A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata – Új folyam sorozat

Magyar Tudományos Akadémia kiadói sorozat.

  • Szűrés
Aischylos: Aischylos tragédiái
Albert Venn Dicey: Bevezetés az angol alkotmányjogba
Alexander Bain: Neveléstudomány I-II.
Alfons Huber: Ausztria története I-III.
Alfred Hettner: Anglia világuralma és a háború
Alfred Nicolas Rambaud: Oroszország története I-II.
Angyal Dávid: Történeti tanulmányok
Berzeviczy Albert: A tájképfestés a XVII. században
Boissier Gaston: Archaeologiai séták
Brandenstein Béla: Az ember a mindenségben I-III.
Charles-Augustin Sainte-Beuve: Arczképek a franczia ujabkori társadalomból
Concha Győző: Ujkori alkotmányok I-II.
Croiset M.: A görög eposz története I-II.
Dante Alighieri: Purgatórium
Désiré Nisard: A franczia irodalom története I-IV.
Emil Koeppel: Byron
Émile Boutroux: Tudomány és vallás a jelenkori philosophiában
Émile Faguet: A XVIII. század
Ernest Arthur Gardner: A régi Athén I-II
Ernst Curtius: A görögök története I-VI.
Eugène-Melchior de Vogüé: Az orosz regény I-II.
Euripidesz: Euripides drámái I-III.
Ferdinand Gregorovius: Hadrián császár
Ferenczi Zoltán: Deák élete I-III.
Fournier Ágoston: I. Napoleon életrajza I.-III.
Fustel de Coulanges: Az ókori község
George Henry Lewes: A philosophia története I-III.
Goldziher Ignác: Előadások az iszlámról
Haraszti Gyula: Corneille és kora
Heinrich Gusztáv: A német irodalom története I-II.
Hjalmar Hjorth Boyesen – Heinrich Gusztáv: Goethe Faustja
Hunfalvy Pál: Az oláhok története I-II.
Jacob Burckhardt: A renaissancekori műveltség Olaszországban I-II.
James Bryce: A Római Szent Birodalom
Jánosi Béla: Az aesthetika története I-III.
Jean Bourdeau: A jelenkori gondolkozás mesterei
John Addington Symonds: Renaissance Olaszországban I-III.
John Edward Courtenay Bodley: Francziaország I-II.
John Ruskin: Velencze kövei I-III.
Jules Barthélemy-Saint-Hilaire: A philosophia viszonya a természettudományokhoz és a valláshoz
Jules Payot: Az akarat nevelése I-II.
Kornis Gyula: A lelki élet I-III.
Krohn Gyula: A finnugor népek pogány istentisztelete
Lanciani Rudolf: A régi Róma, a legújabb ásatások világitásában
Leopold von Ranke: A római pápák az utolsó négy században I-III.
Lewes György Henrik: Gőthe élete I-II.
Lichtenberger Henrik: Wagner Richard
Mahler Ede: Babylonia és Assyria
Mahler Ede: Ókori Egyiptom
Marczali Henrik: Az 1790/1-diki országgyűlés I-II.
Némethy Géza: Vergilius élete és művei
Otto Ribbeck: A római költészet története I-III.
Paul Janet: A politikai tudomány története az erkölcstanhoz való viszonyában I-III.
Pauler Gyula: A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt I-II.
Pierre Paul Leroy-Beaulieu: Pénzügytan I-IV.
Radó Antal: Az olasz irodalom története I-II.
Raleigh Walter: Shakespeare
Robert Fruin: Tíz év a németalföldi szabadságharcból I-II.
Robert Southey: Nelson életrajza
Siegfried Hüppe: A lengyel alkotmány története
Szekfű Gyula: A száműzött Rákóczi
Szücsi József: Bajza József
T. B. Macaulay: Ánglia története I-VI.
Taine Hippolit Adolf: A jelenkori Francziaország alakulása I-V.
Taine Hippolit Adolf: Az angol irodalom története I-V.
Takáts Sándor: Rajzok a török világból I-III.
Théodule-Armand Ribot: A lelki átöröklés
Thierry Amadé: A Római Birodalom képe
Thierry Amadé: Elbeszélések a római történetből az V-ik században
Thomas Carlyle: A franczia forradalom története I-III.
Thomas Carlyle: Hősökről / Gyémánt-nyakláncz
Thomas Hay Sweet Escott: A mai Anglia I-III.
Vértesy Jenő: A magyar romantikus dráma (1837-1850)
Villemain: Pindar szelleme és a lantos költészet
Voinovich Géza: Arany János életrajza
Walter Pater: Görög tanulmányok