Filmművészeti könyvtár

Kiadói sorozat.

Jean Mitry: Sz. M. Eizenstein
Henri Agel: Vittorio de Sica
N. A. Lebegyev: A filmesztétika alapjai
Paul Rotha: A dokumentumfilm
Almási Miklós – Gyertyán Ervin – Hermann István: Filmesztétikai tanulmányok
André Bazin: Válogatott filmesztétikai tanulmányok
Renato May: A film formanyelve
Guido Aristarco: A filmelméletek története I-II.
Rudolf Arnheim: A film mint művészet
John Howard Lawson: Filmdramaturgia
Jean Epstein: Filmművészeti tanulmányok
V. B. Nyizsnyij: Eizenstein rendezési óráin
Homoródy József – Körtvélyes Ágnes (szerk.): Új irányzatok a mai filmművészetben I-II.
John Howard Lawson: A film az eszmék harcában
John Grierson: Dokumentumfilm és valóság
Siegfried Kracauer: Caligaritól Hitlerig
Sz. M. Eizenstein: A forradalom művésze
Sz. M. Eizenstein: Forma és tartalom I-II.
Homoródy József (szerk.): Magyar film: 1948–1963
Siegfried Kracauer: A film elmélete I-II.
Csányi Miklós – Homoródy József (szerk.): Rendezői műhely
Homoródy József – Sallay Gergely (szerk.): A híradó- és a dokumentumfilm problémái
Magyar Bálint: A magyar némafilm története I.
Magyar Bálint: A magyar némafilm története II.
N. A. Lebegyev: A szovjet némafilm története I-II.
Lohr Ferenc: A filmhang esztétikája
Hevesy Iván: A némafilm története I-II.
Carlo Lizzani: Az olasz film története I-II.
Gró Lajos: Filmesztétikai tanulmányok
Szalay Károly: A filmkomikum anatómiája
Molnár István – Szőnyi Klára (szerk.): A Patyomkin hullámverése
Jean Mitry: A film esztétikája és pszichológiája
John Howard Lawson: A filmalkotás I-II.
Szőnyi Klára (szerk.): Töltőtollam a kamera I-II.
Magyar Bálint: A svéd film lelke
Garai Erzsébet: A magyar film Tanácsköztársaság idején
Karcsai Kulcsár István (szerk.): Bevezetés a filmalkotások vizsgálatába
Étienne Fuzellier: Film és irodalom
Kovács Mária (szerk.): Szovjet filmesztétikai tanulmányok
Féjja Sándor (szerk.): Tanulmányok a filmszociológia problémaköréhez
Karcsai Kulcsár István (szerk.): Szürrealizmus a filmművészetben
Dziga Vertov: Cikkek, naplójegyzetek, gondolatok
Nemes Károly: A filmművészeti avantgarde története
Zalán Vince (szerk.): Eizenstein, a művészet forradalmára
Bolesław Michałek: Korunk filmművészete
Horányi Özséb – Matolcsy György (szerk.): Tanulmányok a magyar animációs filmről
Karcsai Kulcsár István – Kovács Mária – Nemeskürty István: A magyar hangosfilm története a kezdetektől 1939-ig
Jean Mitry: A film esztétikája és pszichológiája – A formák
Karcsai Kulcsár István (szerk.): Tanulmányok a magyar szinkronról
Edgar Morin: Az ember és a mozi
Szilágyi Gábor: A mai magyar társadalom filmen 1957–1972
Christian Metz: Válogatott tanulmányok
Nemes Károly: A magyar filmművészet története 1957 és 1967 között
André Bazin: Tanulmányok a filmművészetről
Kelemen Tibor (szerk.): A film poétikája
Zofia Lissa: A filmzene esztétikája
Nemes Károly: A magyar filmművészet története 1968 és 1972 között
Emilio Garroni: Szemiotika és esztétika
Lev Kulesov: A film művészete és a filmrendezés alapjai
Szabó György: A magyar film 1973–1977 között
Nemeskürty István: Magyar film, 1939–1944
Nemes Károly – Papp Sándor: A magyar film 1945–1956 között
Szilágyi Gábor (szerk.): A népszerű-tudományos film
Étienne Souriau – Gilbert Cohen-Séat: Cohen-Séat és a filmológia
Szilágyi Gábor: Film és cselekmény
Alicja Helman – Maryla Hopfinger – Hanna Ksiazek-Konicka (szerk.): A tömegművészetek szemiotikájának problémáiról
Zalán Vince: Fejezetek a dokumentumfilm történetéből
Páldy Tamásné – Péter Sándor (szerk.): A latin-amerikai filmművészet antológiája
Király Jenő: Mozifolklór és kameratöltőtoll
Nemes Károly: A szovjet filmelmélet története