!

Tények és tanúk sorozat

Magvető kiadói sorozat.

  • Szűrés
Katona Szabó István: A nagy remények kora I-II.
Repka János: Életem
Cséri Lili: Elhallgatott éveink
Lohr Ferenc: Hallom a filmet
Demény Pál: Rabságaim I-II.
Kodolányi Júlia: Apám
Goda Gábor: Szülőföldem, Budapest
Csohány Endre: Ha ég a ház
Zsolt Róbert: Sportpáholy
Németh András: Tétova esztendő
Szenti Tibor: Vér és pezsgő
Normai Ernő: Beatrice egyik apródja
Vince József: Évek és küzdelmek nyomában
Gallyas Ferenc: Hősi halálom után
Kállai Gyula: Két világ határán
Taylor Branch – Eugene M. Propper: Labirintus
Kemény Simon: Napló
Boglári Békés István: Népi írók, ifjú kommunisták és más rebellisek
Tolnai Gábor: Szóbeli jegyzék Róma 1949–1950
Újpétery Elemér: Végállomás Lisszabon
Fenyő Miksa: Az elsodort ország
Haraszti Sándor: Befejezetlen számvetés
Ábel Olga: Egy újságírónő magánjegyzetei
Balogh Edgár: Férfimunka
Zolnay László: Hírünk és hamvunk
Kun Béláné: Kun Béla
G. Beke Margit: Történetünk: történelem
Benedek István: Benedek Marcell
Tóth Eszter: Családi emlékek Tóth Árpádról
Schifferné Szakasits Klára: Fent és lent 1945-50
Kacsó Sándor: Fogy a virág, gyűl az iszap
Germanusné Kajári Kató: Kelet vándora
Máté György: Mandarinok útja
Bernt Engelmann: Menet, indulj: lépést tarts!
Goldziher Ignác: Napló
Kiss Károly: Nincs megállás
Kacsó Sándor: Nehéz szagú iszap fölött
Erdei Mihály: Pusztától az Országházig
Szekeres-Varsa Vera: Szalamandra a tűzben
Reviczky Ádám: Vesztes háborúk – megnyert csaták
Kádár Gyula: A Ludovikától Sopronkőhidáig
Erdős László: Böllérbicskák éjszakája
Kállai Gyula: Életem törvénye
Bálint Endre: Életrajzi törmelékek
Almásy Pál: Sopronkőhidai napló
Benamy Sándor: Állampolgár voltam Közép-Európában
Szabó Borbála: Budapesti napló
Boldizsár Iván: Don – Buda – Párizs
Ránki György (szerk.): Hitler hatvannyolc tárgyalása I-II.
Asztalos István: Író a Hadakútján
Schifferné Szakasits Klára: Magamról és másokról
Kellner György: Magyar antifasiszták Angliában 1940–1945
Borisz Pilnyak: OKÉ
Dombi Kiss Imre: Pokoljárásom
Bárczy János: Zuhanóugrás
Suzanne Chantal: Szívszorongva
Vas Zoltán: Akkori önmagunkról
Gerend László: Kiűzettünk városunkból
Jurij Trifonov: Máglyafény
Balázs Béla: Napló (1903-1914)
Balázs Béla: Napló (1914-1922)
Máté György: Pol Pot
Székely Éva: Sírni csak a győztesnek szabad!
Szilágyi András: A halhatatlan fűkaszás
Bernt Engelmann: A nagy szövetségi érdemkereszt
Indira Gandhi: Az én igazságom
Kováts István: Egy szegény pórfiú önéletrajza
Galina Mihajlovna Sergova: Feljegyzések egy téli dácsán
Fehér Lajos: Így történt
Kereszty András: Piramis és Dávid-csillag
Idős Váci Mihályné: Legyen munkátokon áldás!
Kosáry Domokos: Széchenyi Döblingben
Carlos Prats: A törvényesség szolgálatában
Erich Kuby: Az én háborúm / Már csak füstölgő romok
Marosán György: Az úton végig kell menni
Jókai Mór: Emléksorok – Napló 1848-49-ből
Marosán György: Tüzes kemence
Alvah Bessie: Újra Spanyolország
Robert Meeropol – Michael Meeropol: A fiaitok vagyunk
Megyery Sári: Én is voltam jávorfácska…
A. Adamovics – G. Granyin: Fejezetek a blokád könyvéből
Fazekas György: Miskolc–Nyizsnyij-Tagil–Miskolc
Hidas Antal: Szólok az időhöz
Dékán István – D. Kardos Éva: Utak és ösvények
Kállai Gyula: A magyar függetlenségi mozgalom
Vádirat
Karinthy Ferenc: Dialógus
Domokos József: Két per egy kötetben
Krúdy Gyula: A tiszaeszlári Solymosi Eszter
Jorge Timossi: A történet első lapja – Allende elnök ütközete
Moldova György: Ellenszél I-II.
Károlyi Mihály: Hit, illúziók nélkül
Markos György: Vándorló fegyház
Kolozsvári Grandpierre Emil: A szerencse mostohafia
Dolores Ibárruri: Az egyetlen út
Katia Mann: Megíratlan emlékeim
Várkonyi Nándor: Pergő évek
Füst Milán: Napló I-II.
Germanus Gyula: Kelet varázsa
Keményfi Béla: Magyar leventék a sarkkörön túl
Lőrincz Imre: A bukovinai Istensegítstől a völgységi Majosig
Rózsa Ágnes: Nürnbergi lágernapló 1944-45
Emilio Lussu: A Marcia su Roma – és a háttere
Szántó Zoltán: Egy per – ötven év távlatából
Talpassy Tibor: Betöltötte hivatását
Fazekas György: Miskolci toronyóra
Balogh Edgár: Hét próba / Szolgálatban
Román József: Távolodóban
Táncsics Mihály: Életpályám
Sallai Elemér: Mozgó vesztőhely
Luigi Longo: A nemzeti felkelés útján
Duczynska Ilona: Bécs – 1934 – Schutzbund
Kovács Endre: Korszakváltás
Vas Zoltán: Viszontagságos életem
Zsiray Károly: Visszatekintés bölcsőre és középosztályra
Karig Sára: A szerencse lánya
A. Adamovics – G. Granyin: A blokád könyve II.
Varga Ibolya: Levél Fiamnak
Molnár Gál Péter: Coming out
Tolnainé Kassai Margit: Óvoda az óvóhelyen
Illés Klára: Megtartó erő
Réz Pál – Parti Nagy Lajos: Bokáig pezsgőben
Rajk László: A tér tágassága
Szüts Miklós: A Földön élni ünnepély
Kolosi Tamás: Polgárnak lenni
Radnóti Sándor: Sosem fogok memoárt írni
Máté Gábor: Színházi naplók
Csalog Zsolt – Heltai György: Hogyan kell forradalmat csinálni?
Agneša Kalinová – Jana Juráňová: Hét életem
Vajda Mihály: Szög a zsákból
Heltai Jenő: Négy fal között
Király István: Napló 1956–1989
Márványi Judit: Kapaszkodók
Szabad György: Aradtól az Országgyűlésig
Szálasi Ferenc: Szálasi Ferenc naplói
Kis Pál: Csillaggal nem jó járni most
Kabdebó Lóránt – Orbán Ottó: Színpompás ostrom
Bertók László: Priusz
Zimándi Pius István: Egy év története naplójegyzetekben
Hargittai István: Jeremiás nyomában
Bérczes László – Szarvas József: Könnyű neked, Szarvas Józsi…
Pándi Pál: Teherpróba
Sztehlo Gábor: Háromszázhatvanöt nap
Székely Gábor: Elszakadás és visszafordulás
Zsigó Jenő: Vezetőszáron
Erdész Ádám (szerk.): Levelek a Kner család életéből 1938–1949
Pléh Csaba: Árnyak
Nyiszli Miklós: Dr. Mengele boncolóorvosa voltam az auschwitzi krematóriumban
Daróczi Ágnes: Hosszú az út előttem
Ancsel Éva: Bekezdések életemről

ISSN 0324 797 X