Magyarország története

Kossuth kiadói sorozat.

Fodor István: Őstörténet és honfoglalás
Font Márta: Államalapítás (970-1038)
Koszta László: Válság és megerősödés (1038-1196)
Zsoldos Attila: Nagy uralkodók és kiskirályok a 13. században
Csukovits Enikő: Az Anjouk birodalma (1301-1387)
C. Tóth Norbert: Luxemburgi Zsigmond uralkodása (1387-1437)
Pálosfalvi Tamás: A Hunyadiak kora (1437-1490)
Tringli István: Mohács felé (1490-1526)
Pálffy Géza: A három részre szakadt ország (1526-1606)
Pálffy Géza: Romlás és megújulás (1606-1703)
Gebei Sándor: A Rákóczi-szabadságharc (1703-1711)
Poór János: Megbékélés és újjáépítés (1711-1790)
Gergely András: A nemzeti ébredés kora (1790–1848)
Hermann Róbert: Forradalom és szabadságharc (1848-1849)
Deák Ágnes: Polgári átalakulás és neoabszolutizmus (1849-1867)
Kozári Monika: A dualizmus kora 1868–1914
Ormos Mária: Világháború és forradalmak 1914–1919
Püski Levente: A Horthy-korszak 1920–1941
Ungváry Krisztián: Magyarország a második világháborúban
Gyarmati György: Demokráciából a diktatúrába 1945–1956
Szakolczai Attila: Az 1956-os forradalom és szabadságharc (Magyarország története)
Rainer M. János: A Kádár-korszak 1956–1989
Romsics Ignác: A harmadik magyar köztársaság 1989–2009
Pintér Éva: Időrendi áttekintés