Az ékesszólás kiskönyvtára sorozat

Tinta kiadói sorozat.

  • Szűrés
Bárdosi Vilmos – Kiss Gábor: Közmondások
Bárdosi Vilmos – Kiss Gábor: Szólások
Minya Károly: Új szavak I.
Bencédy József: Retorika
Hajdu Endre: Szómúzeum
Parapatics Andrea: Szlengszótár
Kiss Gábor – Bárdosi Vilmos: Szinonimák
Forgács Róbert: Anya – nyelv – csavar
Molnár Csikós László: Divatszavak
Falk Nóra: Etimológiák
Grétsy László (szerk.): Vallomások
Vargha Katalin: Találós kérdések
Bódi Zoltán: Infoszótár
Szathmári István: Stíluseszközök és alakzatok kislexikona
Várnai Judit Szilvia – Mészáros Andrea Éva: Fordítókalauz
Grétsy László: A szavak ösvényein
Szathmári István: Hogyan elemezzünk verset?
Wacha Imre: Nem csak szóból ért az ember
Daniss Győző: Újságíróiskola
Forgács Róbert: Anya – nyelv – ész
Kiss Gábor – Bató Margit (szerk.): Tájszavak
Péter Mihály: A leplező nyelv
Bárdosi Vilmos: Lassan a testtel!
Hollós János: Bevezetés a kommunikációelméletbe
Bencédy József: Nyelvtudományi elméletek és nézetek a 20. században
Küllős Imola – Laza Dominika: Népi mondókák
Kicsi Sándor András: Kihalt nyelvek, eltűnt népek
Margalits Ede – Kovács Erzsébet: Magyar-latin közmondásszótár
Grétsy László: Anyanyelvi séták
Rácz János: Gyógyhatású növények
Kiss Gábor (szerk.): Kis magyar tájszótár
Minya Károly: Új szavak II.
Kiss Gábor – Kiss Bernadett (szerk.): Bölcs tanácsok
Cseszkó Renáta (szerk.): Shakespeare-idézetek
Dormán Júlia – Kiss Gábor (szerk.): Tulajdonságszótár
Cs. Nagy Lajos – N. Császi Ildikó: Magyar nyelvjárások
Tótfalusi István: Idegen szavak alapszótára
Tótfalusi István: 44 tévhit a nyelvekről és nyelvünkről
Szőcsné Antal Irén: Anya – nyelv – búvár
Kiss Bernadett – Kiss Gábor – Miksné Mátyási Eszter (szerk.): Aranyigazságok
Rácz János: Virágnévszótár
Erdős Attila – Kiss Gábor: Vallási szavak kisszótára
Grétsy László: Anyanyelvünk tájain
Kiss Bernadett (szerk.): 500 rövid ókori sztori
Magay Tamás: Bibliai eredetű kifejezések, közmondások, bölcsességek magyarul és angolul
Fercsik Erzsébet – Raátz Judit: Keresztnevek
T. Litovkina Anna: Aki keres, az talál
Tótfalusi István: Nyelvészeti ínyencfalatok
Kerekes Barnabás – Kovács Zsuzsanna: Mondjuk helyesen!
Chaïm Perelman: A retorika birodalma
Szabó Judit: Anya – nyelv – tudor
Pelczéder Katalin: Gyümölcsnevek szótára
Grétsy László – Kiss Gábor (szerk.): A magyar nyelvről
Maticsák Sándor: A mókusbőrtől az euróig
Bárdosi Vilmos: Mi a szösz?
Zsilka Tibor: Poétikai kisszótár
Magay Tamás – Faluba Kálmán: Bibliai eredetű kifejezések, közmondások, bölcsességek magyarul és spanyolul
T. Litovkina Anna – Farkas Edit: A bábeli zűrzavartól a salamoni bölcsességig
Kiss Zita: Anya – nyelv – kincs
Bárdosi Vilmos: Nincsen rózsa tövis nélkül
Kiss Gábor – Kohári Anna: Nyelvészeti kisszótár
Minya Károly: Új szavak III.
Kemény Gábor: Tanuljunk magyarul is!
Forgács Róbert: Szín – játszó – tér
Halápy István – Margalits Ede: Latin–magyar közmondásszótár
Adamikné Jászó Anna: A gondolatokhoz odataláló nyelv
Adamikné Jászó Anna: Az ősi szó nyomában
Kajdi Alexandra: Anya – nyelv – játék
Kiss Gábor: Hogyan mondták eleink?
Kovács Pál: Jeles mondások
Balázsi József Attila – Kiss Gábor (szerk.): Magyar közmondások gyűjteménye
Balázsi József Attila: Szólásbúvárlatok
Grétsy László – Kiss Gábor (szerk.): Melyiket válasszam?
Kiss Gábor – Balázsi József Attila (szerk.): Egy fa nem erdő
Szőcsné Antal Irén: Anya-nyelv-varázs
Adamikné Jászó Anna: 33 retorikai elemzés
Kiss Gábor – Mandl Orsolya (szerk.): Anya – nyelv – kvíz