Utak a Hegyre – Hit és erotika

Rovatgazda
!

Forrás: http://thenewengagement.com/art/song-of-songs

Kedves Molytársak!

Az előző Utak a Hegyre rovatban meglehetősen botrányos témákról szóló vallási irodalmat ajánlottam a tisztelt molytársak figyelmébe. Bizonyos értelemben most is kényes kérdéseket feszegető könyvek következnek: ha már úgy is ilyen fülledt meleg van, mit szólnátok egy kis erotikához? :-)

Hogy a vallásnak köze van a szexualitáshoz, azt nyilván senki sem tagadja. Létezik ennek egy „sötét oldala”, amikor a gyermekeket molesztáló pedofil papokra vagy éppen a szexuális prüdériára gondolunk, de igenis ott van a sokszor méltatlanul elfelejtett pozitív oldal is, kezdve az Énekek éneke irodalmian megfogalmazott erotikus képeitől a hinduizmus alapjain álló Káma-Szútráig, vagy a zsidó rabbik szexről szóló tanításáig. Ebben a hónapban tehát a szex és az erotika áll a középpontban, és olyan könyveket fogok a figyelmetekbe ajánlani, melyek ezt a kérdést vallási kontextusban tárgyalják.

Kezdjük is a Távol-Keleten, mégpedig a hinduizmus háza tájékán. Lehetetlen volna itt most még csak érintőlegesen is belemenni a hindu vallásfilozófia kibogozhatatlanul szövevényes rendszerébe, ezért hadd tegyek csupán egy szikár és gyors kijelentést: a hinduizmusban az ember életének bizonyos szakaszai-korszakai vannak. Természetesnek számít, hogy az egyik ilyen korszak során az ember a házasságra és utódnemzésre összpontosít, és nem – például – a vallásbölcseletre. A híres-nevezetes Káma-Szútra (a szútra szó egyébként „fonalat” vagy „összekötő vonalat” jelent) pontosan erre az időszakra íródott mű: vagyis azt akarja megmutatni, hogyan kell a szexualitást az ember életének ebben a periódusában jól megélni az indiai vallásfilozófia ismeretében. A művet az indiai filozófus Vátszjájana írta még a 3. században, szanszkrit nyelven. Hogy nemcsak vallásos emberek ismerik, az jól látszik @ppayter értékeléséből:


>!
ppayter
Vátszjájana: Káma-Szútra

Tizenkevés évesen véletlenül (?) megtaláltam valamelyik könyvespolcon, akkor unalmasnak és talán még elrettentőnek is éreztem (@Gilgalang értékelésének második mondatát szinte szó szerint átvehetném: hhttp://moly.hu/ertekelesek/97125), azóta viszont a gyakorlati, majd a kultúrtörténeti jelentőségét is megtanultam értékelni.

!

Az iszlámnak a nőkhöz való viszonyáról a legtöbben annyit tudnak, hogy a muszlimok kegyetlenül bánnak a nőkkel és el is nyomják őket. Nos, az kétségtelen, hogy a nyugati világ demokráciái számára az iszlám teljes hitrendszere érthetetlen, s így érthetetlen benne a nőkkel való bánásmód is. Ám azt azért hozzá kell tennem, hogy számos iszlám ország elkezdett nyugatosodni, és a feminista hangok, a szexuális forradalom felé mutató tendenciák egyre erősebbek az arab világban. Jó példa erre Mona Eltahawy könyve, valamint @hedgehog_in_the_fog értékelése. A kötet több értékelő szerint is súlyos, de legalább a szexuális felszabadulás irányába mutat az iszlám kultúrában:


>!
hedgehog_in_the_fog
Mona Eltahawy: A fátyol fogságában

Mona Eltahawy: A fátyol fogságában Szexuális forradalmat az iszlám világban

Ki tudná hitelesebben ábrázolni az arab világ nőgyűlöletének vallási, kulturális és politikai hátterét, mint az újságírónő, aki maga is átélte a nők elnyomásának különböző formáit?
Nagyon örülök, hogy megtalált ez a könyv, magamtól nem kerestem volna ilyen témát. Nem tartom magam tájékozatlan embernek, mégis mellbevágóak voltak a könyvben sorakoztatott személyes sorsok, a politikai környezetről, a vallás és az állam hozzáállásáról vázolt tények, valamint a mögéjük állított statisztikák.
Mindezek mellett a legdöbbenetesebbnek a folyamatosan az eseményekhez rendelt dátumokat tartom.
Elképesztő.

!

Talán meglepi az olvasót, hogy a zsidó Talmud szerint szakmánként előírták, hogy a férfiaknak hányszor kellett szeretkezniük a nőkkel: így például a munkásoknak hetente kétszer (kedd és péntek), a tevehajcsároknak havonta, a tengerészeknek félévente, a tudósoknak ugyancsak hetente kötelességük volt feleségüket kielégíteni. Ezek a zsidók nem viccelnek, ugye?

Tényleg nem: még jól emlékszem, hogy igen kellemes élményt jelentett számomra az ismert zsidó rabbi, Shmuley Boteach könyvét végigolvasni. E néhol provokatív mű úgy próbálja felpezsdíteni az ember szexuális életét (gyakran igen konkrét tanácsokkal arról, miként érdemes szeretkezni), hogy közben lándzsát tör a hagyományosnak nevezhető értékek mellett – például hosszasan érvel a szerelmen alapuló házasság szépségéről. @bandera rövid értékelésének utolsó mondata megfogott – miután elolvastam a könyvet, ebben magam is csatlakozom hozzá:


>!
bandera
Shmuley Boteach: Kóser szex

Nemrég olvastam, és nagyon nagy hatással volt rám, tele van kiváló vitaindítókkal, a kapcsolatok minden oldalát kivesézi, a féltékenységtől kezdve a perverziókon és a válások okain át a boldogság titkáig. Jelenleg is terjesztem a gondolatait baráti körben.

!

Bár nem a szexről, hanem inkább a házasságról szól a következő idézet a könyvből @Quiconque tálalásában, mindazonáltal jól mutatja milyen frappáns a szerző stílusa:


>!
Quiconque

„A házasság – magyarázta –, csupán egy darab papír, a társadalomnak adott jel. Az egymás iránti szerelmünk azonban sokkal több bármilyen szimbólumnál. (…)”
Nem értek vele egyet. Még ha igaz lenne is, hogy a házasság csupán egy szimbólum, a szimbólumok akkor is nagyon fontosak. (…) Egy végzős egyetemista aligha örülne annak, ha négy év munka után nem kapná meg a diplomát, mondván, „az nem lényeges”.

161. oldal

Kapcsolódó szócikkek: házasság
!

Forrás: https://redwoodbark.org/51965/opinion/how-pop-culture-h…

Ha a „katolikus egyház” és a „szex” szavak egy szövegben egymás mellé kerülnek, akkor az emberek elsöprő többségének a fejében a pedofília, a prüdéria, a cölibátus vagy a legendás „nőpápa” jut eszébe. Vagyis röviden: semmi jó. A katolikus egyház a társadalom általános meggyőződése szerint alaposan le van maradva a szex kérdésében az aktuálisan elfogadott normától, és csak a rég elavult forgatókönyveket erőlteti. Mint minden általánosító elképzelés, ez is tartalmaz igazságokat, mégis összességében meglehetősen egyoldalú.

Ha már a pedofília szóba került, kezdjünk először is egy érdekes videóval, melyben a téma kapcsán nemcsak katolikus pap, hanem református lelkész, sőt más vallások képviselői is megszólalnak: https://www.youtube.com/watch….

Érdemes lehet elolvasni Christopher West kötetét is, mely megpróbálja emészthetően összefoglalni, mit is gondol a szexről II. János Pál pápa megközelítése alapján a katolikus teológia. Teljesen egyetértek @mandris értékelésével abban a tekintetben, hogy nyugodtan lehet kritizálni a katolikus nézeteket a szex kapcsán – de előtte talán úgy korrekt, hogy egyáltalán megismerjük ezeket a nézeteket:


>!
mandris
Christopher West: A test teológiája kezdőknek

Christopher West: A test teológiája kezdőknek Bevezetés II. János Pál szexuális forradalmába

Ki tudná jobban, hitelesebben megfogalmazni a katolikus egyház tanítását a szexualitásról, mint egy pápa. Ebben a könyvben pedig Christopher West próbálja meg ezt a tanítást összefoglalni és az érdeklődőknek közvetíteni. Aki úgy dönt, hogy elolvassa, úgy gondolom, hogy – bármennyit is tudott előzőleg róla – sok újat is megtud az egyház tanításáról, tágabb kontextusában fogja látni. Nyilván többféleképpen lehet viszonyulni az egyház szexualitással kapcsolatos tanításához, a téma – elsősorban annak gyakorlati vonatkozásai – a magukat hívőnek és vallásosnak mondókat is megosztja, de talán mielőtt döntést hozunk arról, hogy elfogadunk vagy elvetünk valamit, érdemes ténylegesen megismerni, lehetőleg olyan forrásból, amely hitelesen közvetíti azt. Erre pedig jó alkalom lehet ez a könyv, ami a maga 140 oldalával csak egy bevezető, de ahhoz kellően átfogó, hogy kezdetnek megtegye.

!

Persze azért – főként protestáns szemmel – lehet kivetnivalót találni a katolikus megközelítésben, ahogy azt @deardurr megfogalmazta egy témába vágó kötet kapcsán:


>!
deardurr
Wilhelm Grafl: Szexualitás – házasság – egyház

Az első dolog, ami szembeötlött; a „keresztény” egyenlő a „katolikus” szóval, az „egyház” pedig a „katolikus egyház” szóval. Na de kérem! Akkor ez az egész könyv nem nekem szólt, mert én nem vagyok „keresztény”. A francba, pedig eddig úgy éreztem!
Ennek ellenére az első két fejezet még számomra is elfogadható és érthető volt. Aztán jöttek a gondok: a eucharisztia megtagadása a másodszor házasodóktól, valamint ennek továbbgondolásai, pápai enciklikák, szentségek… Egy katolikus számára gondolom, jól használható, egyébként. Protestánsként adok rá 3,5 csillagot, mert én nem nézek le senkit annyira.

24 hozzászólás
!

A szexről persze neoprotestáns oldalról is írtak könyveket. Amikor én fiatal(abb) voltam, akkor a kisegyházi körökben nagyon népszerű Josh McDowell munkái jártak körbe-körbe a fiatalok között – az idősek ajánlásával. McDowell egy meglehetősen vaskos könyvet is írt, melyben a (szerinte) jó szexualitásról beszél, de leginkább azt a gondolatot szeretné felerősíteni tinédzser olvasójában, hogy ne siessen kiélni erotikus ösztöneit. Ahogy az @padamak értékeléséből kiderül, a szerző azért nemcsak vallási gondolkodásából, hanem akár konkrét statisztikákból és számadatokból is kiindult, amikor a kérdést taglalta:


>!
padamak
Josh McDowell – Dick Day: Miért várj?

Rengeteg statisztikán és történeten alapuló, megfontolandó tanulmány. Amikor olvastam, csak elszörnyülködtem és fogadkoztam. Mindenképpen ajánlott!

!

Bevallom, én McDowelltől a jóval kisebb terjedelmű szexről szóló könyvét olvastam el, mely szándékaiban persze hasonló az előbb említett műhöz. Őszintén szólva McDowell teológiai nézetei távol állnak tőlem, de mégis tudtam értékelni azt, hogy a korszellemmel szembehelyezkedve jóindulatúan igyekezett az önmegtartóztatás és józan gondolkodás kérdéséről is beszélni a szex kapcsán. Talán @ritusss idézetéből világosan látszik is ez a szándék:


>!
ritusss

A Bibliában Isten minden negatív, tiltó parancsolata mögött kettő pozitív indíték húzódik meg. Az első a védelmünket szolgálja. A második gondoskodik rólunk.

59. oldal

!

Végül pedig, ha valaki szeretne egy kendőzetlenül megfogalmazott, keresztény szakember által írt könyvet kézbe venni arról, hogyan lehet a szexben rejlő energiákat igazán felszabadítani (nemcsak huszonéves korban, de idősebben is!), akkor Kevin Leman könyvét adnám a kezébe. Ahogy @csucsorka fogalmaz, nem a populáris magazinok színvonalán íródott a kötet, és a szexualitást is sokkal mélyebb rétegekben keresi, nem pusztán a paplan alatt – hogy stílszerűen fejezzem be ezt a válogatást:


>!
csucsorka P
Kevin Leman: Szexre hangolva

Kevin Leman: Szexre hangolva Kendőzetlenül a házastársi intimitásról

Hát, tényleg kendőzetlenül!

Leman humora páratlan, ez a humor pedig sok döcögős helyen segít átsuhanni.
Nem én vagyok a célközönség; és bár szeretné elhitetni, de nem, nem is jegyespárok, akik a nászéjszakára készülnek. Oda Kevin bácsi szerintem túl erős…
De ha két lépés távolságban szemlélem a művet, nagyon is el tudom képzelni, hogy segít az öreg motorosoknak. Öt, tíz, tizenöt vagy több (ha van még ilyen) éves házasoknak, (sok)gyerekeseknek. Nem a Cosmpolitanba illő praktikákkal, tűzcsiholó ötletekkel – hanem azzal, ahogy a könnyen eladható felszín alatt néha kitér arra, hogy hogyan kell a házastársaknak egymással viselkedniük, egymás iránt érezniük, áldozatot hozniuk és igen, igen, nagy levegőt venni néha és elhinni, hogy mint annyi minden más, a szex is sokszor fejben dől el.

5 hozzászólás

A hozzászólások megtekintéséhez be kell jelentkezned!