Téka

Kiadói sorozat.

A. V. Lunacsarszkij: Művészet és forradalom
Abbé De Saint- Pierre: Az örökbéke-tervezet rövid foglalata
Alfred Edmund Brehm: Az Északi-sarktól az Egyenlítőig
Andrád Sámuel: Elmés és mulatságos rövid anekdoták
André Gide: Rosszul láncolt Prométheusz
Arany János – Petőfi Sándor: Arany és Petőfi levelezése
Antonio Gramsci: A gyakorlat filozófiája
Apáczai Csere János: Magyar logikácska
Apor Péter: Metamorphosis Transylvaniae
Arisztotelész: Poétika
Avvakum pópa – Jepifanyij szerzetes: Avvakum pópa önéletírása / Jepifanyij szerzetes önéletírása
Bajza József: Szó és tett jellemzik az embert
Balogh Artúr: Jogállam és kisebbség
Bándi Péter: Bándi Péter énekeskönyve, 1837
Benkő Samu (szerk.): Bolyai-levelek
Benkő Samu (szerk.): Erdélyi Muzéum 1814–1818
Berzenczey László: Szentpétervártól Bombayig
Bethlen Gábor: Levelek
Bethlen Miklós: Bethlen Miklós önéletírása
Binder Pál (szerk.): Utazások a régi Európában
Binder Pál (szerk.): Utazások a török birodalomban
Bocskai István: Levelek
Bocskor János: Bocskor János énekeskönyve 1716–1739
Bodó Barna (szerk.): Mit tettem mint fizikus?
Böhm Károly: Logika
Bölöni Farkas Sándor: Bölöni Farkas Sándor naplója
Charles Bonnet: A természet vizsgálása
Christophorus Columbus: Kolumbusz hajónaplója
Claude Bernard: Az élet egysége
Comenius: Comenius válogatott írásai
Constantin Dobrogeanu-Gherea: A kritikáról
C. Rădulescu-Motru: Válogatott írások
Szabó T. E. Attila (szerk.): A genetika évszázada
Egyed Ákos (szerk.): Az utazás divatja
Csehi Gyula (szerk.): Lenin stílusa
Cserei Mihály: Erdély históriája
Daniel Defoe: A londoni pestis
Deák Tamás (szerk.): Goethe és Schiller levelezése
Deé Nagy Anikó (szerk.): Teleki Sámuel és a Teleki-téka
Denis Diderot: Mindenmindegy Jakab meg a gazdája
Dévald László: Gondolatok a művészetről
Dinicu Golescu: Utazásaim leírása
Dino Compagni: Dino Compagni krónikája korának eseményeiről
Egon Erwin Kisch: A Redl-ügy és egyéb történetek
Egyed Ákos (szerk.): Megindult falu
Enyedi György: Enyedi György válogatott művei
Eötvös József: A nemzetiségi kérdés
Eötvös Lóránd: Eötvös Lóránd tudományos és művelődéspolitikai írásaiból
Ernst Haeckel: Biológia és természetfilozófia
Fábry Zoltán: Egy ember megszólal
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: A művészetről
Francis Bacon: Új Atlantisz
François Gayot de Pitaval: Híres bűnperek a Pitavalból
Friedrich Schiller: Szolón és Lükurgosz
Fülep Lajos: Európai művészet és magyar művészet
Semlyén István (szerk.): Népesedésrobbanás – egyke
Gaál Gábor: Vidéki történet
Gaal György (szerk.): Összehasonlító irodalomtörténelmi lapok
Galileo Galilei: Párbeszédek
Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Történelem és társadalom
Giordano Bruno: A végtelenről, a világegyetemről és a világokról
Giovanni Boccaccio: Dante élete
Dévald László (szerk.): Gondolatok a szerelemről
Haller János: Hármas história
Heinrich Heine: Vallomások
Henri Bergson: A nevetés
Herman Ottó: Az Adriától a Jeges-tengerig
Hermányi Dienes József: Nagyenyedi Demokritus
Hieronymus Ostermayer: Erdélyi krónika 1520–1570 / Dácia rövid krónikája 1143–1571
Hugo Grotius: A háború és béke jogáról
ifj. Szabó T. Attila (szerk.): A darwini gondolat
II. Rákóczi Ferenc: Fejezetek a vallomásokból
Immanuel Kant: Az örök béke
Indig Ottó (szerk.): Nagyváradi színikritikák a Holnap évtizedében
Ioan Slavici: A világ, amelyben éltem
Ion Codru Drăguşanu: Erdélyi peregrinus
Isaac Newton: A principiából és az optikából – Levelek Richard Bentleyhez
Itóka: Ady Párizsban
Jakab Elek: Tanulmányok
Jakabffy Elemér: Nemzetiségpolitikai írások
James Boswell: Doktor Johnson élete
Jean-Baptiste Lamarck: A természet fejlődése
Jean Henri Fabre: A rovarok környezete és viselkedése
Jean-Jacques Rousseau: Társadalmi szerződés
John Stuart Mill: A szabadságról
Jules Renard: Jules Renard naplója
Katona Tamás (szerk.): Aradi vértanúk naplói
Kiss András (szerk.): Boszorkányok, kuruzslók, szalmakoszorús paráznák
Kodály Zoltán: Néphagyomány és zenekultúra
Köllő Károly (szerk.): Kóbor poéta vallomása
Köllő Károly (szerk.): Supplex Libellus Valachorum
Kőrösi Csoma Sándor: Buddha élete és tanításai
Kosztolányi Dezső: Gondolatok a nyelvről
Iosif Vulcan: A Kisfaludy Társaságban
Kovách Géza – Binder Pál (szerk.): A céhes élet Erdélyben
Kőváry László: Tájképek utazási rajzokban
Kultsár István: Tudósítások és Hasznos Mulatságok
Lakatos István (szerk.): Kolozsvári magyar muzsikusok emlékvilága
László Ferenc (szerk.): 99 Bartók-levél
Lev Tolsztoj: Gyónás
Ludwig Börne: Párizsi levelek
Lukács György: Tanulmányok I-II.
Lytton Strachey: Miniatűr arcképek
Madách Imre: Levelek
Marco Polo: Marco Polo utazásai
Marcus Aurelius: Marcus Aurelius elmélkedései
Marcus Tullius Cicero: Az öregségről / A barátságról
Mentovich Ferenc: Az új világnézlet
Mészáros József (szerk.): Gondolatok a könyvről
Mihai Kogălniceanu: A parasztság sorsának könnyítése
Mohandász Karamcsand Gandhi: Hind Szvarádzs avagy az indiai önkormányzat
Moholy-Nagy László: A festéktől a fényig
Montaigne: Esszék
Montesquieu: A törvények szelleméről
Morus Tamás: Utópia
Mózes Huba (szerk.): József Attila és a román költészet
Németh László: Pedagógiai írások
Nicolae Milescu Spătarul: Kínai útinapló
Ormós Zsigmond: Szabadelmü levelek vagy democrat lapdacsok aristocrat görcs ellen
Pászka Imre (szerk.): A bölcsesség útja
Petronius Arbiter: Trimalchio lakomája
Publius Cornelius Tacitus: Sorsfordulatokban gazdag kor
Ralph Waldo Emerson: Esszék
Ramiro de Maeztu: Don Quijote, Don Juan és Celestina
Rétyi Péter: Rétyi Péter naplója
Richard de Bury: Philobiblon
Ritoók János (szerk.): Goethe és a világirodalom
Sáfrán Györgyi (szerk.): Arany János és Rozvány Erzsébet
Sáfrán Györgyi (szerk.): Teleki Blanka és köre
Saint-Simon: Emlékiratok
Samuel Pepys: Samuel Pepys naplója
Semlyén István (szerk.): Ész istennő nevében
Sigmund Freud: Pszichoanalízis
Sinkó Ervin: Don Quijote útjai
Benedictus de Spinoza: Politikai tanulmány / Levelek
Szabó György (szerk.): Antik portrék
Szabó György (szerk.): Antik anekdoták
Szabó György (szerk.): Középkori anekdoták
Szalárdi János: Szalárdi János siralmas magyar krónikája
Széchenyi István: Közjóra való törekedések
Székely vértanúk
Szenci Molnár Albert: Napló és más írások
Szirmay Antal: Magyarország szóképekben
Theodosius Dobzhansky: Változatosság és egyenlőség
Titu Maiorescu: Bírálatok, vitacikkek, tanulmányok
Tommaso Campanella: A Napváros
Torma Zsófia: Torma Zsófia levelesládájából
Újfalvi Sándor: Az erdélyi régibb és közelebbi vadászatok és vadak
Varga Béla: Bölcseleti írások
Veress Zoltán: Jókai természettudománya
Victor Babeş: Egészségügy és politika
Voltaire: Én, az üldözöttek Don Quijotéja
Werner Heisenberg: A részben az egész
Wesselényi Miklós: Balítéletekről
Wesselényi Polixéna: Olaszhoni és schweizi utazás
Niccolò Machiavelli: A Fejedelem / A luccai Castruccio Castracani élete
C. Plinius Secundus: A természet históriája
René Descartes: A módszerről