Gondolkodó magyarok

Magvető kiadói sorozat.

Apáczai Csere János: Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról…
Arany János: Népies politikai cikkek (1848)
Arany László: A magyar emigráció mozgalmai
Babits Mihály: A magyar jellemről
Babits Mihály: Az írástudók árulása
Bajza József: Szózat a pesti Magyar Színház ügyében
Bálint György: Spanyolországban jártam
Balogh Edgár: Tíz nap Szegényországban
Balogh József – Illyés Gyula – Keresztury Dezső: Hírünk a világban
Báróczi Sándor: A védelmeztetett magyar nyelv
Bartók Béla: A népzenéről
Bocskai István: Testámentumi rendelése
Bölöni Farkas Sándor: Naplótöredék (1835-1836)
Brodarics István: Igaz leírás a magyaroknak a törökökkel Mohácsnál vívott csatájáról
Cs. Szabó László: Franklin Delano Roosevelt
Csokonai Vitéz Mihály: Csokonai Vitéz Mihály beszédei
Csontváry Kosztka Tivadar: Önéletrajz
Deák Ferenc – Kossuth Lajos: Párbeszéd a kiegyezésről
Deregnyei (Kossuth Lajos): A magyar politikai pártok értelmezése
Eötvös József: A zsidók emancipációja
Eötvös Loránd: Az egyetem feladatáról
Erdei Ferenc: A magyar társadalom
Fülep Lajos: A magyarság pusztulása
Hamvas Béla: A világválság
Horváth Mihály: Az 1514-i pórlázadás, annak okai s következményei
II. Endre aranybullája
Illyés Gyula: Ki a magyar
István király intelmei
Janus Pannonius: Beszédek, levelek
Kardos Tibor: Ki volt Mátyás király?
Kármán József: A nemzet csinosodása
Kassák Lajos: Csavargók, alkotók
Kemény Zsigmond: A mohácsi veszedelem okairól
Keresztury Dezső: A magyar önismeret útja
Kodály Zoltán: Magyarság a zenében
Kodolányi János: A hazugság öl
Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz
Kosztolányi Dezső: Velence
Krúdy Gyula: A kápolnai földosztás
Madách Imre: Országgyűlés
Medgyesi Pál: Erdély romlásának okairól
Móra Ferenc: A magyar paraszt
Móricz Zsigmond: Shakespeare
Németh László: San Remó-i napló
Oláh Miklós: Hungária
Pápai Páriz Ferenc: A Glaserus-i Szent Hagyaték
Sinkó Ervin: Szemben a bíróval
Szabó Dezső: Ady
Széchenyi István: A Magyar Akadémia körül
Szekfű Gyula: „Valahol utat vesztettünk”
Szvatkó Pál: Indogermán magyarok
Táncsics Mihály: Sajtószabadságról nézetei egy rabnak
Vajda János: Egy honvéd naplójából
Vasvári Pál: Irányeszmék
Veres Péter: „Bérharcos” munkásmozgalom vagy „államépítő” szocializmus?
Zrínyi Miklós: Az török áfium ellen való orvosság

ISSN 0230–2063