Ókeresztény írók sorozat 20

!

Kollográd 

A sorozat a Szent István Társulatnál jelent meg Vanyó László szerkesztésében 1980–2009 között. 2009-ben a 20. kötettel lezárult a kiadása.

1. Vanyó László: Az ókeresztény egyház és irodalma 1980, 1988
2. Apokrifek 1980, 1988
3. Apostoli atyák 1980, 1988
4. Euszebiosz egyháztörténete 1983
5. Az ókeresztény kor egyházfegyelme 1983
6. A kappadókiai atyák 1983
7. Vértanúakták és szenvedéstörténetek 1984
8. A II. századi görög apologéták 1984
9. Szókratész egyháztörténete 1984
10. Augustinus: A szentháromságról 1985
11. Augustinus: Fiatalkori párbeszédek 1986
12. Tertullianus művei 1986
13. Szent Athanasziosz művei 1991
14. Órigenész az imádságról és a vértanúságról 1997
15. Szent Cyprianus művei 1999
16. Nagy Szent Baszileiosz művei 2001
17. Nazianzoszi Szent Gergely beszédei 2001
18. Nüsszai Szent Gergely művei 2002
19. Jeruzsálemi Szent Kürillosz összes művei 2006
20. Vanyó László: Bevezetés az ókeresztény kor dogmatörténetébe 2009

5 hozzászólás
Aurelius Augustinus: A Szentháromságról
Aurelius Augustinus: Fiatalkori párbeszédek
Vanyó László: Az ókeresztény egyház irodalma
Vanyó László: Bevezetés az ókeresztény kor dogmatörténetébe
Vanyó László (szerk.): A II. századi görög apologéták
Vanyó László (szerk.): A kappadókiai atyák
Vanyó László (szerk.): Apokrifek
Vanyó László (szerk.): Apostoli atyák
Vanyó László (szerk.): Az ókeresztény kor egyházfegyelme
Vanyó László (szerk.): Euszebiosz egyháztörténete
Vanyó László (szerk.): Jeruzsálemi Szent Kürillosz összes művei
Nagy Szent Bazil: Nagy Szent Baszileiosz művei
Vanyó László (szerk.): Nazianzoszi Szent Gergely beszédei
Vanyó László (szerk.): Nüsszai Szent Gergely művei
Vanyó László (szerk.): Órigenész – Az imádságról és a vértanúságról
Vanyó László (szerk.): Szent Athanasziosz művei
Vanyó László (szerk.): Szent Cyprianus művei
Vanyó László (szerk.): Szókratész egyháztörténete
Tertullianus: Tertullianus művei
Vanyó László (szerk.): Vértanúakták és szenvedéstörténetek
!

Vanyó László (szerk.): A kappadókiai atyák Nagy Szent Baszileiosz, Nazianzoszi Szent Gergely, Nüsszai Szent Gergely és Ikonioni Amphilokhiosz

Hirdetés