303 magyar regény, amit el kell olvasnod… polc 306

!

seabird P

303 magyar regény, amit el kell olvasnod, mielőtt meghalsz” című könyv alapján a teljes lista.

A könyvek egy része digitalizált formában elérhető a MEK oldalán:
http://mek.oszk.hu/html/303.html

Lista formában: https://moly.hu/listak/303-magyar-regeny-amit-el-kell-olvasnod

16 hozzászólás
  • Szűrés
Bethlen Kata: Bethlen Kata önéletírása
Dugonics András: Etelka
Mikes Kelemen: Törökországi levelek
Fáy András: A Bélteky-ház
Jósika Miklós: Abafi
Jósika Miklós: A csehek Magyarországon
Eötvös József: A karthauzi
Kármán József: Fanni hagyományai
Nagy Ignác: Magyar titkok
Eötvös József: A falu jegyzője
Petőfi Sándor: A hóhér kötele
Kuthy Lajos: Hazai rejtelmek
Eötvös József: Magyarország 1514-ben
Jókai Mór: Egy magyar nábob
Jókai Mór: Kárpáthy Zoltán
Kemény Zsigmond: Özvegy és leánya
Gyulai Pál: Egy régi udvarház utolsó gazdája
Vas Gereben: A nemzet napszámosai
Bethlen Miklós: Bethlen Miklós önéletírása
Kemény Zsigmond: A rajongók
!

Dugonics András: Etelka Egy igen ritka magyar kis-asszony Világas-Váratt, Árpád és Zoltán fejedelmink ideikben

!

Jósika Miklós: A csehek Magyarországon Korrajz első Mátyás király idejéből