ajikarei 97Kedvenc könyvek 59

Hamvas Béla: A magyar Hüperion I-II.
Joseph de Maistre: Elmélkedések
Nicolás Gómez Dávila: A modernitás remetéje, Nicolás Gómez Dávila
Puskely Mária (szerk.): Sötétségből a világosságra
Pavel Florenszkij: Az ikonosztáz
E. M. Cioran: A bomlás kézikönyve
Keresztes Szent János: Istenismeret és Istenszerelem
Biblia
Győrffy Ákos: A hegyi füzet
Nicolás Gómez Dávila: További széljegyzetek egy rejtett szöveghez
Marcus Aurelius: Elmélkedések
Alexander Schmemann: A világ életéért

Kedvenc sorozatok: A teljes napló(k), Axis Polaris, Az álom anyaga / A rög gyermekei, Egy polgár vallomásai, Neon Genesis Evangelion, Tüskevár, Vallási hiedelmek és eszmék története

Kedvenc kiadói sorozatok: A kútnál, A logika világa, A magyar nyomtatott örökség feltárása, A mítoszok világa, A világirodalom klasszikusai, Akadémia kézikönyvek, Arcticus Libri Operis Magni, Arcticus Libri Religionis, Auctores Latini, Autizmus füzetek, Az ékesszólás kiskönyvtára, Az Őshagyomány könyvei, Bencés Lelkiségi Füzetek, Bibliotheca Classica, Bibliotheca Hermetica, Carl Gustav Jung összegyűjtött munkái, Coram Deo, Emberhalász könyvek, Erkölcsteológiai Tanulmányok, Értelmes élet, Északi források – Fontes Boreales, Etikai gondolkodók, Filozófia írók tára, Filozófusok élete és filozófiája, Fontes Orientales, Friedrich Nietzsche, Görög és latin írók, Hamvas Béla életműsorozat, Hamvas Béla kiskönyvtár, Hasta, Historia Incognita, Historia philosophiae, Jegyzetek a kései hagyatékból, Kairosz Bibliai Tanulmányok, Katolikus írók és gondolkodók, Katolikus teológiai kézikönyvek, Keresztény remekírók, Kísértések, Középkori keresztény írók, Kultusz és Logosz, Lectio Divina, Litteratura Patristica, Little People, Big Dreams, Magyar Őstörténet, Magyarország állatvilága (Fauna Hungariae), Millenniumi Magyar Történelem, Napjaink Teológiája, Nemzet és Emlékezet, Odigitria Könyvek, Ókeresztény írók, Ókeresztény Örökségünk, Osiris Klasszikusok, Osiris tankönyvek, Platón összes művei, Prométheusz Könyvek, Reprint ex Hungarica, Római dokumentumok, Sapientia Humana, Sinológiai műhely, Søren Kierkegaard művei, Studia Patrum, Szent István könyvek, Szent István könyvek, Természet- és Társadalomtudományi sorozat, Theologia dominicana, Tudomány – Egyetem, Varia Theologica, William Shakespeare összes drámái, XX. századi keresztény gondolkodók

Kedvenc szereplők: Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Joseph de Maistre, Pallasz Athéné / Minerva

Kedvenc alkotók: Alexander Schmemann, Angelus Silesius, Apponyi Albert, Arthur Schopenhauer, Babits Mihály, Barsi Balázs, E. M. Cioran, Eckhart mester, Edith Stein, Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij, Friedrich Nietzsche, Frithjof Schuon, Győrffy Ákos, Halasy-Nagy József, Hamvas Béla, Homérosz, J. R. R. Tolkien, Jakob Böhme, Joseph de Maistre, Joseph Ratzinger, Joseph Ratzinger (XVI. Benedek), Julius Evola, Karl Jaspers, Keresztes Szent János, Kozma Miklós, Márai Sándor, Marcus Aurelius, Misima Jukio, Nicolás Gómez Dávila, Nursiai Szent Benedek, Nyíri Tamás, Pavel Florenszkij, Pierre Teilhard de Chardin, Pilinszky János, Plihál Katalin, Radnóti Miklós, René Guénon, Schmidt Egon, Simone Weil, Søren Kierkegaard, Szabó Lőrinc, Szent Jeromos, Tormay Cécile, Vanyó László, Wass Albert, William Shakespeare

Kedvenc kiadók: Akadémiai, Archaeolingua, Arcticus, Atlantisz, Attraktor, Belvedere Meridionale, Bencés, Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Dialóg Campus, Disciplina, Erdélyi Szalon, Farkas Lőrinc Imre, Filosz, Gede Testvérek, Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet, Heraldika, Históriaantik Könyvesház, Jel, Kairosz, Kötet, Kvintesszencia, L'Harmattan, Martin Opitz, Martinus, MCC Press, Medicina, Medio, Nemzeti Örökség, Odigitria, Osiris, Paulus Hungarus, Persica, Pfeifer Ferdinánd, Polaris, Qadmon, Raabe Klett, Sarutlan Kármelita Nővérek, Semmelweis, Sophia Perennis, Stampfel Károly, Stella Maris, Stella Maris Alapítvány, Sursum, Századvég, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Szent István Társulat, Szülőföld, Typotex, Varázsló Macska


Aktuális olvasmányok

Kozma Béla: Pedagógia I.
Arthur Schopenhauer: A nemi szerelem metafizikája / Az élethez való akarat igenléséről / Az élet semmiségéről és gyötrelméről
Buji Ferenc: Magasles

Kozma Béla: Pedagógia I. A pedagógia alapjai

>!
2022. november 29., 21:53

Buji Ferenc: Magasles Esszék és reflexiók a tradíció távlatából

>!
2022. november 9., 20:28

Utolsó karc