Ókeresztény írók sorozat

Szent István Társulat kiadói sorozat.

  • Szűrés
Aurelius Augustinus: A Szentháromságról
Aurelius Augustinus: Fiatalkori párbeszédek
Vanyó László: Az ókeresztény egyház irodalma
Vanyó László: Bevezetés az ókeresztény kor dogmatörténetébe
Vanyó László (szerk.): A II. századi görög apologéták
Vanyó László (szerk.): A kappadókiai atyák
Vanyó László (szerk.): Apokrifek
Vanyó László (szerk.): Apostoli atyák
Vanyó László (szerk.): Az ókeresztény kor egyházfegyelme
Vanyó László (szerk.): Euszebiosz egyháztörténete
Vanyó László (szerk.): Jeruzsálemi Szent Kürillosz összes művei
Nagy Szent Bazil: Nagy Szent Baszileiosz művei
Vanyó László (szerk.): Nazianzoszi Szent Gergely beszédei
Nüsszai Szent Gergely: Nüsszai Szent Gergely művei
Vanyó László (szerk.): Órigenész – Az imádságról és a vértanúságról
Vanyó László (szerk.): Szent Athanasziosz művei
Vanyó László (szerk.): Szent Cyprianus művei
Vanyó László (szerk.): Szókratész egyháztörténete
Tertullianus: Tertullianus művei
Vanyó László (szerk.): Vértanúakták és szenvedéstörténetek