A Dűne sorozat

Ez a sorozat már lezárult. Ajánlott sorrendben olvasni.

  • Szűrés
Frank Herbert: A Dűne
Frank Herbert: A Dűne messiása
Frank Herbert: A Dűne gyermekei
Frank Herbert: A Dűne istencsászára
Frank Herbert: A Dűne eretnekei
Frank Herbert: A Dűne Káptalanház
Brian Herbert – Kevin J. Anderson: A Dűne vadászai
Brian Herbert – Kevin J. Anderson: A Dűne homokférgei
Frank Herbert: Frank Herbert teljes science fiction univerzuma 1.

1-6. Frank Herbert eredeti sorozata.
7-8. A Dűne eretnekeiben kezdett történet folytatása, amit FH fia, Brian Herbert és Kevin J. Anderson írt.

Az előzményekért és folytatásokért valamint a részletekért lásd az univerzumpolcot!


Sorozatpolc


Eredeti sorozat

Dune angol nyelvű 11

Frank Herbert: Dune (angol)
Frank Herbert: Dune Messiah
Frank Herbert: Children of Dune
Frank Herbert: God Emperor of Dune
Frank Herbert: Heretics of Dune
Frank Herbert: Chapterhouse: Dune
Brian Herbert – Kevin J. Anderson: Hunters of Dune
Brian Herbert – Kevin J. Anderson: Sandworms of Dune
Frank Herbert: The Great Dune Trilogy
Frank Herbert: The Second Great Dune Trilogy

Kiemelt sorozatértékelések

Lily_Sz>!

A Dűne sorozat

Az első szó, amit jellemzőnek tartok és ami az eszembe jut a Dűne-sorozatról: grandiózus. Grandiózus mind a vállalkozás, mind a regényfolyam története. Aztán, bár hivatalosan nem alkalmazzák rá, de szerintem űropera; cselekménye hatalmas ívet ír le, az űrben játszódik, vannak benne Hősök, heroikus küzdelem, de tragédia és melodráma is. Monumentális kísérlet egyúttal az emberiség új szinten (a Földön túl) történő fejlődésének – egy lehetséges forgatókönyv szerinti – bemutatására.
A Dűne világa komplex és teljes, de nem lezárt univerzum. Van múltja, jelene és jövője. Mindebből a nyolc kötetben egy több ezer éves keresztmetszetet kapunk – kitekintve a mitológiája, a mindennapi élet jellemzőire, más, ismeretlen univerzumokra is.
Az alapkérdései: mi az emberi lét célja, hogyan őrizheti meg identitását, felhalmozott tudását és hogyan maradhat fenn az emberi faj?
Az első kötet szerintem messze a legjobb, önálló műként is tökéletesen megállja a helyét. Egy adott pillanatban – gyújtópontban, amikor „a történelem megsűrűsödik” – bemutatja a Dűne világát, kibontakoztat egy konfliktust, melynek megoldását is megadja. A herberti univerzum azonban bőven megérdemli a perspektíva tágítását, az alapkonfliktus kontextusba helyezését, így jöhettek a folytatások (majd az előzmények, apróbb bővítések).
A második kötet az egyszeri olvasó számára nehezen befogadható, talán felesleges is önálló kötetként; a harmadik – immár egy új generációban – az elsőben megkezdett történet befejezését tartalmazza. A negyedik kötet összegző mű is, különálló mű is – abban az értelemben, hogy ez II. Leto, a fáraó személyes története, „Leto könyve” –, ugyanakkor egy új cselekmény kezdete is. Az ötödik-hatodik kötet kibontakoztatja az immár szélesebb körű, s a kezdetekhez csak lazán kapcsolódó cselekményt, számomra erős hullámvölgy. A hetedik-nyolcadik kötet a tetőpont és megoldás, rendkívül nagyszabású finálé. A regényfolyam végére nem maradunk kielégületlenül: a Brian Herbert – Kevin J. Anderson szerzőpáros mindennek megadja a magyarázatát, minden szálat elvarr.
A cselekmény íve, bár nem teljesen szabályos, de erős nagyításban prófétáktól a Megváltóig hajlik. Ezen utazás közben rengeteg dilemmát érint, de végső soron mindig az alapkérdésekhez igazodik. A végére új értelmet nyernek az olyan fogalmak, mint a „feltámadás” és az „örök élet”. Évezredes távlatokban és a mainál lényegesen tágabb térben definiálódik a vallás és ideológia, a politikai hatalom, valamint a reprodukció társadalmi funkciója, az ember önmeghatározása, a társadalom-jobbítás sikeressé és fenntarthatóvá tétele, az egyetemes tudás megőrzésének, a folytonosságnak a fontossága, a technológiai fejlődés szerepe, az idő, mint negyedik dimenzió, végül a szingularitás. Az információk tömege, a folyamatok összetettsége, mindezek permanens elemzésének szükségessége révén az emberiségnek túl lépnie mai korlátain. A jövő tehát a gépi irányításé, vagy az embernek kell ember-felettivé válnia? Herbert és örökösei a Dűne homokjába írva adnak egy lehetséges választ erre.