Elvek és utak sorozat

Magvető kiadói sorozat.

  • Szűrés
Almási Miklós: Maszk és tükör
Barta János: Élmény és forma
Benedek István: Bolond világ
Bertolt Brecht: Színházi tanulmányok
Fodor Géza: Zene és dráma
Fövény Lászlóné: Tükör és prizma
Gál István: Bartóktól Radnótiig
Hankiss Elemér: A népdaltól az abszurd drámáig
Heller Ágnes: A szándéktól a következményig
Heller Ágnes: Érték és történelem
Hermann István: Lukács György gondolatvilága
Hermann István: Vászon és függöny
Huszár Tibor: Történelem és önismeret
Kardos László: Közel és távol
Kéry László: Angol írók
Kéry László: Shakespeare, Brecht és a többiek
Király István: Ady Endre I-II.
Kristó Nagy István: Regények, drámák, remények
Lengyel Balázs: Hagyomány és kísérlet
Létay Vera: Igent és nemet mondani
Lohr Ferenc: A film hangkultúrája
Lukács Antal: Filmesztétikai vázlatok
Lukács György: Az esztétikum sajátossága I-II.
Lukács József: Igent mondani az emberre
Mezei József: A magyar regény
Mihail Romm: Jegyzetek a filmről
Nemes Károly: A filmművészet útján
Nemes Károly: Miért jók a magyar filmek?
Nemes Károly: Valóság és illúzió
Ortutay Gyula: Halhatatlan népköltészet
Pernye András: Hét tanulmány a zenéről
Raýman Katalin (szerk.): Elvek és utak
Rényi Alfréd: Ars Mathematica
Rónay György: Fordítás közben
Rónay György: Fordítók és fordítások
Rozsnyai Ervin: Filozófiai arcképek
Sándor Pál: Az ár ellen
Siklós Olga: A magyar drámairodalom útja
Spira György: A negyvennyolcas nemzedék nyomában
Szabó András György: A gyakorlati materializmus felé
Szabolcsi Miklós: Változó világ – szocialista irodalom
Szobotka Tibor: Valóság és látomás
Tordai Zádor: Közösséges emberi dolgok
Török Gábor: A líra: logika
Vargha Kálmán: Álom, szecesszió, valóság
Vincze Lajos (szerk.): A megragadott idő
Vitányi Iván: Második prométheuszi forradalom
Zoltai Dénes: A modern zene emberképe
Hermann István: A személyiség nyomában
Kardos Tibor: Élő humanizmus
Abádi Nagy Zoltán: Válság és komikum
Ágh Attila: Tudományos-technikai forradalom és művelődés
Ancsel Éva: Töredékek az emberi teljességről
Antal János: Hit és tévedés
Arató Endre: Tanulmányok a szlovákiai magyarok történetéből
Balázs János: Hermész nyomában
Balázs János: Magyar deákság
Bata Imre: Weöres Sándor közelében
Bretter György: Párbeszéd a vágyakkal
Csepeli György: Csoporttudat – Nemzettudat
Dobossy László: Két haza között
Enyedi György: Földrajz és társadalom
Fodor Géza: Operai napló
Földényi F. László: A dramaturgia csapdája
Fülöp László: Élő költészet
Gergely András: Egy nemzetet az emberiségnek
Gyertyán Ervin: Lumière árnyékában
Hankiss Elemér: Az irodalmi mű mint komplex modell
Huszár Tibor: Nemzetlét – nemzettudat – értelmiség
Huszár Tibor: Történelem és szociológia
Kabdebó Lóránt: Versek között
Kerényi Ferenc: A régi magyar színpadon
Komoróczy Géza: A šumer irodalmi hagyomány
Kulcsár Kálmán: A modernizáció és a magyar társadalom
Kulcsár Szabó Ernő: Műalkotás – Szöveg – Hatás
László Gyula: Művészetről, művészekről
Lőrinczy Huba: Szépségvágy és rezignáció
Mezei József: Madách
Nagy Endre: Modern művészet – szociális művészet
Nagy László: „Nem jöttünk égi hadak-útján…”
Németh G. Béla: Küllő és kerék
Osztovits Levente: Közvetítés
Ránki György: Mozgásterek, kényszerpályák
Rozsnyai Ervin: Történelem és fonák tudat
Spiró György: A közép-kelet-európai dráma
Szabó András György: A proletárforradalom világnézete
Szegedy-Maszák Mihály: Világkép és stílus
Széll Zsuzsa: A viszonylagosság kihívása
Tarján Tamás: Kortársi dráma
Tőkei Ferenc (szerk.): Őstársadalom és ázsiai termelési mód
Tordai Zádor: Legyünk realisták…!
Tóth Dezső: Élő hagyomány, élő irodalom
Urbán Aladár: A nagy év sodrában
Vargha Balázs: Jelek, jelképek, jellemek
Vitányi Iván: Egyharmadország
Walkó György: Katarzis nélkül
Tordai Zádor: Megértő módban
Németh G. Béla: Századutóról – századelőről
Borbély Sándor: Tájékozódás
Kiss Ferenc: Művek közelről
Almási Miklós: Kényszerpályán
Vajda György Mihály: Összefüggések
Forgács László: József Attila esztétikája
Pomogáts Béla: Sorsát kereső irodalom
Komlós Aladár: Táguló irodalom
Berend T. Iván – Ránki György: Gazdaság és társadalom
Ágh Attila: A történelem kérdőjelei
Vekerdi László: Befejezetlen jelen
Kocsis Rózsa: Minőségeszmény Németh László szépírói műveiben
Hankiss Elemér: Érték és társadalom
Z. Szalai Sándor: Gárdonyi műhelyében
Kántor Lajos: Korunk: avantgarde és népiség
Tallár Ferenc: Utópiák igézetében
Mód Aladár: Válaszutak 1918–1919
Ludassy Mária: „Valóra váltjuk a filozófia ígéreteit”
Létay Vera: Komédia
Kovács Endre: Szemben a történelemmel