Kultúra és tudomány sorozat

Franklin-Társulat kiadói sorozat.

  • Szűrés
Albert Frederick Pollard: Anglia története
Angyal Dávid: Szakaszok Magyarország újabb történetéből
Arthur Schopenhauer: Schopenhauer Kantról
Auguste Rodin: Beszélgetések a művészetről
Balanyi György: A Balkán-probléma fejlődése
Benedek Marcell: A modern világirodalom 1820 – 1920
Benedek Marcell: Irodalomesztétika
Benedetto Croce: A politika elemei
Benedetto Croce: Az aesthetika alapelemei
Émile Durkheim: A szociologia módszere
Émile Faguet: A kontárság kultusza
Émile Faguet: „… és a felelősségtől való rettegés”
G. L. Strachey: A francia irodalom főirányai
Georges Palante: A szocziológia vázlata
Geréb József: A görög szellem Európa kultúrájában
Geréb József: A római kultura legjelentősebb vonásai
Immanuel Kant: Kant-breviarium
Gustave Le Bon: A tömegek lélektana
Gustave Le Bon: Múlt és jövő
H. G. Wells: A nagy katasztrófa
Heinrich Lhotzky: Az emberiség jövője
Jean-Jacques Rousseau: Egy magános sétáló álmodozásai
John Atkinson Hobson: A vagyon tudománya
John Bagnell Bury: A gondolatszabadság története
Joó Tibor: Bevezetés a szellemtörténetbe
Lenhossék Mihály: Az ember helye a természetben
Málnási Bartók György: Böhm Károly
Maurice Maeterlinck: A méhek élete
Nagy József: Gondolkodók
Ralph Waldo Emerson: Az emberiség képviselői
Ralph Waldo Emerson: Természet, ember, társadalom
René Gillouin: Henri Bergson filozófiája
Rudolf Eucken: Az élet értelme és értéke
Stefan Zweig: Három mester
Stefan Zweig: Tolsztoj
Svante Arrhenius: A világegyetem élete
Taine Hippolit Adolf: A görög művészet bölcselete
Voinovich Géza: Az angol irodalom története
Voinovich Géza: Regényírók
Wilhelm Bölsche: A természettudomány fejlődésének története I-II.
Wilhelm Wundt: Bevezetés a pszihologiába