Populart Füzetek

Interpopulart kiadói sorozat.

Örkény István: Tóték
Alekszandr Szolzsenyicin: Ivan Gyenyiszovics egy napja
Illyés Gyula: Vadak etetése
Kassák Lajos: Vagyonom és fegyvertáram
Sarkadi Imre: Elveszett paradicsom
Samuel Beckett: Godot-ra várva
Ottlik Géza: Hajnali háztetők
Arthur Miller: Az ügynök halála
Friedrich Dürrenmatt: A nagy Romulus
Németh László: II. József
Albert Camus: Közöny
Déry Tibor: Alvilági játékok
Ernest Hemingway: A Kilimandzsáró hava
Márai Sándor: Bolhapiac
Mihail Bulgakov: Kutyaszív
Molnár Ferenc: Játék a kastélyban
Vlagyimir Majakovszkij: Nadrágba bújt felhő
Guillaume Apollinaire: Szeszek
Csáth Géza: Ópium
Rainer Maria Rilke: A párduc
Karinthy Frigyes: Így írtok ti
Thomas Mann: Mario és a varázsló
Radnóti Miklós: Erőltetett menet
Bertolt Brecht: Koldusopera
József Attila: A Dunánál
Federico García Lorca: Vérnász
Füst Milán – Szabó Lőrinc – Tóth Árpád: A vándor elindul
Móricz Zsigmond: Kivilágos kivirradtig
Franz Kafka: A császár üzenete
Kosztolányi Dezső: Pacsirta
Iszaak Babel: Odesszai történetek
James Joyce: Dublini emberek
Babits Mihály: A gólyakalifa
Ady Endre: Sápadt emberek
Krúdy Gyula: Szindbád, a hajós
Makszim Gorkij: Éjjeli menedékhely
George Bernard Shaw: Pygmalion
Anton Pavlovics Csehov: Sirály
Gárdonyi Géza – Móra Ferenc – Papp Dániel – Tömörkény István: A földhözragadt János
Henrik Ibsen: A vadkacsa
Gozsdu Elek – Petelei István – Bródy Sándor: Nemes rozsda
Charles Baudelaire – Paul Verlaine – Arthur Rimbaud: A romlás virágai
Robert Browning – Walt Whitman: Tébolyda-cella
Kiss József – Komjáthy Jenő – Reviczky Gyula: Meg tudnék halni
Nyikolaj Vasziljevics Gogol: A revizor
Vajda János: Az üstökös
Georg Büchner: Danton halála
Lev Tolsztoj: Három halál
Mikszáth Kálmán: Tót atyafiak / Gavallérok
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Feljegyzések az egérlyukból
Kemény Zsigmond: Szerelem és hiúság
Émile Zola: A vér
Gyulai Pál: Egy régi udvarház utolsó gazdája
Gustave Flaubert: Három mese
Henry James: A csavar fordul egyet
Honoré de Balzac: A vörös vendégfogadó
Stendhal: Vanina Vanini
Jókai Mór: A háromszínű kandúr
Charles Dickens: Karácsonyi ének
Eötvös József: Magyar élet
Vörösmarty Mihály: Remény s emlékezet
Arany János: Toldi / Toldi estéje
Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem
Victor Hugo: Rettenetes évek
Alphonse de Lamartine – Alfred de Vigny – Gérard de Nerval – Alfred de Musset: Költői elmélkedések
Alekszandr Szergejevics Puskin: Anyegin
Mihail Jurjevics Lermontov: Korunk hőse
Arany János: A rab gólya
Edgar Allan Poe: A Morgue utcai gyilkosság
Walter Scott: A fekete törpe
Óda a nyugati szélhez
Madách Imre: Az ember tragédiája
Katona József: Bánk bán
Novalis (Friedrich von Hardenberg) – August Wilhelm von Schlegel – Friedrich von Schlegel – Johann Ludwig Tieck: A jénai iskola
Kölcsey Ferenc: Rebellis versek
Johann Christian Friedrich Hölderlin – Heinrich Heine: Álmok álmodói
Kisfaludy Károly – Kisfaludy Sándor: A Kisfaludyak
Immanuel Kant – Georg Wilhelm Friedrich Hegel: A tiszta ész
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz
Friedrich Schiller: Ármány és szerelem
Csokonai Vitéz Mihály: Dorottya, vagyis a dámák diadalma a fársángon
Johann Wolfgang Goethe: Faust
Fazekas Mihály: Lúdas Matyi
Daniel Defoe: Robinson Crusoe
William Blake: A tapasztalás dalai
Denis Diderot: Az apáca
Jean-Jacques Rousseau – Montesquieu: Ember és polgár
Kazinczy Ferenc: Fentebb stylus
Voltaire: Candide vagy az optimizmus
Bessenyei György – Baróti Szabó Dávid – Batsányi János – Szentjóbi Szabó László: Hajnal hasad
Molière: Tartuffe / A fösvény
Pierre Corneille – Jean Racine: Cid / Phaedra
Veress Zsuzsanna (szerk.): Balladás dalok
Galileo Galilei – René Descartes: Igazságkeresők
Miguel de Cervantes: Don Quijote
William Shakespeare: Lear király
II. Rákóczi Ferenc – Mikes Kelemen: Emlékiratok és levelek
William Shakespeare: Hamlet
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem
William Shakespeare: Romeo és Júlia
Giovanni Boccaccio – Geoffrey Chaucer – Francesco Petrarca: Harmónia és életöröm
François Villon: Csavargó énekek
Veress Zsuzsanna (szerk.): Égi-földi szerelem
Dante Alighieri: Isteni színjáték
Fogarasi István (szerk.): Szent szerelem / Isten rabjai
Pázmány Péter: Isten nagyobb dicsőségére
Marcus Tullius Cicero – Lucius Annaeus Seneca: A lélek békéje
Caius Valerius Catullus – Publius Vergilius Maro – Quintus Horatius Flaccus – Publius Ovidius Naso: Költői mesterség
Arisztotelész – Platón: A bölcsesség szeretete
Balassi Bálint – Gergei Albert: Szép magyar komédia / Históriás énekek
Euripidész: Iphigeneia Auliszban / Hippolütosz
Arisztophanész: Lüszisztraté
Szophoklész: Antigoné / Oidipusz király
Janus Pannonius – Tinódi Sebestyén – Bornemisza Péter – Ilosvai Péter: Humanisták és prédikátorok
Aiszkhülosz: Oreszteia / Leláncolt Prométheusz
Hésziodosz – Szapphó – Alkaiosz – Anakreón – Ibükosz – Szimónidész – Pindarosz – Kallimakhosz – Theokritosz – Aszklépiadész: Fohász a múzsákhoz
Homérosz: Odüsszeia
Fogarasi István (szerk.): Források, legendák, intelmek / A magyarok cselekedetei
Fogarasi István (szerk.): Testamentumok
Benedek Elek – Erdélyi Zsuzsanna: Sámánok és táltosok
Veress Zsuzsanna (szerk.): Teremtéstörténetek
Anonymus – Kézai Simon: A magyarok cselekedetei
Assisi Szent Ferenc – Jacopone da Todi – Celanói Tamás: Isten rabjai
Balassi Bálint: Históriás énekek
Hrabanus Maurus – Róbert király – Wipo: Szent szerelem
Veress Zsuzsanna (szerk.): Források, legendák, intelmek
Balassi Bálint – Gergei Albert: Szép magyar komédia