Andreas 0


Összes kitüntetés 1


Utolsó karc

>!
Andreas

Mostanában került a kezembe a „háromszoros” püspök egyik 78 éves igehirdetése a missziói szolgálatról; melynek fő üzenete: A missziói munka: életszükséglet! Közkinccsé tettem.
A 78 éve megjelent eredeti kiadványból betű szerinti hűséggel átmásolt szöveg itt található:
http://www.garainyh.hu/wordtar2/Evangelikus%20lelkeszek…
Ez az előadás mai magyar helyesírással megjelent az ISTEN EMBERE c. gyűjteményes kiadvány II. kötetének 973-980. oldalain.