A filozófia útjai sorozat

L'Harmattan kiadói sorozat.

  • Szűrés
Schwendtner Tibor: Szabadság és fenomenológia
Schwendtner Tibor (szerk.): Metszéspontok a fenomenológia és a hermeneutika határvidékén
Margitay Tihamér – Schwendtner Tibor (szerk.): Tudomány megértő módban
Olay Csaba: Hannah Arendt politikai egzisztencializmusa
Nyírő Miklós: Nyelviség és nyelvfeledtség
Richard Rorty: Filozófia és társadalmi remény
Nyírő Miklós (szerk.): Hans-Georg Gadamer – egy 20. századi humanista
Fehér M. István – Nyírő Miklós – Olay Csaba – Lengyel Zsuzsanna Mariann (szerk.): Szót érteni egymással
Nyírő Miklós (szerk.): Filozófia mint de(kon)strukció
Nyírő Miklós (szerk.): Filozófia a globalizáció árnyékában: Richard Rorty
Fehér M. István – Kiss Andrea-Laura – Lengyel Zsuzsanna Mariann – Nyírő Miklós (szerk.): Vitában egymással
Michael Quante: A cselekvés hegeli koncepciója
W. Schmidt-Biggemann: Teodícea és tények
Susszer Zoltán László (szerk.): Útkereső értelmezések
Fehér M. István: Hermeneutikai tanulmányok I.
Michael Quante: A szellem valósága
Fehér M. István – Lengyel Zsuzsanna Mariann – Kiss Andrea-Laura – Bognár László (szerk.): Imagináció a filozófiában
Nyírő Miklós (szerk.): Hermeneutika és demokrácia
Nyírő Miklós: Medialitás, eseményontológia, gyakorlat
Vető Miklós: Simone Weil vallásos metafizikája
Michael Quante: Pragmatista antropológia
Lengyel Zsuzsanna Mariann: Hermeneutika és kritikai filozófia