Sapientia Humana sorozat

Osiris kiadói sorozat.

  • Szűrés
Immanuel Kant: Prekritikai írások
Immanuel Kant: Antropológiai írások
Immanuel Kant: Az ítélőerő kritikája
Immanuel Kant: A gyakorlati ész kritikája
Benedictus de Spinoza: Etika
Benedictus de Spinoza: Teológiai-politikai tanulmány
René Descartes: Test és lélek, morál, politika, vallás
Arthur Schopenhauer: A világ mint akarat és képzet
Søren Kierkegaard: Vagy-vagy
Martin Heidegger: Lét és idő
Martin Heidegger: A metafizika alapfogalmai
Martin Heidegger: Útjelzők
Martin Heidegger: Rejtekutak
Hans-Georg Gadamer: Igazság és módszer
David Hume: Tanulmány az erkölcs alapelveiről
John Locke: Értekezés az emberi értelemről
Georg Simmel: A pénz filozófiája
Montesquieu: A törvények szelleméről
Canterburyi Szent Anzelm: Filozófiai és teológiai művek
Blaise Pascal: Írások a szerelem szenvedélyéről, a geometriai gondolkodásról…
Appianos: Róma története
E. P. Thompson: Az angol munkásosztály születése
Gaius Suetonius Tranquillus: Suetonius összes művei
Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok
Hérodotosz: A görög-perzsa háború
Xenophón: Xenophón történeti munkái
Xenophón: Xenophón filozófiai és egyéb írásai
Thuküdidész: A peloponnészoszi háború
Hérodianosz: A Római birodalom története Marcus Aurelius halálától
Lysias: Lysias beszédei