!

Csokonai Vitéz Mihály magyar

Mihály Csokonai Vitéz

1773. november 17. (Debrecen) – 1805. január 28. (Debrecen)

NemFérfi
Wikipédiahttp://hu.wikipedia.org/wiki/Csokonai_Vitéz_Mihály

Könyvei 49

Csokonai Vitéz Mihály: Dorottya, vagyis a dámák diadalma a fársángon
Csokonai Vitéz Mihály: Lilla
Csokonai Vitéz Mihály: Csokonai Vitéz Mihály válogatott versei
Csokonai Vitéz Mihály: Dorottya / A méla Tempefői
Csokonai Vitéz Mihály: Az özvegy Karnyóné s két szeleburdiak
Csokonai Vitéz Mihály: A méla Tempefői / Versek
Csokonai Vitéz Mihály: Dorottya / Az özvegy Karnyóné
Csokonai Vitéz Mihály: A csókok
Csokonai Vitéz Mihály: Válogatott versek / Az özvegy Karnyóné / Dorottya
Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Európa Diákkönyvtár, Talentum diákkönyvtár, Osiris Klasszikusok, Osiris Diákkönyvtár, Életreszóló olvasmányok, Millenniumi Könyvtár, Matúra klasszikusok, Populart Füzetek, A magyar költészet kincsestára, Diákkönyvtár, NTK-klasszikusok, A magyar irodalom gyöngyszemei, Olcsó könyvtár, A Magyar Jövő Toldy-könyvtára, Gondolkodó magyarok, Magyar Klasszikusok, Klasszikus magyar líra, Remekírók képes könyvtára, Iskolai könyvtár - Magyar olvasmányok tára, Kiskönyvtár, Színjátszók könyvtára

Fordításai 5

Caius Valerius Catullus: Catullus versei
Quintus Horatius Flaccus: Quintus Horatius Flaccus legszebb versei
Hajnal Gábor – Lengyel Balázs – Lantos Zsuzsa (szerk.): Osztrák költők antológiája
Horatius Flaccus Quintus: Horatius Noster / Magyar Horatius
Homér: Békaegérharcz

Antológiák 14

Weöres Sándor: Három veréb hat szemmel
Vas István (szerk.): Vallomás
L. Jeszenszky Ágnes (szerk.): Örök természet
Katona Tamás (szerk.): Én angyalkám, szép madárkám
Rába György (szerk.): Verses világjárás
Falus Róbert – Szilágyi Péter (szerk.): A múzsák dicsérete
Illés Lajos (szerk.): Aki legdrágább, aki legszebb…
Bikády György (szerk.): Noé vesszeje
Kormos István (szerk.): Szerelmes arany kalendárium
Tarján Tamás (szerk.): Régi magyar vígjátékok

Róla szóló könyvek 26

Háy János: Kik vagytok ti?
Nemes Nagy Ágnes: Szó és szótlanság
Debreczeni Attila: Csokonai, az újrakezdések költője
Tótfalusi István: Árkádiában éltem én is
Nemes Nagy Ágnes: 64 hattyú
Vargha Balázs: Csokonai Vitéz Mihály
Bertók László: Így élt Csokonai Vitéz Mihály
Horgas Béla: Csokonai Vitéz Mihály
Julow Viktor: Csokonai Vitéz Mihály
Hatvany Lajos – Glink Károly: Beszélő házak és tájak

Alkotói polc

>!
BZsofi +SP

Csokonai Vitéz Mihály 43 alkotói Bővebben

Csokonai Vitéz Mihály: A csókok
Csokonai Vitéz Mihály: A lélek halhatatlansága
Csokonai Vitéz Mihály: A méla Tempefői / Versek
Csokonai Vitéz Mihály: Az özvegy Karnyóné / Dorottya
Csokonai Vitéz Mihály: Béka egér harcz
Csokonai Vitéz Mihály: Csokonai Vitéz Mihály beszédei
Csokonai Vitéz Mihály: Csokonai Vitéz Mihály minden munkája
Csokonai Vitéz Mihály: Csokonai Vitéz Mihály munkái I-II.
Csokonai Vitéz Mihály: Csokonai Vitéz Mihály összes művei I-II.
Csokonai Vitéz Mihály: Csokonai Vitéz Mihály összes versei I-II.

Népszerű idézetek

>!
virezma P

Óda az árnyékszékhez
Blumauer

Kis szék! mellynek nevét nem emlegetjük
Ha tudjuk a políciát,
Vagy mellé mindenkor vigyázva vetjük
A tisztes salva-véniát;

De akit mégis megkeres napjába,
A legszorosb órába is,
S ájúlás nélkűl bűzölget magába
A legfinnyásabb dáma is.

Mindennap e te óltárodra tészi
Természet-áldozatjait
E nagy világnak a galántabb részi,
S temjénét felbocsátja itt.

Olly bálvány vagy te, mellynek a királyok
Térdet, fejet görbítenek,
És akit ők, csak áldást nyújts reájuk,
Haj'don farral süveglenek.

Olly hű barát is vagy, hogy a te széked
Előtt mindennap megjelen
A nagyszemérmű szűz apáca, s néked
Magát mutatja meztelen.

Mint isteneknek trónusán a mennyen,
Nagy gőggel űl a bőlcs terád,
Büszkén tekint le és durrantja fenjen
A zúgó mennydörgést alád.

Te vagy példája a trónusnak sokba;
Mert annyi milliók közűl
Terajtad is, miként a trónusokba,
Egyszerre egynél több nem űl.

Te vagy, mellynél több pompa s etiquette,
Mint a trónus körűl, vagyon:
Mert mellyik trónus az, mellynek mellette
Udvarlanának olly nagyon?

De abba méltó tégedet becsűlni
Minden szagos székek felett,
Hogy a trónusba sokszor terhes űlni,
Te még könnyítesz ahelyett.

Ajánlod kebled a test ösztönétől
Nyomott embernek szívesen,
S az emberség legsúlyosabb terhétől
Magad felóldod édesen.

Nagy lélek, kis lélek búcsúdat járja,
Ha lépszorúlás bántja őt:
Teáltalad lehiggad lelke sarja,
Melly rá vastag ködburkot szőtt.

Melly sok csudádat szemléljük napjába!
Ím, hozzád sok szegény beteg,
Mint a nyavalygó moslemin Mekkába,
Tolúl, hogy őtet gyógyítsd meg.

Áldásnak széke vagy te! s áldozatját
Hiába nem találja ki
A páciens, mert régi állapotját
Tetőled érte megnyeri.

Műfordítások (1800)

3 hozzászólás
>!
Beja

Közönséges dolog az authoroknál, előljáró beszédet írni, de még közönségesebb az olvasóknál azt soha el nem olvasni.

(első mondat)

>!
Frank_Spielmann I

Petrarcának nagy tisztelője vagyok, tartozom ezzel az adóval a gráciáknak: de megvallom, hogy amidőn egy vagy két szonettjének olvasására érzéseimnek jólesik olvadozni, már az ötödik és hatodik mellett szeretnék más formába öntött verseket olvasni.

13. oldal (Előbeszéd)

2 hozzászólás
>!
sophie P

XV.
TARTÓZKODÓ KÉRELEM

A hatalmas szerelemnek
Megemésztő tüze bánt.
Te lehetsz írja sebemnek,
Gyönyörű kis 'tulipánt!'

Szemeid szép ragyogása
Eleven hajnali tűz,
Ajakid harmatozása
Sok ezer gondot elűz.

Teljesítsd angyali szókkal,
Szeretőd amire kért:
Ezer ambrózia csókkal
Fizetek válaszodért.

74. oldal

>!
könyvskorpió

Thália, a közttök legdelibb grácia:
"Szépek! ajándékot tőlünk is végyetek,
Hogy e jeles napról megemlékezzetek.
Termetetek deli, orcátok kellemes,
Szívetek érzékeny, és elmétek nemes,
Szemetek tűz légyen, rózsa ajakotok,
Hulló hó kebletek, muskotály csókotok;
Vén, komor, formátlan ne légyen köztetek:
Egyszóval mihozzánk hasonlók légyetek."

E szókra a felhő őket béteríté,
Tetszetes ifjakká tevé s megszépíté.
Ezért olly gyönyörűk a Somogy dámái,
Mert ők a gráciák igaz kópiái.

>!
AeS P

Dudva lenne a dudvák
Közt az ananász:
Kanász marad akinek
A nevelője kanász.

Jövendőlés az első oskoláról a Somogyban

>!
sophie P

VI.
AZ ESZTENDŐ IV ÉVSZAKA

TAVASZ virít, s száz rózsa nő
            Orcádnak Édenében,
            S szemed kerűletében
            Május mosolygó napja jő.

NYÁR van nekem, s halálra fő
            Szívem tüzes hevében,
            Mert Ámor ég egében,
            S caniculát tett benne ő.

ŐSZ űl setét orcámba, és
            Sok búja fellegével
            Özönnyi könnyzáporral és

TÉL szállt fagyos jegével
            Szívedbe, s abba semmi rés
            Nem ég Ámor tüzével.

67. oldal

>!
Lunèa_Charlotté

Gyarló nép! egy ravasz ellenség szavára
Úgy kellet rohanni a férfi csókjára?
Phi! szégyen! gyalázat! gyáva teremtmények,
Kikből így űzhetnek csúfot a legények!

Negyedik könyv - Hajnalig

2 hozzászólás
>!
Bogas P

LIPITTLOTTY: In compendio elmondom. – Azt álmodtam a mai éjjel, hogy én 2 macskát árultam. 3 dáma majd megveszett érte, úgy kérte 20 krajcáron. Valami vénasszony odajött, 23-at igért érte; már éppen neki akartam adni, de csak 1 poltra volt nálla. A macskákat felvetettem a vállamra. Itt félbe szakasztja. Dejszen a többi nem is tartozik a lotteriára, csak azt akartam mondani, hogy én a számokat így álmodtam meg: 1 poltra 2 macska 3 dáma 20 krajcáron és ismét 23 krajcáron. – A macskákat csak cirokáltam csak cirokáltam, s egyszer felserkentem.

TIPPTOPP: Uram! a párizsi legújjabb álmoskönyvek is azt mondják: a macska paráznaságot jegyez.

LIPITTLOTTY: Eh! – Magamat rekomendálom. Megharagszik.

Első felvonás. Negyedik jelenés

>!
Szelén 

Megtele vendéggel már a szála szépen;
S a dél órája is elérkeze épen.
Az urak múlatnak egyetmás beszéddel,
Míg elkészülnének mások az ebéddel.
Egyik azt vitatja, hogy Bonapárt megholt,
Másik: miket csinált, mikor insurgens volt.
Egyik arról beszéll, mellyik jobb paripa,
Más, hogy az övénél nincs szebb tajtékpipa.
Némellyik dicsekszik futós agarával,
Vagy ennyi lépésre járó puskájával. –
A dámák előtt is forr sok matéria:
Az a szép gavallér kinek az úrfija?
Az a jeles kantus ugyan hol készűle?
Az a fülönfüggő mennyibe kerűle?
Mért van ennek s ennek most olly ritkasága?
A kávé, a cúkor mért olly méregdrága?

első könyv