Szerenád / Vadregény
Tersánszky Józsi Jenő: A margarétás dal
Karinthy Frigyes: Karinthy Frigyes összegyűjtött versei
Julien Benda: Az írástudók árulása
Steiger Kornél: Tanulmányok az antik görög filozófiáról
Steiger Kornél: Tanulmányok a sztoikus etika köréből
Steiger Kornél (szerk.): Musonius Rufus és Sztoikus Hieroklész töredékei / Kebész táblaképe
Horváth János: Rendszeres magyar verstan
Miguel de Cervantes: Példás elbeszélések
Pilinszky János: Pilinszky János összegyűjtött művei – versek
Søren Kierkegaard: A keresztény hit iskolája
Peter Wohlleben: A fák titkos élete
Mészöly Miklós: Nem felelt meg neki
Petronius Arbiter: Satyricon
Rónay György: A párduc és a gödölye
Marcus Tullius Cicero: Cicero összes retorikaelméleti művei
Anatole France: Pontius Pilatus / Laeta Acilia
Tadeusz Borowski: Kővilág
Cseres Tibor: Különféle szerelmek
Cseres Tibor: Foksányi szoros / Rokonkereső / Ezüstpajca
Johann Wolfgang Goethe: Faust
Balázsi József Attila – Kiss Gábor: Jókai-enciklopédia
Halápy István – Margalits Ede: Latin–magyar közmondásszótár
Margalits Ede – Kovács Erzsébet: Magyar-latin közmondásszótár
Keresztes Szent János: Keresztes Szent János művei I-II.
Keresztes Szent János: A lélek éneke
Kilián Zoltán: Gépművészetek
José Ortega y Gasset: Gondolatok a regényről
Kolozsvári Papp László: Lecsókolt kép
Balázs József: A torcellói Krisztus
Bernard Mandeville: A méhek meséje
Rákos Sándor – Bodrogi Tibor (szerk.): Táncol a hullámsapkás tenger
Szentsei György daloskönyve I-II.
Horváth István: Magyarózdi toronyalja
Jürgen Habermas – Jean-François Lyotard – Richard Rorty: A posztmodern állapot
Kertész Imre: A stockholmi beszéd
Vas István: Igen is, nem is
Boros Gábor (szerk.): Ész és szenvedély
Friedrich Nietzsche: A hatalom akarása
Molnár Tamás: Keresztény humanizmus
Mannheim Károly: A konzervativizmus
Arthur Schopenhauer: A halálról
Giorgio T. Faggin: Van Eyck festői életműve
Dylan Thomas: A mi erdőnk alján
Karl Jaspers: Vom Ursprung und Ziel der Geschichte
Laurens van der Post: A Kalahári letűnt világa
A. Ja. Gurevics: A középkori népi kultúra
Máté Gábor – Gordon Neufeld: A család ereje
Máté Gábor: A sóvárgás démona
Máté Gábor: A test lázadása
Máté Gábor: Szétszórt elmék
Edith Eva Eger: Az ajándék
Edith Eva Eger: A döntés
Cseres Tibor: Here-báró / Ember fia és farkasa / Fekete rózsa
Cseres Tibor: Parázna szobrok
Domokos Mátyás: A pályatárs szemével
Galgóczi Erzsébet: Magyar karrier
Galgóczi Erzsébet: Inkább fájjon
Galgóczi Erzsébet: Kinek a törvénye?
Zoltán Gábor: Orgia
Galgóczi Erzsébet: Nádtetős szocializmus
Galgóczi Erzsébet: Vidravas
Galgóczi Erzsébet: A közös bűn
Galgóczi Erzsébet: Úszó jégtábla
Galgóczi Erzsébet: Bizonyíték nincs
Galgóczi Erzsébet: Közel a kés
Székely Mózes: Egy régi udvarház árnyékában / A térkép
Galgóczi Erzsébet: Törvényen kívül és belül
Galgóczi Erzsébet: Pókháló
Márai Sándor: Rómában történt valami
Fried István: Márai Sándor
Hannah Arendt: Múlt és jövő között
Szegedy-Maszák Mihály: Márai Sándor
Benedetto Croce: A politika elemei
Benedetto Croce: A szellem filozófiája – Válogatott írások
Benedetto Croce: Történelem és szabadság
Benedetto Croce: Az aesthetika alapelemei
Benedetto Croce: A szabadság hitvallása
Csiki László: Magánháború
Maár Judit: A drámai és az elbeszélő szöveg szemantikai vizsgálata
Renan Ernő: Az apostolok
Arnold J. Toynbee – Ikeda Daisaku: Válaszd az életet
Arnold J. Toynbee: Válogatott tanulmányok
Bibó István: Különbség
Avilai Szent Teréz: A belső várkastély
Czakó Gábor: Gyepű
Theophrasztosz: Jellemrajzok
Arthur de Gobineau: A renaissance
Bibó István: Bibó István összegyűjtött munkái I-IV.
Bibó István: Válogatott tanulmányok
Bibó István: Demokratikus Magyarország
Bibó István: Válogatott tanulmányok I-IV.
Bibó István: Politikai hisztériák
Karinthy Frigyes: Ki kérdezett… ?
Balázs József: Magyarok
Balázs József: Az ártatlan
Kali Ágnes: Ópia
Mohandász Karamcsand Gandhi: Az erkölcsiség vallása
Szilágyi Domokos: Világ hava
Domokos Mátyás – Lator László: Versekről költőkkel
Csiki László: Titkos fegyverek
Michael Baigent – Richard Leigh: Mi az igazság a Holt-tengeri tekercsek körül?
Hyeonseo Lee – David John: A lány hét névvel
Pak Janmi: Élni akartam
Nagy Lea: Légörvény
Nagy Lea: Kőhullás
Magyar Elek: Az ínyesmester éléskamrája
Adonyi Nagy Mária: Állatövi jegyek
Adonyi Nagy Mária: Emlék jelen időben
Magyar Elek: Az ínyesmester szakácskönyve
Mózes Attila: Céda korok történelme
Illyés Gyula: Illyés Gyula összegyűjtött versei
Umberto Eco: Az új középkor
Michel De Montaigne: Útinapló
Illyés Gyula: Nyitott ajtók I-II.
Czuczor Gergely – Fogarasi János: A magyar nyelv szótára I-VI.
Czakó Gábor: Indulatos jelentések
Firmicus Maternus: Asztrológia / A pogány vallások tévelygéséről
Csontváry Kosztka Tivadar: Önéletrajz és más írások
Horatius Flaccus Quintus: Horatius Noster / Magyar Horatius
Thuküdidész: A peloponnészoszi háború
Gaius Suetonius Tranquillus: Suetonius összes művei
Cseres Tibor: Vérbosszú Bácskában
Komoróczy Géza: Kiáltó szó a pusztában
Kunt Ernő: Az utolsó átváltozás
Kunt Ernő: A halál tükrében
Kunt Ernő: Temetők népművészete
Erdélyi Lajos: Régi zsidó temetők művészete
Kulcsár Zsuzsanna (szerk.): A középkori élet
Redl Károly (szerk.): Az égi és földi szépről
Cseres Tibor: Vízaknai csaták
Pál Dániel – Fórizs László (szerk.): A klasszikus Upanisadok II.
Pál Dániel (szerk.): A klasszikus Upanisadok
Benvenuto Cellini: Benvenuto Cellini élete
Csontváry Kosztka Tivadar: Önéletrajz
Czakó Gábor: Beavatás
Czakó Gábor: Beavatás – Az eldobható Föld
Ji King
Si King – Dalok könyve
Tu Fu: Tu Fu versei
Carlo Maria Martini – Umberto Eco: Miben hisz, aki nem hisz?
Arthur Koestler: Sötétség délben
Nagy Gáspár: Nagy Gáspár összegyűjtött versei
Szenci Molnár Albert: Szenci Molnár Albert összes költeménye
Tárnok Zsanett (szerk.): Tic-taktika
Tőzsér Árpád: A könyv színe előtt
Czakó Gábor: Aranykapu
Mózes Attila: A Gonosz színeváltozásai
Ferencz Győző: A költészet mechanikája
Ferencz Győző: Hol a költészet mostanában?
Dino Buzzati: Medvevilág Szicíliában
Konrád György: Harangjáték
Kozocsa Sándor (szerk.): Justh Zsigmond naplója és levelei
Tőkei Ferenc (szerk.): Kínai filozófia I-III.
Nádas Péter: Párhuzamos történetek I-III.
József Attila: Szabad-ötletek jegyzéke
Czakó Gábor: Sorrendben
Czakó Gábor: +
Czakó Gábor: Eufémia
Czakó Gábor: A lélek fele
Mariana Alcoforado: Portugál levelek
Madas Edit (szerk.): Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez – középkor
Haader Lea (szerk.): Érsekújvári kódex
Pierre La Mure: Moulin Rouge
Pierre La Mure: Mona Lisa magánélete
Jean Sasson: Hercegnő
Dayka Gábor: Dayka Gábor összes művei
Batsányi János: Batsányi János összes költeményei
Czakó Gábor: Várkonyi Krónika
Czakó Gábor: Csata minden áldott nap
Czakó Gábor: Iskolavár
Berda József: Berda József összegyűjtött versei
Pier Paolo Pasolini: Korom vallása
Pier Paolo Pasolini: Utcakölykök
Hans Urs von Balthasar: A Megnemismert felhője / A keresztény elmélkedés
Henri de Lubac: Isten útjain
Vasadi Péter: Az ember reménye
Szénási Zoltán: Vasadi Péter
Zaicz Gábor (szerk.): Etimológiai szótár
Vajda János: Vajda János összes művei
Kovács Péter – Szigeti Borbála (szerk.): Földrajzi világatlasz
Rácz János: Állatnevek enciklopédiája
Rácz János: Növénynevek enciklopédiája
Pierre Teilhard de Chardin: A mindenség himnusza
Rockenbauer Pál: Amiről a térkép mesél
Oravecz Imre: Ókontri
Vajda János: Vajda János összes költeményei
Dobai Péter: Párbaj, tükörben
Dobai Péter: Lendkerék
Bereményi Géza: Magyar Copperfield
Lányi András: Az ember fáj a földnek
Kiss Géza: Ormányság
Kiss Z. Géza: Ormánsági változások
Komáromy Andor: Magyarországi boszorkányperek oklevéltára
Eötvös Károly: Utazás a Balaton körül
Hannah Arendt: Eichmann Jeruzsálemben
Szabó Lőrinc: Szabó Lőrinc összes versei
Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc pályaképe
Rita L. Atkinson – Richard C. Atkinson – Edward E. Smith – Daryl J. Bem: Pszichológia
Ferencz Győző (szerk.): A magyar költészet antológiája
Charles Dickens: Copperfield Dávid
Z. Varga Zoltán: Önéletrajzi töredék, talált szöveg
Montesquieu: A törvények szelleméről
Déry Tibor: Alvilági játékok
Nagy Lajos: Pincenapló
Jean-Paul Sartre: Az Undor
Déry Tibor: Botladozás I-II.
Cs. Szabó László: Hazajáró lélek
Dobai Péter: A birodalom ezredese
Z. Varga Zoltán: Önéletírás és fikció között – Történelmi történetek
Katona Tamás (szerk.): Az aradi vértanúk I-II.
Dobai Péter: Vadon
Aldous Huxley: Visszatérés a szép új világhoz
Maurice Maeterlinck: A kék madár
Boda Zsolt – Körösényi András (szerk.): Van irány?
Arthur Schnitzler: Körtánc
George Gordon Noël Byron: Naplók, levelek
Raymond Aron: Az értelmiség ópiuma
Eugene O'Neill: Négy dráma
Gérard de Nerval: Sylvie
Paul Claudel: Válogatás Paul Claudel műveiből
Pier Paolo Pasolini: Eretnek empirizmus
Balassi Bálint: Balassi Bálint összes művei
Georg Büchner: Georg Büchner összes művei
Edward Gibbon: A Római Birodalom hanyatlásának és bukásának története
Hubay Miklós: Aranykor
Balanyi György: Assisi Szent Ferenc élete
Pléh Csaba: A természet és a lélek
Jakab András – Urbán László (szerk.): Hegymenet
John Milton: Elveszett Paradicsom
Franz Kafka: Naplók
Alfred de Musset: A század gyermekének vallomása
Eugene O'Neill: Amerikai Elektra
Kovács Györgyné (szerk.): A harag éjszakái
Johannes Jörgensen: Assisi Szent Ferenc élete
Fodor József Péter – Marosi Renáta – Miklós Dániel – Péró Krisztina – Szabó Roland (szerk.): Az első világháború irodalmi és történelmi aspektusai a kelet-európai régióban
Josephus Flavius: A zsidók története
Thomas Mann: A törvény
August Strindberg: Álomjáték
Alexis Carrel: Orvosok, kuruzslók, eretnekek
André Malraux: Királyok útja
Conrad Ferdinand Meyer: A szent / Jürg Jenatsch
Simon Dubnov: A zsidóság története
William Saroyan: Emberi történet
William James: A vallási élmény változatai
Duff Cooper: Dávid
Hall Caine: Krisztus élete I-III.
Josephus Flavius: A zsidó háború
Rónay György (szerk.): A reneszánsz költői I-II.
Rónay György: A francia reneszánsz költészete
Új francia költők
R. W. Hynek: Krisztus kínhalála a modern orvosi tudomány világánál
Zarathustra: Zarathustra Zend-Avesztája
Zarathusztra: Zend Aveszta
Dedek Crescens Lajos: Szentek élete I-II.
Dugonics András (szerk.): Magyar példa beszédek és jeles mondások
Csuang-ce bölcsessége
Montesquieu: Perzsa levelek
Giovanni Pascoli: Giovanni Pascoli válogatott versei
Szunyogh Xavér Ferenc (szerk.): Magyar-latin misszále az év minden napjára
Ralph Waldo Emerson: Természet, ember, társadalom
Maurice Maeterlinck: A méhek élete
Karl Kraus: Az emberiség végnapjai
Kovács József: Fatemplomok Máramarosban
Lars Svensson: Útmutató az európai énekesmadarak határozásához
Spiró György: Egyéni javaslat
Szimplikiosz: Szimplikiosz kommentárja Epiktétosz Kézikönyvecskéjéhez
Bibó István: Bibó István összegyűjtött írásai 2.
Bibó István: Bibó István összegyűjtött írásai 1.
Kis János: Alkotmányos demokrácia
Chateaubriand Ferencz: A vértanúk
Chateaubriand Ferencz: Az utolsó Abenszeráds
François-René de Chateaubriand: Atala
François-René de Chateaubriand: A kereszténység szelleme
François-René de Chateaubriand: Napoleon élete
Christoph Schönborn: Krisztus ikonja
Botos Máté (szerk.): A történettudomány és a történelmi regény
Sigmund Freud: Tömegpszichológia
Nelson Mandela: A szabadság útján
Michel Foucault: A tudás archeológiája
Samuel P. Huntington: Kik vagyunk mi?
Tóth Réka: A szöveggenetika elmélete és gyakorlata
F. D. E. Schleiermacher: A vallásról
Søren Kierkegaard: Félelem és reszketés
Umberto Eco: Ellenséget alkotni
Gyurácz Ferenc: Populizmus
Sipos Balázs: Sajtó és hatalom a Horthy-korszakban
Sipos Balázs: A politikai újságírás mint hivatás
Kiss Gábor (szerk.): Nagy magyar tájszótár
Izsó Zita: Színről színre
Izsó Zita: Tengerlakó
Bagi Zsolt: Az esztétikai hatalom elmélete
Lányi András: Az írástudók áru(vá vá)lása
Dmitry Glukhovsky: Orosz népellenes mesék
Bálint Mariann: Hulladék históriák
Benedict Anderson: Elképzelt közösségek
Bödecs László: Az árvíz helye
Izsó Zita: Éjszakai földet érés
Clement Greenberg: Művészet és kultúra
Conrad Ferdinand Meyer: A szent
Susan Sontag: A vulkán szerelmese
Susan Sontag: A fényképezésről
Susan Sontag: A betegség mint metafora
Susan Sontag: Egyidőben
Susan Sontag: A Szaturnusz jegyében
Ivan Alekszandrovics Goncsarov: Oblomov
Francis Fukuyama: A történelem vége és az utolsó ember
Kálmán C. György: Te rongyos (elm)élet!
Claude Lévi-Strauss: Strukturális antropológia
Steve Yates: A tér költészete
Roman Jakobson: A költészet grammatikája
Szabó G. Zoltán – Szörényi László: Kis magyar retorika
Thomka Beáta (szerk.): Az irodalom elméletei IV.
Paul de Man: Esztétikai ideológia
Sánta Ferenc: Az ötödik pecsét / Húsz óra / Az áruló
William Somerset Maugham: Életem
Lucien Febvre – Henri-Jean Martin: A könyv születése
Werner Heisenberg: A rész és az egész
Friedrich Dürrenmatt: Drámák
Gérard Genette: Metalepszis
Károlyi Fülöp Béla: Ízes Orosháza
Hérodianosz: A Római birodalom története Marcus Aurelius halálától
Márai Sándor: Hallgatni akartam
Donáth Mirjam: Mások álma
Michael Blake: Farkasokkal táncoló / A szent út
Michael Blake: Farkasokkal táncoló
Mácsik Gábor: A skandináv mitológia
Alekszandr Szolzsenyicin: A Gulag szigetcsoport
Rudolf Otto: A szent
Samuel P. Huntington: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása
Kathryn Stockett: A Segítség
Dragomán György: Rendszerújra
Bodrogi Tibor: Törzsi művészet I-II.
C. A. Macartney: Október tizenötödike I-II.
C. A. Macartney: Magyarország
Fustel de Coulanges: Az ókori község
Johann Jakob Bachofen: A mítosz és az ősi társadalom
Al-Biruni: Chronology of Ancient Nations
Renan Ernő: Jézus élete
Renan Ernő: A keresztény egyház
Renan Ernő: Az evangéliumok és a második keresztény nemzedék
Renan Ernő: Az antikrisztus
Renan Ernő: Szent Pál
Renan Ernő: Marcus Aurelius és az antik világ vége
Simon Róbert (szerk.): A vallástörténet klasszikusai
Ferencz Antal – Kosztolányi György – Falus András – Kellermayer Miklós – Somfai Béla – Jelenits István – Hámori Antal: Biogenetika és etika
Szabó T. Attila: Erdélyi magyar szótörténeti tár
Paul Ricoeur: Fenomenológia és hermeneutika
David Attenborough: Élet egyenes adásban
Romsics Ignác: Magyarország története
Romsics Ignác (szerk.): Magyarország története
Gergely Péter – Gór Ádám – Hudák Tamás – Ilonczai Zoltán – Szombathelyi Ervin: Nappali lepkéink
Lars Svensson – Killian Mullarney – Dan Zetterström: Madárhatározó
Jászi Oszkár: Jászi Oszkár publicisztikája
Litván György (szerk.): Jászi Oszkár válogatott levelei
Petőfi Sándor: Az apostol
C. Plinius Secundus: Naturalis Historia – Természetrajz XXVIII-XXXII. Könyv
Caius Plinius Secundus: Naturalis Historia XIV-XVIII.
Abonyi István: Az egyiptomi kopt mágia
Köpeczi Béla (szerk.): Erdély története I–III.
Gergely Jenő – Pritz Pál: A trianoni Magyarország
Gergely Jenő: Gömbös Gyula – Politikai pályakép
Gergely Jenő: A katolikus egyház története Magyarországon 1919–1945
Romano Guardini: Az újkor vége / A hatalom
Ferenc pápa: Laudato si’
Nyikolaj Gavrilovics Csernisevszkij: Mit tegyünk?
Mihail Jurjevics Lermontov: Korunk hőse
Mihail Jurjevics Lermontov: Lermontov válogatott művei
Mihail Jurjevics Lermontov: A démon
Aquinói Szent Tamás: A teológia foglalata III.
Aquinói Szent Tamás: A teológia foglalata II.
Aquinói Szent Tamás: A teológia foglalata I.
Jacques Maritain: Az igazi humanizmus
Immanuel Kant: Az örök béke
Pierre Teilhard de Chardin: Az emberi jelenség
Charles de Gaulle: Háborús emlékiratok I-II.
II. János Pál pápa: Laboram exercens
II. János Pál pápa: II. János Pál pápa első enciklikája és levelei – Redemptor hominis
Ferenc pápa: Lumen fidei
X. Piusz pápa: X. Piusz pápa „Pascendi dominici gregis” kezdetű enciklikája
VI. Pál pápa: VI. Pál pápa Mysterium fidei kezdetű enciklikája
Diós István (szerk.): A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai
Marcus Tullius Cicero: Az istenek természete
Czaich Árpád Gilbert – Fráter Aladár: X. Pius pápa életének és uralkodásának története napjainkig
Epiktétosz: Epiktétosz összes művei
Fáy Ferenc: Fáy Ferenc összegyűjtött versei
Henri Bergson: Teremtő fejlődés
Henri Bergson: A nevetés
Arthur Schopenhauer: A világ mint akarat és képzet
Virág Benedek: Magyar századok
Virág Benedek: Virág Benedek poétai munkáji
Virág Benedek: Virág Benedek válogatott művei
Johan Huizinga: A középkor alkonya
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Márai Sándor: A teljes napló 1978–1981
Orbán Ottó: Orbán Ottó összegyűjtött versei I-II.
Németh Lajos: Csontváry
Szénási Zoltán: A szavak sokféleségétől a Szó egységéig
Szénási Zoltán: Örökkék ég alatt
Boldog-Bernád István – Szabó P. Katalin – Tanos Márton (szerk.): Identitás, emlékezet, történelem
Joseph Ratzinger (XVI. Benedek): A Názáreti Jézus III.
Joseph Ratzinger (XVI. Benedek): A Názáreti Jézus II.
Szarvas Melinda: Tükörterem flamingóknak
Erdélyi Zsuzsanna (szerk.): Aki ezt az imádságot…
Erdélyi Zsuzsanna: Múltunk íratlan lírája
Márai Sándor: A teljes napló 1982–1989
Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar művelődéstörténeti lexikon I-XIII.
Sebestyén Gyula: A magyar rovásírás hiteles emlékei
Bozóki András – Sükösd Miklós (szerk.): Anarchizmus
Noam Chomsky: Rekviem az amerikai álomért
Noam Chomsky – Edward S. Herman: Az Egyetértés-gépezet
Noam Chomsky: On Anarchism
Noam Chomsky: Hatalom és terror
Noam Chomsky: Titkok, hazugságok, demokrácia
Tolsztoj Leó: Az újkor vége
Pócs Éva – Ilyefalvi Emese (szerk.): Ráolvasások A-B
Heinz Alfred Brockhaus – Hugo Riemann: Zenei lexikon I-III.
Keczán Mariann: „Mind kántál, aki sorsot örökölt”
Jean-Jacques Rousseau: Társadalmi szerződés
Alfred Edmund Brehm: Az állatok világa
Orbán Ottó: Ostromgyűrűben
Kemény Zsófi: Nyílt láng használata
Márai Sándor: Jelvény és jelentés / Utóhang / Sereghajtók
Márai Sándor: Az idegenek
Márai Sándor: Féltékenyek
Márai Sándor: Zendülők
Mikonya György: Rend a rendetlenségben
Latinovits Zoltán: Ködszurkáló
Szophoklész: Szophoklész drámái
Euripidész: Euripidész összes drámái
Euripidesz: Euripides drámái I-III.
Molnár Tamás: Az atlanti kultúra kibontakozása
Jürgen Habermas: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása
Horányi Özséb (szerk.): A kommunikáció mint participáció
Szekfű Gyula: Három nemzedék és ami utána következik
Schütz István: Fehér foltok a Balkánon – Etnikai mozgások, kölcsönhatások, „nagy birodalmak”
Wessely Anna (szerk.): A kultúra szociológiája
Polányi Károly: Dahomey és a rabszolgakereskedelem
Malcolm Gladwell: Dávid és Góliát
Erich Fromm: A rombolás anatómiája
Jon Elster: A társadalom fogaskerekei
Csányi Vilmos: Etológia
Jeffrey C. Alexander: Szociológiaelmélet a II. világháború után
Daron Acemoglu – James A. Robinson: Miért buknak el nemzetek?
Z. Karvalics László: Úton a digitális kori kormányzás felé
Gianpietro Mazzoleni: Politikai kommunikáció
Barabási Albert-László: Villanások
Bolla Dezső: Csepel története
Kubinyi András: Csepel története
John L. Austin: Tetten ért szavak
Ildefonso Cerdá: Az urbanizáció általános elmélete
Petőfi Sándor: Petőfi Sándor összes versei
Arany János: Arany János összes költeményei
Kurt Lewin: A mezőelmélet a társadalomtudományban
Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés
Balázs István: A közigazgatás változásairól Magyarországon és Európában a rendszerváltástól napjainkig
Stephen R. Covey: A 8. szokás
C. K. Prahalad: Új menedzsmentparadigmák felé
Tari Annamária: #yz Generációk online
Brian Tracy – Szabó Péter: Hogyan vezetnek a legjobb vezetők?
Nemes Nagy József: A tér a társadalomkutatásban
Barabási Albert-László: A hálózatok tudománya
Hannah Arendt: A totalitarizmus gyökerei
Peter Pomerantsev: Nothing Is True and Everything Is Possible
Václav Havel: A kiszolgáltatottak hatalma
Czesław Miłosz: „A rabul ejtett értelem”
Steve Crawshaw – John Jackson: Civil bátorság
Márai Sándor: Egyszemélyes emigráció
Furkó Zoltán (szerk.): Márai Sándor üzenete
Stjepan Mesić: Jugoszlávia nincs többé
Juhász József – Márkusz László – Tálas Péter – Valki László: Kinek a békéje?
Juhász József: Föderalizmus és nemzeti kérdés
Dezső Márta – Tóth Zoltán: Választás és választási eljárás
Bihari Mihály (szerk.): A többpártrendszer kialakulása Magyarországon 1985–1991
Bárdi Nándor – Filep Tamás Gusztáv (szerk.): Viszolygás a várostól
Arday Lajos: Nemzetállamok és kisebbségek
A. Sajti Enikő – Polonyi Péter: Mao – Tito
Ivo Andrić: Híd a Drinán
Mezey Barna – Szente Zoltán: Európai parlamentarizmus- és alkotmánytörténet
Sokcsevits Dénes: Déli szomszédaink története
Kiss J. László (szerk.): A huszonötök Európái
Nádas Péter: Világló részletek
Will Tuttle: A világbéke étrend
P. A. Kropotkin: A kölcsönös segítség mint természettörvény
Király István: Napló 1956–1989
Kara György (szerk.): A köztes lét könyvei
Bernie S. Siegel: Életet a napoknak
Bernie S. Siegel: Szeretet, gyógyítás, csodák
Émile Durkheim: A társadalmi munkamegosztásról
Émile Durkheim: Az öngyilkosság
Robert A. Dahl: A pluralista demokrácia dilemmái
Elliot Aronson: A társas lény
Freda Adler – Gerhard O. W. Mueller – William S. Laufer: Kriminológia
Leonardo da Vinci: Tudomány és művészet
Ulrich Beck: Világkockázat-társadalom
Ulrich Beck: Mi a globalizáció?
Ulrich Beck: A kockázat-társadalom
Mannheim Károly: A gondolkodás struktúrái
Mannheim Károly: Ideológia és utópia
Deák Péter (szerk.): Biztonságpolitikai kézikönyv
Finszter Géza: A rendőrség joga
Finszter Géza – Kőhalmi László – Végh Zsuzsanna (szerk.): Egy jobb világot hátrahagyni…
Radó András: Üzleti kommunikáció
Meredith Belbin: A team, avagy az együttműködő csoport
Arany Anett – N. Rózsa Erzsébet – Szalai Máté: Az Iszlám Állam Kalifátusa
Blahó András – Prandler Árpád: Nemzetközi szervezetek és intézmények
Zbigniew Brzezinski: A nagy sakktábla
Roland Dannreuther: Nemzetközi biztonság
Lévai Imre: A komplex világrendszer evolúciója
Mark M. Lowenthal: Hírszerzés
Molnár Ferenc (szerk.): Civil-katonai kapcsolatok: a tudományok határán
N. Rózsa Erzsébet – Péczeli Anna (szerk.): Egy békésebb világ eszközei
N. Rózsa Erzsébet: Az arab tavasz
Mathis Wackernagel – William E. Rees: Ökológiai lábnyomunk
Sulyok Gábor: A humanitárius intervenció elmélete és gyakorlata
Szabó A. Ferenc: A nemzetközi migráció és korunk biztonságpolitikai kihívásai
Szigeti Cecília: Az ökológiai lábnyom határai
Tálas Péter: Válaszok a terrorizmusra
Thich Nhat Hanh: Harag
Thich Nhat Hanh: The Art of Power
Thich Nhat Hanh: A béke érintése
Sri Aurobindo: Growing Within
Sri Aurobindo: The Life Divine
Sri Aurobindo: Ébredő tudatosság
Sri Aurobindo: A lélek fejlődése
Sri Aurobindo: Személyiségeink
Hui Neng zen tanításai
Masaru Emoto: A víz rejtett bölcsessége
Masaru Emoto: A víz üzenetei
Brian Weiss: Lélektársak
Soós Viktor Attila (szerk.): Súlypontáthelyezés a diplomáciában
L. Balogh Béni: Küzdelem Erdélyért
Gyarmati György: A Rákosi-korszak
Hornyák Árpád – Bíró László (szerk.): Magyarok és szerbek a változó határ két oldalán, 1941–1948
Pritz Pál (szerk.): Magyarország helye a 20. századi Európában
Romsics Ignác (szerk.): Magyar történeti szöveggyűjtemény 1914–1999 I-II.
Seifert Tibor: Magyarország története 1938–1990
Brian Weiss: A Mesterek üzenetei
Rákosi Mátyás: Visszaemlékezések 1940–1956 I-II.
Molnár Imre – Varga Kálmán: Hazahúzott a szülőföld…
Vadkerty Katalin: A belső telepítések és a lakosságcsere
Beneš-dekrétumok és a magyar kérdés, 1945–1948
Karel Kaplan: Csehszlovákia igazi arca 1945–1948
Vida István: Iratok a magyar-szovjet kapcsolatok történetéhez
Vadkerty Katalin: A kitelepítéstől a reszlovakizációig
Štefan Šutaj: Magyarok Csehszlovákiában 1945–1948 között
Kertész István: Magyar békeillúziók 1945–1947
Romsics Ignác: Az 1947-es párizsi békeszerződés
Bank Barbara – Bognár Zalán – Tóth Gábor: Magyarok szovjet fogságban
Varga Éva Mária: Magyarok szovjet hadifogságban (1941-1956)
Okváth Imre: Bástya a béke frontján
Feitl István (szerk.): A magyarországi Szövetséges Ellenőrző Bizottság jegyzőkönyvei 1945–1947
Rónai András: Térképezett történelem
Ablonczy Balázs: Teleki Pál
Ránki György: Mozgásterek, kényszerpályák
Ránki György: Gazdaság és külpolitika
Andrew C. Janos: Haladás, hanyatlás, hegemónia Kelet-Közép-Európában
Ormos Mária: Közép-Európa
Bajcsy-Zsilinszky Endre: Erdély múltja és jövője
Winston S. Churchill: A második világháború 1-2.
Bán D. András: Pax Britannica
Eino Jutikkala – Kauko Pirinen: Finnország történelme
Romsics Ignác: Amerikai Béketervek háború utáni Magyarországról
Gyarmati György – Lengvári István – Pók Attila – Vonyó József (szerk.): Bűnbak minden időben
Fülöp Mihály – Sipos Péter: Magyarország külpolitikája a XX. században
Fodor Ferenc: A magyar földrajztudomány története
Borhi László: Nagyhatalmi érdekek hálójában
Békés Csaba: Európából Európába
Balogh Sándor: Magyarország külpolitikája 1945–1950
Szőnyi Zsuzsa: A Triznya kocsma
Szőnyi Zsuzsa: Római terasz
Gergely Jenő: A pápaság története
Ormos Mária: Mussolini
Kis Aladár: Olaszország története 1748–1968
Lucius Annaeus Seneca: Erkölcsi levelek
Romsics Ignác: Volt egyszer egy rendszerváltás
Bihari Mihály: Magyar politika, 1944–2004
Póczik Szilveszter: Az Iszlám forradalom
Majoros István – Ormos Mária: Európa a nemzetközi küzdőtéren
Németh István (szerk.): 20. századi egyetemes történet
John Lukacs: A XX. század és az újkor vége
Henry Kissinger: Diplomácia
E. J. Hobsbawm: A szélsőségek kora
Fischer Ferenc: A kétpólusú világ 1945–1989
Diószegi István: A hatalmi politika másfél évszázada
Egedy Gergely: Bevezetés a nemzetközi kapcsolatok elméletébe
Enyedi Zsolt – Körösényi András: Pártok és pártrendszerek
Bihari Mihály: Politológia
Bruce I. Newman: Politikai marketing mint kampánystratégia
Alexis de Tocqueville: Az amerikai demokrácia
Chronowski Nóra – Drinóczi Tímea (szerk.): Európai kormányformák rendszertana
Giovanni Sartori: Demokrácia
Giovanni Sartori: Összehasonlító alkotmánymérnökség
Giovanni Verga: I Malavoglia
Max Weber: Tanulmányok
Petrétei József: Magyarország alkotmányjoga I.
Szente Zoltán: Európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet – 1945–2005
Ablonczyné Mihályka Lívia – Scholtz Kinga: 1000 Domande 1000 Risposte
Maria Teresa Angelini – Móritz György: Gyakorlati olasz nyelvtan
Herczeg Gyula: Olasz leíró nyelvtan
Giuseppe Tomasi di Lampedusa: A párduc
Magyary Zoltán: Magyary Zoltán összes munkái (1919–1922)
Charles Baudelaire: Charles Baudelaire válogatott művészeti írásai
Marcus Fabius Quintilianus: Szónoklattan
Thomka Beáta (szerk.): Az irodalom elméletei I.
August Wilhelm Schlegel – Friedrich Schlegel: Válogatott esztétikai írások
Mészáros Tibor: Márai Sándor bibliográfia
Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Előadások a világtörténet filozófiájáról
Georg Wilhelm Friedrich Hegel: A jogfilozófia alapvonalai
Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Esztétika – Rövidített változat
Georg Wilhelm Friedrich Hegel: A művészet filozófiája
Georg Wilhelm Friedrich Hegel: A szellem fenomenológiája
Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Esztétikai előadások I-III.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Előadások a filozófia történetéből I-III.
Werbőczy István: Nemes Magyarország szokásjogának hármaskönyve
Gyurgyák János: Szerzők és szerkesztők kézikönyve
Milan Kundera: A regény művészete
Németh Lajos: Baalbek
Ötvös Anna: Lola könyve
Benkő Loránd (szerk.): A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára I-IV.
Kiss Gábor (szerk.): Régi szavak szótára
Robert Bartlett: Körkép a középkorról
Albert Einstein: A relativitás elmélete
A Jordánszky-kódex
Nyíri Antal (szerk.): A Müncheni Kódex 1466-ból
Adamik Tamás: Antik stíluselméletek
Szent Jeromos: Levelek I-II.
Ifjabb Plinius: Levelek
Marcus Tullius Cicero: Marcus Tullius Cicero válogatott művei
Havas Károly: Az inkvizició története
Bálint Andor – Marx György – Erdey-Grúz Tibor – Rényi Alfréd (szerk.): Természettudományi lexikon I-VII.
Márai Sándor: Ég és Föld
Márai Sándor: Füves könyv
Hans-Georg Gadamer: Igazság és módszer
Kozocsa Sándor (szerk.): Magyar szerelmes levelek 1528–1944
Kovalovszky Miklós – Juhász József – Szőke István – O. Nagy Gábor: Magyar értelmező kéziszótár
Réz Pál – Vas István (szerk.): Magyar írók Rákosi Mátyásról
Laczkó Krisztina – Mártonfi Attila: Helyesírás
Deme László – Fábián Pál – Tóth Etelka (szerk.): Magyar helyesírási szótár
A magyar nyelv értelmező szótára I-VII.
Márai Sándor: Sértődöttek / A hang
Bangha Béla (szerk.): Katolikus lexikon I-IV.
Diós István (szerk.): Magyar Katolikus Lexikon I–XVII.
Lichtneckert András: Balatonfüred és Balatonarács története
Zákonyi Ferenc: Balatonfüred
Márai Sándor: Ítélet Canudosban
Márai Sándor: Ami a Naplóból kimaradt – 1953–1954-1955
Márai Sándor: Ami a Naplóból kimaradt – 1949
Márai Sándor: Ami a Naplóból kimaradt – 1948
Márai Sándor: Ami a Naplóból kimaradt – 1947
Márai Sándor: Ami a naplóból kimaradt – 1945–1946
Márai Sándor: Ami a Naplóból kimaradt – 1950–1951–1952
Világirodalmi lexikon I-XIX.
Tolcsvai Nagy Gábor: Idegen szavak szótára
Benedek Marcell: Magyar irodalmi lexikon I-III.
Babits Mihály: Próféta a hegyen
Babits Mihály: Gondolat és írás
Sipos Lajos: Modernitások, alkotók, párbeszédek
Babits Mihály: Könyvről könyvre
Márai Sándor: Napló 1943–1944
Márai Sándor: Napló 1968–1975
Márai Sándor: Napló 1958–1967
Márai Sándor: Napló részletek 1943–1944, 1945
Márai Sándor: Napló 1945–1957
Esterházy Péter: Termelési-regény
Babits Mihály: Az írástudók árulása
Fodor Ákos: Zaj-szünet
Fodor Ákos: Gyöngyök, göröngyök
Bödecs László: Semmi zsoltár
Domokos Gyöngyi – Káli Anita – Major Ágnes – Szabó P. Katalin (szerk.): Nyom-Követés 2.
Petri György: Összegyűjtött versek
Szalóki Ági: Körforgás
Babits Mihály: Esszék, tanulmányok
Richard Rorty: Esetlegesség, irónia és szolidaritás
Bonifert Anna: Állatvédők könyve
Vekerdi József (szerk.): Buddha beszédei
Søren Kierkegaard: Egy még élő ember írásaiból / Az irónia fogalmáról
Csernicskó István: A magyar nyelv Ukrajnában – Kárpátalján
Stendhal: Bizalmas írások
Radnóti Miklós: Radnóti Miklós összes versei és műfordításai
Homérosz: Íliász / Odüsszeia / Homéroszi költemények
Berki Zoltán – Kovács Attila Gyula (szerk.): Az Országos Kéktúra turistakalauz – Visegrádtól az Írott-kőig
Berki Zoltán – Horváth János – Kovács Attila Gyula (szerk.): Az Országos Kéktúra turistakalauz – Hollóházától Nagymarosig
Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli Kéktúra turistakalauz
Edelgard Abenstein – Jeannine Fiedler: Berlin
Marion Kaminski: Velence
Rolf C. Wirtz: Firenze
Anne Mueller von der Haegen – Ruth Strasser: Toscana
Brigitte Hintzen-Bohlen – Jürgen Sorges: Róma
Marosán György: Az úton végig kell menni
David Scott Kastan: Shakespeare és a könyv
Babits Mihály: Babits Mihály levelezése 1911–1912
Oswald Spengler: A nyugat alkonya I-II.
Balassa Péter: Nádas Péter
Bazsányi Sándor: „…testének temploma”
Gergely Jenő – Izsák Lajos: A huszadik század története
Gergely Jenő – Izsák Lajos – Pölöskei Ferenc: 20. századi magyar történelem
Romsics Ignác: Nemzet, nemzetiség és állam Kelet-Közép- és Délkelet-Európában a 19. és 20. században
Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században
Sík Sándor – Schütz Antal: Imádságoskönyv, egyszersmind kalauz a lelki életre a tanulóifjúság számára
Tompa Mihály: Tompa Mihály összes költeményei
Szigeti Jenő (szerk.): Palackposta Márai Sándortól
Finta Gábor – Szénási Zoltán: Közös múltunk
Molnár Ferenc: A fehér felhő / Uri divat / Farsang
Kékesi Kun Árpád: A rendezés színháza
Balogh Elemér – Kerényi Imre: Csíksomlyói passió
Nádas Péter: Drámák
Vörösmarty Mihály: Vörösmarty Mihály összes költeményei
James G. Frazer: Az aranyág
Stefan Zweig: Idő és világ
Sipos Lajos: Babits Mihály
Paolo Santarcangeli: A labirintusok könyve
Paul de Man: Az olvasás allegóriái
Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése I-II.
Márai Sándor: Beszéljünk másról?
Márai Sándor: Sok a nő?
Márai Sándor: A nagyság átka
Márai Sándor: Pesti siker
Márai Sándor: A teljes napló 1970–1973
Márai Sándor: A teljes napló 1964–1966
Márai Sándor: A teljes napló 1961–1963
Márai Sándor: A teljes napló 1945
Márai Sándor: A teljes napló 1943–1944
Kolozsvári Papp László: Az alkoholista halála
Kolozsvári Papp László: Monológok a határon
Lukács György: Magyar irodalom – Magyar kultúra
Botka Ferenc: Déry Tibor és Berlin
Botka Ferenc (szerk.): Mérlegen egy életmű
T. S. Eliot: T. S. Eliot versei
Robin Kerrod: Velünk élő állatok
Robin Kerrod: Főemlősök, rovarevők, szilás cetek
Christopher O'Toole – John Stidworthy: Ragadozók
Martyn Bramwell – Steve Parker: Kis növényevők
John Stidworthy: Nagy növényevők
John Stidworthy – Jill Bailey: Hüllők és kétéltűek
Jill Bailey: Halak
John Stidworthy: Alsóbbrendű állatok
Christopher O'Toole: Rovarok és rokonaik
Robin Kerrod: Vízimadarak
Jill Bailey – Steve Parker: Növény- és magevők
Philippe Lejeune: Önéletírás, élettörténet, napló
Mekis D. János – Z. Varga Zoltán (szerk.): Írott és olvasott identitás
Martyn Bramwell: Légi vadászok
Jean-Jacques Rousseau: Vallomások
François Mauriac: Viperafészek
Hermann Hesse: Narziss és Goldmund
Szent Ágoston: Isten városáról / De Civitate Dei
Szent Ágoston: Szent Ágoston vallomásai
Szvámi Véda Bháratí: A hatha jóga filozófiája
Aldous Huxley: Tudomány, szabadság, béke
Molnár Ernő (szerk.): A Talmud könyvei
François Mauriac: A farizeus
Szent Biblia
Ernest Renan: Jézus élete
François-René de Chateaubriand: Síron túli emlékiratok
Gyáni Gábor: Relatív történelem
Boka László: Egyszólamú kánon?
Olasz Sándor: Kalliopé útkeresései
Gintli Tibor: Irodalmi kalandtúra
Bazsányi Sándor: „Fehéret, feketét, tarkát…”
Márai Sándor: Csutora
Márai Sándor: Föld, föld!…
Kassák Lajos: Az izmusok története
Thomka Beáta (szerk.): Narratívák 1.
Northrop Frye: Az Ige hatalma
Northrop Frye: Kettős tükör
Northrop Frye: A kritika anatómiája
Walt Whitman: Fűszálak
Márai Sándor: Béke Ithakában
Veres András: Kosztolányi Ady-komplexuma
Kosztolányi Dezső: Tükörfolyosó
Joseph Ratzinger (XVI. Benedek): A Názáreti Jézus
François Mauriac: Irodalmi napló
Jean-Paul Sartre: Mi az irodalom?
Franz Kafka: A per / A kastély
Christian Schütz: A keresztény szellemiség lexikona
Esterházy Péter: Harmonia Cælestis
Bolonyai Gábor – Forró Orsolya – Kulin Veronika: Istenek beszélgetései – Görög nyelvkönyv
Márai Sándor: Lucrétia fia
Márai Sándor: Műsoron kívül
Fejes Endre: Rozsdatemető / A hazudós / Jó estét nyár, jó estét szerelem
Márai Sándor: Európa elrablása / Röpirat a nemzetnevelés ügyében
Márai Sándor: Ihlet és nemzedék
Márai Sándor: Napnyugati őrjárat
Márai Sándor: A kassai polgárok
Márai Sándor: Jób …és a könyve
Márai Sándor: Kabala
Márai Sándor: A szegények iskolája
Szénási Zoltán: Párhuzamosok a végtelenben
Egyed Ákos (szerk.): Székelyföld története I-III.
Dante Alighieri: Isteni színjáték
Polcz Alaine: Macskaregény
André Gide: A pénzhamisítók / A pénzhamisítók naplója
William Shakespeare: A vihar
Aldous Huxley: Szép új világ
Szabó Magda: Mózes egy, huszonkettő
Márai Sándor: A teljes napló 1974–1977
Umberto Eco: A tökéletes nyelv keresése
Szabó Magda: Merszi, Möszjő
André Gide: Visszatérés a Szovjetunióból
Helmut Kohl: Aggodalom Európáért
Helmut Kohl: A fal leomlásától az újraegyesülésig
Elias Canetti: Tömeg és hatalom
Kőszeg Ferenc – Márványi Judit (szerk.): Osvát Ernő a kortársak között
Kara Emília: Észköszörű
Charles S. Carver – Michael F. Scheier: Személyiségpszichológia
Frédéric Barbier – Catherine Bertho Lavenir: A média története
Szokolszky Ágnes: Kutatómunka a pszichológiában
Pataki Ferenc: A tömegek évszázada
Gustave Le Bon: A tömegek lélektana
Søren Kierkegaard: Søren Kierkegaard írásaiból
Max Weber: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme
Hunyady György (szerk.): Történeti és politikai pszichológia
Nyíri Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlődése
Alekszandr Szolzsenyicin: A Gulag szigetvilág
Csejtei Dezső: A spanyol egzisztencializmus története
Karl Jaspers: Bevezetés a filozófiába
Jean-Paul Sartre: Módszer, történelem, egyén
José Ortega y Gasset: A tömegek lázadása
Eliot R. Smith – Diane Mackie: Szociálpszichológia
Nguyen Luu Lan Anh – Fülöp Márta (szerk.): Kultúra és pszichológia
Pataki Ferenc: A Nékosz-legenda
Kisfaludy Sándor: Napló és francia fogságom
Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója
Salamon Anikó: Gyimesi csángó mondák, ráolvasások, imák
Publius Ovidius Naso: P. Ovidius Naso szerelmei
Publius Ovidius Naso: Átváltozások
Révay József (szerk.): A szerelmes delfin
Szabó Magda: Freskó
Gergely Éva: Erdélyi ízek
Madách Imre: Az ember tragédiája
Márai Sándor: San Gennaro vére
Márai Sándor: Vendégjáték Bolzanóban
Szabó Magda: A félistenek szomorúsága
Szabó Magda: Sziluett / A lepke logikája
Szabó Magda: Kívül a körön
Szabó Magda: Az öregség villogó csúcsain
Kosztolányi Dezső: Nyelv és lélek
Horváth János: Horváth János irodalomtörténeti munkái I.
Korompay H. János – Korompay Klára (szerk.): Horváth János irodalomtörténeti munkái III.
André Chastel: Itália művészete
André Chastel: Fabulák, formák, figurák
Kassák Lajos: Kassák Lajos összes versei I-II.
Takáts József (szerk.): A magyar esszé antológiája IV.
Domokos Mátyás – Lakatos András (szerk.): A magyar esszé antológiája III.
Domokos Mátyás (szerk.): A magyar esszé antológiája I-II.
Jamie Oliver: 15 perces kaják
Thomas Mann: Tonio Kröger
Giovanni Verga: Don Gesualdo mester
Giovanni Verga: Tutte Le Novelle
Ránki György (szerk.): Magyarország története 1918–1919 1919-1945 I-II.
Márai Sándor: Az igazi / Judit …és az utóhang
Jean Piaget – Paul Fraisse – Maurice Reuchlin: A kísérleti pszichológia módszerei
Grétsy László – Kovalovszky Miklós: Nyelvművelő kézikönyv I-II.
Vida Gergely: Babits-olvasatok
Mihályi Balázs: Budapest ostromkalauz 1944–1945
Áprily Lajos: Jelentés a völgyből
Percy Bysshe Shelley: Shelley versei
Matthias Seidel – Regine Schulz: Egyiptom
Schöpflin Aladár: Ady Endre
Nemes Nagy Ágnes: Az élők mértana I-II.
Robert Musil: Naplók
Robert Musil: Törless iskolaévei
Závada Pál: Idegen testünk
Szabó Magda: A csekei monológ
Friedrich Dürrenmatt: Az ígéret / A baleset
Ottlik Géza: A Valencia-rejtély / Hajónapló / Pályákon
Ottlik Géza: Minden megvan
Ottlik Géza: Hajnali háztetők
George Orwell: 1984
Georges Perec: A dolgok
Ottlik Géza: Próza
Szabó Magda: Az őz
H. G. Wells: A láthatatlan ember / Az istenek eledele
Thomas Mann: Doktor Faustus
Flavio Conti: Itáliai székesegyházak
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: A kamasz
Korán
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Egy nevetséges ember álma
József Attila: József Attila összes versei
Spiró György: Az Ikszek
Szép Ernő: Emberszag
Márai Sándor: Napló 1984–1989
Háy János: Dzsigerdilen / Török korom
Stephen Hawking: Az idő rövid története
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Feljegyzések a holtak házából
Háy János: Egymáshoz tartozók
Háy János: A mélygarázs
Thornton Wilder: Szent Lajos király hídja
György Péter: Apám helyett
Gárdonyi Géza: Isten rabjai
Háy János: Hozott lélek
Cordula Rabe: Szent Jakab-zarándokút
Alekszandr Szolzsenyicin: Ivan Gyenyiszovics egy napja
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Feljegyzések az egérlyukból / Egy nevetséges ember álma
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Feljegyzések az egérlyukból
Nyikolaj Vasziljevics Gogol: Holt lelkek
Háy János: Napra jutni
Háy János: A gyerek
Johann Wolfgang Goethe: Utazás Itáliában
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: A félkegyelmű
Mikes Kelemen: Mikes Kelemen művei
Mihail Bulgakov: A Mester és Margarita
Szabó Magda: Abigél
Fodor Ákos: Szabadesés
Háy János: Xanadu
Háy János: A bogyósgyümölcskertész fia
Fodor Ákos: Kis téli-zene
Fodor Ákos: Pontok
Ludovico Ariosto: Az eszeveszett Orlando I-II.
Pilinszky János: Pilinszky János összes versei
Dino Compagni: Dino Compagni krónikája korának eseményeiről
Ottlik Géza: Buda
Ottlik Géza: Iskola a határon
Lev Tolsztoj: Kreutzer-szonáta
Karl Kautsky: A kereszténység eredete
Plutarkhosz: Iszisz és Oszirisz
Czóbel Ernő (szerk.): A Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártjának története
Niccolò Machiavelli: Niccolò Machiavelli művei I-II.
Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja
Avilai Szent Teréz: Önéletrajz
Albert Camus: Közöny / A pestis / A bukás
Horváth Iván: Gépeskönyv
Horváth Iván: Magyarok Bábelben
Babits Mihály: Ezüstkor
Klaniczay Tibor (szerk.): A manierizmus
Umberto Eco: A rózsa neve
Hayden White: A történelem terhe
Albert Camus: Közöny
William Shakespeare: Shakespeare összes művei IV.
Arisztotelész: Nikomakhoszi Etika
Platón: Platón összes művei I–III.
Márai Sándor: A teljes napló 1947
Márai Sándor: A teljes napló 1946
Márai Sándor: Összegyűjtött versek
Órigenész: Kelszosz ellen
Klaniczay Gábor (szerk.): Európa ezer éve: a középkor I-II.
Ulrich G. Leinsle: A skolasztikus teológia története
Miguel de Cervantes: Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha
Alekszandr Szergejevics Puskin: Anyegin
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: A Karamazov testvérek
Lev Trockij: Életem
Etienne de la Boétie: Az önkéntes szolgaságról / A zsarnok ellen
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Ördögök
Michael White: Giordano Bruno – Az eretnek
Günter Radczun: Máglyák és csillagok
Szemere Samu: Giordano Bruno
Michelangelo Buonarroti: Michelangelo versei
Bertolt Brecht: Galilei élete
Giambattista Vico: Az új tudomány
Lator László (szerk.): Olasz költők
Paulo Coelho: Az alkimista
Fehér Renátó: Garázsmenet
Márai Sándor: Történelmi regények I-II.
Márai Sándor: Kuruzslók hajnala
Márai Sándor: Erősítő
Fernando Garcia De Cortázar – José Manuel González Vesga: Spanyolország története
Umberto Eco: Hat séta a fikció erdejében
Friedrich Nietzsche: A történelem hasznáról és káráról
Madarász Imre: Két máglya
Gyurgyák János – Kisantal Tamás (szerk.): Történetelmélet I-II.
Thomka Beáta (szerk.): Narratívák 2.
Georges Duby – Guy Lardreau: Párbeszéd a történelemről
Bengi László: Elbeszélt halál
Székácsné László Éva: 888 kérdés és válasz spanyol nyelvből
Francisco Pellicer Ramírez – Füzesi Brigitta: Spanyol mondattár
Brigitte Hintzen-Bohlen: Andalúzia
Thomka Beáta (szerk.): Narratívák 3.
Niedermüller Péter – Horváth Kata – Oblath Márton – Zombory Máté (szerk.): Sokféle modernitás
Jan Assmann: A kulturális emlékezet
Márai Sándor: Az írástudó
Franz Kafka: A per
Platón: Szókratész védőbeszéde / Kritón
Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok
Ödön von Horváth: Drámák
Carlo Goldoni: Carlo Goldoni válogatott vígjátékai
Thornton Wilder: A teremtés nyolcadik napja
Ernest Hemingway: Az öreg halász és a tenger
Georges Bernanos: Egy falusi plébános naplója
Mark Twain: Huckleberry Finn (német)
James Boswell: Doktor Johnson élete
Fernand Braudel: A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában I-III.
Márai Sándor: A teljes napló 1967–1969
Hámoriné Szalóczi Éva: Német nyelvtani gyakorlókönyv
Babári Ernő – Babári Ernőné: 1000 Fragen 1000 Antworten
Babári Ernő – Babári Ernőné: 1000 Fragen 1000 Antworten – felsőfok
Bernard Law Montgomery: Montgomery tábornagy emlékiratai
Márai Sándor: Fedőneve: Ulysses I-II.
John Jakes: A Lázadók
John Jakes: A Fattyú
Nyíri Kristóf – Palló Gábor (szerk.): Túl az iskolafilozófián
Immanuel Kant: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése / A gyakorlati ész kritikája / Az erkölcsök metafizikája
Arnold Angenendt: A kora középkor
R. A. Butlin – R. A. Dodgshon (szerk.): Európa történeti földrajza
Norman J. G. Pounds: Európa történeti földrajza
René Descartes: A lélek szenvedélyei
Andreas Capellanus: A szerelemről
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: A történelem utópikus értelmezése
Király Béla – Veszprémy László (szerk.): A magyar hadtörténelem évszázadai
Engel Pál: Honor, vár, ispánság
Takács Imre (szerk.): Sigismundus rex et imperator – Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában 1387–1437
Kubinyi András: Mátyás király
Kubinyi András: Nándorfehérvártól Mohácsig
F. Romhányi Beatrix: A lelkiek a földiek nélkül nem tarthatók fenn
Fabraky Péter – Spekner Enikő – Szende Katalin – Végh András (szerk.): Hunyadi Mátyás, a király
Leonardo Benevolo: A város Európa történetében
Paul Bohannan – Mark Glazer: Mérföldkövek a kulturális antropológiában
Sárkány Mihály: Kalandozások a 20. századi kulturális antropológiában
Veres Zoltán: A szolgáltatásmarketing alapkönyve
Boglár Lajos: A kultúra arcai
Samuel Taylor Coleridge: Rege a vén tengerészről
Edgar Allan Poe: Edgar Allan Poe összes elbeszélései 1–2.
Edgar Allan Poe: Edgar Allan Poe összes versei / The Complete Poems
Oravecz Nóra: 99 léleksimogató gondolat
Marguerite Yourcenar: Opus Nigrum
Rosalie David: Élet az ókori Egyiptomban
Klaus Antons: A csoportdinamika gyakorlata – Gyakorlatok és technikák
David L. Hamilton – Susan T. Fiske – John A. Bargh: A társak és a társadalom megismerése
Eric Berne: Emberi játszmák
Eric Berne: Sorskönyv
Almási Miklós: Az értelem kalandjai
Jovica Aćin: Sade apokalipszise
Laurence Sterne: Érzékeny utazások
Pálóczi Horváth Ádám: Felfedezett titok
Choderlos de Laclos: Veszedelmes viszonyok
Márkus György (szerk.): Brit moralisták a XVIII. században
Debreczeni Attila: Tudós hazafiak és érzékeny emberek
Niklas Luhmann: Szerelem – Szenvedély
Hugo Grotius: A háború és béke jogáról
Erika Fischer-Lichte: A dráma története
Molière: Molière összes drámái I-II.
Fábri Anna: A művelt és udvarias ember
De Sade márki: Justine, avagy az erény meghurcoltatása
Klement Judit: Gőzmalmok a Duna partján
Rotterdami Erasmus: A keresztény fejedelem neveltetése
Bethlen Miklós: Bethlen Miklós önéletírása
Preisich Gábor: Budapest városépitésének története 1945–1990 – Tanulmányok
Vörös Károly: Egy világváros születése
Nagy Lajos – Bónis György: Budapest története III.
Gyáni Gábor: Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése
Faragó Tamás: A múlt és a számok
Gyáni Gábor: Budapest – túl jón és rosszon
Barta Györgyi – Keresztély Krisztina – Sipos András: A világváros Budapest két századfordulón
Papp-Váry Árpád: Magyarország története térképeken
Márai Sándor: Köhögni szabad?
Kraiciné Szokoly Mária – Csoma Gyula: Bevezetés az andragógia elméletébe és módszertanába
Pléh Csaba – Síklaki István – Terestyéni Tamás (szerk.): Nyelv – kommunikáció – cselekvés
François Villon: François Villon összes versei
Kőfalvi Tamás: E-tanítás
Benedek András (szerk.): Digitális pedagógia – Tanulás IKT környezetben
Dr. Ollé János: Virtuális környezet, virtuális oktatás
Ollé János – Papp-Danka Adrienn – Lévai Dóra – Tóth-Mózer Szilvia – Virányi Anita: Oktatásinformatikai módszerek
B. Bernát István – Pais Károlyné – Rétfalvi Györgyi – Szilágyi Erzsébet – Turi László: Média, kultúra, kommunikáció
Csepeli György: A meghatározatlan állat
Szabó Péter: Jelkép, rítus, udvari kultúra
Szabó Péter: Az Erdélyi Fejedelemség
Heller Ágnes: A reneszánsz ember
Raffy Ádám: A máglya
Raffy Ádám: Ha Giordano Bruno naplót írt volna…
Giordano Bruno: Giordano Bruno válogatott dialógusai
Giordano Bruno: A végtelenről, a világegyetemről és a világokról
Roland Mortier: Az európai felvilágosodás fényei és árnyai
H. Balázs Éva: Bécs és Pest-Buda a régi századvégen
Mályusz Elemér: Magyarország története a felvilágosodás korában
Arthur E. Imhof: Elveszített világok
G. Etényi Nóra: Idővel paloták…
Molnár Antal: Lehetetlen küldetés?
Péter László – Brendan Dooley – Donna Bohanan – Lawrence Stone – Volker Press – William D. Rubinstein: Túlélők
Asa Briggs – Peter Burke: A média társadalomtörténete
Marc Bloch: Gyógyító királyok
Urs Bitterli: „Vadak” és „civilizáltak”
Norbert Elias: Az udvari társadalom
Norbert Elias: Az udvari társadalom
Jonathan Dewald: Az európai nemesség története
Klaniczay Tibor (szerk.): Janus Pannonius / Magyarországi humanisták
Kovalcsik József: A kultúra csarnokai
Hutterer Miklós: A gót nyelv
Hutterer Miklós: A germán nyelvek
Bartha Csilla: A kétnyelvűség alapkérdései
Karsai László: Flamandok és vallonok
Tarnai Andor: „A magyar nyelvet írni kezdik”
Fodor István: A világ nyelvei és nyelvcsaládjai
Torquato Tasso: A megszabadított Jeruzsálem
Móricz Zsigmond: Erdély I-III.
J. Sz. Sztyepanov: Szemiotika
Voigt Vilmos: Bevezetés a szemiotikába
J. J. Barabas (szerk.): Szemiotika és művészet
Jean-Jacques Rousseau: Értekezések és filozófiai levelek
René Descartes: Elmélkedések az első filozófiáról
O. Nagy Gábor – Ruzsiczky Éva: Magyar szinonimaszótár
Boros Gábor (szerk.): Filozófia
Boros Gábor: Spinoza és a filozófiai etika problémája
Dömötör Tekla: A magyar nép hiedelemvilága
Pócs Éva: Élők és holtak, látók és boszorkányok
Keszeg Vilmos: Mezőségi hiedelmek
Paládi-Kovács Attila (szerk.): Táj, nép, történelem
Dömötör Tekla (szerk.): Népszokás, néphit, népi vallásosság
Lőrincz László: Mongol mitológia
Szilágyi Zsolt (szerk.): Tanulmányok a tibeti és mongol buddhizmus köréből
Laczkó Géza: Rákóczi
II. Rákóczi Ferenc: II. Rákóczi Ferenc emlékiratai
Szabó B. István – Császtvay Tünde: Feltáratlan értékek a magyar irodalomban
Vladimir Nabokov: Lolita
Tommaso Campanella: A Napváros
Parmenidész – Empedoklész: Töredékek
Blaise Pascal: Írások a szerelem szenvedélyéről, a geometriai gondolkodásról…
Thomas Hobbes: Leviatán
Márai Sándor: Napló 1976–1983
Marco Polo: Marco Polo utazásai
Stefan Zweig: Magellán
Denis Diderot: Denis Diderot válogatott filozófiai művei
John Locke: Értekezés az emberi értelemről
David Hume: Tanulmány az emberi értelemről
Bíró Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma
David Hume: Értekezés az emberi természetről
Francis Bacon: Novum Organum I. / Új Atlantisz
George Berkeley: Tanulmány az emberi megismerés alapelveiről és más írások
Philippe Guignard: Magasan Párizs felett
Martina Padberg: Párizs
Peter J. Gärtner: Musée D'Orsay
Gabriele Bartz – Eberhard König: Louvre
Voltaire: Voltaire válogatott filozófiai írásai
Gotthold Ephraim Lessing: Szabadkőműves párbeszédek
Barta János – Klaniczay Tibor (szerk.): Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból II.
Barta János – Klaniczay Tibor (szerk.): Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból I.
Horváth János: Árpád-kori latinnyelvű irodalmunk stílusproblémái
Hargittay Emil (szerk.): Bevezetés a régi magyar irodalom filológiájába
Hesz Ágnes: Élők, holtak és adósságok
Ipolyi Arnold: Magyar mythologia I-II.
Róheim Géza: Magyar néphit és népszokások
Diószegi Vilmos: A sámánhit emlékei a magyar népi műveltségben
Pócs Éva: Magyar néphit Közép- és Kelet-Európa határán
Paládi-Kovács Attila: Tájak, népek, népcsoportok
Elias Canetti: A túlélő
Pierre Nora: Emlékezet és történelem között
Albert Camus: A száműzetés és az ország
Dugonics András: Etelka
Benedictus de Spinoza: Teológiai-politikai tanulmány
Benedictus de Spinoza: Politikai tanulmány és levelezés
Cholnoky Viktor: A kísértet
József Attila: József Attila levelezése
Pilinszky János: Pilinszky János összegyűjtött levelei
Képes krónika
Nicholas Crane: Mercator
Zemplényi Ferenc: Az európai udvari kultúra és a magyar irodalom
René Descartes: A filozófia alapelvei
René Descartes: Értekezés a módszerről
Benedictus de Spinoza: Etika
Márai Sándor: A négy évszak
Barbara Reynolds: Dante
Vass Zoltán: A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai
Vincent Van Gogh: Van Gogh válogatott levelei
Györkösy Alajos: Magyar-latin kéziszótár
Burián János (szerk.): Latin-magyar szótár
Ferenczi Attila – Monostori Martina: Latin nyelvkönyv
Morus Tamás: Utópia
M. Hrabovszky Júlia: Ami elmúlt
Márai Sándor: A teljes napló 1959–1960
Erich Kästner: A két Lotti
Collins Easy Learning German Grammar
Esterházy Péter: A szív segédigéi
J. D. Salinger: Franny és Zooey
Titus Livius: A római nép története a város alapításától
Charles Darwin: Egy természettudós utazásai
Charles Darwin: Egy természettudós utazásai
Lucius Annaeus Seneca: Seneca prózai művei I-II.
Szemerkényi Ágnes: Szólások és közmondások
Tordai Ferenc (szerk.): Tehergépkocsi- és autóbuszvezetők tankönyve
Tóth-Mózer Szilvia – Lévai Dóra – Szekszárdi Júlia (szerk.): Digitális Nemzedék Konferencia 2012
Lévai Dóra – Tóth-Mózer Szilvia – Szekszárdi Júlia (szerk.): Digitális Pedagógus Konferencia tanulmánykötet
Kovács Ilma: Új út az oktatásban?
Korányi Tibor: Pszichológiai és didaktikai ellentmondások az andragógia világában
Komenczi Bertalan: Információ, ember és társadalom
Komenczi Bertalan: Elektronikus tanulási környezetek
Nicholas A. Christakis – James H. Fowler: Kapcsolatok hálójában
Csepeli György – Prazsák Gergő: Örök visszatérés?
Talyigás Judit: Az internet a kockázatok és mellékhatások tekintetében
Pintér Róbert (szerk.): Az információs társadalom
Z. Karvalics László: Az információs társadalom keresése
Z. Karvalics László: Információ, társadalom, történelem
Z. Karvalics László: Bevezetés az információtörténelembe
Manuel Castells: A hálózati társadalom kialakulása
Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet
Eötvös József: A karthauzi
Salomon Gessner: Geszner' Idylliumi
Kazinczy Ferenc: Bácsmegyeinek gyötrelmei
Kármán József: Fanni hagyományai
Pléh Csaba: Bevezetés a megismeréstudományba
Kövecses Zoltán: A metafora
Michael Tomasello: Gondolkodás és kultúra
Michael W. Eysenck – Mark T. Keane: Kognitív pszichológia
Tolcsvai Nagy Gábor: Kognitív szemantika
Bessenyei György: Költemények
Komoróczy Géza (szerk.): Gilgames / Agyagtáblák üzenete
Komoróczy Géza (szerk.): Gilgames / Agyagtáblák üzenete
Hésziodosz: Istenek születése / Munkák és napok
Márai Sándor: Japán kert I.
Franz Boll – Carl Bezold: Csillaghit és csillagfejtés
Szerb Antal: A trúbadúr szerelme
Szerb Antal (szerk.): Száz vers
Kemény Zsigmond: Férj és nő / Ködképek a kedély láthatárán
Matolcsy Ildikó – Sebestyén Lajos – Szalay Károly (szerk.): Ódon Erdély I-II.
Bálint István János (szerk.): Kincses Kolozsvár I–II.
Szerb Antal: Utas és holdvilág
Pázmány Péter: Pázmány Péter művei
Nádas Péter: Egy családregény vége
Niccolò Machiavelli: A fejedelem
Marcel Proust: Swann
Michel Foucault: Felügyelet és büntetés
Csermely Péter: A rejtett hálózatok ereje
Barabási Albert-László: Behálózva
Anthony R. Pratkanis – Elliot Aronson: A rábeszélőgép
Earl Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata
Szentkuthy Miklós: A megszabadított Jeruzsálem
Emily Brontë: Üvöltő szelek
Pais Dezső: Régi személyneveink jelentéstana
Szabó Magda: Az ajtó
Huszár Ágnes: Bevezetés a gendernyelvészetbe
Tátrai Szilárd: Bevezetés a pragmatikába
Ronald Wardhaugh: Szociolingvisztika
Kiss Jenő: Társadalom és nyelvhasználat
Márai Sándor: Bolhapiac
Márai Sándor: Varázs
Robert Musil: A tulajdonságok nélküli ember I-III.
Johann Wolfgang Goethe: Az ifjú Werther szenvedései
François Rabelais: Pantagruel
Az Ezeregyéjszaka meséi I-VII.
Lőrinczy Huba: Az emigráció jegyében
Kertész Imre: Európa nyomasztó öröksége
Márai Sándor: A teljes napló 1950–1951
Márai Sándor: A teljes napló 1949
Márai Sándor: A teljes napló 1948
Simányi Tibor: Kedves Tibor! – Márai Sándor és Simányi Tibor levelezése 1969–1989
Nyiszli Miklós: Dr. Mengele boncolóorvosa voltam az auschwitzi krematóriumban
Márai Sándor: Istenek nyomában
Anne Frank – Ernst Schnabel: Anne Frank naplója / Anne Frank nyomában
Bán Zoltán András: Az elme szabad állat
Vlagyimir Szorokin: A jég
Kornis Mihály: Drámák
Rakovszky Zsuzsa: Hangok
Kovács András Ferenc: Überallesbadeni dalnokversenyek
Krasznahorkai László: Az utolsó farkas
Háy János: A Gézagyerek
Hajnóczy Péter: A halál kilovagolt Perzsiából
Tar Sándor: A 6714-es személy
Hamvai Kornél: Hóhérok hava
Parti Nagy Lajos: Ibusár / Mauzóleum
Bodor Ádám: Sinistra körzet
Spiró György: Három dráma
Parti Nagy Lajos: A hullámzó Balaton
Csalog Zsolt: Fel a kezekkel!
Kertész Imre: Kaddis a meg nem született gyermekért
Jászay Magda: Párhuzamok és kereszteződések a magyar-olasz kapcsolatok történetéből
Szilágyi Vilmos: Szexuálpszichológia – Tankönyv és dokumentáció
Tolcsvai Nagy Gábor: A magyar nyelv szövegtana
Kutrovátz Gábor – Láng Benedek – Zemplén Gábor: A tudomány határai
Alan Sokal – Jean Bricmont: Intellektuális imposztorok
Szűcs Jenő: Vázlat Európa három történeti régiójáról
Assisi Szent Ferenc Virágoskertje – Fioretti
Szent Ágoston: Vallomások
Vígh Éva: Az udvari élet művészete Itáliában
François de La Rochefoucauld: Maximák
Montaigne: Esszék
Baltasar Gracián: Az életbölcsesség kézikönyve
Kardos Tibor (szerk.): Petrarca levelei
Francesco Petrarca: A tudatlanságról
Kosztolányi Dezső: Nero, a véres költő
Lőrinczy Huba: „…személyiségnek lenni a legtöbb…”
Szegedy-Maszák Mihály: Kosztolányi Dezső
Fried István: Író esőköpenyben
Szávai János (szerk.): Boccacciótól Salingerig
Szávai János: A kassai dóm
Margaret Aston: Körkép a reneszánszról
Boglár Lajos: A tükör két oldala
Dömötör Adrienne: Régi magyar nyelvemlékek
Zelliger Erzsébet: A Tihanyi Alapítólevél
Ortutay Gyula (szerk.): Magyar népballadák
Babits Mihály: Az európai irodalom története
Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe
Babits Mihály: Tímár Virgil fia
Erdélyi Zsuzsanna (szerk.): Boldogasszony ága
Pócs Éva (szerk.): Szem meglátott, szív megvert
Babits Mihály: A gólyakalifa
Bárczi Géza – Benkő Loránd – Berrár Jolán: A magyar nyelv története
Keszler Borbála – Lengyel Klára: Magyar grammatikai gyakorlókönyv
Keszler Borbála – Lengyel Klára: Magyar grammatikai gyakorlókönyv
Keszler Borbála (szerk.): Magyar grammatika
Móricz Zsigmond: Pillangó
Szabó Dezső: Feltámadás Makucskán
Kosztolányi Dezső: Pacsirta
Kosztolányi Dezső: Aranysárkány
Kosztolányi Dezső: Esti Kornél
Kosztolányi Dezső: Kosztolányi Dezső összes novellái I-II.
Márai Sándor: Harminc ezüstpénz
Lucius Annaeus Seneca: De Ira / A haragról
Baldassare Castiglione: Az udvari ember
Márai Sándor: A delfin visszanézett
Márai Sándor: Egy úr Velencéből
Alföldy Jenő (szerk.): Irodalmi fogalomtár A-Z
Mihail Mihajlovics Bahtyin: François Rabelais művészete, a középkor és a reneszánsz népi kultúrája
Valentin Andrea (szerk.): Palóc mese-beszéd
Johann Peter Eckermann: Beszélgetések Goethével
Tibeti halottaskönyv
Simon Tibor – Csapody Vera: Kis növényhatározó
Rápóti Jenő – Romváry Vilmos: Gyógyító növények
Márai Sándor: A teljes napló 1957–1958
Johann Wolfgang Goethe: Maximák és reflexiók
Márai Sándor: A teljes napló 1952–1953
James Joyce: Ulysses
Gintli Tibor (szerk.): Magyar irodalom
Orbán Balázs: A Székelyföld leírása
Rideg Sándor: Indul a bakterház
Paul Celan: Nyelvrács
Bábosik István: Neveléselmélet
Virginia Woolf: A hullámok
Michael Ondaatje: Az angol beteg
Lengyel Zsuzsanna (szerk.): Szociálpszichológia szöveggyűjtemény
Babits Mihály: Babits Mihály összegyűjtött versei
Ottlik Géza: Továbbélők
William Shakespeare: Hamlet
Aszlányi Károly: Kalandos vakáció
Kisfaludy Károly: Kisfaludy Károly válogatott művei
Csokonai Vitéz Mihály: A méla Tempefői / Versek
Csokonai Vitéz Mihály: Az özvegy Karnyóné s két szeleburdiak
Katona József: Katona József válogatott drámái
Bartos Erika: Anna, Peti és Gergő – Süss fel, Nap!
Bartos Erika: Anna és Peti – Kistestvér érkezik
Szepes Mária: Pöttyös Panni
Janikovszky Éva: Már óvodás vagyok
Epiktétos: Epiktétos kézikönyvecskéje
Epiktétos: Epiktétos kézikönyvecskéje
Lao-ce: Tao Te King
Bartos Tibor: Magyar szótár I-II.
Marcus Aurelius: Marcus Aurelius elmélkedései
Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem
Csontos Márta: Egográfia 2.
Csontos Márta: Egográfia 1.
Rónay László: Márai Sándor
Frank Zöllner: Leonardo da Vinci összes festménye és rajza
Diószegi Vilmos (szerk.): Az ősi magyar hitvilág
Kéki Béla: Az írás története
Diószegi Vilmos: A pogány magyarok hitvilága
Erdélyi Zsuzsanna (szerk.): Hegyet hágék, lőtőt lépék
Rudas János: Delfi örökösei
Kiss Jenő – Pusztai Ferenc (szerk.): Magyar nyelvtörténet
Balaton-felvidék / Keszthelyi-hegység – turistakalauz térképpel
Varga Katalin: Pszichológus etika
Pál Ferenc: A függőségtől az intimitásig
Márai Sándor: A teljes napló 1954–1956
Szőnyi Zsuzsa: Vándor és idegen – Márai-levelek, emlékek
Kende B. Hanna: Gyermekpszichodráma
Gósy Mária: Fonetika, a beszéd tudománya
Gósy Mária: Pszicholingvisztika
Bagdy Emőke: Hogyan lehetnénk boldogabbak?

Boldizsár Ildikó: Meseterápia Mesék a gyógyításban és a mindennapokban

>!
2021. szeptember 25., 12:05
>!
Magvető, Budapest, 2019
368 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789631428933
>!
2021. szeptember 23., 14:58
>!
Szépirodalmi, Budapest, 1965
388 oldal · keménytáblás
>!
2021. szeptember 15., 14:32
>!
Szépirodalmi, Budapest, 1990
388 oldal · keménytáblás · ISBN: 9631542459

Adamik Tamás: Római irodalom A kezdetektől a nyugatrómai birodalom bukásáig

>!
2021. szeptember 13., 04:30
>!
Kalligram, Pozsony, 2009
912 oldal · keménytáblás · ISBN: 9788081012266
>!
2021. szeptember 9., 16:04
>!
Szent István Társulat, Budapest, 1989
496 oldal · keménytáblás · ISBN: 9633604850
>!
2021. szeptember 9., 16:03
>!
Európa / História, Budapest, 1990
418 oldal · puhatáblás · ISBN: 9630751801
>!
2021. szeptember 8., 09:41
>!
Noran Libro, Budapest, 2021
268 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789635173358
>!
2021. szeptember 8., 09:41
>!
Noran, Budapest, 2007
396 oldal · ISBN: 9789637416941
>!
2021. szeptember 4., 03:23
>!
Magvető, Budapest, 1958
306 oldal

Szakács Eszter: Vízre írt Válogatott versek

>!
2021. augusztus 26., 16:43
>!
Jelenkor, Pécs, 2009
90 oldal · ISBN: 9789636764579
>!
2021. augusztus 25., 18:53
>!
Magvető, Budapest, 2012
356 oldal · ISBN: 9789631430080
>!
2021. augusztus 19., 04:47
>!
256 oldal · keménytáblás · ISBN: 9786156115027
>!
2021. augusztus 18., 03:31
>!
2021. augusztus 18., 03:15
>!
Magvető, Budapest, 1980
268 oldal · ISBN: 9632711882

Heltai Jenő: Négy fal között Naplójegyzetek 1944–1945

>!
2021. augusztus 17., 08:15
>!
Magvető, Budapest, 2018
624 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789631435320
>!
2021. augusztus 17., 08:13
>!
Magvető, Budapest, 2017
340 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789631431353
>!
2021. augusztus 17., 08:11
>!
Magvető, Budapest, 2016
384 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789631433784
>!
2021. augusztus 15., 14:51
>!
Magvető, Budapest, 2016
286 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789631428414
>!
2021. augusztus 15., 14:49
>!
Magvető, Budapest, 2020
84 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789631440065
>!
2021. augusztus 14., 12:27
>!
Gondolat, Budapest, 2014
454 oldal · ISBN: 9789636932626
>!
2021. augusztus 13., 20:24

Spiró György: Sajnálatos események Két tragédia közjátékkal Kádárról

>!
2021. augusztus 10., 18:07
>!
Scolar, Budapest, 2020
192 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789635092475
>!
2021. július 30., 16:28
>!
Holnap, Budapest, 2008
292 oldal · ISBN: 9789633468302
>!
2021. július 30., 16:27
>!
Holnap, Budapest, 2002
188 oldal · ISBN: 9633465036
>!
2021. július 21., 16:14
>!
L'Harmattan, Budapest, 2014
74 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789632368108 · Fordította: Báthori Csaba
>!
2021. július 19., 10:57
>!
Szépirodalmi, Budapest, 1991
660 oldal · ISBN: 9631543196
>!
2021. július 19., 10:57
>!
Magvető, Budapest, 1980
224 oldal · ISBN: 9632712552

Csiki László: Idegen tollaim Vélekedések és vallomások

>!
2021. július 14., 04:56
>!
Szépirodalmi, Budapest, 1990
362 oldal · ISBN: 963154155x
>!
2021. július 10., 03:57
>!
Magvető, Budapest, 2006
184 oldal · keménytáblás · ISBN: 9631425126
>!
2021. július 5., 20:53
>!
Magvető, Budapest, 2019
126 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789631438543
>!
2021. július 5., 20:52
>!
Magvető, Budapest, 2014
222 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789631429046
>!
2021. július 5., 20:50
>!
Magvető, Budapest, 2017
208 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789631435214
>!
2021. július 1., 05:40
>!
Gondolat, Budapest, 1967
286 oldal · keménytáblás · Fordította: Vígh Árpád
>!
2021. június 30., 20:12
>!
Magvető, Budapest, 2021
168 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789631437638
>!
2021. június 30., 20:02
>!
266 oldal · ISBN: 9786155371103

Tandori Dezső: Csodakedd, rémszerda Tárcák, esszék, tanulmányok (2000-2010)

>!
2021. június 27., 06:59
>!
Tiszatáj Alapítvány, Szeged, 2010
356 oldal · ISBN: 9789638496874
>!
2021. június 27., 06:58
>!
Libri, Budapest, 2016
136 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789633108666 · Illusztrálta: Nagy Dániel, Petényi Tibor Z.
>!
2021. június 25., 18:01
>!
Akadémiai, Budapest, 1979
924 oldal · ISBN: 9630513854
>!
2021. június 20., 10:44
>!
Scolar, Budapest, 2018
80 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789632448947
>!
2021. június 20., 10:43
>!
Scolar, Budapest, 2021
72 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789635092772
>!
2021. június 20., 10:43
>!
Fiatal Írók Szövetsége, Budapest, 2015
78 oldal · ISBN: 9789637043727
>!
2021. június 17., 11:04
>!
Kalligram, Pozsony, 2017
564 oldal · ISBN: 9788081019555
>!
2021. június 17., 11:03
>!
Magvető, Budapest, 1972
564 oldal
>!
2021. június 17., 11:02
>!
Magvető, Budapest, 1960
480 oldal
>!
2021. június 16., 20:21
>!
Libri, Budapest, 2015
66 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789633106280 · Illusztrálta: Berta Ágnes, Falvay László, Hujber Áron, Kalászi Benjámin, Mlinarics Máté, Orosz Richárd, Pucz Dániel, Vidák Zsolt
>!
2021. június 14., 04:03
>!
Jelenkor, Pécs, 2015
312 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789636765439

John Lukacs: Budapest, 1900 A város és kultúrája

>!
2021. június 10., 23:04
>!
Európa, Budapest, 1999
256 oldal · ISBN: 9630765896 · Fordította: Mészáros Klára
>!
2021. június 10., 04:02
>!
Gondolat, Budapest, 1961
364 oldal · Fordította: Ruttkay Kálmán
>!
2021. június 10., 03:23
>!
Magvető, Budapest, 1959
468 oldal
>!
2021. június 4., 20:17
>!
Magvető, Budapest, 1959
366 oldal · keménytáblás
>!
2021. június 4., 19:59
>!
Magvető, Budapest, 2017
276 oldal · ISBN: 9789631435788
>!
2021. június 1., 01:10
>!
Fekete Sas, Budapest, 1997
366 oldal
>!
2021. május 31., 18:59
>!
Gondolat, Budapest, 2010
ISBN: 9789636910828
>!
2021. május 31., 18:58
>!
Gondolat, Budapest, 2021
204 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789635560325
>!
2021. május 31., 18:57
>!
Gondolat, Budapest, 2019
160 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789636936730 · Fordította: Steiger Kornél
>!
2021. május 29., 20:54
>!
Akadémiai, Budapest, 1969
208 oldal · keménytáblás
>!
2021. május 26., 11:00
>!
Századvég, Budapest, 1992
282 oldal · ISBN: 9637911367
>!
2021. május 23., 10:47
>!
Atlantisz, Budapest, 1998
300 oldal · ISBN: 9637978933 · Fordította: Hidas Zoltán

Peter Wohlleben: A fák titkos élete Mit éreznek, hogyan kommunikálnak? Egy rejtett világ felfedezése

>!
2021. május 22., 06:09
>!
Park, Budapest, 2020
218 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789633557464 · Fordította: Balázs István
>!
2021. május 16., 14:46
>!
Jelenkor, Budapest, 2021
78 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789635181346
>!
2021. május 16., 13:27
>!
Magyar Helikon, Budapest, 1972
212 oldal · Fordította: Horváth István Károly
>!
2021. május 16., 13:26
>!
Magvető, BUDAPEST, 1978
382 oldal · keménytáblás · ISBN: 9632707168
>!
2021. május 13., 19:47
>!
Kalligram, Pozsony, 2012
752 oldal · keménytáblás · ISBN: 9788081016172 · Fordította: Adamik Tamás, Csehy Zoltán, Gonda Attila, Kisdi Klára, Krupp József, Mezei Mónika, Polgár Anikó, Simon L. Zoltán
>!
2021. május 8., 16:49
>!
Népszava, Budapest, 1918
48 oldal · Fordította: Kunfi Zsigmond
>!
2021. május 3., 18:13
>!
Múlt és Jövő, Budapest, 1999
416 oldal · ISBN: 9639171115 · Fordította: Fejér Irén, Körner Gábor, Spiró György
>!
2021. április 23., 14:15
>!
Szépirodalmi, Budapest, 1984
650 oldal · keménytáblás · ISBN: 9631527212
>!
2021. április 20., 05:35
>!
Szépirodalmi, Budapest, 1990
494 oldal · keménytáblás · ISBN: 9631541460
>!
2021. április 13., 22:17
>!
Magyar Helikon, Budapest, 1959
560 oldal · keménytáblás · Fordította: Jékely Zoltán, Csorba Győző

Balázsi József Attila – Kiss Gábor: Jókai-enciklopédia Szavak, kifejezések magyarázata és személyek, földrajzi helyek, történelmi események bemutatása

>!
2021. április 8., 21:08
>!
Tinta, Budapest, 2020
880 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789634092766

Halápy István – Margalits Ede: Latin–magyar közmondásszótár 1660 latin közmondás és bölcsesség magyar megfelelői

>!
2021. április 8., 21:08
>!
Tinta, Budapest, 2020
196 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789634092490

Margalits Ede – Kovács Erzsébet: Magyar-latin közmondásszótár 2000 magyar közmondás, szólás klasszikus és újkori latin megfelelője

>!
2021. április 8., 21:07
>!
Tinta, Budapest, 2014
224 oldal · puhatáblás · ISBN: 9786155219566
>!
2021. április 7., 12:34
>!
424 oldal · puhatáblás · Fordította: Szeghy Ernő, Dombi Márk
>!
2021. április 7., 09:04
>!
Helikon, Budapest, 1988
60 oldal · puhatáblás · ISBN: 9632074955 · Fordította: Takács Zsuzsa · Illusztrálta: Szántó Piroska
>!
2021. március 30., 17:44
>!
Szent István Társulat, Budapest, 1941
236 oldal
>!
2021. március 30., 03:59
>!
Hatágú Síp Alapítvány, Budapest, 1993
56 oldal · ISBN: 9637615199 · Fordította: Puskás Lajos
>!
2021. március 28., 21:09
>!
Szépirodalmi, Budapest, 1982
390 oldal · keménytáblás · ISBN: 9631521524
>!
2021. március 28., 21:08
>!
Széphalom Könyvműhely, Budapest, 2005
196 oldal · ISBN: 963748602X
>!
2021. március 26., 21:28
>!
2021. március 26., 16:42
>!
Európa, Budapest, 1976
310 oldal · keménytáblás · ISBN: 9630706504 · Fordította: Rákos Sándor · Illusztrálta: Veress Pál
>!
2021. március 26., 16:41
>!
Magyar Helikon, Budapest, 1977
464 oldal · ISBN: 963207324x
>!
2021. március 26., 16:40
>!
Helikon, Budapest, 1980
550 oldal · keménytáblás · ISBN: 9632074394
>!
2021. március 24., 16:59
>!
Magvető, Budapest, 2002
24 oldal · ISBN: 9631423212
>!
2021. március 24., 16:58
>!
Szépirodalmi, Budapest, 1987
418 oldal · ISBN: 9631534030

Boros Gábor (szerk.): Ész és szenvedély filozófiai tanulmányok a XVII-XVIII. századról

>!
2021. március 23., 10:12
>!
Áron, Budapest, 2002
416 oldal · puhatáblás · ISBN: 9639210277
>!
2021. március 22., 19:41
>!
Cartaphilus, Budapest, 2002
440 oldal · ISBN: 9639303577 · Fordította: Romhányi Török Gábor

Molnár Tamás: Keresztény humanizmus A szekuláris államnak és ideológiájának kritikája

>!
2021. március 20., 11:47
>!
Kairosz, Budapest, 2007
212 oldal · ISBN: 9789636621179 · Fordította: Turgonyi Zoltán

Mannheim Károly: A konzervativizmus Tanulmány a tudás szociológiájáról

>!
2021. március 19., 06:08
>!
Cserépfalvi, Budapest, 1994
254 oldal · ISBN: 9638364343
>!
2021. március 16., 19:09
>!
184 oldal
>!
2021. március 16., 16:38
>!
Corvina, Budapest, 1993
104 oldal · ISBN: 9631337952 · Fordította: Harmathné Szilágyi Anna
>!
2021. március 16., 16:20
>!
Európa, Budapest, 1960
102 oldal · Fordította: Bányay Geyza
>!
2021. március 11., 01:25
>!
Európa, Budapest, 1986
332 oldal · ISBN: 9630737728
>!
2021. március 11., 01:24
>!
Gondolat, Budapest, 1987
440 oldal · ISBN: 9632818377 · Fordította: Kövér György, F. Nagy Géza, Szepes Erika
>!
2021. február 27., 20:18
>!
2021. február 27., 20:18
>!
Libri, Budapest, 2012
632 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789633101278 · Fordította: Kelemen László

Máté Gábor: A test lázadása Ismerd meg a stresszbetegségeket

>!
2021. február 27., 20:17
>!
Libri, Budapest, 2011
424 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789633100646 · Fordította: Bogácsi Balázs

Máté Gábor: Szétszórt elmék A hiperaktivitás új gyógymódja

>!
2021. február 27., 20:17
>!
Libri, Budapest, 2013
410 oldal · ISBN: 9789633102077

Edith Eva Eger: Az ajándék 12 életmentő lecke

>!
2021. február 27., 20:16
>!
Libri, Budapest, 2020
196 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789634337171 · Fordította: Mesterházi Mónika
>!
2021. február 27., 20:14
>!
Libri, Budapest, 2017
420 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789633108208 · Fordította: Farkas Nóra
>!
2021. február 20., 04:36
>!
Szépirodalmi, Budapest, 1982
544 oldal · keménytáblás · ISBN: 9631519813
>!
2021. február 20., 04:35
>!
Szépirodalmi, Budapest, 1987
678 oldal · ISBN: 9631533328
>!
2021. február 16., 14:06
>!
Magvető, Budapest, 1982
550 oldal · ISBN: 9632714725
>!
2021. február 14., 18:44
>!
Szépirodalmi, Budapest, 1986
288 oldal · keménytáblás · ISBN: 9631533123
>!
2021. február 14., 18:42
>!
Szépirodalmi, Budapest, 1969
852 oldal
>!
2021. február 14., 18:25
>!
Szépirodalmi, Budapest, 1971
296 oldal
>!
2021. február 1., 04:15
>!
Pesti Kalligram, Budapest, 2016
320 oldal · keménytáblás · ISBN: 9786155603495
>!
2021. január 27., 06:41
>!
Szépirodalmi, Budapest, 1970
446 oldal
>!
2021. január 22., 11:45
>!
Szépirodalmi, Budapest, 1984
264 oldal · keménytáblás · ISBN: 9631526062
>!
2021. január 18., 06:09
>!
Madách / Szépirodalmi, Budapest / Pozsony, 1976
152 oldal · keménytáblás · ISBN: 9631506010
>!
2021. január 18., 06:08
>!
Szépirodalmi, Budapest, 1978
430 oldal · keménytáblás · ISBN: 9631510190 · Illusztrálta: Huszárik Zoltán
>!
2021. január 18., 06:07
>!
Szépirodalmi, Budapest, 1975
306 oldal · ISBN: 9631502899
>!
2021. január 18., 06:04
>!
Szépirodalmi, Budapest, 1978
262 oldal · ISBN: 9631512363
>!
2021. január 9., 16:08
>!
Kráter, Pomáz, 2007
312 oldal · ISBN: 9789639735385
>!
2021. január 9., 16:01
>!
Szépirodalmi, Budapest, 1980
278 oldal · keménytáblás · ISBN: 963151711X
>!
2021. január 9., 16:00
>!
Szépirodalmi, Budapest, 1972
172 oldal
>!
2021. január 7., 09:39
>!
Helikon, Budapest, 2009
206 oldal · ISBN: 9789632271804

Fried István: Márai Sándor A huszadik század koronatanúja

>!
2021. január 4., 21:08
>!
Szépmíves Műhely, Budapest, 2018
368 oldal · keménytáblás · ISBN: 9786155662577

Hannah Arendt: Múlt és jövő között Nyolc gyakorlat a politikai gondolkodás terén

>!
2020. december 27., 04:37
>!
Osiris, Budapest, 1995
314 oldal · ISBN: 9633790964 · Fordította: Módos Magdolna
>!
2020. december 27., 04:30
>!
Akadémiai, Budapest, 1991
178 oldal · ISBN: 9630559722
>!
2020. december 27., 04:29
>!
Franklin-Társulat, Budapest, 1924
114 oldal · Fordította: Révay József
>!
2020. december 27., 04:28
>!
Gondolat, Budapest, 1987
660 oldal · keménytáblás · ISBN: 9632820363 · Fordította: Csala Károly, Rozsnyai Ervin
>!
2020. december 27., 04:28
>!
Századunk, Budapest, 1940
134 oldal · puhatáblás
>!
2020. december 27., 04:28
>!
Franklin-Társulat, Budapest, 1917
100 oldal · Fordította: Farkas Zoltán
>!
2020. december 27., 04:27
>!
Kossuth, Budapest, 1990
70 oldal · ISBN: 963093485x · Fordította: Bíró Pál, Kinszki Imre
>!
2020. december 19., 12:14
>!
Szépirodalmi, Budapest, 1986
308 oldal · keménytáblás · ISBN: 9631532097
>!
2020. december 18., 04:33
>!
Akadémiai, Budapest, 1995
156 oldal · ISBN: 9630568624

Renan Ernő: Az apostolok A kereszténység eredetének története II.

>!
2020. december 16., 02:36
>!
Dick Manó, Budapest, 1928
260 oldal · Fordította: Salgó Ernő
>!
2020. december 14., 19:14
>!
Gondolat, Budapest, 1992
286 oldal · ISBN: 9632825128 · Fordította: Lisszauer Zoltán
>!
2020. december 14., 19:12
>!
Gondolat, Budapest, 1971
418 oldal
>!
2020. december 8., 03:24
>!
Bethlen Gábor, Budapest, 1990
452 oldal · keménytáblás · ISBN: 9630271982
>!
2020. december 8., 03:23
>!
Jel / Sarutlan Kármelita Nővérek, Budapest / Magyarszék, 2011
344 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789639670952 · Fordította: Sajó Tamás, Templom Kata
>!
2020. december 8., 03:21
>!
Cz. Simon, 2016
200 oldal · ISBN: 9789638976796
>!
2020. december 3., 09:19
>!
Európa, Budapest, 1982
140 oldal · keménytáblás · ISBN: 9630725673 · Fordította: Szepessy Tibor · Illusztrálta: Papp Oszkár
>!
2020. december 3., 09:04
>!
Genius, Budapest, 1925
434 oldal · Fordította: Kuncz Aladár

Bibó István: Válogatott tanulmányok Társadalomtörtènet – Szociológia – Társaslèlektan

>!
2020. november 26., 08:24
>!
Corvina, Budapest, 2004
556 oldal · ISBN: 9631353680

Bibó István: Demokratikus Magyarország Válogatás Bibó István tanulmányaiból

>!
2020. november 22., 23:42
>!
Magvető, Budapest, 1994
470 oldal · ISBN: 9631414673
>!
2020. november 22., 23:41
>!
Magvető, Budapest, 1986
2314 oldal · keménytáblás · ISBN: 9631406717
>!
2020. november 22., 23:38
>!
388 oldal · ISBN: 9789634466215

Karinthy Frigyes: Ki kérdezett… ? Címszavak a nagy enciklopédiához

>!
2020. november 19., 03:28
>!
Singer és Wolfner, Budapest, 1926
218 oldal · keménytáblás
>!
2020. november 17., 18:46
>!
Magvető, Budapest, 1975
206 oldal · ISBN: 9632701488
>!
2020. november 17., 18:45
>!
Szépirodalmi, Budapest, 1977
218 oldal · ISBN: 963150915X
>!
2020. november 13., 01:01
>!
Fiatal Írók Szövetsége, Budapest, 2018
84 oldal · puhatáblás · ISBN: 9786155729232 · Illusztrálta: Kusztos Juli
>!
2020. november 12., 04:30
>!
Farkas Lőrinc Imre, Budapest, 1998
260 oldal · ISBN: 9637310560
>!
2020. november 12., 03:57
>!
Magvető, Budapest, 1988
368 oldal · ISBN: 9631413101
>!
2020. november 7., 03:37
>!
Szépirodalmi, Budapest, 1982
532 oldal · ISBN: 9631521613
>!
2020. november 7., 03:35
>!
Magvető, Budapest, 1988
252 oldal · ISBN: 9631413489
>!
2020. november 7., 03:33
>!
Holnap, Budapest, 2000
364 oldal · ISBN: 9633463505 · Fordította: Dobos Lídia

Hyeonseo Lee – David John: A lány hét névvel Szökésem Észak-Koreából

>!
2020. november 3., 13:45
>!
Libri, Budapest, 2015
404 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789633103784 · Fordította: Todero Anna

Pak Janmi: Élni akartam Egy észak-koreai lány útja a szabadság felé

>!
2020. november 3., 13:44
>!
Akadémiai, Budapest, 2016
308 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789630596848 · Fordította: Gázsity Mila
>!
2020. november 1., 19:29
>!
104 oldal · ISBN: 9789632637723
>!
2020. november 1., 19:28
>!
Napkút, Budapest, 2020
104 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789632639222

Magyar Elek: Az ínyesmester éléskamrája Befőzés, házi konzerválás

>!
2020. október 28., 14:49
>!
Mezőgazdasági, Budapest, 1978
296 oldal · keménytáblás · ISBN: 9632304411 · Illusztrálta: Jozefka Antal
>!
2020. október 28., 14:47
>!
Kriterion, Kolozsvár, 1982
54 oldal
>!
2020. október 28., 14:43
>!
Kriterion, Bukarest, 1978
116 oldal
>!
2020. október 25., 17:03
>!
Alexandra, Budapest, 2008
608 oldal · ISBN: 9633704653
>!
2020. október 24., 07:23
>!
Mentor, Marosvásárhely, 2004
402 oldal · ISBN: 9735990865
>!
2020. október 22., 14:42
>!
Szépirodalmi, Budapest, 1977
1408 oldal · keménytáblás · ISBN: 9631509680
>!
2020. október 22., 04:42
>!
Európa, Budapest, 1992
240 oldal · ISBN: 9630754142 · Fordította: Barna Imre, Schéry András, Szénási Ferenc
>!
2020. október 17., 05:36
>!
L'Harmattan, Budapest, 2020
248 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789634145813 · Fordította: Kovács Eszter

Illyés Gyula: Nyitott ajtók I-II. Összegyűjtött versfordítások

>!
2020. október 17., 05:24
>!
Szépirodalmi, Budapest, 1978
ISBN: 9631512452
>!
2020. október 15., 14:28
>!
Athenaeum, Budapest, 1862
8952 oldal · keménytáblás
>!
2020. október 14., 14:43
>!
Magvető, Budapest, 1973
196 oldal · puhatáblás
>!
2020. október 7., 20:21
>!
Helikon, Budapest, 1984
170 oldal · ISBN: 9632078276 · Fordította: Bollók János
>!
2020. október 7., 16:46
>!
Főnix Könyvműhely, Debrecen, 2008
120 oldal · ISBN: 9789637051159
>!
2020. október 7., 16:41
>!
Osiris, Budapest, 2006
708 oldal · keménytáblás · ISBN: 9633796784 · Fordította: Muraközy Gyula
>!
2020. október 7., 16:40
>!
Osiris, Budapest, 2004
618 oldal · keménytáblás · ISBN: 9633892600 · Fordította: Kis Ferencné, Kopeczky Rita
>!
2020. szeptember 26., 04:02
>!
Magvető, Budapest, 1991
276 oldal · ISBN: 9631418150
>!
2020. szeptember 25., 18:25
>!
Osiris, Budapest, 1998
276 oldal · ISBN: 9633793653
>!
2020. szeptember 25., 18:22
>!
Gondolat, Budapest, 2003
314 oldal · ISBN: 3757533070
>!
2020. szeptember 25., 18:17
>!
Magvető, Budapest, 1981
192 oldal · ISBN: 9632714148
>!
2020. szeptember 25., 18:12
>!
Corvina, Budapest, 1983
64 oldal · keménytáblás · ISBN: 9631313573
>!
2020. szeptember 25., 18:12
>!
Kriterion, Bukarest, 1980
98 oldal

Redl Károly (szerk.): Az égi és földi szépről Források a későantik és a középkori esztétika történetéhez

>!
2020. szeptember 21., 12:45
>!
2020. szeptember 18., 20:18
>!
Szépirodalmi, Budapest, 1988
438 oldal · ISBN: 9631537420
>!
2020. szeptember 18., 20:16
>!
Filosz, 2016
250 oldal · puhatáblás · Fordította: Fórizs László
>!
2020. szeptember 18., 20:15
>!
Filosz, Budapest, 2016
264 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789639841178 · Fordította: Pál Dániel

Benvenuto Cellini: Benvenuto Cellini élete A firenzei Giovanni mestertől született Benvenuto Cellini, amiképpen ő maga írta Firenzében

>!
2020. szeptember 18., 20:11
>!
Révai, Budapest
312 oldal · keménytáblás · Fordította: Szana Tamás
>!
2020. szeptember 18., 07:30
>!
Holnap, Budapest, 1999
112 oldal · ISBN: 9633462568
>!
2020. szeptember 10., 12:22
>!
194 oldal · ISBN: 9630030063
>!
2020. szeptember 10., 12:21
>!
Boldog Salamon Kör, Budapest, 2002
314 oldal · puhatáblás · ISBN: 9634408982

Ji King A változások könyve

>!
2020. szeptember 6., 03:20
>!
Szenzár, 2016
884 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789632277653 · Fordította: Pressing Lajos
>!
2020. szeptember 5., 03:48
>!
Európa, Budapest, 1994
>!
2020. szeptember 5., 03:48
>!
2020. augusztus 28., 07:24
>!
Európa, Budapest, 2000
172 oldal · ISBN: 9630767813 · Fordította: Gál Judit, Dorogi Katalin
>!
2020. augusztus 26., 19:43
>!
Európa, Budapest, 2011
314 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789630792394 · Fordította: Bart István
>!
2020. augusztus 26., 19:39
>!
Püski, Budapest, 2007
768 oldal · ISBN: 9789639592308
>!
2020. augusztus 26., 19:38
>!
Book and Walk, Budapest, 2013
ISBN: 9789633781449

Tárnok Zsanett (szerk.): Tic-taktika A Tourette-szindrómáról

>!
2020. augusztus 26., 19:38
>!
Akadémiai, Budapest, 2009
152 oldal · ISBN: 9789630587877
>!
2020. augusztus 24., 05:26
>!
Kalligram, Pozsony
520 oldal · keménytáblás · ISBN: 9786155603259

Czakó Gábor: Aranykapu Boldog Salamon király

>!
2020. augusztus 18., 19:30
>!
264 oldal · puhatáblás · ISBN: 9630391147
>!
2020. július 22., 01:26
>!
Kriterion, Kolozsvár, 1985
368 oldal
>!
2020. július 8., 07:23
>!
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997
230 oldal · puhatáblás · ISBN: 9631879143
>!
2020. július 8., 07:22
>!
Nagyvilág, Budapest, 1999
198 oldal · puhatáblás · ISBN: 9639175056
>!
2020. július 8., 05:15
>!
Ab Ovo, Budapest, 2004
112 oldal · keménytáblás · ISBN: 9639378305 · Fordította: Barna Imre · Illusztrálta: Dino Buzzati
>!
2020. június 29., 10:31
>!
Európa, Budapest, 2009
492 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789630787932
>!
2020. június 27., 11:48
>!
Szépirodalmi, Budapest, 1977
794 oldal · ISBN: 9631509826
>!
2020. június 25., 04:13
>!
Kossuth, Budapest, 2005
1296 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789632717753 · Fordította: Tőkei Ferenc, Csongor Barnabás
>!
2020. június 18., 12:03
>!
2020. június 11., 03:18
>!
Cartaphilus, Budapest, 2010
86 oldal · ISBN: 9789632661711 · Illusztrálta: Felvidéki András
>!
2020. június 10., 12:42
>!
Szépirodalmi, Budapest, 1981
270 oldal · ISBN: 9631516202
>!
2020. június 10., 12:40
>!
Szépirodalmi, Budapest, 1982
310 oldal · ISBN: 9631520927

Czakó Gábor: Eufémia Utolsó heteinek hiteles története

>!
2020. június 10., 12:20
>!
Szépirodalmi, Budapest, 1983
248 oldal · ISBN: 9631524728
>!
2020. június 8., 17:46
>!
Szépirodalmi, Budapest, 1986
300 oldal · keménytáblás · ISBN: 9631532356
>!
2020. június 5., 17:16
>!
Helikon, Budapest, 2002
94 oldal · ISBN: 9632088042 · Fordította: Szabó Magda
>!
2020. május 31., 16:54
>!
Tinta, Budapest, 2012
1234 oldal · ISBN: 9786155219238

Pierre La Mure: Moulin Rouge Henri de Toulouse-Lautrec életregénye

>!
2020. május 31., 16:53
>!
Corvina, Budapest, 1979
410 oldal · keménytáblás · ISBN: 9631303519 · Fordította: Vermes Magda
>!
2020. május 31., 16:51
>!
Corvina, Budapest, 1983
394 oldal · keménytáblás · ISBN: 9631316572 · Fordította: Dobos Lídia

Jean Sasson: Hercegnő Feltárult titkok

>!
2020. május 17., 07:11
>!
2020. május 16., 06:23
>!
Universitas, Budapest, 2009
700 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789639671294
>!
2020. május 15., 18:12
>!
Mundus, 2006
318 oldal · ISBN: 9639501778
>!
2020. május 15., 18:10
>!
Szent István Társulat, Budapest, 2009
352 oldal · ISBN: 9789632771168
>!
2020. május 15., 18:09
>!
Szépirodalmi, Budapest, 1976
288 oldal · keménytáblás · ISBN: 9631506835
>!
2020. május 15., 18:07
>!
Helikon, Budapest, 2003
776 oldal · ISBN: 9632088239
>!
2020. május 15., 18:06
>!
Kalligram, Pozsony, 2013
144 oldal · keménytáblás · ISBN: 9788081016554
>!
2020. május 15., 18:06
>!
Kalligram, Pozsony, 2009
240 oldal · keménytáblás · ISBN: 9788081011528 · Fordította: De Martin Eszter, Puskás István
>!
2020. május 15., 17:25
>!
Vigilia, Budapest, 1987
228 oldal · puhatáblás · ISBN: 9630248107 · Fordította: Kalász István, Lukács László
>!
2020. május 15., 17:25
>!
Vigilia, Budapest, 1995
190 oldal · puhatáblás · ISBN: 9637964215 · Fordította: Somorjai Gabriella
>!
2020. május 5., 21:04
>!
2020. május 5., 21:00

Zaicz Gábor (szerk.): Etimológiai szótár Magyar szavak és toldalékok eredete

>!
2020. május 4., 02:39
>!
Tinta, Budapest, 2006
998 oldal · ISBN: 9637094016
>!
2020. május 1., 04:36
>!
keménytáblás
>!
2020. május 1., 04:35
>!
Cartographia, 2019
416 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789633522011

Rácz János: Állatnevek enciklopédiája A gerincesek elnevezéseinek eredete, az állatok kultúrtörténete, néprajza és mitológiája

>!
2020. május 1., 04:34
>!
Tinta, Budapest, 2012
552 oldal · ISBN: 9786155219085

Rácz János: Növénynevek enciklopédiája Az elnevezések eredete, a növények kultúrtörténete és élettani hatása

>!
2020. május 1., 04:32
>!
Tinta, Budapest, 2010
812 oldal · ISBN: 9789639902404
>!
2020. április 26., 03:58
>!
Ahogy lehet, 1970
154 oldal · puhatáblás
>!
2020. április 25., 17:08
>!
2020. április 25., 07:24

Dobai Péter: Párbaj, tükörben összegyűjtött novellák

>!
2020. április 21., 21:04
>!
Littera Nova, Budapest, 2000
346 oldal · puhatáblás · ISBN: 9639212237
>!
2020. április 8., 15:58
>!
Magvető, Budapest, 1989
350 oldal · ISBN: 9631414639
>!
2020. április 6., 14:18

Lányi András: Az ember fáj a földnek Utak az ökofilozófiához

>!
2020. március 31., 11:48
>!
L'Harmattan, Budapest, 2010
210 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789632363042
>!
2020. március 30., 01:13
>!
Sylvester, Budapest, 1937
426 oldal

Kiss Z. Géza: Ormánsági változások Fejezetek a 18-19. századi társadalom történetéből

>!
2020. március 30., 01:13
>!
Akadémiai, Budapest, 1991
262 oldal · ISBN: 9630556073
>!
2020. március 30., 00:59
>!
784 oldal · keménytáblás
>!
2020. március 27., 18:52
>!
2020. március 23., 21:42
>!
Osiris, Budapest, 2000
340 oldal · ISBN: 9633799066 · Fordította: Mesés Péter
>!
2020. március 22., 21:05
>!
Osiris, Budapest, 2003
1492 oldal · ISBN: 963389512X
>!
2020. március 22., 21:05
>!
Osiris, Budapest, 2001
300 oldal · ISBN: 9633890950
>!
2020. március 22., 21:03
>!
Osiris, Budapest, 2003
1068 oldal · ISBN: 9633893631
>!
2020. március 22., 21:02
>!
Móra, Budapest, 1954
422 oldal · ISBN: 9631121437 · Fordította: Ottlik Géza · Illusztrálta: Reich Károly
>!
2020. március 19., 20:12
>!
Balassi, Budapest, 2014
202 oldal · ISBN: 9789635069224
>!
2020. március 12., 19:08
>!
Osiris, Budapest, 2000
1052 oldal · keménytáblás · ISBN: 9633796350 · Fordította: Csécsy Imre, Sebestyén Pál
>!
2020. március 11., 07:03
>!
2020. március 11., 03:23
>!
2020. március 10., 02:44

Déry Tibor: Botladozás I-II. Összegyűjtött cikkek, tanulmányok

>!
2020. március 9., 16:22
>!
Szépirodalmi, Budapest, 1978
712 oldal · ISBN: 9631511049
>!
2020. március 9., 04:49
>!
472 oldal · keménytáblás · ISBN: 9786155869075
>!
2020. március 9., 04:48
>!
Magvető, Budapest, 1985
558 oldal · keménytáblás · ISBN: 9631405044

Z. Varga Zoltán: Önéletírás és fikció között – Történelmi történetek 20. századi történelmi és társadalmi traumák irodalmi és önéletrajzi reprezentációi

>!
2020. március 9., 04:47
>!
L'Harmattan, Budapest, 2019
178 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789634143239
>!
2020. február 16., 02:49
>!
Magvető, Budapest, 1982
598 oldal · ISBN: 9632717570
>!
2020. február 14., 22:37
>!
Cartaphilus, Budapest, 2019
154 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789632666464
>!
2020. február 14., 22:36
>!
Montázs, Budapest, 1991
94 oldal · ISBN: 963782104x · Fordította: Kálmán Jenő
>!
2020. február 10., 17:07
>!
Új Mandátum, Budapest, 2013
346 oldal · ISBN: 9789632870564
>!
2020. január 18., 21:03
>!
Tevan, Békéscsaba, 1922
190 oldal · Fordította: Pajzs Elemér
>!
2020. január 14., 16:53
>!
Európa, Budapest, 1978
538 oldal · keménytáblás · ISBN: 9630714108 · Fordította: Bart István, Gy. Horváth László, Tótfalusi István
>!
2020. január 9., 20:48
>!
Akadémiai, Budapest, 2006
316 oldal · ISBN: 9789630584562
>!
2020. január 8., 19:11
>!
Európa, Budapest, 1961
516 oldal · Fordította: Ottlik Géza, Vas István
>!
2020. január 8., 19:09
>!
2020. január 8., 19:07
>!
Szent István Társulat, Budapest, 1982
1148 oldal · ISBN: 8633601762
>!
2020. január 7., 18:51
>!
Osiris, Budapest, 2007
382 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789633899427 · Fordította: Csantavéri Júlia, Dobolán Katalin, Lukácsi Margit, Puskár Krisztián, Szávai János, Szkárosi Endre
>!
2020. január 7., 18:51
>!
Osiris, Budapest, 2004
564 oldal · keménytáblás · ISBN: 9633896568
>!
2020. január 7., 18:50
>!
Osiris, Budapest, 2003
386 oldal · ISBN: 9633893666
>!
2020. január 6., 12:16
>!
2019. december 26., 16:47
>!
Szent István Társulat, Budapest, 1925
174 oldal

Pléh Csaba: A természet és a lélek A naturalista megközelités a pszichológiában

>!
2019. december 26., 15:45
>!
Osiris, Budapest, 2003
404 oldal · ISBN: 963389414X

Jakab András – Urbán László (szerk.): Hegymenet Társadalmi és politikai kihívások Magyarországon

>!
2019. december 19., 20:24
>!
Osiris, Budapest, 2017
468 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789632762869
>!
2019. december 15., 07:01
>!
2019. december 15., 06:51
>!
2019. december 15., 06:41
>!
Irodalmi, Bukarest, 1966
250 oldal · Fordította: Ottlik Géza
>!
2019. december 15., 06:38
>!
Európa, Budapest, 1965
514 oldal · keménytáblás · Fordította: Bajomi Lázár Endre, Déry Tibor, Gera György, Örkény István, Rónay György
>!
2019. december 15., 06:21
>!
Szent Bonaventura Könyvnyomda, Cluj - Kolozsvár, 1925
390 oldal · puhatáblás · Fordította: Hirschler József
>!
2019. december 5., 04:41
>!
Talentum, Budapest, 1999
640 oldal · keménytáblás · ISBN: 9638396121 · Fordította: Révay József
>!
2019. december 5., 04:08
>!
Magyar Helikon, Budapest, 1958
172 oldal · Fordította: Vajda Endre · Illusztrálta: Drahos István
>!
2019. december 3., 19:38
>!
Magyar Helikon, Budapest, 1980
82 oldal · Fordította: Kúnos László · Illusztrálta: Gyulai Líviusz

Alexis Carrel: Orvosok, kuruzslók, eretnekek Francia orvosok tanulmányai az orvostudomány időszerű kérdéseiről

>!
2019. december 3., 19:24
>!
Révai, Budapest, 1947
332 oldal · Fordította: Révay József
>!
2019. november 28., 00:47
>!
Magvető, Budapest, 1977
182 oldal · keménytáblás · ISBN: 9632705750 · Fordította: Rónay György
>!
2019. november 28., 00:43
>!
Grill Károly, Budapest, 1943
422 oldal · Fordította: Horváth Zoltán
>!
2019. november 28., 00:16
>!
Tabor, Budapest, 1935
360 oldal · keménytáblás · Fordította: Szabolcsi Bence
>!
2019. november 27., 16:34
>!
Bibliotheca, Budapest, 1944
294 oldal · Fordította: Lengyel András
>!
2019. november 27., 16:25
>!
Osiris, Budapest, 2019
448 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789632763286
>!
2019. november 25., 09:18