Népszerű történelem sorozat

Kossuth kiadói sorozat.

  • Szűrés
Hajdu Tibor: Március huszonegyedike
Rozsnyói Ágnes: A Szálasi-puccs
Liptai Ervin: A Magyar Tanácsköztársaság
Balázs József: Négy év vasban és vérben (1914-1918)
Pavel Ovszjanyin: Mussolini végnapjai
Nyikolaj Nyikolajevics Jakovlev: Pearl Harbor rejtélye
A. M. Nyekrics: Így történt… 1941. június 22.
Ormos Mária: Merénylet Marseille-ben
M. I. Szemirjaga: Antifasiszta népfelkelések (1941-1945)
Vágvölgyi Tibor: A magyar jakobinusok köztársasági mozgalma
Ránki György: 1944. március 19.
Tilkovszky Loránt: Teleki Pál
Almási János: Berlin – 1918
Rév Erika: A népbiztosok pere
Ormos Mária: Háború Etiópia földjén
Urbán Aladár: Európa a forradalom forgószelében
Hegedüs Sándor: Az utolsó trónfosztás
S. Vincze Edit: A hűtlenségi per
L. A. Bezimenszkij: Hitler halála
Richard Hough: Felkelés a „Potyomkin” páncéloson
Edouard Calic: Ég a Reichstag!
Nicholas Halasz – Robert Halasz: „Tiszta szívű gyilkosok”
V. M. Berezskov: Tolmács voltam Teheránban
Remete László: Barikádok Budapest utcáin
Harry Thürk: Singapore
Vörös Károly: Egy világváros születése
Kerekes Lajos: Az osztrák tragédia
Burton C. Andrus: A nürnbergi huszonkettő
Ormos Mária: A Matteotti-ügy
Tilkovszky Loránt: SS-toborzás Magyarországon
Vaszilij Zubakov: Ostromgyűrűben
L. M. Szpirin: Egy kaland kudarca
Hollós Ervin – Lajtai Vera: Köztársaság tér 1956
Martin Merzsanov: Berlinben, a háború végén
Mary Cable: Fekete odüsszeia
Galántai József: Szarajevótól a háborúig
Somlyai Magda: Nagy csaták után
Candiano Falaschi: Az olasz fasizmus végnapjai
Paul Rose: A manchesteri mártírok
Szuhay-Havas Ervin: Tizenhárom csillag
Kerekes Lajos: Hitler-puccs a sörházban
Hegedűs Sándor: Egy politikai per kulisszatitkai
V. M. Berezskov: Az ENSZ bölcsőjénél
Karsai Elek: Ítél a nép
Hollósi Tibor: Hosszú kések éjszakája
Szabó László: Doberdo, Isonzo, Tirol
Vlagyimir Konviszár: A prágai konferencia
Aszódy János: A pokol zsoldosai
Vásárhelyi Miklós: A Lord és a korona
F. Bernas – J. M. Bernas: Merénylet Hitler ellen
V. N. Viszockij: A Terminál-akció
P. H. Freyer: Viharmadarak
Gergely Ernő – Schönwald Pál: A Somogyi-Bacsó-gyilkosság
V. M. Berezskov: A nagy szövetség 1941–1943
Bertényi Iván: A magyar korona története
Walter Lord: A Titanic pusztulása
Melchior Wańkowicz: A Monte Cassinó-i csata
Ferdinand May: A „Fekete Kéz”
Robert Jackson: Lángoló hídfő
Walter Zöllner: A keresztes háborúk története
Merényi László: Pisztolylövés Bécsben
Sz. N. Szemanov: Lázadás az erődben
Georgi Georgiev: Felkelés Bulgáriában 1923
V. M. Berezskov: Teherántól Potsdamig
Szabó László: A nagy temető
Peter Przybylsky: Akasztófa és amnesztia
Farkas Márton: A császári sas lehull
Székely Gábor: Hitler hatalomra jutása
Salgó László: „Viszontlátásra, tábornokom!”
Szokolay Katalin: És a varsói gettó felkelt…
George Millar: A nagy lokátorháború
Pavel M. Mihajlov: Száz éjszaka a jugoszláv hegyekben
Sávoly Mária: Athéni menetelés
Merényi László: A cattarói matrózfelkelés
G. L. Rozanov: Titkos diplomácia 1944-45
Schönwald Pál: A Károlyi-per
Hahner Péter: A Bastille bevétele
Borsányi György: Válságévek krónikája
Erdélyi István: A magyar honfoglalás és előzményei
Adolf Burger: A hamisító csoport
Majdán János: A „vasszekér” diadala
Diószegi István: A Ferenc József-i kor nagyhatalmi politikája
Krausz Tamás: A cártól a komisszárokig
Gergely Jenő: Eucharisztikus világkongresszus Budapesten / 1938
Borsányi György: Októbertől márciusig
Szinai Miklós: Ki lesz a kormányzó?
Ádám Magda: Az elszalasztott lehetőség
Geoffrey Barraclough: Agadirtól a háborúig
Bertényi Iván: Nagy Lajos király