Egy detektívregény-olvasó ötletei 8

!

graphoman ISMP

Mindazon könyvek, amiket említ bennük Škvorecký
(ahogy olvasom, úgy fog kiegészülni)

Josef Škvorecký: Egy detektívregény-olvasó ötletei
Edgar Allan Poe: Edgar Allan Poe összes művei I–III.
Charles Dickens: Barnaby Rudge
John Galsworthy: A Forsyte Saga
Rex Stout: Plot It Yourself
!

Első ötlet

Banggs detektív (ha ugyan létezett…)

!

A Morgue utcai kettős gyilkosság
(Áruló szív; Fekete macska)
(A költészet alapelve; A vers tudományos alapelve; A költői alkotómunka filozófiája)
A holló
Az ellopott levél
Marie Rogêt rejtélye
(Az aranybogár; Te vagy a gyilkos!)
Euréka

!
>!
graphoman ISMP

Ezért vállalkozhatott [Poe] olyan vakmerő cselekedetre, mint amilyen a Charles Dickensről írott kritikája volt, amelyben kimutatta az akkoriban fantasztikusan népszerű író szerkesztéstechnikai hiányait, s ezzel tudta végrehajtani azt a huszárcsínyt is, hogy – jól figyeljenek – mikor Dickens Rudge Barnabás című folytatásos regényének első részlete megjelent, kielemezte a cselekmény motívumait, és mielőtt sort került a további részek közlésére, pontosen megmondta, hogyan bontakozik és fejlődik ki a cselekmény.

11. oldal, Első ötlet - Edgar Allan Poe, avagy a költészetből született detektívregény

!

(William Goldwin: Things as They Are; or, The Adventures of Caleb Williams)