Szerző válogatott művei

Európa kiadói sorozat.

A. I. Kuprin: Kisregények
A. I. Kuprin: Válogatott elbeszélések
Alekszandr Blok: Alekszandr Blok válogatott művei
Alekszandr Nyikolajevics Osztrovszkij: Drámák
Alekszandr Szergejevics Puskin: Alekszandr Puskin válogatott prózai művei
Alekszej Tolsztoj: Kisregények, elbeszélések
Alessandro Manzoni: A jegyesek
Anatole France: Anatole France válogatott regényei
András László (szerk.): Hesperidák kertje I-II.
Arthur Rimbaud: Arthur Rimbaud összes költői művei
Charles Baudelaire: Baudelaire válogatott művei
Csongor Barnabás – Tőkei Ferenc (szerk.): Klasszikus kínai költők I-II.
Dante Alighieri: Isteni színjáték
E. Fehér Pál – Lator László (szerk.): Klasszikus orosz költők I-II.
Edgar Allan Poe: Edgar Allan Poe válogatott művei
Federico García Lorca: Federico García Lorca válogatott művei
Friedrich Schiller: Drámák I-II.
Georg Büchner: Georg Büchner művei
George Gordon Noël Byron: Byron válogatott művei I-II.
Guillaume Apollinaire: Guillaume Apollinaire válogatott művei
Gustave Flaubert: Flaubert művei I-II.
Guy de Maupassant: Maupassant összes elbeszélései I-II.
Guy de Maupassant: Maupassant összes regényei I-II.
Halász Előd – Domokos Mátyás (szerk.): Klasszikus német költők I-II.
Heinrich von Kleist: Heinrich von Kleist válogatott művei
Iszaak Babel: Iszaak Babel művei
Ivan Szergejevics Turgenyev: A diadalmas szerelem dala
Ivan Szergejevics Turgenyev: Turgenyev összes regényei I-II.
John Milton: John Milton válogatott költői művei
Komoróczy Géza (szerk.): Gilgames / Agyagtáblák üzenete
Louis Aragon: Louis Aragon válogatott versei
Mihai Eminescu: Mihai Eminescu válogatott művei
Mihail Jurjevics Lermontov: Lermontov válogatott művei
Molière: Molière válogatott színművei
Niccolò Machiavelli: Niccolò Machiavelli művei I-II.
Nyikolaj Vasziljevics Gogol: Gogol művei
Rainer Maria Rilke: Válogatott prózai művek
Simon Róbert (szerk.): Perzsa költők antológiája
Szenczi Miklós – Kéry László – Vajda Miklós (szerk.): Klasszikus angol költők
Szép asszonyok egy gazdag házban
Szergej Jeszenyin: Szergej Jeszenyin válogatott művei
Vlagyimir Majakovszkij: Majakovszkij válogatott művei I-II.