A magyar költészet kincsestára

Kiadói sorozat.

Ady Endre: Ady Endre összes versei
Amade László – Faludi Ferenc: Amade László és Faludi Ferenc versei
Áprily Lajos: Áprily Lajos válogatott versei
Arany János: Arany János összes költeményei
Babits Mihály: Babits Mihály összegyűjtött versei
Bertók László: Válogatott versek
Berzsenyi Dániel – Kölcsey Ferenc: Berzsenyi Dániel és Kölcsey Ferenc összes költeményei
Csokonai Vitéz Mihály: Csokonai Vitéz Mihály költeményei és versfordításai I-II.
Csoóri Sándor: Csoóri Sándor válogatott versei
Csorba Győző: Csorba Győző válogatott versei
Dsida Jenő: Dsida Jenő válogatott versei
Erdélyi József: Erdélyi József válogatott versei
Erdélyi magyar költők
Füst Milán: Füst Milán összes versei
Gvadányi József – Fazekas Mihály: Gvadányi József és Fazekas Mihály válogatott művei
Határ Győző: Válogatott versek
Illyés Gyula: Válogatott versek
Jékely Zoltán: Jékely Zoltán válogatott versei
József Attila: József Attila összes versei
Juhász Ferenc: Juhász Ferenc válogatott versei
Juhász Gyula: Juhász Gyula összes költeményei I-II.
Kálnoky László: Kálnoky László válogatott versei
Kassák Lajos: Válogatott versek
Kisfaludy Sándor – Kisfaludy Károly: Kisfaludy Sándor és Kisfaludy Károly válogatott költeményei
Komjáthy Jenő: Komjáthy Jenő összes költeményei
Kormos István – Baka István: Kormos István és Baka István versei
Kosztolányi Dezső: Kosztolányi Dezső összes versei
Lator László (szerk.): A kuruc költészet
Lator László (szerk.): A magyar klasszicizmus
Lator László (szerk.): A magyar romantika
Lator László (szerk.): A Nyugat első nemzedéke
Lator László (szerk.): A XVII. század költői
Lator László (szerk.): A XVIII. század költői
Lator László (szerk.): Népballadák
Lator László (szerk.): Népköltészet
Lator László (szerk.): Szerelmes versek
Lator László (szerk.): XVI. századi költőkből
Margócsy István (szerk.): Szavalókönyv
Nagy László: Válogatott versek
Nemes Nagy Ágnes: Nemes Nagy Ágnes válogatott versei
Orbán Ottó: Válogatott versek
Petőfi Sándor: Petőfi Sándor összes költeményei
Petri György: Petri György válogatott versei
Radnóti Miklós: Radnóti Miklós versei és versfordításai / Ikrek hava
Rákos Sándor: Rákos Sándor válogatott versei
Reményik Sándor: Reményik Sándor válogatott versei
Reviczky Gyula: Reviczky Gyula összes költeményei
Sinka István: Sinka István válogatott versei
Szabó Lőrinc: Szabó Lőrinc összes versei
Szép Ernő: Összegyűjtött versek
Szilágyi Domokos: Szilágyi Domokos válogatott versei
Tompa Mihály: Tompa Mihály válogatott versei
Tóth Árpád: Tóth Árpád költeményei és versfordításai
Vajda János: Vajda János válogatott költeményei
Vészi Endre: Vészi Endre válogatott versei
Vörösmarty Mihály: Vörösmarty Mihály költeményei I-III.
Weöres Sándor: Weöres Sándor válogatott versei
Zelk Zoltán: Zelk Zoltán válogatott versei
Zrínyi Miklós: Zrínyi Miklós összes versei