A múlt magyar tudósai sorozat

Akadémiai kiadói sorozat.

  • Szűrés
Borzsák István: Ábel Jenő
Gunst Péter: Acsády Ignác
Gábor Éva: Alexander Bernát
Keresztury Dezső: Arany János
Kiss Lajos: Asbóth Oszkár
Tilkovszky Loránt: Balásházy János
Varga József: Bánki Donát
Szathmári István: Bárczi Géza
Domokos Péter: Barna Ferdinánd
Sz. Farkas Márta: Bartalus István
Lampert Vera: Bartók Béla
Gunda Béla: Bátky Zsigmond
Dániel József: Békésy György
Zsigmond Gábor: Beöthy Leó
Szénássy Barna: Bolyai János
Lakó György: Budenz József
Szántó György Tibor: Csengery Antal
Balassa Iván: Csűry Bálint
Szelényi Zoltán: Donhoffer Szilárd
Paczolay Gyula: Duka Tivadar
Geday Gusztáv: Entz Ferenc
Lukács Dezső: Ifj. Entz Géza
M. Zemplén Jolán – Egyed László: Eötvös Loránd
Kulcsár Kálmán: Erdei Ferenc
Kecskés Mihály: Fehér Dániel
Paládi-Kovács Attila: Fényes Elek
Horváth Pál: Frank Ignác
Kiss Ervin: Geleji Sándor
Németh Gyula: Gombocz Zoltán
Gulya János: Gyarmathi Sámuel
Kiss Lajos: Hadrovics László
Kósa László – Keve András – Farkas Gyula: Herman Ottó
Dömötör Tekla: Honti János
Karasszon Dénes: Hutyra Ferenc
Törő Imre: Huzella Tivadar
Babics Antal: Illyés Géza
Szőkefalvi-Nagy Zoltán: Ilosvay Lajos
Hoppál Mihály: Ipolyi Arnold
Balassa Iván: Jankó János
Horváth Árpád: Jedlik Ányos
Domokos Péter: Kállay Ferenc
Pálmai Kálmán: Kerecsényi Dezső
Ács Tibor: Kiss Károly
Kiss Lajos: Kniezsa István
Magyar Imre: Korányi Sándor
Szénássy Barna: Kőnig Gyula
Kara György: Kőrösi Csoma Sándor
Szőkefalvi Nagy Zoltán: Lengyel Béla
Tasnádi Kubacska András: Lóczy Lajos
Krizsán László: Magyar László
Gunst Péter: Marczali Henrik
Ács Tibor: Mészáros Lázár
Ránki György: Molnár Erik
Kálmán Béla: Munkácsi Bernát
Terplán Zénó: Pattantyús-Ábrahám Géza
Szabó Imre: Pikler Gyula
Ritoók Zsigmond: Ponori Thewrewk Emil
Éder Zoltán: Révai Miklós
Gaál László: Rodiczky Jenő
Verebélyi Kincső: Róheim Géza
Kádas István: Romhányi György
Pál Lajos: Rónay Jácint
Lakó György: Sajnovics János
Miskolczy Dezső: Schaffer Károly
Laszlovszky József: Schulek Elemér
Diószegi Vilmos: Sebestyén Gyula
Tompa József: Simonyi Zsigmond
Vadász Elemér: Szabó József
Marx György: Szilárd Leó
Szabadváry Ferenc: Than Károly
Mann Miklós: Trefort Ágoston
Hazai György: Vámbéry Ármin
Korach Mór – Móra László: Wartha Vince
Szabadváry Ferenc: Winkler Lajos
Kiss Jenő: Zsirai Miklós