Az ékesszólás kiskönyvtára sorozat

Tinta kiadói sorozat.

  • Szűrés
Adamikné Jászó Anna: 33 retorikai elemzés
Adamikné Jászó Anna: A gondolatokhoz odataláló nyelv
Adamikné Jászó Anna: Az ősi szó nyomában
Balázsi József Attila – Kiss Gábor (szerk.): Magyar közmondások gyűjteménye
Balázsi József Attila: Szólásbúvárlatok
Bárdosi Vilmos – Kiss Gábor: Közmondások
Bárdosi Vilmos – Kiss Gábor: Szólások
Bárdosi Vilmos: Lassan a testtel!
Bárdosi Vilmos: Mi a szösz?
Bárdosi Vilmos: Nincsen rózsa tövis nélkül
Bencédy József: Nyelvtudományi elméletek és nézetek a 20. században
Bencédy József: Retorika
Bódi Zoltán: Infoszótár
Chaïm Perelman: A retorika birodalma
Cs. Nagy Lajos – N. Császi Ildikó: Magyar nyelvjárások
Cseszkó Renáta (szerk.): Shakespeare-idézetek
Daniss Győző: Újságíróiskola
Dormán Júlia – Kiss Gábor (szerk.): Tulajdonságszótár
Erdős Attila – Kiss Gábor: Vallási szavak kisszótára
Falk Nóra: Etimológiák
Fercsik Erzsébet – Raátz Judit: Keresztnevek
Forgács Róbert: Anya – nyelv – csavar
Forgács Róbert: Anya – nyelv – ész
Forgács Róbert: Szín – játszó – tér
Grétsy László: A szavak ösvényein
Grétsy László: Anyanyelvi séták
Grétsy László: Anyanyelvünk tájain
Grétsy László – Kiss Gábor (szerk.): A magyar nyelvről
Grétsy László – Kiss Gábor (szerk.): Melyiket válasszam?
Grétsy László (szerk.): Vallomások
Hajdu Endre: Szómúzeum
Halápy István – Margalits Ede: Latin–magyar közmondásszótár
Hollós János: Bevezetés a kommunikációelméletbe
Kajdi Alexandra: Anya – nyelv – játék
Kemény Gábor: Tanuljunk magyarul is!
Kerekes Barnabás – Kovács Zsuzsanna: Mondjuk helyesen!
Kicsi Sándor András: Kihalt nyelvek, eltűnt népek
Kiss Bernadett – Kiss Gábor – Miksné Mátyási Eszter (szerk.): Aranyigazságok
Kiss Bernadett (szerk.): 500 rövid ókori sztori
Kiss Bernadett (szerk.): Újabb 500 ókori sztori
Kiss Gábor – Balázsi József Attila (szerk.): Egy fa nem erdő
Kiss Gábor – Bárdosi Vilmos: Szinonimák
Kiss Gábor – Bató Margit (szerk.): Tájszavak
Kiss Gábor: Hogyan mondták eleink?
Kiss Gábor – Kiss Bernadett (szerk.): Bölcs tanácsok
Kiss Gábor – Kohári Anna: Nyelvészeti kisszótár
Kiss Gábor – Mandl Orsolya (szerk.): Anya – nyelv – kvíz
Kiss Gábor (szerk.): Kis magyar tájszótár
Kiss Zita: Anya – nyelv – kincs
Kovács Pál: Jeles mondások
Küllős Imola – Laza Dominika: Népi mondókák
Magay Tamás: Bibliai eredetű kifejezések, közmondások, bölcsességek magyarul és angolul
Magay Tamás – Faluba Kálmán: Bibliai eredetű kifejezések, közmondások, bölcsességek magyarul és spanyolul
Margalits Ede – Kovács Erzsébet: Magyar-latin közmondásszótár
Maticsák Sándor: A mókusbőrtől az euróig
Minya Károly: Új szavak I.
Minya Károly: Új szavak II.
Minya Károly: Új szavak III.
Molnár Csikós László: Divatszavak
Ország László: Szóeredeztetések
Parapatics Andrea: Szlengszótár
Pelczéder Katalin: Gyümölcsnevek szótára
Péter Mihály: A leplező nyelv
Rácz János: Gyógyhatású növények
Rácz János: Virágnévszótár
Szabó Judit: Anya – nyelv – tudor
Szathmári István: Hogyan elemezzünk verset?
Szathmári István: Stíluseszközök és alakzatok kislexikona
Szőcsné Antal Irén: Anya – nyelv – búvár
Szőcsné Antal Irén: Anya-nyelv-varázs
T. Litovkina Anna: Aki keres, az talál
T. Litovkina Anna – Farkas Edit: A bábeli zűrzavartól a salamoni bölcsességig
Tótfalusi István: 44 tévhit a nyelvekről és nyelvünkről
Tótfalusi István: Idegen szavak alapszótára
Tótfalusi István: Nyelvészeti ínyencfalatok
Vargha Katalin: Találós kérdések
Várnai Judit Szilvia – Mészáros Andrea Éva: Fordítókalauz
Wacha Imre: Nem csak szóból ért az ember
Zsilka Tibor: Poétikai kisszótár
H. Varga Márta: Változó anyanyelvünk
Bárdosi Vilmos: Itt van a kutya elásva!
Eőry Vilma – Kiss Gábor – Kőhler Klára (szerk.): Magyar szókincsbővítő diákszótár
Koncsek Krisztián: Idézetvadász I.
Koncsek Krisztián: Idézetvadász III.
Koncsek Krisztián: Idézetvadász II.
Galló Ágnes – Mózes Krisztián: Anya – nyelv – mester
Molnár Csikós László: Újabb divatszavak
Takács Gábor: Magyar helyesírás
Kiss Gábor – Mandl Orsolya (szerk.): Anya – nyelv – lecke
Fábián Pál: Nyelvművelésünk évszázadai
Kiss Gábor: Régi szavak kisszótára

A tanulóifjúság számára kifejlesztett 140-200 oldalas, kisméretű, praktikus kézikönyvek sorozata. Kötetei között közmondás-, szólásszótárt is találunk. Ugyanebben a sorozatban jelent meg a Retorika és a Szómúzeum című kötet is. A sorozat szerkesztői: Bárdosi Vilmos és Kiss Gábor. A sorozatban megtalálható szinonimaszótár, közmondás- és szólásszótár, kis etimológiai szótár, de retorikával, újságírással, nonverbális kommunikációval foglalkozó kötetek is. A 21. kötet a Tájszavak címet viseli. A sorozat jelenleg 35 kötetes. Az Ékesszólás kiskönyvtára sorozatban 2015-ben látott napvilágot Dormán Júlia és Kiss Gábor szerkesztésében a Tulajdonságszótár, amely 3150 személyleíró szó magyarázatát és ellentétét, valamint fogalomköri csoportosítását tartalmazza.