Sapientia füzetek sorozat

Kiadói sorozat.

  • Szűrés
Tőzsér Endre (szerk.): John Henry Newman életművéről
A világiak szerepe az egyház lelkipásztori tevékenységében
Pákozdi István (szerk.): Elöljárni a szeretetben
Ferencz Antal – Kosztolányi György – Falus András – Kellermayer Miklós – Somfai Béla – Jelenits István – Hámori Antal: Biogenetika és etika
Lélektan és spiritualitás
In memoriam Karl Rahner
A szeplőtelen fogantatás dogmája
Magyarország – missziós terület?
A teológia műhelyében
In memoriam Hans Urs von Balthasar
Igazságosabb és testvériesebb világot! – Tíz év távlatából
A péteri szolgálat a harmadik évezred küszöbén
A szerzetesség jelene és jövője
A Bibliáról a Biblia Évében
Felkészítés a házasságra és a családi életre
Tőzsér Endre (szerk.): Megszenteltség az egyházi mozgalmakban és a megszentelt élet új formáiban
Mit ér a katolikus társadalmi tanítás válság idején?
Stúdium és szerzetesség
Xeravits Géza – Papp Miklós (szerk.): Az igazságról
A „szombat-év” / A keresztény segítségnyújtás formái
Szerzetesek misszióban
A keleti teológia a házasságról, a családról
A szerzetesi hivatások gondozása
Pákozdi István (szerk.): Öt évtizeddel a lelkipásztori zsinat után
Hitünk központi titka: a megváltás
A szerzetesség mint az imádság iskolája
Nők az egyházban / Identitás és kommunikáció
Ulrik M. Monika – Vida Márta (szerk.): Egyén és közösség
Szabó Ráhel – Vida Márta (szerk.): Az Igazság ragyogása a Kinyilatkoztatás szívében
Várnai Jakab: 800 éve a Szentföldön
Papp Miklós – Vida Márta (szerk.): „Új bort új tömlőbe!”
Várnai Jakab (szerk.): Jeruzsálem, a Szent Város
Várnai Jakab (szerk.): Az Eucharisztia
Bagyinszki Ágoston (szerk.): A „Természet könyve” mint a Szentírás könyvének analógiája
Nobilis Márió – Vida Márta (szerk.): Környezet, teremtés, felelősség
Ullmann Péter Ágoston – Vida Márta (szerk.): Hagyomány és korszerűség