A magyar munkásmozgalom történetének válogatott dokumentumai 6

!

Szilárd

Hat részben, nyolc kötetben.
Szikra Könyvkiadó / Kossuth Könyvkiadó, 1951–1969.

  • Szűrés
Erényi Tibor (szerk.): A magyar munkásmozgalom kialakulása 1848–1890
Erényi Tibor – Iványi Béla – Mucsi Ferenc – S. Vincze Edit – Teleki Éva (szerk.): A magyar munkásmozgalom az imperializmusra való átmenet időszakában 1890–1900
Erényi Tibor – Iványi Béla – Mucsi Ferenc – S. Vincze Edit – Teleki Éva (szerk.): A magyar munkásmozgalom a 20. század első éveiben és az 1905–1907-es forradalmi válság idején 1900–1907
Erényi Tibor – Kende János – Mucsi Ferenc – S. Vincze Edit (szerk.): A szocialista munkásmozgalom Magyarországon az első világháborút közvetlenül megelőző években és a háború idejében 1907–1918
Erényi Tibor – Mucsi Ferenc – Iványi Béla – S. Vincze Edit – Teleki Éva (szerk.): A magyar munkásmozgalom a Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelmét követő forradalmi fellendülés időszakában / A Kommunisták Magyarországi Pártjának megalakulása, harca a proletárforradalom győzelméért – 1917. november – 1919. március
Erényi Tibor – Iványi Béla – Mucsi Ferenc – S. Vincze Edit – Teleki Éva (szerk.): A Magyar Tanácsköztársaság 1919. március 21. – 1919. augusztus 1.
Hirdetés