A magyar nyelv kézikönyvei sorozat

Tinta kiadói sorozat.

  • Szűrés
Kiss Gábor (szerk.): Magyar szókincstár
Grétsy László (szerk.): A mi nyelvünk
Bárányné Szabadkai Éva – Mihalik István (szerk.): Közgazdasági helyesírási szótár
Makkai Ádám (szerk.): A csodaszarvas nyomában
Bárdosi Vilmos (szerk.): Magyar szólástár
Forgács Tamás: Magyar szólások és közmondások szótára
Szathmári István: Stilisztikai lexikon
Tótfalusi István: Idegenszó-tár
Grétsy László – Kemény Gábor (szerk.): Nyelvművelő kéziszótár
T. Litovkina Anna: Magyar közmondások nagyszótára
Tótfalusi István: Kiejtési szótár
Zaicz Gábor (szerk.): Etimológiai szótár
Eőry Vilma (szerk.): Értelmező szótár+
Szathmári István (szerk.): Alakzatlexikon
Hajdú Mihály: Családnevek enciklopédiája
Fercsik Erzsébet – Raátz Judit: Keresztnevek enciklopédiája
Bárdosi Vilmos: Magyar szólások, közmondások
Rácz János: Növénynevek enciklopédiája
Tótfalusi István: Magyarító szótár
Sass Bálint – Váradi Tamás – Pajzs Júlia – Kiss Margit: Magyar igei szerkezetek
Temesi Viola (szerk.): Magyar ellentétszótár
Bicsérdy Gábor: Rövidítések enciklopédiája
Rácz János: Állatnevek enciklopédiája
Kiss Gábor (szerk.): Régi szavak szótára
Grétsy László: Nyelvi játékaink nagykönyve
Bárdosi Vilmos: Szólások, közmondások eredete
Kiss Gábor (szerk.): Nagy magyar tájszótár
Kiss Jenő – Pusztai Ferenc (szerk.): A magyar nyelvtörténet kézikönyve
Balázsi József Attila: Hasonlatszótár
Balázsi József Attila – Kiss Gábor: Jókai-enciklopédia
Hegedűs Rita: Magyar nyelvtan

A sorozatnak 30 kötete látott napvilágot, és évente 1-2 kötet megjelenése várható. Első kötete a Magyar szókincstár.
A magyar nyelv kézikönyvei sorozat további darabja a Grétsy László szerkesztésében államiságunk millenniumának tiszteletére 2000 júniusában megjelent A mi nyelvünk című antológia, amelyben 265 írónak és költőnek mintegy ötszáz verse, prózarészlete található a magyar nyelvről.
A sorozatban található szólás- és közmondásszótár, etimológiai szótár, kiejtési szótár, helyesírási szótár és idegen szavak szótára, illetve versantológia is.
A 13–14. kötet Eőry Vilma főszerkesztésében a 2007 nyarán megjelent Értelmező szótár+ kétkötetes, 2000 oldalas, ötéves fejlesztőmunkával készült kiadvány. Sajtóbemutatóján Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia akkori elnöke meleg szavakkal méltatta az új magyar értelmező szótárt. A címben szereplő + jel arra utal, hogy a szótár a szavak értelmezése mellett bemutatja az egyes szavak és jelentések közötti kapcsolati hálót a szinonimák, az ellentétek, az eredet, a tájnyelvi megfelelők feltüntetésével. Ez az első értelmező szótár, amely a címszavakat fogalomköri elrendezésben is közli.
A legutóbbi kötetek a Régi szavak szótára, a Nyelvi játékaink nagykönyve. A sorozatban 2015-ben az Ünnepi Könyvhétre jelent meg Bárdosi Vilmos szerkesztésében a Szólások, közmondások eredete című átfogó kézikönyv.