Európa nagy korszakai sorozat

Gondolat kiadói sorozat.

  • Szűrés
Hankiss Elemér – Makkai László: Anglia az újkor küszöbén
Ritoók Zsigmond – Sarkady János – Szilágyi János: A görög kultúra aranykora
Wittmann Tibor: Németalföld aranykora
Anna Swiderkowna: A hellenizmus kultúrája
Maróti Egon – Horváth István Károly – Castiglione László: A régi Róma aranykora
Köpeczi Béla: A francia felvilágosodás
Andrei Otetea: A reneszánsz és a reformáció