Historia Litteraria

Kiadói sorozat.

Publius Vergilius Maro – Gyárfás István: Virgilius poetának Aeneise
Kecskeméti Gábor (szerk.): Tarnai Andor-emlékkönyv
Tüskés Gábor: A XVII. századi elbeszélő egyházi irodalom európai kapcsolatai
Zemplényi Ferenc: Az európai udvari kultúra és a magyar irodalom
Kecskeméti Gábor: Prédikáció, retorika, irodalomtörténet
Szelestei N. László (szerk.): Naplók és útleírások a 16-18. századból
Hopp Lajos: Mikes Kelemen
Kókay György: Felvilágosodás, kereszténység, nemzeti kultúra
Knapp Éva: Pietás és literatúra
Hargittay Emil: Gloria, fama, literatura
Zemplényi Ferenc: Műfajok reneszánsz és barokk között
Hopp Lajos: A fordító Mikes Kelemen
Szenci Molnár Albert: Szenci Molnár Albert naplója
Knapp Éva: Irodalmi emblematika Magyarországon a XVI-XVIII. században
Tüskés Gábor – Csörsz Rumen István – Hegedűs Béla (szerk.): Bod Péter, a historia litteraria művelője
Tarnai Andor: Tanulmányok a magyarországi historia litteraria történetéről
H. Hubert Gabriella: A régi magyar gyülekezeti ének
Szabó András (szerk.): Mezőváros, reformáció és irodalom
Amedeo di Francesco: Kölcsönhatás, újraírás, formula a magyar irodalomban
Petrőczi Éva: Puritánia
P. Vásárhelyi Judit: Szenci Molnár Albert és a Vizsolyi Biblia új kiadásai
Thimár Attila: Hős és áldozat
Bárczi Ildikó: Ars compilandi
S. Varga Katalin: Az 1674-es gályarabper jegyzőkönyve
Hargittay Emil: Filológia, eszmetörténet és retorika Pázmány Péter életművében
Szelestei N. László: Eszmék és arcok a 18. századi Magyarországról
Komlóssy Gyöngyi: A különös magyar nyelv
Tüskés Gábor (szerk.): Író a száműzetésben
Bitskey István: Religió, stúdium, literatúra
Pintér Márta Zsuzsanna: Theatrum és literatúra
Németh S. Katalin: Magyar dolgokról