Művészettörténet sorozat

Kiadói sorozat.

  • Szűrés
Nagy Tibor: Kréta-Mükéné művészete
Szilágyi János György: A görög művészet késő-klasszikus kora
Szilágyi János György: A hellenisztikus görög művészet
Castiglione László: A római köztársaságkor művészete
Kádár Zoltán: Bizánci művészet
Kádár Zoltán: Ókeresztény és kora-bizánci művészet
Varga Edith: Egyiptom művészete
Angyal Endre: Kelet-Európa művészete a XVIII-XIX. században
Kádár Zoltán: Középkori művészet Kelet-Európában
Körner Éva: Magyar művészet a két világháború között
Genthon István: Magyar művészet a századforduló idején
Radocsay Dénes: Magyarországi reneszánsz művészet
Dercsényi Dezső: Népvándorláskori és preromán művészet
Dercsényi Dezső: Franciaország románkori művészete
Szilágyi János György: A görög művészet kezdetei
Szilágyi János György: A görög művészet virágkora
Wessetzky Vilmos: A művészetek őskora
Ybl Ervin: A renaissance és barokk Spanyolországban
Kampis Antal: Az impresszionizmus
Szilágyi János György: Etruszk művészet
Bóna István: Magyarországi művészet a honfoglalásig

Gondolat Könyvkiadó