Egyetemhez olvastam 28

!

Mariann_Czenema P

(kötelezők + ajánlottak)
Olvastam még:
Fülöp Géza – A könyvkultúra a könyvnyomtatás kézműipari időszakában
(kötelező, könyvtörténet)
http://mek.oszk.hu/01600/01625/01625.htm

Alfred Hessel – A könyvtárak története
(kötelező, könyvtörténet)
http://mek.oszk.hu/03100/03193/html/

Olvasásszociológiához:
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_06_…

Tájékoztatáshoz:
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_17_…

4 hozzászólás
Menyhért Anna: Női irodalmi hagyomány
Arnóth Károly – Vidra Szabó Ferenc (szerk.): A könyvtár szociális funkciója – Tanulmánygyűjtemény
Horváth Tibor – Papp István (szerk.): Könyvtárosok kézikönyve 4. – Határterületek
Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába
Csépe Valéria – Győri Miklós – Ragó Anett (szerk.): Általános pszichológia 3. – Nyelv, tudat, gondolkodás
Bernáth Árpád – Orosz Magdolna – Radek Tünde – Rácz Gabriella – Tőkei Éva: Irodalom, irodalomtudomány, irodalmi szövegelemzés
Kelen Károly: Egy birodalom ébredése
Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot?
!

kötelező, olvasàsszociológia

!

Kelen Károly: Egy birodalom ébredése Így élt Emich Gusztáv, az Athenaeum vállalatcsoport alapítója

kiegészítő kötet, könyvtártöri