Jelenlévő múlt sorozat

Planétás kiadói sorozat.

  • Szűrés
Lázár Katalin: Népi játékok
Balassa Iván: Szomszédos országok magyarjainak néprajza
Flórián Mária: Magyar parasztviseletek
Agócs Gergely (szerk.): A duda, furulya és a kanásztülök
Szigeti Andor: Tiszán innen – Tiszán túl
A magyar népi tánczene
Kaposi Edit: Bodrogköz táncai és táncélete
Szigeti Andor: Dunántúli tájak ételei
Sárosi Bálint: Hangszerek a magyar néphagyományban
Bellon Tibor – Fügedi Márta – Szilágyi Miklós: Tárgyalkotó népművészet
Gazda Klára – Haáz Sándor: Székelyek ünneplőben
Kósa László: Paraszti polgárosulás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon (1880-1920)
Kósa László: „Ki népei vagytok?”
Dobszay László: Magyar zenetörténet
Csókos Varga Györgyi: Fonás, vetés, szövés
Nagy Mari – Vidák István: Fűben, fában játék
Felföldi László – Pesovár Ernő (szerk.): A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya
Pesovár Ernő: A magyar páros táncok
Tátrai Zsuzsanna – Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások
Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv
Nagy Mari – Vidák István: Nemezkészítés
Csupor István – Csuporné Angyal Zsuzsa: Fazekaskönyv
Györgyi Erzsébet (szerk.): Lakodalmi szokások
Landgráf Katalin – Penkala Éva – Szittner Andrea: Nagy szövéskönyv
Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk
Virágvölgyi Márta – Felföldi László (szerk.): A széki hangszeres népzene
Felföldi László – Bánszky Pál (szerk.): Karsai Zsigmond festőművész, a Népművészet Mestere / Karsai Zsigmond painter, Dancing Master of Folk Art
Martin György: Mátyás István 'Mundruc'
Martin György: A sárközi-dunamenti táncok motívumkincse
Vargyas Lajos: Egy felvidéki falu zenei világa – Áj, 1940 / The musical world of a Hungarian village – Áj, 1940
Farkas Zoltán: Néptánc alaptechnikák módszertana
Pávai István: Az erdélyi és a moldvai magyarság népi tánczenéje
Martin György: Énekes körtáncok